Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум ГУ культуры "Лидская районная библиотека имени Янки Купалы" _ Новинки _ Агляд беларускіх кніг

Автор: Admin 2.9.2011, 8:21

http://www.radikal.ru Барадулін, Р. Ксты.- 3-е выд., дап. / Рыгор Барадулін.- Мн.: Рым-Катал.парафія св.Сымона і св.Алены, 2009.-528с.:іл.

Кожны чалавек звяртаецца да Бога. Адзін у думках, другі словамі малітвы просіць здароўя для дзіцяці альбо па-свойму вядзе размову з Усявышнім. Вельмі вялікая колькасць людзей просіць ласкі Божай у цяжкія хвіліны жыццёвых выпрабаванняў - моляцца хто як умее.
«Ксты» - кніга вялікага беларускага паэта, народнага паэта РЫГОРА БАРАДУЛША. Гэта ўзор духоўнай паэзіі. Паэт імкнецца наблізіцца да Усявышняга, паразважаць над пытаннямі вечнага і зямнога. Кожны чалавек рана ці позна задумваецца над імі. Але адказу няма. Бо гэта Таямніца.
Кніга вучыць любіць бліжняга, спагадаць яму. «Каб на зямлі жыццю цяплей было» - не рабі другому зла, бо яно вернецца табе тым жа.
«Не перажывеш нікога злосцю,
Перамога чыніцца мілосцю».
Рабі дабро - і Госпад за гэта аддзячыць табе.
“Хай жа зло цябе не пераможа,
Ты дабром яго перамажы”
У наш жорсткі час, калі людзі развучыліся любіць, шкадаваць, дараваць, спагадаць, быць міласэрнымі; калі пануе бездухоўнасць, уседазволенасць; калі пусцеюць храмы, а пасля і сэрцы чарсцвеюць; калі пакланяюцца не Усявышняму, а мамоне; калі забываюцца асноўныя хрысціянскія запаведзі, -кніга «Ксты» вельмі важная, патрэбная, каб задумацца, зазірнуць у душу. Кожны, хто яе прачытае, адродзіцца духам, бо яна - чыстая крыніца духоўнасці. Толькі дух, вера могуць узняць над прадоннем чалавека, нацыю.

http://www.radikal.ruУ Храме кахання: аповеці, апавяданні / уклад. Алесь Лесавік.- Мн.:Маст.літ, 2009.- 271с.- (Вера.Надзея.Любоў)

Зборнік склалі аповесці і апавяданні Раісы Баравіковай, Уладзіміра Дамашэвіча, Алеся Наварыча, Андрэя Федарэнкі і іншых сучасных празаікаў. Ва ўсіх творах даміуюць тэмы кахання, пошуку героямі сапраўдных маральна-этычных асноў і вартасцей жыцця, імкнення да чалавечага шчасця.

http://www.radikal.ruПраўдзін, В. Нелюбімыя гінуць: проза / Віктар Праўдзін; прадм. В.Гардзея.-Мн.: Маст.літ., 2010.-375с.- (Залатое пяро)

Віктар Праўдзін нарадзіўся ў 1955 годзе ў Лідзе. Тры гады адслужыў у ВМФ, больш 20 год аддаў службе у праваахоўчых органах. Пасля заняўся літаратурнай дзейнасцю і атрымаў шырокую папулярнасць як майстар дэтэктыва. У кнігу увайшлі надзвычай сучасны, глыбока псіхалагічны і, ў значнай меры, сентыментальны раман “Нелюбімыя гінуць”, дэтэктыўна-прыгодніцкая аповесць “Эксгумацыя” і апавяданне “Па-чалавечы...”

http://www.radikal.ruФедарэнка, А. Нічые: аповесці, раман / Андрэй Федарэнка.-Мн.: Маст.літ., 2009.-430с.- (Беларуская проза ХХІ стагоддзя).

У кнігу лаўрэата Літаратурнай прэміі імя І.Мележа ўвайшлі аповесці “Нічые, “Вёска” і раман “Рэвізія”. Усе творы насычаны дэтэктыўна-прыгодніцкімі элементамі, разам з тым аўтар прытрымліваецца строгай дакладнасці гістарычных фактаў.

http://www.radikal.ru
Караткевіч, У. С. Дзікае паляванне караля Стаха = Дикая охота короля Стаха = Дике полювання короля Стаха = Кіng Stakh`s wild Hunt : аповесць / Уладзімір Караткевіч; агул. рэд. У. Гілепа; уклад. У. Гілепа, С. Расолькі; прадм. і слова да чытача П. Латушкі, А. Бутэвіча; маст. Ю. Якавенка. - Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. - 757 с. : іл. - На беларус, рус.. укр., англ. мовах.

Уладзімір Караткевіч – гэта сімвал духоўнай культуры Беларусі. Яго творы раскрываюць душу беларускага народа, яго нацыянальую адметнасць. Раскрываюць праўду аб гісторыі краіны.
У. Караткевіч прыйшоў да нас пад шэпт «Сівой легенды», абудзіў «Званамі Віцебска», пазнаёміў з «Маці ўрагану», «Кастусём Каліноўскім» і «Цыганскім каралём», хітравата запытаў: ці ведаем мы, чаму «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», расказаў, як «У снягах драмае вясна», пагушкаў у «Калысцы чатырох чараўніц», а пасля павадзіў па «Чорным замку Альшанскім», навучыў, абмінаючы «Ладдзю роспачы», уцякаць ад «Дзікага палявання караля Стаха», нагадаў, што «Нельга забыць» ні «Матчыну душу», ні «Маю Іліяду», ні «Вячэрнія ветразі», захапляльна распавёў пра «Зямлю пад белымі крыламі» і цвёрда заявіў - «Быў. Ёсць. Буду».

Автор: Admin 17.10.2011, 8:28

Самая чароўная кветка: аповесці, апавяданні / уклад. Алесь Лесавік.- Мн.: Маст. Літ., 2010.- 318с.- (Вера. Надзея. Любоў).

http://www.radikal.ruГалоўная тэма зборніка – каханне, пачуццё, што хвалюе сэрца, высакародзіць душу, робіць жыццё радасным ці прыносіць трывогі і пакуты, становіцца прычынай жыццёвай драмы.
У кнігу ўвайшлі творы Віктара Гардзея, Валянціны Кадзетавай, Георгія Марчука, Людмілы Рублеўскай і іншыхсучасных аўтараў.

http://www.radikal.ru На Нёманскай хвалі: літаратурны альманах №1/ гал. Рэд. Л.А.Кебіч.- Гродна, 2009.-180с.-іл.
На нёманскай хвалі
ўзлячу да Нябёсаў,
насустрач натхненню –
насуперак лёсу...
На хвалі высокага натхнення ствараўся гэты першы літаратурны альманах гродзенскімі літаратарамі. У зборнік увайшлі творы членаў Гродзенскага абласнога аддзялення ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” з розным пісьменніцкім вопытам, стылем, тэматычным накірункам і ступенню літаратурнага таленту. Але ўсіх яднае агульная рыса – імкненне стварыць у літаратуры вобраз цудоўнага і непаўторнага Прынёманскага краю.
Аўтары жадаюць чытачам каб “чароўна-прыцягальная творчая хваля заўсёды ўздымала душэўны настрой, захінала сэрца нечаканымі яскравымі пачуццямі ўспрымання, і, абудзіўшы думны патэнцыял цікавымі паваротамі сюжэтных ліній, філасофскіх разваг і лірычных слоўных карункаў, вынесла вас на шырокі прасцяг літаратурнай плыні сучаснай Гродзеншчыны”.

http://www.radikal.ru Васько, У. Кругаварот жыцця: вершы / Улазімір Васько.- Ліда, 2011.- 100с.
У новы зборнік лідскага паэта Уладзіміра Васько ўвайшлі вершы – прызнанні ў шчырай любові да роднага горада, да любага сэрцу Прынямоння, да славутай і непераможнай Беларусі і лірычныя вершы.

http://www.radikal.ru Суднік, С. Літва: гістарычныя паэмы, балады, пераклады / Станіслаў Суднік.-Ліда, 2011.- 216с.: іл.

У новую кнігу лідскага пісьменніка Станіслава Судніка ўвайшлі творы “ліцвінскай” тэматыкі, якія адлюстроўваюць розныя падзеі з гісторыі нашага народа ў тыя часы, калі нашы продкі або яшчэ толькі фармавалі этнас ліцвінаў, або ўжо мелі сваю дзяржаву – Вялікае княства Літоўскага. Друкуюцца і пераклады твораў Яна Чачота, Міхаіла Лермантава, Антонія Гарэцкага, Юліюша Славацкага і Камілы Эміліі Макрэцкай гэтай жа тэматыкі. Творы, сабраныя ў кнігу, не пацвярджаюць і не абвяргаюць гістарычную канцэпцыю нашай мінуўшчыны. “Гэта сумесь ці сплаў рэальнага і легендарнага, дакладнага і прыблізнага. Галоўнае не адмяняць легендамі гісторыю і не патрабаваць ад літаратуры гістарычныай дакладнасці”.
Кніга прысвечана памяці Васіля Ліцвінкі.

Автор: Admin 20.1.2012, 11:30

http://www.radikal.ru Ад лідскіх муроў: літаратурна-мастацкі зборнік 2010-2011. №7.- Ліда, 2011.-244с.:іл.

У чарговы зборнік увайшлі паэтычныя і празаічныя творы вядомых і маладых лідскіх літаратараў, песні лідскіх кампазітараў Уладзіміра Гарачова і Вечаслава Пыпеця. Крытычныя і літаратуразнаўчыя працы, прысвечаны паэту Антонію Гарэцкаму, збіральніку і даследчыку мясцовага песеннага фальклору Земавіту Фядэцкаму, паэту Міхасю Мельніку і слыннаму лідскаму краязнаўцу, літаратуразнаўцу і журналісту Алесю Жалкоўскаму. Асобны артыкул распавядае пра літаратурны музей імя Валянціна Таўлая, які адкрыўся ў 2010 годзе. Зборнік аздоблены шматлікімі малюнкамі, ілюстрацыямі і фотаздымкамі.

http://www.radikal.ru Карлюкевіч, А. Радзімазнаўства: Мясціны.Асобы: краязнаўчыя нарысы / Алесь Карлюкевіч.- Мн.: літаратура і мастацтва, 2010.- 352с.:іл.

Кніга краязнаўчых нарысаў і эсэ дазваляе здзейсніць падарожжа па гарадах, мястэчках і вёсках Беларусі, а таксама – у часе. Сярод герояў кнігі слаўныя асобы вучоных, падарожнікаў, мастакоў.
Тым, хто захоплена ўглядаецца ў сівую мінуўшчыну нашай маленькай радзімы - Лідчыны, будзе цікавым артыкул “...Асобы, важкія па справах і здзяйсненнях сваіх”.

http://www.radikal.ru Марчук, Г. Крик на хуторе: роман / Георгий Марчук; пер. С бел. В.Щедриной.- Мн., 2007.- 448с.

Эпический роман известного писателя, лауреата Государственной премии Республики Беларусь “Крик на хуторе” – бестселлер белорусской литературы. Это глубокое повествование о судьбе семьи хуторянина Змитера Летуна, которой довелось пережить трагические события в Западной Беларуси накануне Второй мировой войны и во время ее.

http://www.radikal.ru Кирпиченко, В. Планета псов и ягнят. Одинцовы: роман / Виталий Кирпиченко.-Мн.: Літаратура і мастацтва, 2011.- 376с.

В центре повествования история двух братьев, чьи жизненные дороги развело смутное время... События происходят в годы развала огромной страны, годы беспредела, безвластия и дележа построенного и созданного народом.
Подрастая братья сталкиваются с несправедливостью по отношению к себе, и это воспринимается ими по-разному, и пути их постепенно расходятся, чтобы однажды сойтись.. Трагический исход этой встречи предопределен. Чья в том вина? Как можно изменить жизнь людей поставленных на колени?

http://www.radikal.ruЧергинец, Н. Тайна овального кабинета / Николай Чергинец.- Мн., 2010.- 512с. – (Современный детектив)

Герой очередного детектива Николая Чергинца – президент Джон Маккоули – человек, наделенный большой властью и пылким темпераментом. Наряду с принятием важнейших политических решений ему приходится разбираться в своих прошлых любовных интригах и противостоять женским уловкам.

http://www.radikal.ru Лешко, Ю. Ангел в темноте: проза / Юлия Лешко.- Мн.: Регистр, 2011.- 352с.

Это книга литературного редактора журнала “На экранах”, дипломанта кинофорума “Золотой Витязь”, автора сценариев к известным фильмам “Рифмуецца с любовью”, “Подружка осень”, “Свет мой…”,”Нежная зима”.
Автор признается: “Пишу о том, что понятно любой женщине и ни одну из нас не оставит равнодушной: любовь, материнство, верность, измена. Женские радости и печали. Каждая женская судьба – драматична. Я люблю писать о тех, кто мне дорог. Мои подруги узнают в героинях себя. Ногда я. Не скрываясь, кладу в основу сюжетов судьбы моих близких”.
В книгу вошли новые работы “Доброе утро Елена”, “Ветка” и уже известные читателю повести “Рифмуется с любовью” и “Дитя, сестра моя…”. В основу произведений легли реальные события и люди, каждая судьба – уникальный сюжет и драма.

http://www.radikal.ru Грани: повести.- Мн.: Регистр, 2010.- 272с.

Для любителей фантастики и мистики - сборник повестей Ольги Громыко “Листопад” и “Птичьим криком, волчьим скокомНики Тахан “Венецианская лазурь” и Леры Сом “Пленники Костра”.
Ведьмы, мистика, колдовство, перемещение во времени, тот мир и этот... Так зыбки грани между реальностью и фантазией. Но, может быть, именно эти грани и есть наши путеводители...


Автор: Admin 13.3.2012, 11:46

http://www.radikal.ru Беларуская літаратурная спадчына: анталогія: у 2 кн. / уклад. С.А.Курбанава і нш. – Мн.: Беларус.навука, 2011.

Беларуская літаратура мае вельмі багатую гісторыю. З глыбокай старажытнасці і да нашага часу яна адыгрывае важную ролю ў духоўным жыцці нашага народа. У ёй адлюстраваны вялікі жыццёвы вопыт чалавека, яго думкі, мары, настроі, пачуцці, светапогляд, маральна-этычныя прынцыпы і нормы жыцця.
Дадзеная анталогія – гэта найбольш поўны збор літаратурных твораў, якія вывучаюцца беларускімі школьнікамі.
У першай кнізе прадстаўлены тэксты найбольш каштоўных фальклорных і літаратурных помнікаў: ад твораў вуснай народнай творчасці і сярэднявечнай літаратуры да літаратуры ХХ ст. Тэксты суправаджаюцца сціслымі звесткамі пра аўтараў, каментарыямі да твораў, ілюстрацыямі.
У другой кнізе прадстаўлены творы (цалкам або урыўкі) беларускай літаратуры ХХ – пачатку ХХІ ст.

http://www.radikal.ru Сучасная беларуская п’еса.- Мн.: Маст. Літ., 2009.- 375с.

У зборнік увайшлі драматычныя творы беларускіх аўтараў: драма ”Гаспадар” А. Дзялендзіка, меладрама ”Вечар” А.Дударава. трагікамедыя ”Сабака з залатым зубам” У.Сауліча, камедыя-лубок ”Новыя прыгоды Несцеркі” Г.Марчука, п’еса ”Багаты кватарнт” А.Федарэнкі, рыцарская п’еса ”Маленькі збраяносец” П.Васючэнкі, п’еса-казка Л.Рублеўскай ”Янук, рыцар Мятлушкі”.

http://www.radikal.ru Жылка, У. Матылі: вершы, паэмы, пераклады: для ст.шк.узросту /УладзімірЖылка; прадм. В.Куставай.- Мн.: Маст. Літ., 2009.-189с.- (Школьная бібліятэка).

Імя Уладзімра Жылкі (1900-1933), таленавітага, яркага паэта, мала вядомае шырокаму чытачу. Так склаліся жыццёвыя абставіны, такі быў час, у які яму давялося выступаць з паэтычнымі творамі. Лёс падарыў паэту, які насіў у грудзях грозную хваробу, як некалі М.Багдановіч, на нейкі час роўны, ціхамірны настрой, і нарадзілася паласа яркай, пераважна пейзажнай лірыкі. Тоны тут прыглушаныя, няма нічога крыклівага, толькі даверлівая інтанацыя, праўдзівасць малюнкаў...
У кнізе ”Матылі” сабрана паэтычная спадчына тонкага лірыка Уладзіміра Жылкі.

Автор: Admin 20.3.2012, 9:09

Голубева, Н. На перепутье двух дорог: исторический роман /Наталья Голубева. – Мн.: Літ і маст., 2009.-256с.

В центре романа - Бобруйская крепость – первое стратегическое сооружение, возведенное перед войной 1812 года.
Автор рисует широкую панораму жизни Беларуси того периода с традициями, укладом жизни представителей разных сословий и национальностей. Действующими персонажами в романе выступают как реальные исторические личности – царь Александр І, военный министр Барклай-де-Толли, представители шляхты Александр Сапега и Михаил Огинский, наш земляк – Теадор Нарбут, так и вымышленные герои, которым предстоит разобраться в сложных перипетиях своего времени, сделать зачастую непростой выбор.

http://www.radikal.ru Мартинович, А. Нежность звездного неба: историческая повесть / Алесь Мартинович .- Мн.: Літ.і маст., 2011.-240с.

Герои новой повести Алеся Мартиновича – реальные исторические личности – Барбара Радзивили и Сигизмунд Август сражаясь за свою любовь, преодолевая мыслимые и немыслимые препятствия, переживают куда больше чем шекспиовские Ромео и Джульетта. Автор как всегда динамично и увлекательно строит сюжет. Повесть ”Нежность звездного неба” – своего рода продолжение книги ”Исповедь старых замков”.

Дайнека, Л. Назаві сына Канстанцінам: раман / Леанід Дайнека.- Мн.: Літ. і маст., 2010.- 448с.- (Святло мінуўшчыны).

Імя Леаніда Дайнекі – аўтара гістарычных раманаў ”Меч князя Вячкі”, ”След ваўкалака”, ”Жалезныя жалуды”, добра вядома шырокаму колу чытачоў. У новым рамане ён не здраджвае гістарычнай тэматыцы. Чытачу прапануецца перанесціся ў ХУ-ХУІ стагоддзі, у Рым, у Вялікае княства Літоўскае, Канстанцінопаль, які штурмуюць туркі-асманы. Заключныя сцэны рамана - славутая Аршанская бітва 8 верасня 1514 года, у якой гетман Канстанцін Астрожскі разграміў войска вялікага маскоўскага князя.

Дударев, А. Белые Росы и другие киноповести / Алексей Дударев- Мн.: Літ. і маст.- 2011.-320с.

В книгу известного белорусского драматурга вошли киноповести, по которым фильмы уже сняты и стали легендарными, а также те, которые ждут своего экранного воплощения и представляют интерес как литературные произведения: ”Рядовые”, ”Днепровский рубеж”, ”Брестская кроепость”, ”Белые Росы” и ”Белые Россы”.

Федарэнка, А. Мяжа: раман-эсэ, апавяданні / А.М.Федарэнка.-Мн.: Літ. і маст., 2011.- 264с.- (Лімаўскі фальварак)

Новую кнігу Андрэя Федарэнкі склаў аўтабіярафічны раман ”Мяжа” і выбраныя лепшыя апавяданні.

Жук, А. Женщина на пляже: повести, рассказы /Алесь Жук.-Мн.: Літ. і маст., 2011.-336с. – (Лімаўскі фальварак).

Книгу известного белорусского писателя составили: удостоенная Государственной премии Республики Беларусь повесть ”Проклятая любовь”, детективные повести ”Черный повой” и ”Женщина на пляже”, а также рассказы последних лет.

Резанович,А.И. Варшавский экспресс: роман /Анатолий Резанович.-Мн.: Літ. і маст., 2011.-216с.

Действие романа промсходмт в наши дни в Польше, России, Беларуси. Главного героя, минского предпринимателя, командированного в Варшаву, ждут детективные приключения: рюкзак с деньгами, невидимая охота, любовь и...совершенно непредсказуемые события.

Жвалевский, А. Про моркоff/on: иронический любовный роман / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак.-Мн.: Літ. і маст., 2011.-112с.

Как часто бывает – смотрит женщина на мужчину, с которым прожила полжизни, и думает: ”Ну почему я не вышла за Васю (Джулиана, Вахтанга)? Такой парень был! Не то что мой... вот бы все переиграть...”
Авторы дали героине ”переиграть” – и сами увидите, что из этого получилось.

Салтук, А. Дзве зары: вершы / Алег Салтук.-Мн.:Маст. літ., 2011.-238с.

Аматарам паэзіі - новая кніга вершаў лаўрэата Літаратурнай прэмі імя Уладзіміра Караткевіча. Увага паэта скіравана на хвалюючыя праблемы сучаснасці, прыроду, вечнае, дарогое і існае.

Автор: Admin 7.6.2012, 10:33

Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. / Васіль Быкаў.-Мн.: Кнігазбор, 2012.- Т.9:Кінасцэнарыі.-684с.

Дзевяты том першага Поўнага збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава склалі кінасцэнарыі 1962-1994гг. “Третья ракета”, “Альпийская баллада”, “Западня”, “Двое в ночи”, “Волчья стая”, “Долгие вёрсты войны”, “Ушедшие в вечность (Обелиск)”, “Его батальон” “На Чорных лядах”.

Самотная зорка Венера: аповесці,апавяданні / уклад. Алесь Лесавік.- Мн.: Маст. літ., 2012.- 335с. – (Вера. Надзея. Любоў).

У новы зборнік серыі кніг “Вера. Надзея. Любоў” увайшлі творы, якія не пакінуць чытача абыякавым, бо кожная гісторыя кахання выклікае зацікаўленасць, прымушае хвалявацца і суперажываць.
Сярод аўтараў ужо знаёмыя чытачу Галіна Васілеўская, Віктар Гардзей, Людміла Кебіч, Таццяна Мушынская, Сяргей Трахімёнак і маладыя сучасныя празаікі.

Пашкоў, Г. Званы юнацтва: паэзія, проза / Генадзь Пашкоў.- Мн.: Беларусь, 2012.-335с.

У кнігу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Генадзя Пашкова ўвайшлі вершы, паэмы і празаічныя творы, напісаныя ў розныя гады. Аўтар намаляваў шматфарбы і шматгранны вобраз Беларуі, яе людзей, у характары якіх адвечная цярплівасць, дабрыня і спагаднасць.
У кожным сваім захапляльным падарожжы на плытах аўтар знаходзіць сляды беларусаў і паэтычна апісвае іх.

Дзмітрыеў, Г. На скразняках лёсу / Генадзь Дзмітрыеў.- Мн.: ТАА “Дыксэнд”, 2009.- 356с.

У прадмове да кнігі Г.Дзмітрыева Сяргей Законнікаў піша:”Я ўпэўнены ў тым, што не толькі пісьмннік, а любы чалавек, які хоць крыху адораны літаратурным умельствам, абавязаны занатаваць свой лёс. Усе мы павіны быць, хай сабе сціплымі, але летапісцамі“.
Генадзь Дзмітрыеў належыць да пакалення, якое стала сведкам працяглага бурлівага часу. Ім выпаў лёс заспець сталінскую дыктатуру: “чорныя варанкі”, бясследнае знікненне людзей і катаржную працу “за палачку” ў калгасе. Пры хрушчоўскай “адлізе” вучыліся ў школе і зараблялі першыя сціплыя грошы, каб дапамагчы бацькам. Пасля перажылі “мяккі таталітарызм”. Кніга Генадзя Дзмітрыева – не дакладна дакументальная. Аўтар дазволіў сабе дзе-нідзе пафантазіраваць.


Храптовіч-Буцянёва, В.А. Злом (1939-1942): успаміны / Вольга Храптовіч-Буцянёва.- Мн.:Кнігазбор, 2011.- 280с.

Род Храптовічаў на працягу стагоддзяў адыгрываў адну з вызначальных роляў у Вялікім княстве Літоўскім, Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі. Але фінал атрымаўся трагічным. У выніку бальшавіцкай навалы 1939 года палац і бібліятэка ў радавым маёнтку Шчорсы былі разрабаваны і знішчаны, а ўладальнікі сядзібы апынуліся хто ў турме, хто ў далёкім выгнанні. Кніга “Злом” – гэта ўспаміы графіні Храптовіч-Буцянёвай пра той перыяд.


Автор: Admin 7.6.2012, 10:34

Андреевец, Г.Н. Капитан Франц: повесть / Григорий Андреевец.- Гомель: Барк, 2012.- 256с.

Главный герой этой книги – десантник Франц Клишевич, родом из Ошмян. Он руководил одной из секретнейших разведгрупп в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Молва о капитане Франце ходила по всему Афгану. Через его руки прошло огромное количество секретной информации. Ее внимательно зучали в спецслужбах и штабах Советской Армии. За информацию о нём “духи” назначили большое вознаграждение. Но он был неуловим...
Капитан Клишевич послужил прототипом безымянного капитана-разведчика в фильме Федора Бондарчука “Девятая рота”. С высоты, где держала знаменитый бой девятая разведрота, последним отходил по выпавшему молодому снегу капитан Франц.
Эта книга о братьях по оружию, о друзьях-товарищах и неприглаженной афганской войне.

Татаринов, Ю. Барбара Радзивилл: проза / Юрий Татаринов.-Мн.: Регистр,2012.- 480с.

В сборник исторической прозы вошли: жизнеописание знаменитой красавицы, наследницы владений Гаштольдов, жены великого князя литовского и короля польского Жигимонта Августа – Барабары Радзивилл и авторская версия легенды о трагической любви княжны и садовника.

Татаринов, Ю. Княгиня Менжинская: трилогия / Юрий Татаринов.- Мн.: Регистр, 2011.- 328с.

Трилогия состоит из романов “Вероотступник”, “Княжна Менжинская”, “Мазурский волк” и посвящена судьбам представителей знаменитых родов Коллупайлов и Менжинских.

Рогалеў, А.Ф.Назвы Бацькаўшчыны (тапанімія Беларусі) / А.Ф. Рогалеў.- Мн.: Гомель: Барк, 2011.-216с.

У сваёй чарговай кнізе доктар філалагічных навук А.Рогалеў апавядае пра паходжанне назваў населеных пунктаў і водных аб’ектаў з розных раёнаў Беларусі. А таксама даводзіць некаторыя цікавыя і малавядомыя гістарычныя факты. Навуковы падыход да матэрыялу ўдала спалучаецца з мастацка-публіцыстычным стылем аўтара.

Лыч, Л.Уніяцкая царква Беларусі: этнакультурны аспекты / Леанід Лыч.- 2-е выд.- Мн.: Кнігазбор, 2011.- 128с.

У кнізе Л.Лыча паказаны нялёгкія ўмовы дзейнасці ўніяцкай царквы на Беларусі, яе ўзаемадачаненні з каталіцкай і праваслаўнай канфесіямі.

Лаўрэш, Л. Грэка-каталіцкая (уніяцкая) царква на Лідчыне / Леанід Лаўрэш; пад рэд. докт. гіст. навук С.В. Марозавай.- Полацк: Грэка-каталіцкая парафія Святамучаніка Язафата, 2012.- 128с.

Кніга краязнаўцы Леаніда Лаўрэша прысвечана складанай і трагічнай гісторыі грэка-каталіцкай царквы на Лідчыне ад перыяду стварэння і дзейнасці уніяцкіх прыходаў і базыльянскіх манастыроў у 17-18 стст. да 1839г. Кніга напісана на аснове багацейшага фактычнага матэрялу і суправаджаецца дакументамі з архіваў.

Автор: Admin 7.8.2012, 10:03

Крымов, Е. Клятвопреступник: роман/ Егор Крымов.- Мн.: Книжный Дом, 2010.- 384с.-(Детективное агентство «Тандем»).

Егор Крымов как автор произведений детективного жанра хорошо известен читателям уже пятнадцать лет. Роман «Клятвопреступник» - это одна из семи его книг. Главный герой – хирург Иванов покупает здание под отель, который ему нужен для прикрытия преступной деятельности. Разумеется, постояльцы не подозревают, под каким углом зрения их рассматривает хозяин отеля – врач…Сердюков, Н. Когда бессилен закон: роман /Николай Сердюков.- Мн.: Книжный Дом, 2012.-384с. – (Ответный удар).

Герой романа бывший спецназовец Меченый убежден, что если бессилен закон, то ответом на зло может быть только справедливая сила.
Автор Николай Сердюков уже много лет плодотворно работает в жанре криминальной прозы. Он автор девяти широко известных боевиков и многих исторических повестей и очерков.
В библиотеку поступили также его романы:
“Погоня за оборотнем”
“Вырваться из ловушки”
“Криминальное шоу”
“Схватка на побережье”
“Запах золота”
“Охота за компроматом”
“Когда гаснут “звезды”Калебин, П. Формула пророчества: роман /Павел Калебин.-Мн.: Букмастер, 2011.-С.288с.- (Отражение).
Калебин, П. Обреченные на жизнь: роман / Павел Калебин.-М.: Букмастер, 2011.-320с.- (Отражение).

Автор романов Павел Калебин не один год жизни отдал различным российским спецслужбам, его профессия – эксперт-криминалист. Считает, что обычная жизнь полна удивительных историй и загадок. В настоящее время пишет детективы, в основе которых лежат реальные дела, которыми ему приходилось заниматься. В его книгах действительность многогранна и увлекательна, в сюжетах причудливо переплетаются реальность и то, что нам кажется мистическим и загадочным...Викторова, Л. Кукла: роман /Людмила Викторова.-Мн.: Букмастер, 2012.-288с.-(Отражение)

Простое стечение обстоятельств – и обычная кукла становится ключом к разгадке серии таинственных убийств.
Клубок интриг и заговоров влиятельных людей, убийства и бегства. И чем дальше продвигается расследование, тем все становится интереснее и интереснее...Крутько, А. Билет в одну сторону: роман / Александр Крутько.-Мн.:Букмастер, 2012.-256с.- (Отражение).

Молодые талантливые музыканты жаждут славы и направляются на рок-фестиваль. Но вместо праздника и триумфа их ждут события, которые ломают их представления и о себе, и о музыке, и о многих вещах, которые никогда не казались им важными...Ракитина, Н. Ведьма: роман /Ника Ракитина.-Мн.:Букмастер, 2011.-256с.- (Отражение).

В романе есть все – и необычные приключения, и романтическая история, и юмор, и вымысел, причудливо вплетенные в реальную жизнь. Многие захотели бы оказаться на месте главных героев, получивших возможность увидеть жизнь своих предков.
И уж точно, янки при дворе короля Артура не был способен на то, что натворила студентка из Гомеля в ХУІ веке.

Ракитина, Н. Гонитва: роман /Ника Ракитина.-Мн.:Букмастер, 2011.-352с.- (Отражение).
Середина 19 века. Лейтава – годударство, частично охватывающее территорию современной Прибалтики. Жизнь героев проходит в постоянной борьбе за себя, за других, за родину, за право на свободу и любовь.
Этот роман был признан лучшим на международном конкурсе молодых писателей “Еврокон-2008” в Москве.
Гарина, З. Роман с небес: роман / Зоя Гарина.-Мн.: Букмастер, 2012.-320с.- (Отражение).

Когда вопросов больше чем ответов, когда даже Ангел не в силах уберечь от ошибок, когда будущее отражается в зеркале, а настоящее туманно, тогда приходит Любовь.
Не жди милости от людей, если тебе подал Бог. Не проси любви у того, кто живет без сердца. Подними глаза к небу, ведь только оно больше твоей пустоты.


Зимина, Е. Исполнение желаний: роман /Елена Зимина.-Мн.: Современная школа, 2011.- 256с.-
Люди выбирают странные способы исполнения свои желаний. И желания у людей бывают странные.
В банке у судьбы есть все, и разве не обидно, что одним это достается легко, а другие платят такую цену, что после желание становится неактуальным. Может с желанием было что-то не так?

Зимина, Е. Поверить в чудо: роман /Елена Зимина.- Мн.: Букмастер, 2012.- 224с. – (Современный женский роман).


Артюшкевич, А. Монстр: роман / Анна Артюшкевич.- Мн.: Букмастер, 2012.- 448с.- (Современный женский роман).


Ефремова, Т. След на воде: роман /Татьяна Ефремова.- Мн.: Букмастер, 2011.- 256с.- (Современный женский роман).


Лащенко, М. Удержи меня: роман / Мария Лащенко.- Мн.: Букмастер, 2011.- 320с.- (Современный женский роман).
Лащенко, М. Все что у меня есть: роман / Мария Лащенко.- Мн.: Букмастер, 2011.- 256с.- (Современный женский роман).


Песоцкая, В. Верните мне крылья: роман /Виктория Песоцкая.- Мн.: Букмастер, 2012.-224с. - (Современный женский роман).


Сафина, И. Принц для роскошной женщины: роман /Ирина Сафина.- Мн.: Букмастер, 2012.-288с.- (Современный женский роман).Климова, А. Люби меня нежно: романы /Анна Климова.- Мн.: Книжный Дом, 2012.-320с.- (Любовный роман).
Климова, А. Ангелы не плачут: романы /Анна Климова.- Мн.: Книжный Дом, 2012.-320с.- (Любовный роман).
Климова, А. Осенняя женщина: роман /Анна Климова.- Мн.: Книжный Дом, 2012.-320с.- (Любовный роман).
Климова, А. Сердце странника: роман /Анна Климова.- Мн.: Книжный Дом, 2012.-320с.- (Любовный роман).Зайцев, С. Ливонское зерцало: роман / Сергей Зайцев.- Мн.: Книжный Дом, 2012.- 576с.- (История России в романах).
Автор романа - член Союза писателей Беларуси с 1989 года. Его перу принадлежат шестнадцать исторических и детектиных романов. Но поскольку по профессии он врач, то еще широко известен как автор многочисленных оздоровительных бестселлеров.
События в романе происходят во времена Ивана Грозного.

Автор: Admin 1.11.2012, 9:12

Чигринов, П.Г. Под тремя коронами: [роман] / П.Г.Чигринов.- Мн.: Букмастер, 2011.- 448с. – (Исторический остросюжетный роман)

Автор романа, доктор исторических наук, профессор Петр Гаврилович Чигринов, описывает события, происходящие во времена противостояния Великого княжества Литовского и московского князя Ивана ІІІ. В центре романа - король польский и великий князь литовский Казимир, его сыновья Александр и Сигизмунд, московский князь Иван ІІІ и другие исторические фигуры, их политические решения, образ жизни, мироввоззрение и хитросплетение человеческих судеб и взаимоотношений.Зимина, Е. Тоннель для кролика: роман /Елена Зимина.- Мн.: Букмастер, 2012.- 288с.- (Современный женский роман).

Археологическая экспедиция превратилась в триллер…. Загадочные исчезновения, личные трагедии, убийство… Старая рукопись, странные видения – что это? Нечто сверхъестественное, бред больного воображения или действие неизвестного яда? Не много ли для девушки, привыкшей работать в тишине института?Щеглова, Л. Ангелы приходят ночью:роман / Лия Щеглова.-Мн.: Букмастер, 2012.- 384с. – (Современный женский роман).

Он постоянно попадается на ее дороге, лезет в ее жизнь и навязывает свою помощь? Может, он просто манипулирует ею в каких-то своих целях? А может он маньяк?.. Или ангел?...Щеглова, Л. Кому нужна правда:роман / Лия Щеглова.- Мн.: Букмастер, 2012.- 288с.- (Современный женский роман).

Как можно не радоваться новой высокооплачиваемой работе? Но все не так просто... Обычное поручение шефа может ввергнуть в водоворот совершенно невероятных событий. И еще неизвестно чем все закончится.Груздов, А. Правило мести: роман / А.Груздов, Е.Конышева.-Мн.:Букмастер, 2012.-256с.- (Серия “Под прицелом”).

Могущественный “Орден Ста” подмял под себя уже многие правительства и страны, осталась только Россия... Единственная структура, способная защитить страну – Управление национальной стратегической безопасности “Вектор-100”. А в ней служат два неуемных, взбалмошных, остроумных и находчивых курсанта-стажера академии МВД.


Груздов, А. Метод исключения: роман / А.Груздов, Е.Конышева.-Мн.:Букмастер, 2012.-256с.- (Серия “Под прицелом”).

Переигравшие, в предыдущем романе, элитных киллеров таинственного “Ордена Ста” сотрудники Управления национальной стратегической безопасности России “Вектор-100”, под видом крупных безнесменов отправляютя во Францию. Их задача – тайно вывезти в Россию гениального финансового предсказателя Мишеля Фуко. Неизвестно выполнят ли они задание, но приключения их ждут в любом случае...

Автор: Admin 6.2.2013, 7:56

Праўдзін, В.А. Вяртанне з апраметнай: дэтэктыўны раман/ В.А.Праўдзін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. — 397 с.

“Вяртанне з апраметнай” — прыгодніцка-дэтэктыўны раман Віктара Праўдзіна, аўтара ўжо вядомых кніг “Візіцёр з Поўначы”, “ Эксгумацыя”, “Шлях на Галгофу”, “Танцавальны марафон”, “Нелюбімыя гінуць” і іншых.
Жыццё прымушае галоўнага героя рамана Андрэя Бусла прайсці “сем колаў пекла”: яму лёсіць трапіць на ўласнае пахаванне, даводзіцца разблытваць пакручастую інтрыгу, дзе спляліся каханне і палітыка, сяброўства і грошы, мінулае і будучыня; урэшце, разгадкі беларускіх таямніц ён знаходзіць… за акіянам.

Савіцкі,А.А. Пісьмо ў Рай: раман¬-споведзь / Алесь Савіцкі.— Мінск: Маст. літ., 2012.— 221 с.

Няпростае, але цікавае на падзеі жыццё выпала на долю выдатнага беларускага пісьменніка Алеся Савіцкага.Свой раман¬споведзь ён прысвяціў бацьку, ад якога атрымаў у спадчыну такі маральны запал, які дапамагаў яму ў самыя цяжкія хвіліны. Чытач адчуе і сапраўдную мацярынскую і сыноўнюю любоў, вышэй за якую няма нічога ў свеце. Споведзь аўтара — глыбока псіхалагічная, сатканая з роздуму і разваг героя, нашага сучасніка, які сіліцца спасцігнуць глыбінную сутнасць падзей грамадскіх, што знітаваны з лёсам асабістым і хвалююць сёння кожнага з нас.

Федарэнка, А.М. Ланцуг : аповесці / Андрэй Федарэнка.— Мінск : Маст. літ., 2012.— 240 c.— (Беларуская проза ХХІ ста¬годдзя).

Новую кнігу прозы Андрэя Федарэнкі складаюць шэсць аповесцей, напісаных у розныя гады. Як і заўсёды, проза А. Федарэнкі чытаецца лёгка. Але гэта зусім не лёгкае чытво. Аўтар імкнецца спасцігнуць духоўны свет сучасніка, зразумець яго клопаты і трывогі. Творы пісьменніка вызначаюцца лю¬боўю да чалавека, добрым веданнем жыцця, тонкім псіхалагізмам, шчы¬расцю.

Глушакоў,У. Зборнік прозы/ Уладзімір Глушакоў, Анатоль Крэйдзіч.- Мінск: Беларусь, 2012.- 360с.

У кнігу ўвайшлі празаічныя творы сучасных беларускіх пісьменнікаў Уладзіміра Глушакова і Анатоля Крэйдзіча.
Зборнік прозы разлічаны на шырокае кола чытачоў.

Карлюкевіч, А. І марам волю дам. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. — 304 с.

Літаратурна-краязнаўчае даследаванне знаёміць з гісторыяй аднаго з рэгіёнаў Міншчыны. На старонках кнігі чытача чакаюць сустрэчы з А. Ельскім, М. Чаротам, Я. Коласам, А. Вольным, П. Глебкам, М. Паслядовічам, П. Рунцом, А. Бачылам, Г. Кляўко, Т. Бондар і іншымі беларускімі паэтамі, празаікамі, драматургамі. Шматхто з іх нарадзіўся на Пухавіччыне,іншыя былі тут частымі гасцямі, пісалі свае творы на беразе Свіслачы, у маляўнічых лясных вёсках Беразянка, Глушка, Падбярэжжа…

Автор: Admin 7.3.2013, 8:34

Рублеўская,Л. Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега: раман прыгодніцкі і фантасмагарычны/ Людміла Рублеўская.- Мн.: Рэдакцыя газеты “Звязда”, 2012.- 272с.

XVIII стагоддзе... Час авантурыстаў і алхімікаў, чароўных дам і адважных рыцараў, палацавых інтрыгаў і крывавых войнаў... У прыгодніцка-гістарычным рамане Людмілы Рублеўскай "Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега”, першага з трылогіі, вы сустрэнецеся са збеглым вучнем Менскага езуіцкага калегіюму Пранцішам Вырвічам і доктарам Баўтрамеем Лёднікам з Полацку, якім давядзецца пабываць у сутарэннях Слуцку, Менску і Полацку, выратаваць Сільфіду, паездзіць у жалезнай чарапасе, вынайдзенай Леанарда да Вінчы, здабыць дзіду Святога Маўрыкія і не аднойчы біцца за ўласны гонар і за Беларусь. Тлум прыдарожнай карчомкі, абед у князя Гераніма Радзівіла, змова менскага магістрату супраць Пане Каханку, таямніца полацкага аптэкара Лейбы... Яскравы партрэт эпохі, дзе ёсць месца і сляпому лірніку, і вялікаму гетману, найміту-забойцу і італьянскаму опернаму спеваку, сястры ўсемагутнага магната і прадажнаму суддзі... Вы пераканаецеся, што прыгоды беларускіх герояў не менш захапляльныя, чым французскіх мушкецёраў ці рускіх гардэмарынаў.

Макоўскі, А. П. Ціхае жыццё : апавяданні / Алесь Макоўскі.— Мінск : Маст. літ., 2012.— 335 с.

Аўтар кнігі прозы «Ціхае жыццё» Алесь Макоўскі — чалавек вясёлага, жыццелюбівага таленту, назіральны і чуйны да народнага слова. Амаль кожнае апавяданне прасякнута аўтарскай усмешкай, народным гумарам, а то і сатырай. Героі яго твораў у пастаянным пошуку ісціны, яны радуюцца і смуткуюць, перажываюць, змагаюцца, і жыццё ў іх зусім не «ціхае».

Літаратура першай паловы ХІХ стагоддзя / укладанне і каментарыі М. В. Хаўстовіча ; навук. рэд. С. Л. Гаранін.— Мінск : Маст. літ., 2012.- Т.3 — 1086 с.— (Залатая калекцыя бела¬рускай лі¬таратуры)

Трэці том «Залатой калекцыі беларускай літаратуры» склалі творы перыяду рамантызму, перыяду станаўлення сучаснай беларускай мовы. Хоць польская мова яшчэ пануе ў літаратуры, але менавіта пісьменнікі гэтай пары адкрываюць для сябе і свету новы культурны абсяг — Беларусь. У кнігу ўвайшлі найлепшыя ўзоры лірыкі пачатку ХІХ ст., а таксама балады, паэмы, раманы, мемуары, першыя этнаграфічныя і гістарычна-літаратурныя даследаванні. Шмат якія творы ўпершыню перакладзеныя на беларускую мову, а хрэстаматыйныя — падаюцца ў новых, больш дакладных рэдакцыях. Кніга адрасуецца шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй і культурай Беларусі.

Чаргінец,М.І. Сыны: раман/ Мікалай Чаргінец; пераклад з рускай Алеся Марціновіча.- Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2012.- 392с.

Афганістан – гэта мужнасць і гераізм. Але Афганістан – таксама незагойны боль і памяць. А яшчэ непрадказальнасць падзей, учынкаў, сітуацый. Гэта, як ніхто іншы, ведае вядомы беларускі пісьменнік Мікалай Чаргінец, бо ён сам прайшоў праз Афганістан. Таму невыпадкова яго раман «Сыны» карыстаецца такой вялікай папулярнасцю, перакладзены на многія мовы. Цяпер гэты твор выходзіць па-беларуску.

Королев,А. Красное солнце: триллер/ Александр Королев.- Минск, Издательский дом «Звязда», 2013.- 272с.

В своём триллере Александр Королёв создал образы людей 80-90-х годов прошлого века. Сложные линии сюжета сплетаютсяв клубок захватывающих событий, герои не раз оказываются на грани жизни и смерти. Перед глазами читателя предстают как чистые сердцем люди, так и бандиты и убйцы, способные на мерзкие поступки. Непросто складывается судьба главных героев, борьба за счастье и любовь стоит им титанических усилий. Для широкого круга читателей.

Кожедуб,А.К. Эликсир жизни: рассказы/ Алесь Кожедуб.- Минск: Издательский дом «Звязда», 2013.- 312с.

В сборник известного писателя, лауреата Шолоховской и Бунинской литературных премий Алеся Кожедуба «Эликсир жизни» вошли рассказы, публиковавшиеся во многих российских и белорусских литературных журналах и газетах. Автор является признанным мастером жанра рассказа. Действие происходит во многих городах и весях нашей планеты, от юга Франции до Срединного Китая, однако во всех рассказах главной остается Беларусь. Изящный стиль, тонкий юмор, острота сюжета вызовут несомненный интерес современного читателя.

Автор: Admin 29.3.2013, 10:11

Барадулін, Р. Сябрына: вершы : для дашк. узросту / Рыгор Барадулін ; маст. Мая Пракаповіч.— Мінск : Маст. літ., 2013.— 24 с. : іл.

Новая серыя кніг «Нашым дзеткам» адрасуецца самым маленькім і адкрываецца цудоўнымі вершамі для дзяцей народнага пісьменніка Беларусі Рыгора Барадуліна.

Антонович, С. В. Черный омут Немана: исторический роман / Славомир Антонович. — Минск : Маст. літ., 2012.— 351 с.

Долгое время в водах Немана находили тела молодых девушек. Следователи Гродненской областной прокуратуры сбились с ног, идя по запутанным следам неуловимого оборотня-маньяка в милицейских погонах Сергейчика. В книге известного писателя Славомира Антоновича, долгие годы проработавшего в высших органах государственной власти, в том числе в Верховном Суде и Генеральной прокуратуре, рассказывается о непростой службе прокурорских работников, о любви, бескорыстной дружбе и верности, о профессионалах и карьеристах. Захватывающие драматические сюжеты основаны на реальных фактах.

Резанович, А.И. Полынь-¬вода: роман-хроника / Анатолий Резанович.— Минск: Маст. літ., 2012.— 398с.

Вторая книга остросюжетного романа¬-хроники Анатолия Резановича «Полынь¬-вода» посвящена сложнейшим вопросам истории нашей родины, непосредственно влияющим на судьбы героев повествования, которых коснулись все сложности перестроечного периода: от Чернобыля до ГКЧП. Само название романа направляет мысли читателя к чернобыльской трагедии. Лейтмотивом всей книги проходит мысль, что в жизни нет ничего, чтобы не смог пережить человек...

Рублеўская, Л. І. Ночы на Плябанскіх млынах: раман, аповесці, апавяданні / Людміла Рублеўская. - Мінск : Маст. літ., 2013. - 526 с.

У кнігу вядомай пісьменніцы Людмілы Рублеўскай увайшлі гатычны раман "Скокі смерці", у якім журналістка Ганна Барэцкая і рэстаўратар Юрась Дамагурскі разгадваюць таямніцу сярэдневечных гадзіннікаў, аповесць "Ночы на Плябанскіх млынах", дзе міфы і легенды Мінска пераплятаюцца ў запамінальную містычна-рамантычную карціну, цыкл "Старасвецкія міфы горада Б*", што спалучае антычныя міфы і рэаліі старасвецкага беларускага мястэчка, а таксама апавяданні, у якіх дзейнічаюць і паўстанцы Каліноўскага і Касцюшкі, і нашы сучаснікі. Героі Людмілы Рублеўскай вырашаюць адвечныя праблемы выбару паміж годнасцю і бяспекай, каханнем і здрадай, захаваннем гістарычнай памяці і абыякавасцю. У кнізе ёсть і прыгоды, і містыка, і гумар, і псіхалагізм, і развагі над лёсам Беларушчыны.

Правдин, В. А. Тайна минских перекрестков: кинороман / Виктор Правдин.- Минск: Маст. літ., 2013.- 318 с.

Минск, Раков, Плещеницы, Шарковщина, Браслов - те города и местечки, где главный герой Андрей Бусел проходит свои "семь кругов ада". Волею злого рока он участвует в собственных похоронах и с этого момента начинает тайно "раскручивать" не только мафиозный наркотрафик, но и собственное заказное убийство. И все же ключ к тайным хитросплетениям авантюристов и международного криминала, туго завязанным в Беларуси, будет найден и не где-нибудь, а в США.

Автор: Admin 19.4.2013, 8:05

Николай Чергинец. Иного не дано : повести жизни, воспоминания, интервью.— Минск : Маст. літ., 2012.— 439 с. ил.— (Наш современник).

В наше сложное время трудно стать яркой личностью, чья судьба неразрывно связана с национальным самоутверждением и заботами родной Беларуси. Именно таков Николай Иванович Чергинец — известный писатель, воин¬интернационалист, политик, общественный деятель и просто прекрасный человек. Книга, которую вы держите в руках, посвящена мирным и ратным делам нашего современника и приурочена к 75¬летию со дня его рождения.

Белорусский путь / О. В. Пролесковский [и др.]; под ред. О. В. Пролесковского и Л. Е. Криштаповича. — Минск : Маст. літ., 2012. — 559с.

В книге раскрываются важнейшие особенности внутриполитического и международного развития Беларуси в постсоветский период. Анализируется диалектика провозглашения независимос¬ ти, выясняется характер и динамика развития промышленности и сельского хозяйства, осмысливается феномен национальной идеи и раскрывается роль средств массовой информации, показывается необходимость сохранения и развития национальной культуры белорусского народа. Издание рассчитано на научных работников, преподавателей, студентов, управленцев, а также всех, кто интересуется вопросами белорусского пути развития. Впервые издание вышло в 2010 году.

Літаратура першай паловы ХІХ стагоддзя / укладанне і каментарыі М. В. Хаўстовіча ; навук. рэд. С. Л. Гаранін.— Мінск : Маст. літ., 2012.— 1086 с.— (Залатая калекцыя бела¬рускай лі¬таратуры ; т. 3)

Трэці том «Залатой калекцыі беларускай літаратуры» склалі творы перыяду рамантызму, перыяду станаўлення сучаснай беларускай мовы. Хоць польская мова яшчэ пануе ў літаратуры, але менавіта пісьменнікі гэтай пары адкрываюць для сябе і свету новы культурны абсяг — Беларусь. У кнігу ўвайшлі найлепшыя ўзоры лірыкі пачатку ХІХ ст., а таксама балады, паэмы, раманы, мемуары, першыя этнаграфічныя і гістарычна-літаратурныя даследаванні. Шмат якія творы ўпершыню перакладзеныя на беларускую мову, а хрэстаматыйныя — падаюцца ў новых, больш дакладных рэдакцыях. Кніга адрасуецца шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй і культурай Беларусі.

Пад крыламі Дракона: Сто паэтаў Кітая/ уклад. і пер. на беларус. мову Міколы Мятліцкага.- Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2012.- 280с.

Вось ужо на працягу дваццаці чатырох стагоддзяў існуе пісьмовая паэзія Кітая. У розныя эпохі яе тварылі самыя таленавітыя і адукаваныя людзі, пакідаючы для нашчадкаў своеасаблівы мастацкі летапіс жыцця многіх і многіх пакаленняў сваіх суайчыннікаў. У зборніку «Пад крыламі Дракона», укладальнікам і перакладчыкам якога з’яўляецца лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, паэт Мікола Мятліцкі, прадстаўлены творы ста самых адметных паэтаў кітайскай літаратурнай гісторыі, пачынаючы з далёкай старажытнасці – ІV стагоддзя да нашай эры – і заканчваючы творамі паэтаў нядаўна сышоўшага ў гісторыю ХХ стагоддзя.

Автор: Admin 3.6.2013, 8:14

Федарэнка,А. Вёска: аповесці, апавяданні/ А.Федарэнка.- Мінск: Беларусь, 2013.- 352с.

У кнігу прозы Андрэя Федарэнкі ўвайшлі выбраныя лепшыя творы.

Иванов-Смоленский,В. Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер: реминисценция /В.Иванов-Смоленский.- Минск, 2012.- 384с.

Что же касается привычных спутников кота Бегемота, то они вообще не особо выделялись на фоне различных экзотичных фигур. В толпе шныряли люди и с более зверскими рожами, чем у Азазелло. А халат Фагота, хоть и необычен был расцветкой, зато покрой в глаза не бросался. Иные были и в более диковинных одеждах. Город поражал обилием рас и народностей. Мавры, парфяне, греки, сирийцы, паннонцы, фракийцы, аравийцы, германцы, галлы, каппадокийцы обильно разбавляли более многочисленных разноликих римлян и …

Елфимов,В. Серьезные люди так не делают/ Вадим Елфимов.- Минск, 2012.- 512с.

И бронированный «мерседес» от смерти не спасет, если она по пятам ходит. Олигарх Марков по прозвищу Старик железной рукой правил прессой, безжалостно уничтожая и поглощая конкурентов. А когда пришел его час, отправился Старик на небеса. Известный журналист Андрей Соболин заподозрил, что его патрон умер не своей смертью, и начал собственное расследование. Вскоре подозрения подтвердились — его самого попытались убить, да не вышло. Теперь, кто кого опередит, неизвестно — либо Соболин найдет заказчика, либо киллер найдет журналиста…

Афяроўскі, А.Р. Любачка : раман. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. — 494 с.

“Любачка” — новы раман добра вядомага чытачу пісьменніка, які найбольш запомніўся па дакументальна-мастацкай аповесці “Святло паўночнага ззяння”, дэтэктыўна-прыгодніцкіх раманах “Двое на тонкім лёдзе”, “Феафанія”, “ Анэлін хутар”.
Галоўная гераіня рамана — дзіця Вялікай Айчыннай вайны, бо маці, вясковая настаўніца нямецкай мовы, нарадзіла яе ад фашысцкага афіцэра, каб выратаваць трох маленькіх сыночкаў. Гэтая акалічнаць паўплывала на ўсё жыццё Любачкі…

Гальпяровіч, Н.Я. Сюжэт для вечнасці : вершы, проза. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. — 255 с.

Для паэзіі і прозы Навума Гальпяровіча характэрныя шчырасць, высокі напал думкі, паважлівае стаўленне да роднага слова. Глыбокі лірызм прасякнуты грамадзянскай страснасцю, бо амаль у кожным радку — сыноўняя любоў да роднага Полацка, Беларусі. Гэта робіць творчасць аўтара адметнай і запамінальнай. Яна адзначана дипломам рэспубліканскага творчага конкурсу «Лепшы твор 2008 года ў галіне паэзіі», лаўрэатствам у шматлікіх іншых творчых конкурсах.
У кнізе прадстаўлены лепшыя творы розных гадоў, якія ярка сведчаць пра творчы здабытак вядомага паэта, празаіка, эсэіста.

Песня пра хлеб: зборнік паэзіі для ст. шк. узросту/ уклад. Віктара Шніпа.- Мінск: Маст. літ., 2012.- 230с.- (Школьная бібліятэка).

У кнігу ўвайшлі лепшыя творы лўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатоля Вярцінскага з кніг “Песня пра хлеб”, “Тры цішыні”, “Чалавечы знак”, “Ветрана” і лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Васіля Зуёнка з кніг “Сяліба”, “Маўчанне травы” і “Гронка цішыні”.
Автор: Admin 1.7.2013, 15:32

Іх было чацвёра : аповесць, апавядан¬ні / Галіна Ва¬сілеўская.— Мінск : Маст. літ., 2013.— 174 с.

У кнігу Галіны Васілеўскай уваходзіць аповесць «Сем Я». Гэта 150 гадоў радавода аўтара. Аповед¬успамін «Іх было чац¬вёра» — пра чатырох салдат Вялікай Айчыннай вайны, пісьменнікаў Івана Шамякіна, Андрэя Макаёнка, Аляксея Кулакоўскага і Пятра Васілеўскага, якія сябравалі ўсё жыц¬цё. Іншыя творы таксама зацікавяць не толькі старэйшае пакаленне чытачоў, а і маладых, якія толькі на парозе сталага жыцця...

Цвёрды арэшак : апавяданні, абразкі, прыпавесці, фантазіі, навелы / укладанне Алены Масла.— Мінск : Маст. літ., 2013.— 286 с.— (Маладзік).

Аповеды пра юнацкія мары і летуценні, першае каханне, сустрэчы з незямнымі цывілізацыямі, гістарычнае мінулае складаюць гэтую кнігу з серыі «Маладзік».

Кава для дамавіка : апавяданні, аповесць / Раіса Бараві¬кова. — Мінск : Маст. літ., 2013. — 302 с. — (Беларуская проза ХХІ стагоддзя).

Творы гэтай кнігі напісаны ў плыні псіхалагічнай фан¬тастыкі. Калі чалавеку пачынае надакучаць будзённая адна¬стайнасць зямнога свету, ён шукае ў сваіх думках свет пара-лельны. Менавіта гэты, паралельны свет пісьменніца Раіса Баравікова вельмі арганічна ўпісвае ў свет творчай фантазіі. У выніку атрымліваюцца займальныя і вельмі праўдзівыя сюжэты на тэмы жыцця і смерці, кахання і расчараванняў.

На сёмым небе : аповесці, апавяданні / Міледзій Кукуць.— Мінск : Маст. літ., 2013.— 221 с.

У кнігу Міледзія Кукуця ўвайшлі творы, напоўненыя верай, надзеяй, каханнем і любоўю. Аўтар шчыры ў сваіх пачуццях, і таму створаныя ім вобразы ўспрымаюцца як рэальныя. У апавяданнях узнімаюцца вострыя праблемы сучаснасці.

Камейша,К.В. Ад Кромані да Свяцязі: лірічныя запісы, мініяцюры, эсэ/ Казімір камейша.- Мінск: Маст. літ., 2013.- 414с.

Новая кніга Казіміра Камейшы “Ад Кромані да свяцязі” – своеасаблівы працяг яго папярэдняй кнігі “Паміж кубкам і вуснамі”, якую склалі мініяцюры і лірычныя запісы. Гэта – новыя назіранні, роздум над перажытым, філасофскае асэнсаванне шматлікіх з’яў жыцця і прыроды.
Асобны раздзел кнігі склалі эсэ, дзе аўтар займальна, з нечаканага боку, распавядае нам пра творчасць вядомых пісьменнікаў, а таксама івянецкіх ганчароў, сваіх землякоў.


Автор: Admin 2.8.2013, 9:32

Сердюков,Н.Н. На семи ветрах: повести/ Николай Сердюков.- Минск: Изд. дом «Звязда», 2013.- 272с.

Исторические повествования и миниатюры Николая Сердюкова – о любовных отношениях. Показана Российская империя XIX века, в состав которой входила и территория Беларуси. Используются исторические свидетельства и догадки, почерпнутые из мемуарных источников. Героями книги стали члены императорской фамилии, блистательные мужчины и женщины из тогдашней элиты, литераторы, художники и музыканты. Для широкого круга читателей.

Бутэвіч,А. Таямніцы Нясвіжскага замка: падарожжа ўглыб стагоддзяў з Уладзіславам Сыракомлем/ Анатоль Бутэвіч.- Мінск: Выд. дом “Звязда”, 2013.- 191с.

Кніга расказвае пра найбольш значныя і займальныя старонкі гісторыі Нясвіжскага замка, горада Нясвіжа і роду князёў Радзівілаў, якія лічыліся некаранаванымі каралямі. Сёння архітэктурна-культурны комплекс рэзідэнцыі Радзівілаў у Нясвіжы ўключаны ў Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.

Гужалоўскі,А.А. Чырвоны аловак: нарысы па гісторыі цэнзуры ў БССР: у 2 кн./ А.А.Гужалоўскі.- Кн.1 1919-1941гг..- Мінск: Рэдакцыя газеты”Звязда”, 2012.- 304с.

На падмурку вялікага аб’ёму архіўных дакументаў, перыёдыкі, сучасных даследаванняў у кнізе ўпершыню паказана гісторыя стварэння і функцыянавання сістэмы партыйна-дзяржаўнага інфармацыйнага кантролю ў БССР у 1919–1941 гг. Чытачы зазірнуць у «святая святых» савецкай ідэалогіі – Галоўлітбел і Галоўрэперткам, якія доўгія гады ажыццяўлялі інфармацыйную і культурную палітыку Камуністычнай партыі, даведаюцца пра цэнзурныя лёсы літаратурных і мастацкіх твораў, сродкаў масавай інфармацыі і культурнай спадчыны Беларусі. Кніга адрасавана гісторыкам, філолагам, журналістам, культуролагам, студэнтам гуманітарных спецыяльнасцей, а таксама шырокаму колу чытачоў, якія імкнуцца глыбей зразумець гісторыю Беларусі.

Сапожков,Ю.М. Меж духом и словом: критические статьи, диалоги, эссе/ Юрий Сапожков.- Минск: Літаратура і мастацтва, 2012.- 272с.

Книга Юрия Сапожкова «Меж духом и словом» в продолжение вышедшей четыре года назад книги «На просторе слова» рассматривает тенденции белорусской литературы нашего времени, профессиональные и психологические аспекты творчества известных писателей и поэтов. Глубокий анализ рассматриваемых произведений в стиле мастер-класса полезен как литераторам, студентам филфаков и учащимся средних школ.

Мушынскі,М. Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі: жыццёвы і творчы шлях Максіма Гарэцкага/ М.Мушынскі.- Мінск: Беларус. навука, 2013.- 543с.

У кнізе разглядаецца драматычны жыццёвы і творчы шлях класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага (1893-1938), выдатнага майстра слова, дзеяча-адраджэнца, асветніка, аднаго з заснавальнікаў нацыянальнай мастацкай прозы, айчыннага літаратуразнаўства і крытыкі, выдаўца, публіцыста, ацэньваецца яго роля ў станаўленні нацыянальнай свядомасці, развіцці беларускай думкі і культуры.

Трахимёнок,С.А. Феномен Бубна: повесть, рассказы/ Сергей Трахимёнок.- Минск: Изд. дом «Звязда», 2013.- 224с.

В новую книгу Сергея Трахимёнка вошла повесть «Феномен Бубна», главный герой выписывается из больницы, частично потеряв память. И хотя его самого это состояние вполне устраивает, окружение упорно пытается помочь герою узнать его прошлое. В конце концов, его втягивают в эксперимент, который должен ответить на вопрос, кто он и откуда у него такие феноменальные способности. Ответ повергает окружающих в шок.

Автор: Admin 18.9.2013, 10:15

Климкович,М.А. Теолог: кинороман/ Максим Климкович, Владимир Степан. - Минск: Издательский дом «Звязда», 2013.- 256с.

Господь дал людям скрижали, вырезанные в камне. Дьявол – отлитые из золота. Кто сумеет прочитать дьявольское послание, будет править миром. Последним в руках их держал Наполеон Бонапарт, но при отступлении награбленные французским императором сокровища провалились в болото.
И вот уже в наши дни золотые скрижали напоминают о себе. Чтобы поднять их из болотной топи, в небольшом белорусском Борислове появляется посланник Дьявола. Ему противостоит теолог – советник Святого престола Павел Кардонский. Только им двоим понятна истинная суть череды загадочных смертей и таинственных происшествий, потрясшей тихий городок.


Янкова,А. Тайны Августовского канала: романы/ Алла Янкова. - Минск: Кнігазбор, 2013. - 88с.

Историческая романтика, накал чувств, разногласия и страдания обычных людей, втянутых событиями в конфликты времён на территории Беларуси, представлены жизненным путём главного героя в романе.


Пільштынава,С. Авантуры майго жыцця: раман/ Саламея Пільштынава. - Мінск: Маст. літ., 2008. - 333с.

Успаміны наваградскай лекаркі Саламеі Пільштынавай (Русецкай) зместам нагадваюць прыгодніцкі раман. За сваё жыццё, поўнае нечаканасцей і авантуры, аўтарка наведала шматлікія краіны і гарады, мела доступ да двара турэцкага султана, расійскае імператрыцы Анны Іванаўны, аўстрыйскага імператара, князёў Радзівілаў, Патоцкіх, Сангушкаў. Прыродны розум, смеласць і знаходлівасць дазвалялі ёй з гонарам выходзіць з самых неверагодных і небяспечных сітуацый.


Марціновіч,А.А. Успамін пра будучыню: мастацка-гістарычныя апавяданні, эсэ/ Алесь Марціновіч. - Мінск: Маст. літ., 2012. - 526с.- (Гісторыя ў асобах)

За крыху нечаканай назвай новай кнігі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Алеся Марціновіча - глыбокі сэнс. Героі мастацка-гістарычных апавяданняў, эсэ – свайго роду маякі, святло якіх даходзіць праз смугу часу. Як жывых успрымаеш князёў Расціслава Мсціслававіча і Даўмонта-Цімафея, беларуса па нацыянальнастці народнага артыста СССР В.Качалава і Ф. Сапегу, які па некаторых версіях з’яўляецца прататыпам аднаго з герояў рамана Э.Сю “Парыжскія тайны”; Міхаіла Янкоўскага, які першым пачаў вырошчваць жэньшэнь, і “мнагагрэшнага мніха” М. Сматрыцкага ды іншых, кім нельга не ганарыцца...

Автор: Admin 15.10.2013, 8:21

Тарасевич, О.И. Плачущий ангел Шагала: роман/ Ольга Тарасевич.- Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2012.- 296с.

Белый ангел – любовь. Синий – грусть. Розовый – нежность. Зелёный – цвет зависти и ненависти. Художник Марк Шагал подарил нам свой мир со светлыми ангелами и влюблёнными, парящими над землёй. Но спустя десятилетия из-за одной его неизвестной работы стали совершаться преступления. Расследуя убийство московского антиквара Ивана Корендо, следователь Владимир Седов понимает: эта смерть – лишь одно из звеньев кровавой цепи. Ради картины Шагала преступник готов на всё. Писательница Лика Вронская начинает догадываться, кто идёт к своей цели по трупам, но уже слишком поздно изменить ситуацию. Зеленый ангел превратился в демона. Он не ведает жалости.

Брава, А.В. Дараванне = Прощение = Vergebung: аповесць/ Алена Брава; пер. на ням. мову Андрэ Бёма.- Мінск: Выдавецкі дом ” Звязда”, 2013.- 208с.

Старажытнагрэчаскае слова ” алетэйя” ( ”ісціна” ) літаральна азначае ”адсутнасць забыцця”. Страціўшы памяць, непазбежна губляеш ісціну,- да такой высновы прыходзіць гераіня аповесці Алены Брава ”Дараванне” беларуска Ларыса Вашкевіч, вымушаная даглядаць у Германіі Ганса Краўза – цяжкахворага бацьку свайго мужа. Аднойчы Ларыса, чыя сям’я пацярпела ад фашызму ў гады акупацыі Беларусі, даведваецца пра тое, што Ганс у гэты час служыў у верхмаце, і не дзе-небудзь, а ў яе родных мясцінах. Рашэнне жанчыны адназначнае: пакінуць дом былога акупанта. Аднак ні муж, ні суайчынніца-эмігрантка, ні нават дарослая дачка не разумеюць яе.
Дык што прымушае Ларысу Вашкевіч ноччу не спаць : выхадкі былога нямецкага салдата, які пакутуе на хваробу Альцегеймера і таму лічыць, што вайна яшчэ працягваецца? Ці ”замацаванне афекту” гістарычнай памяці? Адказ на гэтыя пытанні дае аповесць, прызначаная для шырокага кола чытачоў.

Супрунчук, В.П. Цвіў белы-белы бэз: аповесць, апавяданні/ Віктар Супрунчук.- Мінск: Маст. літ., 2013.-271с.

Кніга прозы Віктара Супрунчука, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Івана Мележа, - пра каханне, нянавісць, мітусню, у якой чалавек, спрабуючы знайсці штосці значнае, губляе сябе, без сэнсу страчваючы каштоўныя часіны жыцця. А ісціна і сэнс у самім чалавеку.

Масарэнка, А.Г. Удзячны калодзеж: кніга прозы/ Алесь Масарэнка.- Мінск: Маст. літ., 2013.- 320с.

У сваю кнігу вядомы празаік Алесь Масарэнка ўключыў творы, напісаныя пераважна ў кароткім жанры. Хутказменнасць падзей дыктуе надзвычай мабільную форму, як, да прыкладу, начыркі, з дапамогай якіх пісьменнік амаль імгненна адгукаецца на тыя ці іншыя жыццёвыя факты. Менавіта ў сціслым тэксце жывое, каларытнае слова апынаецца як бы навідавоку, прыцягвае ўвагу, зачароўвае і, несумненна, узвышае мастацкую вартасць твора.

Автор: Admin 23.12.2013, 8:19

Деньги, кредит, банки: учеб./ Г.И. Кравцова [и др.];под ред. Г.И. Кравцовой.- Минск: БГЭУ, 2012.- 639с.
Для студентов и преподавателей экономических специальностей высших учебных заведений, работников банков, финансовых структур, других специалистов. Раскрывается широкий круг вопросов, связанных с теорией денег, кредита, банков. Рассмотрены сущность, роль, виды денег, организация денежного оборота, понятие и типы денежных систем. Дана характеристика кредита, его форм, сущности банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, их операций, услуг, рынка ссудных капиталов. Освещены валютные, кредитные, расчетные взаимоотношения в сфере международных финансово-кредитных организаций.

Шишигина-Потоцкая, К. Я. Несвиж и Радзивиллы/ К.Я. Шишигина-Потоцкая.- Минск: Беларусь, 2013.- 222с.: ил.
Рассматривается происхождение легендарного рода Радзивиллов, судьба его известных представителей, которая была тесно связана с историей города Несвижа, ставшего главной резиденцией Радзивиллов, центром культуры Великого Княжества Литовского, Русского, Жемойтского, вторым городом в государстве после Вильни.

Мой горад – гонар мой: зб. вершаў / уклад. Серафіновіч К. А.- Ліда: Лід. друк., 2013.-68с.
Да 690-годдзя горада Ліда мясцовыя паэты ў вершаванай форме занатавалі свае думкі, уражанні, звязаныя з родным горадам.
У сваіх творах аўтары імкнуцца асэнсаваць гістарычнае мінулае горада, перадаць уласнае захапленне прыгажосцю і ўтульнасцю родных мясцін, выказаць гонар за працоўныя і духоўныя дасягненні таленавітых лідзян.
Зборнік “ Мой горад – гонар мой” змяшчае на сваіх старонках эмацыянальна насычаныя лірычныя вершы, у якіх разам з тым прысутнічае глыбокі сэнс, прадуманасць у падачы вобразаў.

Автор: Admin 9.1.2014, 8:18

Бутэвіч, А. Я адной табе належу...: аповесць і апавяданні / А.Бутэвіч.-
Мінск : Беларус. навука, 2013.- 273с.
Аповесць “Апошняе ігрышча” прысечана далёкім падзеям, што адбываліся некалі на нясвіжскім хутары Язавец. Працоўныя будні, народныя святы, гулянні, забавы, ігрышчы, каханне... Жыццё тут віравала ва ўсіх сваіх праявах. Аднак хапала і трывожнага: не надта далёка праходзіла дзяржаўная мяжа паміж Польшчай і Савецкай Беларуссю. Гэтая трывога асабліва адчуваецца ў другой, дакументальнай частцы аповесці. Памяці бацькоў і аднахутаран прысвечаны апавяданні, што ўключаны ў кнігу. Творы вызначаюцца незвычайнай пачуццёвасцю, самабытнымі характарамі, трапнымі назіраннямі.

Вераціла,С. Разбітае сэрца Вітаўта : аповесць- мінімум, апавяданні, казкі,
Мініяцюры / Сяргей Вярціла.- Мінск : Маст. літ., 2013.- 174с.- (Маладзік).
Сяргей Вераціла сваёй прозай працягвае традыцыі, закладзеныя Кузьмой Чорным, Міхасём Стральцовым, Алесем Жуком. Тонкі лірызм твораў спалучаецца з глыбокім псіхалагічным аналізам, а характар герояў раскрываецца на фоне будзёных сітуацый, якім пісьменнік надае рамантычную афарбоўку, а прырода падкрэслівае ўнутраны свет лірычнага героя. Творы Сяргея Верацілы лірычныя, таму тэма кахання займае ў іх галоўнае месца.

Андреев,А.Н. Вселенная не место для печали : /повести / Анатолий Андреев.- Мінск : Маст літ., 2013.- 366с.(Готика- Фэнтэзи – Хоррор)
Городские повести Анатолия Андреева, сюжетные и психологические, рассчитаны на читателей разных уровней подготовленности и запросов.
Сквозные темы повестей – любовь и творчество, спутниками которых выступают одиночество, поиски смысла жизни. Чувство, которое испытывают незаурядные герои, является космическим по своей природе. Вот почему мужчины и женщины живут в городе Минске, распложенном на планете Земля, которая представляет собой частичку Вселенной.

Закаханы ў Снягурку : апавяданні, казкі, мініяцюры / уклад. А.С. Масла.- Мінск : Маст. літ., 2012.- 254с.- (Маладзік).
Першае каханне, сяброўства, узаемадачыненні з акаляючым светам, асэнсаванне свайго “я” – усё гэта, безумоўна, цікава юнаму чытачу і хвалюе яго.
Творы, сабраныя ў зборніку “Закаханы ў Снягурку” – першай кнізе з серыі
“Маладзік” - дапамогуць разам з героямі перажыць незабыўныя хвіліны першага пачуцця; падораць цікавыя фантастычныя здарэнні і прымусяць задумацца над стасункамі чалавека з прыродай.


Автор: Admin 6.2.2014, 11:31

Рублеўская, Л.І. Ночы на Плябанскіх млынах : раман, аповесць, апавяданні / Людміла Рублеўская.- Мінск : Маст. літ., 2013.- 526с.
У кнігу вядомай пісьменніцы Людмілы Рублеўскай увайшлі гатычны раман
“Скокі смерці”, у якім журалістка Ганна Барэцкая і рэстаўратар Юрась Дамагурскі разгадваюць таямніцу сярэдневечных гадзіннікаў, аповесць “Ночы на Плябанскіх млынах”, дзе міфы і легенды Мінска пераплятаюцца ў
запамінальную містычна-рамантычную карціну, цыкл “Старасвецкія міфы горада Б*”, што спалучае антычныя міфы і рэаліі старасвецкага беларускага мястэчка, а таксама апавяданнні, у якіх дзейнічаюць і паўстанцы Каліноўскага і Касцюшкі, і нашы сучаснікі. Героі Людмілы Рублеўскай вырашаюць адвечныя праблемы выбару паміж годнасцю і бяспекай, каханнем і здрадай, захаваннем гістарычнай памяці і абыякавасцю. У кнізе ёсць і прыгоды, і містыка, і гумар, і псіхалагізм, і развагі над лёсам Беларушчыны.

Кирпиченко,В.Я. Планета псов и ягнят. Одинцовы: роман / Виталий Кирпиченко.- Минск : Літаратура і Мастацства, 2011.- 376с.
В центре повествования – история двух братьев, чьи жизненные дороги развело смутное время… События происходят в годы развала огромной страны, в годы беспредела, безвластия и дележа построенного и созданного народом.
Подрастая, братья сталкиваются с несправедливостью по отношению к ним, и это воспринимается ими по разному, и пути их постепенно расходятся, чтобы однажды сойтись… Трагический исход этой встречи предопределён.
Чья в том вина? Как изменить жизнь поставленных на колени людей?...

Марчук, Г. Крык на хутары: раманы / Г.Марчук.- Мінск: Беларус. Энцыкл.імя П.Броўкі, 2013.- 496с.
Дылогія “Крык на хутары” і “Прызнанне ў забойстве” прысвечана трагічнаму лёсу сям’і палескага хутаранца Змітра Летуна напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Сама назва дылогіі сімвалічная. Гэта крык душы чалавека, крык надзеі і веры.

Пад крыламі Дракона: Сто паэтаў Кітая / уклад. і пер. на беларус. мову Міколы Мятліцкага.- Мінск : Выдавецкі дом “Звязда”, 2012.- 280с.
Вось ужо на працягу дваццаці чатырох стагоддзяў існуе пісьмовая паэзія Кітая. У розныя эпохі яе тварылі самыя таленавітыя і адукаваныя людзі, пакідаючы для нашчадкаў своеасаблівы мастацкі летапіс жыцця многіх і многіх пакаленняў сваіх суайчыннікаў. У зборніку “ Пад крыламі Дракона”, укладальнікам і перакладчыкам якога з’яўляецца лаўрэат Дзяржаўнай прэміі РБ, паэт Мікола Мятліцкі, прадстаўлены творы ста самых адметных паэтаў кітайскай літаратурнай гісторыі, пачынаючы з далёкай старажытнасці – ІV стагоддзя да нашай эры – і заканчваючы творамі паэтаў нядаўна сышоўшага ў гісторыю ХХ стагоддзя.


Автор: Admin 3.3.2014, 7:50

На мове сэрца: зборнік сучаснай беларускай паэзіі / склад. Т.Ф. Рослік.- Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013.-256с.
Пранікненая любоўная лірыка, насычаныя тонкім лірызмам пейзажныя вершы і роздум над лёсам жанчыны-паэткі знайшлі ўвасабленне ў лепшых творах сучасных беларускіх паэтаў Л.Кебіч, З.Падліпскай і Т. Трафімавай.

Татаринов,Ю. Княгиня Менжинская / Ю.Татаринов.- Минск : Регистр, 2011.- 328с.
Над трилогией автор работал на протяжении десяти лет. “Вероотступник” – история любви Федора Коллупайло и панны Юлии из Толочек. Из романа “ Княгиня Менжинская” читатель узнает о судьбе дочери этой четы – Марии. И, наконец, третья история –“ Мазуровский волк” – посвящена судьбе сына Марии Менжинской, князя Сержа. Ему досталось от деда, матери и отца приличное состояние. Князь много жил во Франции. Но о родине не забывал. В тридцатые годы ХХ столетия выкупил участок земли во дворе Гнезненского костела близ Волковыска и возвел на нем чудесный фамильный склеп, куда перенес тела деда, бабки и матери. Этот памятник ( кстати, сохранившийся до наших дней) и навел автора на мысль записать эти три истории.

Чергинец, Н.И. Операция “ Кровь”: роман / Николай Чергинец.- Минск: Маст. літ., 2013.- 326с.
Замечательное произведение, в котором сказано новое слово о Великой Отечественной войне. Писатель, завоевавший себе признание многими произведениями, правдиво рассказывает о народном мужестве и народной трагедии. В романе созданы яркие запоминающиеся образы тех, кто с оружием в руках сражался за освобождение родной земли от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с тем , очень правдиво показаны и те, кто оказался по другую сторону баррикад, в трудное время думал только о себе, о собственном спасении, ни во что не ставя жизнь других людей. Благодаря высокому писательскому мастерству Н.Чергинца, и первые, и вторые описаны всесторонне, с глубоким постижением их характеров, с умением детально показать, как и почему тот или иной человек вел себя именно так в определенных обстоятельствах, совершая такой, а не другой поступок. Роман не случайно назван именно так: “Операция “Кровь”. Хотя это и многоплановое художественное произведение, но все, о чем рассказывается в нем, в той или иной степени имеет отношение к операции по освобождению детей, у которых фашистские нелюди забирали кровь.

Афяроўскі, А.Р. Любачка: раман / Аляксандр Афяроўскі.- Мінск: Маст. літ., 2013.- 494с.
“Любачка” – новы раман добра вядомага чытачу пісьменніка, які найбольш запомніўся па дэтэктыўна- прыгодніцкіх раманах “Двое на тонкім ледзе”, “ Феафанія”, “ Анэлін хутар”.
Галоўная гераіня рамана – дзіця вайны, бо маці, вясковая настаўніца нямецкай мовы, нарадзіла яе ад фашысцкага афіцэра, каб выратаваць трох маленькіх сыночкаў. Гэтая акалічнасць паўплывала на усё жыццё Любачкі...

Автор: Admin 2.4.2014, 8:31

Дудзюк, З.І. Слодыч і атрута: раман / Зінаіда Дудзюк.- Мінск: Маст. літ., 2013.- 398 с.
Раман “Слодыч і атрута” апавядае пра гісторыю заходнебеларускай сям’і, на долю якой выпалі шматлікія сацыяльныя катаклізмы; пра вялікае каханне і нянавісць, пранесеныя праз жыццевыя нягоды і варункі лёсу; пра сілу творчай думкі, здатнай рабіць геніальныя адкрыцці, апярэджваючы час і дасягненні навукі.

Настоящая любовь. Влюбленность – начало любви / сост. Д.Г.Семеник.- 2-е изд.- Минск: Издательство Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви, 2013.- 227с.- (Компас для души).
В наше время так трудно найти достоверную информацию о том, что такое любовь и как любить. Через СМИ распространяются извращенные представления об этих важных понятиях. Извращенные понятия приводят людей к краху отношений и страданиям. В представлениях многих страдание становится неотъемлимым спутником любви.
А ведь это совершенно не так! Настоящая любовь – это радость и сила. И практически любой человек, опираясь на истинные представления, может обрести настоящую любовь.
Влюбленость – это не просто приятный дар. Это время испытания себя, своей способности любить, узнавания себя и другого человека и построения фундамента будущей любви...или её разрушение. Как отличить любовь от её подмен, как не разрушить, а создать, как преодолеть все то, что мешает любви и правильному выбору спутника жизни, об этом рассказывает эта живая и в то же время глубокая книга.

Худошин,А. Светочи русского благочестия / А.Худошин.- Москва: Терирем, 2013.- 320с.
Светочем в старину называлась большая свеча, а также факел, то есть светильники, дававшие сразу много света, всё вокруг освещавшие. Поэтому светочами называли и людей, от которых любовь, добро и милость исходили подобно лучам, огню , теплу и блистанию. В сборнике представлены избранные жития русских святых. Книга написана простым понятным языком. Примеры из жизни необыкновенных людей: известных и неизвестных современному читателю, дают ответы на непростые жизненые вопросы. Жития сопровождены яркими и запоминающимися стихотворениями и красочными иллюстрациями. Время проведенное с этой книгой станет хорошим подарком для вас и вашей семьи.

Лиходедов, В.А. Путешествие во времени / В.А. Лиходедов, А.Н.Карлюкевич.- Минск: Издательский дом “Звязда”, 2013.- 224с.: ил.- (В поисках утраченного)
Память о прошлом живет прежде всего в исторических источниках: древних летописях, официальных документах, воспоминаниях предков, личных письмах.С появлением в ХIХ веке фотографии познание жизни и образов наших давних сородичей стало более полным и отчетливым. Книга
« Путешествие во времени» - это краеведческое филокартическое путешествие. Старые открытки – свидетели красноречивые, разговорчивые. Попробуйте пофантазировать и додумать, что стоит за сюжетами той или иной старой открытки. Поверьте, ваши фантазии могут оказаться очень близки к реальным представлениям. А если еще открытка подтолкнет вас заглянуть в книгу, отправиться в библиотеку или архив… Тогда точно вас ждут настоящие открытия!..

Сурядный, А.С. іРаd / А.С.Сурядный.- М.: Астрель, 2012.- 288с.: ил.- ( новейший самоучитель).
Эта книга научит вас эффективно использовать свой іРаd: синхронизироваться с iTunes, покупать и устанавливать программы, смотреть фильмы, составлять музыкальные подборки и фотоальбомы, прокладывать маршруты по карте, читать книги и журналы, составлять расписание встреч и управлять контактами из адресной книги. Вы также сможете подключаться к Wi-Fi, просматривать любимые сайты в Интернете, работать с электронной почтой и управлять сетевым хранилищем iCloud.

Автор: Admin 28.4.2014, 14:20

Богданова, Л. Незаконченный этюд в полутонах: рассказы / Лиина Богданова.- Минск: Беларусь, 2013.- 286с.
Счастье – оно всегда рядом. Нужно только уметь его увидеть, оценить и сохранить. Оно не зависит ни от погоды, ни от успеха, ни от возраста. Оно существует само по себе. Такое разное…

Львов, П. Космическая академия: фантаст. Повесть / Павел Львов.- Минск: Беларусь, 2013.- 319с.
Парень еще не окончил школу, но ему уже приходилось спасать и убивать. Девушка постоянно сражалась, чтобы выжить и защитить себя. Но теперь привычная жизнь героев останется в прошлом. Сегодня они окажутся в новом, не понятном для них мире – в Космической академии, где познакомятся и станут командой, встретят своих будущих союзников и врагов. А для начала юным воинам нужно обмануть смерть, ведь в Космической академии уметь сражаться недостаточно, чтобы выжить!

Нестерович, Т. И. Загадки ведуньи / Тамара Нестерович.- Минск: Беларусь, 2013.- 272с.
Как погибла Ольга? Мысль о том, что ее смерть не была несчастным случаем, не давала покоя Антону Строгову.
Реальное и мистическое в нашей жизни находится рядом. Но не всегда это заметно. Вот и Антон не ощущал этого до тех пор, пока ночной телефонный звонок не открыл ему дверь в иную реальность. Столкнувшись с противостоянием белой и черной магии, он смог найти преступников и победить.

Семинский, П.Я. Созвездие фарфоровых щенков: повесть / П.Я.Семинский. - Минск: Беларусь, 2013.- 191с.
Вы любите дамские романы и детективы, но все сюжеты кажутся избитыми? Значит, эта книга для вас. Ведь главная героиня данного романа Феня тоже долгое время страдала по этому поводу. Она всегда стремилась к приключениям, достойным освещения в прессе, и всегда попадала в нелепые истории. Она попыталась нарушить закон жанра и разыграть перед соседями запутанный, но бескровный детектив. Эта безобидная на первый взгляд забава едва не привела к печальным для неё последствиям, а кому-то стоила жизни…

Саламаха, У. П. …І няма шляху чужога : аповесці / Уладзімір Саламаха.- Мінск : мастацкая літаратура, 2014.- 495с.
У кнігу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Саламахі ўключаны сацыяльно-псіхалагічныя аповесці. Героі твораў – нашы сучаснікі: ветэраны, людзі сярэдняга пакалення, моладзь. У кожнага з іх свой няпросты лёс, сваё станаўленне да рэчаіснасці. Але ўсе яны, перамагаючы складанасці быту і ўзаемаадносіны з людзьмі, прыходзяць да разумення, што чалавек у любых нават у трагічных для яго сітуацыях, павінен заставацца чалавекам. На гэтым і мацуецца жыццё.

Ліс, А. Выбранае / Арсень Ліс; уклад. і камент. аўтара, прадм. М. Казлоўскага.- Мінск: Беларус. навука, 2014.- 592 с.
У кнігу вядомага беларускага пісьменніка і фалькларыста А. Ліса ўвайшло ўсё самае значнае з яго творчага набытку. Першы раздзел “ Дойліды беларускай дзяржаўнасці” склалі нарысы пра выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага Адраджэння. У раздзеле “ Паэзія земляробчага календара” раскрываецца багацце і прыгажосць беларускай народнай творчасці. З цікавасцю сустрэне чытач і матэрыялы раздзелаў “Галасы зямлі беларускай”, “ Вётхаўскія эсэ”, а таксама старонкі ўспамінаў А. Ліса.

Ильинский, Н.И. Ошибка мономаха : роман / И. Ильинский. – Минск: Беларусь, 2014.- 639с.
Героями увлекательного исторического романа Н. И. Ильинского
“ Ошибка Мономаха” являются Иванка Творимирич – храбрый руский воин, такие известные личности, как Владимир Мономах, Мстислав Великий, Юрий Долгорукий и другие. Роман основан на реальных событиях, происходивших на Руси в ХII веке. Приглашая читателя в атмосферу политической жизни Киевской Руси и частной жизни своих знаменитых персонажей, автор рассказывает о борьбе страны с кочевниками, о причинах трагического распада этого мощного централизованного государства.

Cеминский, П. Я. Камень Золотых Слез: повесть / П. Я. Семинский. - Минск: Беларусь, 2013. - 239с.
Школьная учительница Наташа случайно попадает в поле зрения преступного бизнеса местных «братков». Пытаясь спастись, она предлагает новым властелинам мира оригинальный способ освобождения из-под стражи их подельщика. Эта мелкая афера становится первой в череде смешных и нелепых приключений, в которые попадает героиня. В клубок необъяснимых курьезов, которые тщетно пытается распутать следователь-неудачник, упорно вплетает себя самого поэт пенсионного возраста, увлеченный поиском дедовского клада.

Автор: Admin 30.5.2014, 10:39

Энцыклопедия белорусского хоккея / сост.: И. М. Мартыновский,
Д. В.Кошевар; редкол.: Т.В. Белова (гл. ред,) [ и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2013.- 776 с.: ил.
Хоккей с шайбой является одним из самых популярных зимних видов спорта. Он воплащает в себе стремительные скорости, силовые единоборства и молниеносную смену игровых ситуаций. Он объединяет своих поклонников независимо от возраста и рода занятий, национальности и вероисповядания.
Издание посвящено 20-летию развития хоккея суверенной Республики Беларусь и чемпионату мира по хоккею с шайбой 2014 года. Энциклопедия содержит биографические статьи об известных, титулованых мастерах, тренерах и специалистах белорусского хоккея, обзорные статьи, статьи о белорусских хоккейных клубах, ледовых аренах, детско-юношеских школах, таблицы и статистические данные турниров с участием команд национальной сборной Беларуси.

Марчук, Г.В. Ласточки над Горынью : новеллы : пер. с бел. /
Г.В. Марчук. – Минск : Международнй благотворительный фонд “ Семья – единение – Отечество”, 2013. – 191 с., [16] л. ил.
Настоящее издание – это отражение мироощущения автора, его видения Бога, отношения к Нему. Авторское повествование – размышление о жизни, человеческой душе, своеобразный итог прожитых лет. В одах россыпь национального колорита, любовь к Родине – Полесью.
Самобытность жителей Давид-Городка, выраженная в настроениях, чувствах, характерах, передана автором через отношение их к действительности, окружающему миру, христианству. Небольшие по объёму новеллы, показывая правду жизни, побуждают переосознать, осмыслить поступки, утверждают величие человека и его жизнелюбие.
Книга адресована тем, кто интересуется фольклором, народными традициями, а также всем, кто стремится постичь мудрость жизни.

С думой о Родине: сборник произведений писателей Беларуси и России / сост. Алесь Бадак. – Минск: Издательский дом «Звезда», 2013. – 256с. – ( Созвучие сердец).
« Созвучие сердец» - новая книжная серия «Издательского дома «Звезда». Её цель: познакомить читателя с лучшими произведениями, созданными в основном в постсоветское время поэтами и прозаиками – представителями стран, входящих в Содружество Независимых Государств.
В первую книгу, открывающую серию, вошли произведения Константина Ваншенкина, Юрия Бондарева, Владимира Крупина, Николая Добронравова, Валентина Распутина. Под одной обложкой с произведениями российских писателей разных поколений свой диалог ведут белорусские поэты и прозаики – Алесь Савицкий, Николай Чергинец, Валентин Лукша, Микола Метлицкий, Андрей Федаренко…

Автор: Admin 4.7.2014, 9:45

Кебіч, Л.А. Дамінанты лёсу : аповесць : для сярэд. і старш. шк. ўзросту / Л.А. Кебіч ; мастак А.І. Балыш. – Мінск, 2014. – 144 с. : іл.
Твор вядомай беларускай пісьменніцы Л.А. Кебіч не пакіне абыякавым юнага чытача, зацікавіць не толькі сюжэтам пра юнацства падлеткаў недалекага мінулага, але і шчырасцю, лірычнасцю і музычнасцю аповеда.

Ткачев, В.Ю. Булочка : книга юмора на трёх языках: белорусском, русском и украинском / Василь Ткачев; перевод на русский язык –
В. Ю. Ткачева, перевод на украинский – Е.П. Матвиенко. – Гомель, 2013. – 192 с.
Книгу составили лучшие юморески писателя на трёх языках – белорусском, русском и украинском. Как и следует веселому человеку, Василь Ткачев смеётся сам и потешает других. Герои его произведений – простые люди, которые живут среди нас и иногда попадают в самые нелепые ситуации – то ли по своей вине, то ли по вине окружающих.
Писатель остроумно подшучивает над человеческими слабостями, проявляя при этом доброту, чувство меры и душевную деликатность. Он обходится минимум деталей и слов, его стиль лаконичен и художественно выразителен.

Зялкоўскі, Я. Вятры нягодаў : аповесць / Яўген Зялкоўскі. – Мінск, 2013. – 120с.
У аповесці адлюстраваны некаторыя рэальныя падзеі з жыцця сялян калектыўных гаспадарак пяцідзесятых і шасцідзесятых гадоў дваццатага стагоддзя ў Заходняй Беларусі.

Татаринов, Ю.А. Города Беларуси. Кто добавлял нам славы / Ю.Татаринов. – Минск, 2013. – 120 с.
Города Беларуси имеют своих героев. Тех, кто по мере сил прославлял их. Кто-то строил, кто-то занимался творчеством, кто-то молился, кто-то пропагандировал историю.
Эта книга о выдающихся и простых людях, которые строили белоруские города и своею деятельностью добавляли им славы. На Гродненщине это – граф Винцент Тышкевич, поэт Адам Мицкевич, великая княгиня Софья Гольшанская и другие личности, которые много сделали для нашей земли и нашего народа.

Автор: Admin 1.8.2014, 14:31

Партизанское оружие: каталог коллекции / Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны; сост..: Г.В.Скоринко, С.А.Лопарев. – Минск, 2014. – 192с.: ил.
В каталоге впервые публикуется уникальная информация о коллекции самодельного партизанского оружия Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Коллекция имеет статус историко-культурной ценности категории “1” Республики Беларусь. Каталог имеет важное значение с точки зрения развития конструкторской мысли и технических решений, связаных с боевой деятельностью партизан и народных мастеров. Коллекция музейных предметов систематизирована по признакам: территориальному, месту изготовления и по видам оружия. Фотографии экспонатов снабжены комментариями по тактико-техническим характеристикам образцов оружия, описанием конструкций и их особенностей и сопровождаются исторической справкой о местах и времени изготовления оружия, мастерах-создателях. Представляют интерес информация об оборудовании и инструментах партизанских оружейных мастерских и воспоминания партизанских оружейников.
Каталог адресован историкам и оружиеведам, музейным работникам, знатокам оружейного дела, коллекционерам, всем, кто желает больше узнать об истории советского партизанского движения на территории Беларуси в период 1941 -1944 гг.

Смирнов, Н. И. Генерал Корж. Неизвестные страницы... / Николай Смирнов. – Минск, 2014. – 688, [32]с.: ил.
Книга посвящена легендарной жизни одного из выдающихся партизанских руководителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны, командира Пинского партизанского соединения, Героя Советского Союза генерал-майора В.З.Коржа. На его долю выпали наиболее переломные события ХХ века: участие в “активной разведке” по линии Разведупра РККА на территории Западной Белоруссии в начале 1920-х гг., колхозное строительство в БССР, подготовка партизанского резерва по линии Спецбюро НКВД БССР в 1931 – 1936 гг., война в ранге советника в республиканской Испании, незаконный арест органами НКВД БССР в 1938 г. Деятельность этого незаурядного человека во многом определила размах и характер всенародного партизанского движения в республике.
В книге использованы документы Национального архива Республики Беларусь, ряд эксклюзивных архивных материалов КГБ Беларуси, ФСБ России, дневники, воспоминания В.З Коржа, партизан прославленного Пинского соединения и его дочери Зинаиды Васильевны Корж, ранее не публиковавшиеся.

Иванов, Ю.С. Моим оружием был Т- 34 / Ю.С. Иванов: предисл. Е.Коршунова. – Минск: Беларусь, 2014. – 287с.: ил.
В книге изложены реальные события, происходившие в период Великой Отечественной войны. Автор, участник этих событий, просто и тепло, иногда с юмором воссоздает образы фронтовых побратимов, рассказывает о фронтовой жизни и горячей вере в победу, которая помогала воевать.Читая невыдуманные рассазы и очерки Ю. Иванова, вновь и вновь убеждаешься, что без своего лично пережитого, выстраданного на войне опыта автор не смог бы так правдиво, зрело и убедительно нарисовать образы героев.

Бутэвіч. А.І. Пацалунак на фоне гор: апавяданні / Анатоль Бутэвіч. – Мінск, 2014. – 190с.
Жыццё бывае такім размытым і нечаканым, што не паверыш часам у яго праявы. Гэтыя апавяданні пра тое, што здзівіла і зачапіла аўтара, што змусіла яго неабыякавымі вачыма зірнуць на вакольны свет і на нас з вамі ў ім. Аўтар верыць, што ўсё ў жыцці пачынаецца з Кахання. У гэтым намагаецца пераканаць і свайго чытача. А яшчэ ён верыць, што свет складаецца з дзівосаў, парадоксаў і нечаканасцяў. Прачытайце прапанаваныя апавяданні і задайце сабе пытанне: “ Ці ўмею я кахаць, радавацца жыццю і смуткаваць? Ці магу здзіўляцца непаўторнай прыгажосці нашага свету? Ці магу падзяліцца самым таемным з іншымі ?” І вы зразумееце: самае цяжкае на гэтым свеце – проста быць чалавекам.


Автор: Admin 1.9.2014, 11:38

Сульянов, А.К. Непобедимые: документальная повесть / Анатолий Сульянов. – Минск, 2014. – 502с.
Новая книга заслуженного работника культуры Республики Беларусь, генерал-майора авиации, писателя Анатолия Сульянова посвящена людям, благодаря которым советский народ выстоял и победил в Великой Отечественной войне. Читатель узнает много интересного о жизни и деятельности таких исторических личностей как И.Сталин, В.Чкалов, Г.Жуков, К.Рокоссовский и многих других.

Чергинец, Н.И. Побег / Николай Чергинец. – Минск, 2014. – 384с.
Автор остросюжетного советского и современного детектива, лауреат республиканских и международных литературных конкурсов и премий Николай Чергинец заслуженно пользуется огромной популярностью широкого круга читателей, так как не понаслышке знаком с оперативно-розыскной работой в органах МВД.
Большой авторский опыт. Доскональное знание приемов и методов борьбы с организованной преступностью и способов раскрытия преступления по горячим следам сыграли в его творчестве основную роль.
Главного героя обвиняют в трех убийствах, но он не совершал ни одного. Его предают друзья и любимая, но он борется за свободу и справедливость и находит новую любовь и дружбу.

Федасеенка, У.К. Віхры на скрыжаваннях раманы / Уладзімір Федасеенка. – Мінск, 2014. – 582 с.
У кнігу Уладзіміра Федасеенкі ўвйшлі тры раманы. “Дубовая Града” і
“ Віхры на скрыжаваннях” прысвечаны барацьбе моладзі ў тыле ворага ў час Вялікай Айчыннай вайны, а “ Пасля смерчу” – аб жыцці моладзі, яе вучобе, працы, каханні ў толькі што вызваленным ад акупантаў горадзе на Сожы.
Да першага рамана пададзены ў якасці эпіграфа словы Леаніда Лявонава: «Не забудзем нічога: ні дзіцячай слязінкі над трупам забітай фашыстамі маці, ні зняважаных нашых святынь, ні нават зламанага ў полі каласка», – гэты запіс, зроблены бляхай рамяня зусім яшчэ дзіцёнкам, сапраўды вызначае квінтэсэнцыю твора. У творах будуць адлюстраваны злачынствы захопнікаў, якія паляць хаты, рабуюць людзей, нішчаць пасевы і народ, але галоўнае – гэта паказ таго, як маладыя хлопцы, учарашнія дзеці, уступаюць у барацьбу з ворагам. У раманах паказана, што ў цэлым юныя мсціўцы добра разумеюць, што іх чакае; не баючыся смерці, яны ўступаюць у смяротны паядынак. Згадаем, што герою раманаў было шаснаццаць гадоў, гэта значыць столькі, як і самому Уладзіміру Федасеенку (яны нават носяць адно імя).
Рэгіянальны пачатак дамінуе ў раманах. Тут мы сустрэнем апісанні роднай вёскі Ул. Федасеенкі і навакольных селішчаў. Таксама ў творах паказаны навакольныя краявіды ў самыя розныя поры году, шмат старонак удзелена апісанню Жлобіна, Дняпра і Бярэзіны, тэхнічных збудаванняў на іх. У аб’ёмных па змесце творах шмат падзей, дзеючых асоб. Пісьменнік імкнуўся да панарамнага адлюстравання падзей: добра абмаляваны навакольныя сяляне, якія падзяліліся ў прыманні ці адмаўленні новых парадкаў; шмат старонак прысвечана апісанню быта партызанаў, асабліва дыверсантаў і разведчыкаў; паказана сувязь з вялікай зямлёй, эвакуацыя раненых мсціўцаў. Адлюстраваны быт паліцаеў і салдат рэгулярнай арміі вермахта, іх стасункі з мясцовым насельніцтвам і партызанамі.
Шмат увагі ўдзяляецца ўвасабленню кахання, якое, зразумела, не магло не ўзнікнуць у асяроддзі маладых людзей.
Раман «Пасля смерчу» ў пэўнай ступені працягвае два папярэднія, бо аўтар яшчэ раз звяртаецца да нядаўняга ваеннага мінулага, разам з тым ён адлюстроўвае і першыя часы пасля вызвалення горада над Сожам, які аднаўляе сябе, і цяперашнія героі, былыя абаронцы краю, уваходзяць у мірнае стваральнае жыццё. І тут сказаўся папярэдні вопыт аўтара. Сімволіка загалоўка твора, як і папярэдніх, выразна празрыстая. Трылогія была перакладзена на рускую мову (першыя два раманы А. Міронавым, трэці – У. Ідэльсонам), што значна пашырыла кола чытачоў, якія змаглі пазнаёміцца з вайною пад стрэхамі на Жлобіншчыне.


Автор: Admin 29.9.2014, 15:22

Культура Гродзеншчыны: Факты. Падзеі. Асобы / уклад. Л. В. Мальцава. – Мінск : Выдавецкі дом “Звязда”, 2014. – 248 с. : іл.
Багата ілюстраванае выданне было выдадзена па ініцыятыве ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама і стала цудоўным падарункам да 70-годдзя Гродзенскай вобласці. Выданне складаецца з 8 раздзелаў, прысвечаных гісторыі бібліятэчнай дзейнасці, музейнай справе, аматарскай мастацкай творчасці, музычным калектывам і шэрагу іншых накірункаў культуры.
Прыемна, што ў новае выданне трапілі расповеды і пра нашых землякоў. Сярод іх былы дырэктар Лідскай РЦБС Гінцэвіч Вера Міхайлаўна - аўтарытэтны кіраўнік, выдатны спецыяліст, цікавы і творчы чалавек з вялікім пачуццём адказнасці за лёс бібліятэк і калектыву, з надзвычайным уменнем працаваць з людзьмі і вырашаць самыя складаныя праблемы. Сцяпанаў Канстанцін Мікалаевіч – былы дырэктар, а цяпер выкладчык па класе трубы ў Лідскім дзяржаўным музычным каледжы. Выхаваў шэраг таленавітых вучняў, якія працуюць артыстамі вядучых прафесійных творчых калектываў.
У дадзенай кнізе культура Гродзеншчыны прадстаўлена праз асобы людзей, лёс якіх непасрэдна з ёй звязаны.

Память огненных лет : сборник стихов / сост. Н. В. Горбачева. – Гродно, 2014. – 120 с.
Эта книга вряд ли оставит кого-то равнодушным. Она создана теми, чей жизненный путь в той или иной степени связан с Великой Отечественной войной советского народа против немецко-фашистских захватчиков. У каждого из авторов своя отмеченная войной судьба, свой счет побед и потерь.
У поэтов сборника разный опыт и при схожести тематики стихи не одинаковы по художественным достоинствам. Но объединяет их искренность, верность памяти павших, глубокое чувство благодарности тем, кто ковал Великую Победу.

Марчук, Г. В. Пеўчыя 1941 года : п’есы / Георгій Марчук. – Мінск, 2014. – 368 с.
Зборнік п’ес “Пеўчыя 1941 года” таленавітага пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Георгія Марчука склалі чатыры драматычныя творы, палітра якіх досыць шырокая. Гэта і драма часоў Вялікай Айчыннай вайны, і трагедыі часоў Траянскай вайны, і меладрама, прысвечаная жыццю сённяшняга беларускага войска.
Драматурга хвалююць пытанні вайны і наступствы гэтай навалы, праблемы патрыятызму, мужнасці і доўгу перад Радзімай.

Мартинович, А. А. Ангел и без крыльев – ангел : историческая повесть / Алесь Мартинович. – Минск, 2014. – 221 с.
Элиза, дочь известного представителя рода Радзивиллов Антония Генрика, написавшего музыку к “ Фаусту” Гете, и будущий император объединенной Германии Вильгельм І познакомились еще детьми и по-настоящему полюбили друг друга. К сожалению, они так и не смогли навсегда быть вместе: Элиза умерла в 31 год, Вильгельм же дожил до глубокой старости. Были у него жена и дети, но не было любви. Умирая, всемогущий германский император завещал положить ему в гроб миниатюрный портрет Элизы – тот, который все время стоял на письменном столе в его берлинском дворце на Унтер-ден-Линден.

Автор: Admin 3.11.2014, 10:10

Красницкий, А. Гроза Византии / А. Красницкий. – Минск, 2013. – 448 с. – (История России в романах).
Роман повествует о далеком времени начала борьбы между славянами и Византией и первом проникновении на Русь христианства. Читатель познакомится с историческими судьбами первых русских князей: Аскольда и Дира, Всеслава и Олега, которые, утверждая свое величие, развивали русское государство.

Лабин, А. Изнанка : роман / Андрей Лабин . – Минск, 2014. – 352 с.
Обычный студент по воле случая оказывается в совершенно незнакомом мире, странном и пугающем. Что это – параллельная реальность или место, из которого видна темная сторона нас самих?

Лаўрэш, Л.Л. Ліда ўчора і сёння : гісторыя горада ў выявах / Леанід Лаўрэш. – Ліда : Лідская друкарня, 2013. – 152 с.
Кніга вядомага лідскага краязнаўца Леаніда Лаўрэша прысвечана гісторыі горада Ліды. Асаблівасць кнігі заключаецца ў спалучэнні гістарычных тэкстаў з выявамі горада з канца XVIII стагоддзя да нашага часу. Праз прызму непрадузятага сведкі падзей мінулых стагоддзяў – фотааб’ектыва – сёння мы маем магчымасць убачыць Ліду такой, якой яна была ў розныя гады свайго існавання.
Гісторыя горада была рознай: драматычнай – у перыяд войнаў, стваральнай – у мірны час. Старонкі кнігі напоўнены каштоўнай інфармацыяй пра тую Ліду якой бачылі яе нашы продкі, тыя, хто жыў да нас у драўляных ці цагляных дамах, шпацыраваў па брукаваных вуліцах ля старажытнага замка, вучыўся ў навучальных установах, трымаў краму або працаваў на ўласніка завода. Подых гісторыі адчуваецца на кожнай старонцы кнігі, бачыцца ў кожным здымку.
Другая частка кнігі прысвечана дню сённяшняму, дню, у якім ёсць месца захаваным помнікам даўніны і сучасным архітэктурным збудаванням, дню, які запоўнены стваральнай працай нашых сучаснікаў. На фотаздымках, зробленых нашымі землякамі напярэдадні 690-гадовага юбілею горада, яскрава бачны веліч і прыгажосць Ліды, якая праз усе выпрабаванні не страціла сваёй адметнасці і займае годнае месца сярод гарадоў нашай сінявокай краіны.

Ермаловіч, В.І. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1945) / В.І.Ермаловіч. – Мінск: Беларусь, 2014. – 183 с.: іл.
На дакладных гістарычных фактах і матэрыялах разглядаюцца асноўныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Адлюстроўваюцца не толькі ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі, але распавядаецца аб формах і метадах дзяржаўнага кіравання ва умовах вайны, асаблівасцях міжнародных адносін і дыпламатыі савецкай і беларускай дзяржаў, удзеле БССР у стварэнні Арганізацыі Аб’яднаных Нацый у 1945 г.


Автор: Admin 2.12.2014, 11:07

Гніламедаў,У.В. Валошкі на мяжі : раман / Уладзімір Гніламёдаў. – Мінск, 2014. – 574 с. – (Беларуская проза XXI стагоддзя)
Раман “Валошкі на мяжы” прысвечаны жыццю Заходняй Беларусі ў міжваеннае дваццацігоддзе ва ўмовах польскага санацыйнага рэжыму. Тэма не новая, калі ўспомніць творы М.Танка, П.Пестрака, Я.Брыля, А.Бутэвіча і іншых, але аўтар “Валошак на мяжы” знаходзіць новыя падыходы, меру праўдзівасці і рэалізму ў паказе сваіх герояў, іх жыцця, імкненняў, ахопе псіхалогіі ( і біялогіі) чалавека і тых абставінаў, у якіх ён знахлдзіцца. Раман выразна адлюстроўвае асабістасці менталітэту, нацыянальнай свядомасці беларускага народа, тое, што фарміравалася на працягу многіх гадоў сацыяльна-эканамічным і палітычным становішчам гэтага краю.

Нічыпаровіч,Д.І. Пушчанскія акварэлі : аповесці, апавяданні, нарыс / Дзяніслаў Нічыпаровіч. – Мінск, 2014. – 150 с.
У кнігу ўвайшлі творы, у якіх апяваецца прыгажосць беларускай прыроды і душэўная прыгажосць людзей, якія жывуць па законах прыроды.

Попова,Е.Г. Три дамы в поисках любви и смерти : повести и романы / Е. Попова. – Минск, 2014. – 366 с.
Романы и повести Елены Поповой – это попытка художественного осмысления реальности. Они метафоричны, насыщены символами и подтекстом, в то же время это рассказы о людях, проживающих свою жизнь в сложном и не всегда понятном мире вседлящейся “эпохи перемен”. Автор любит своих героев, но понимает и то, что судьба каждого, вплетенная в судьбы других, в судьбу мира, несет в себе загадку предназначения, разгадать которую должен сам герой, а вместе с ним и читатель.

Саверченко,И.В. Блеск короны : повесть-нарация, эссе / Иван Саверченко. – Минск, 2014. – 326 с.
В книгу вошли исторические эссе.
Главными героями произведений являются значительные личности прошлого Беларуси – Всеслав Чародей, Витовт Великий, Остафей Волович, Сымон Будный, Ипатий Потей, Лев Сапега, Иосиф Вельямин-Руцкий, Кастусь Калиновский и Вацлав Ластовский. В увлекатльной форме рассказывается об их судьбах, показывается влияние на общественные и политические процессы, раскрывается роль в жизни государства и церкви, освещается воздействие на культуру, религию и духовную жизнь народа.


Автор: Admin 5.1.2015, 9:54

Марозаў, З. Вачыма сэрца : вершы, санеты, вянкі санетаў, вянок вянкоў санетаў / З. Марозаў; прадм. В. Рагойшы. – Мінск, 2014. – 290 с.
Кнігу паэзіі Змітрака Марозава “Вачыма сэрца” склалі вершы, санеты, вянкі санетаў, першы ў еўрапейскай літаратуры вянок санетаў “Апакаліпсіс душы”, створаныя паэтам за многія гады літаратурнай працы.
Тонкая інтымная лірыка, вобразнасць і назіральнасць , глыбокае веданне побыту вяскоўцаў, прачулыя радкі пра бацькоўскі край і дарагіх сэрдцу людзей, вернасць традыцыям і любоў да матчынай мовы, адказная грамадзянская пазіцыя – усё гэта дзякуючы таленавітаму слову З.Марозава не пакіне абыякавымі прыхільнікаў сапраўднай паэзіі.

Шамякін, І.П. Збор твораў. У 23 т. Т.21. Успаміны; Начныя ўспаміны : раманы / Іван Шамякін ; падрыхт. тэкстаў і камент. Алесі Шамякінай ; паслясл. Таццяны Шамякінай; Нац. акад. Навук Беларусі, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск, 2014. – 727 с.: іл.
Дваццаць першы том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна (1921 – 2004) склалі ўспаміны розных гадоў.

Резанович, А.И. Отшельник : Анатолий Резанович. – Минск, 2014. – 271 с.
Действие романа “Отшельник” разворачивается на Полесье – в урочище Красный Берег, деревнях Ладорошь, Хоромель. Главный герой – Степан Лосич, сын местных раскулаченных крестьян. Когда начинается война, работники НКВД приказывают Лосичу охранять спрятанные в лесу церковные ценности. Постепенно из хранителя церковных ценностей Лосич превращается в их собственника. Заканчивается война, проходит не одно мирное десятилетие, но церковное добро Степан не хочет возвращать ни государству, ни церкви. Да и боится, так как часть церковных ценностей отдал Анастасии – женщине, в которую влюбился...

Автор: Admin 6.2.2015, 15:07

Казаков, В.Н. Тень Гоблина – Холоп Августейшего Демократа : романы / Валерий Казаков. – Минск, 2012. - 456 с.
Книгу прозы Валерия Казакова составили два романа : “Тень Гоблина” и “Холоп Августейшего Демократа”. Они повествуют о силе власти и её изнанке, о “ лихих” 90-х, породивших “дурные” 50-е ХХІ века.

Татаринов, Ю. Роковая страсть короля Миндовга : проза / Юрий Татаринов. – Минск, 2013. – 320 с.
В сборник исторической прозы вошли романы “Роковая страсть короля Миндовга” – история любви основателя древнего белорусского государства, “Посланник Аллаха” – сказание о временах нашествия хана Батыя, а также повесть “Юрова гора” – трагическая история, произошедшая в Крево в те далекие времена, когда Беларуси досаждали крымские татары.

Чергинец, Н.И. Русская красавица / Н.И. Чергинец. – Минск, 2014. – 352 с.
Девчонка была еще жива. Она лежала на золотых сиренах и выглядела смешно и жалко – голая, изломанная, как кукла, в нелепой позе. Лица у неё больше не было – кровавая маска. Остались только глаза, и в них застыло удивление. И злость. Кровь залила её всю грудь и продолжала литься из рассеченной брови. Она хрипло дышала и всё старалась поймать взглядом глаза Моховчука. А распухший рот по-прежнему был открыт в безмолвном крике.
- Сама напросилась, - буркнул Моховчук.

Чергинец, Н.И. Русское братство / Н.И. Чергинец. – Минск, 2014. – 416 с.
Когда Алексей Колешко окончательно пришел в себя, он медленно спустился в приемный покой и спросил у первого встречного медработника, где можно получить его одежду и вещи. Ему сообщили, что вещи получают на складе, который находится в цоколе здания. Колешко был уверен, что все кончено. Он уже ожидал увидеть своего туго набитого долларами слегка полинявшего рюкзачка цвета хаки.
На складе Колешко обнаружил за столом какую-то старуху, она была без сознания, Алексей вынул из ее рук клочек бумажки, прочитал всего несколько букв. Не расписка ли это?

Ждан, О.А. Князь. Государыня. Епископ : историческая проза / Олег Ждан. – Минск, 2013. – 624 с. – (Свет минувшего)
Книга исторической прозы Олега Ждана посвящена событиям в одном из замечательных городов Беларуси – Мстиславле. Материалом для книги послужили разные периоды нашей истории, от начала XVI века до конца XVIII, ее реальные герои – князь Мстиславский (Михаил Жеславский), воевода Григорий Друцкой-Горский, знаменитый белорусский ценинник (изразцовых дел мастер) Степан Иванов-Полубес, российская императрица Екатерина II. Эти люди сыграли свою роль в жизни города и, следовательно, страны, а некоторые из них – например, Степан Полубес – и в культурной жизни российской столицы.

Автор: Admin 9.3.2015, 10:04

Фатнев, Ю. С. Седые небеса: книга поэзии / Юрий Фатнев; [сост. М.З.Башлаков]. - Минск : Звязда, 2014. - 430, [1] с.
Юрий Фатнев — поэт исключительной лирической и эмоциональной силы. Пронзительность и мелодичность, искренность и безоглядная смелость, правдивость и открытость — отличительные черты его поэзии. При этом диапазон изобразительных средств удивительно широк: от мягкой солнечно-прозрачной акварельности импрессионизма до грубых мазков контрастно-жёсткого экспрессионизма. Новую книгу русского поэта, живущего в Беларуси, составили избранные стихи из предыдущих его сборников, выходивших в Алма-Ате, Минске, Москве, Туле и Гомеле, а также лучшие стихи последних лет.

Залоска,Ю. Праўда як рэлігія : гутаркі з Васілём Быкавым / Ю.Залоска – Мінск : Медысонт, 2010. – 192 с. – (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменніка"; вып. 6).
"Праўда як рэлігія" – кніга гутарак журналіста і літаратара Юрася Залоскі з народным пісьменнікам Беларусі Васілём Быкавым: гутарак пра мінулае, сучаснае і будучае, пра беларускую і сусветную літаратуры, уласную творчасць і працу калегаў, палітычныя перыпетыі 90-х гадоў, пра рэлігію і камуністычную спадчыну, пра сяброў, ворагаў і прэзідэнтаў...
Гэта нацыянальная споведзь "песіміста ў адносінах да пакалення свайго веку" і валадара беларускай нацыянальнай ідэалогіі будучыні – вялікага літаратара, мастацтвазнаўцы, філосафа, палітыка, грамадзяніна і прарока. На евангельскі лад кнігу можна назваць і "Адкрыццём Васіля Быкава" – па глыбіні ды прачуласці духоўных, маральных і грамадска-дзяржаўных прагнозаў і прароцтваў, амаль усе з якіх (выказаныя 15-20 гадоў таму) збыліся ці збываюцца.

Люцік, Д. Нёманскі фронт 15-25 ліпеня 1944 г. Баі за Гродна : аналіз падзей, данясенні, успаміны, статыстыка / Дзмітрый Люцік. – Гародня : Гарадзенская бібліятэка, 2012. – 324 с.
Новым выданнем «Гарадзенскай бібліятэкі» стала кніга гісторыка Дзмітрыя Люціка «Нёманскі фронт». Кніга распавядае пра падзеі 1944 года, час, калі ад немцаў вызвалялася Гродна. Пра сваю працу распавядае аўтар: «Я падрабязна апісваю аперацыю «Багратыён», а дакладней, падзеі 12-25 ліпеня 1944 года. Я вылучаю Нёманскі фронт, а затым фронт па рацэ Свіслач, так званы «Свіслацкі фронт». Кніга вельмі багатая ўспамінамі сведкаў падзей, архіўнымі матэрыяламі як з савецкага, так і з нямецкага боку. Працу над кнігай я пачаў яшчэ ў 2004-м годзе, – працягвае аўтар. – Кніга добра аздоблена мапамі і вялікай колькасцю архіўных фатаздымкаў. Пра кіраўнікоў франтоў, палкоў і ротаў ёсць вельмі падрабязны біяграфічны матэрыял».
Прадстаўнікі выдавецкай ініцыятывы «Гарадзенская бібліятэка» пра гэтае выданне кажуць: – Кніга набліжае да нас праўду пра падзеі Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі і Гарадзеншчыны. Аўтар, дапытлівы гарадзенскі гісторык, крок за крокам, дзень за днём раскрывае планы і дзеянні савецкіх і нямецкіх войскаў у баях за Гродна. У аснову кнігі ляглі звесткі з нямецкіх даследванняў, расійскіх архіваў, успаміны ўдзельнікаў і жыхароў горада, дзённікі баявых дзеянняў, аператыўныя дакументы, справаздачы, данясенні. Кніга будзе патрэбная тым, хто цікавіцца гісторыяй войнаў у нашым рэгіёне.

Щеглова, Л. Брачный контракт : роман / Лия Щеглова. – Минск : Букмастер, 2015. – 256 с. – (Современный остросюжетный роман)
Наследство – это неплохо. Но если для того, чтобы его получить, надо развестись… Майя не согласна. Она любит мужа и не доверяет адвокату, который принес эту весть. Если бы она узнала, куда заведет ее расследование! Весь ее мир – это иллюзия. Муж – совсем не ботаник, родители всю жизнь скрывали кучу секретов. Но самое неожиданное – это она, Майя. Кто она такая? Как ей это понять и принять? И что с этим делать?

Чиркова, С. Просто жить : роман / С.Чиркова. – Минск : Букмастер, 2015. – 256 с.
Каких только испытаний не подбросит жизнь, чтобы проверить вас на прочность! Она и забирает любимых, чтобы вы учились жить по-новому, бросаться в крайности, и заставляет трудиться – как физически, так и внутри себя. Но все это становится такой мелочью, когда ударяется о волны настоящей, искренней и чистой любви…

Автор: Admin 26.3.2015, 15:31

Чергинец, Н.И. Смертник / Н.И.Чергинец. – Минск : Харвест, 2014. – 320с.
Автор остросюжетного советского и современного детектива, лауреат республиканских и международных литературных конкурсов Николай Чергинец заслуженно пользуется огромной популярностью широкого круга читателей, так как не понаслышке знаком с оперативно-розыскной работой в органах МВД. Н.Чергинец прошел длинный путь от рядового сотрудника до генерал-лейтенанта. Его произведения отличаются фактами и событиями, максимально приближенными к действительности, гармонично связанными со временем, динамичностью и остротой по мере приближения к развязке. Большой опыт автора, досканальное знание приемов и методов борьбы с организованной преступностью, способов раскрытия преступления по горячим следам сыграли в его творчестве основную роль. Перед вами новая серия Николая Чергинца, куда вошли не публиковавшиеся ранее романы, а также самые популярные и любимые читателями.

Делендик, А.А. Девицы-красавицы : повести, рассказ, драма, пьеса / Анатолий Делендик. – Минск : Маст. літ., 2013. – 446 с.
“Девицы- красавицы” - новое произведение известного драматурга А.А. Делендика, пьесы и фильмы которого ещё в советские времена шли по всей стране (пьеса “Вызов богам” поставлена в 110 театрах страны и за рубежом, а фильм “Анастасия Слуцкая” получил 17 призов на международных кинофестивалях, в том числе в США и Китае). “Девицы- красавицы” показывает картины из жизни села. Простые человеческие взаимоотношения: любовь, жалость, зависть увлекательно изображены в произведении.

Па праву жывога : кніга-прызнанне сучасных беларускіх паэтаў да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў / склад. Т.Ф.Рослік. – Мінск : Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2014. – 472 с.
Ніхто не забыты, нішто не забыта – гэтыя словы гавораць аб тым, што гераічнае мінулае нашай краіны навекі застанецца ў народнай памяці. Кніга-прызнанне “Па праву жывога”- калектыўная праца сучасных беларускіх паэтаў да 70-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Синица, Л.М. Организация производства : учебник / Л.М.Синица. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск : ИВЦ Минфина, 2014. – 608 с.
Автор учебника – профессор кафедры организации управления БГЭУ, член-корреспондент Международной академии науки и практики организации производства.
Изложены вопросы производственной структуры предприятия, его типы с ориентацией на машиностроение. Особое внимание уделено организации производственного процесса, расчетам производственной мощности, подготовке производства к выпуску новой продукции, производственных подразделений, методам совершенствования организации производства и зарубежному опыту.
Для студентов учреждений высшего образования по специальности «Экономика и управление на предприятии». Может быть использовано аспирантами, магистрами, научными работниками, специалистами предприятий и др.

Автор: Admin 4.5.2015, 11:47

Трахимёнок, С.А. Родная крывинка / Сергей Трахименок. – Минск, 2009. – 464 с.
В книгу «Родная крывинка» С.А.Трахимёнка вошли такие произведения, как «Синдром выгорания» (сокращенный вариант романа), святочный детектив «Миллениум в Авсюках» и повесть «Слава разящему мечом…»
Также в издание включены рассказы автора, которые представляют собой литературные исследования многих пластов современной жизни. Из них стоит выделить рассказ «Родная крывинка», давший название книге. В нем С.А.Трхименок верен своей линии быть адекватным реальным событиям войны, какими бы страшными они не были…

Язэп Драздовіч. Праз церніі да зорак : успаміны, артыкулы, прысвячэнні, мастацкія творы / уклад. Міхася Казлоўскага. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. – 543 с.: іл
У кнігу ўвайшлі ўспаміны і артыкулы пра вядомага беларускага пісьменніка, мастака, гісторыка і этнографа Язэпа Нарцызавіча Драздовіча, якога руплівы даследчык яго жыцця і творчасці Арсень Ліс назваў “вечным вандроўнікам”. Сваеасаблівы вянок гонару і пашаны творцу – вершы-прысвячэнні беларускіх паэтаў.
Завяршаюць зборнік літаратурныя і мастацкія творы Язэпа Драздовіча, а таксама “Дзённік” і факсімільнае выданне яго кнігі “Нябесныя богі”.

Смольянинов, М.М. Беларусь в Первой мировой войне 1914 -1918 гг. / М.М.Смольянинов. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 317 [34] c.: ил.
В монографии исследуются вопросы мобилизации в белорусских губерниях в русскую армию в начале Первой мировой войны, пополнения мобилизованными до штатов военного времени дислоцировавшихся тут частей и соединений; прослежено их участие в боевых действиях в Восточной Пруссии, Галиции и на территории Польши в 1914 г.; освещены вопросы эвакуации предприятий, учреждений и населения из угрожаемых противником мест в 1915 г., решения проблемы беженского движения на белорусских землях; отражены боевые действия на территории Беларуси, рост антивоенного движения в войсках и условия заключения перемирия германцами и вторжение их войск и оккупация восточных белорусских губерний в феврале 1918 г.
Книга рассчитана на научных работников – историков, преподавателей и студентов, всех кто интересуется историей.

Мацук, А.У. Полацкае ваяводства ў ХVІІІ ст.: ваявода, шляхецкая эліта, соймікі / А.У. Мацук. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 233 с. : іл.
Кніга прысвечана даследванню гісторыі Полацага ваяводства ў ХVІІІ ст. Раскрываюцца прычыны з’яўлення і эвалюцыя права вольнага выбару полацкага ваяводы, функцыянаванне соймікаў. Звяртаецца ўвага на роды, якія складалі полацкую шляхецкую эліту, адлюстроўваюцца формы супрацоўніства паміж імі і дачыненні з магнацкімі групоўкамі Княства. Асобна разглядаецца ўплыў розных галінаў рода Корсакаў на ўнутрапалітычнае жыццё ваяводства ў панаванне Аўгуста ІІІ. Вылучаюцца асаблівасці палітычных працэсаў у Полацкім ваяводстве падчас бескаралеўяў 1733 -1735 і 1764 гг., а таксама апісваецца ход баявых дзеянняў на дадзенай тэрыторыі.
Кніга разлічана на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў, настаўнікаў, краязнаўцаў, а таксама ўсіх чытачоў, неабыякавых да айчыннай гісторыі.

Автор: Admin 3.6.2015, 11:44

Энгельгардт, М.А. Прогресс как эволюция жестокости / М.А. Энгельгардт. – Минск : БелЭн, 2006. – 608 с.
Научно-популярная работа М.А.Энгельгардта "Прогресс как эволюция жестокости" по своему содержанию необычна и уникальна. Но автор утверждает: "Взгляд, развиваемый в этой книжке не нов. Новых взглядов вообще не бывает. Я разумею основные, общие вопросы, допускающие лишь два взаимно противоположных решения, две антитезы, исключающие одна другую".
Как и по каким законам развивается мир и человек? Что такое прогресс: постепенное смягчение и облагораживание нравов или эволюция худших свойств человеческой природы? Древность основных идей науки, их истинность и заблуждение - униформизма, эволюции, прогресса, катастрофизма?..
Книга написана увлекательно, приводится много интересных и малоизвестных фактов...

Трахимёнок, С.А. Тунгусский болид : мистический роман / Сергей Трахимёнок. – Минск : Мастацкая літаратура, 2014. – 350 с.
В 2008 году исполнилось сто лет с момента падения «тунгусского метеорита». На протяжении этого времени не умолкают споры ученых о том, что это было. Существует несколько десятков версий случившегося, от взрыва метеорита, таежного гнуса, метана, до устранения искусственного плазмоида, созданного стараниями Николы Теслы.
Мистический роман Сергея Трахимёнка «Тунгусский болид» дает не только свою трактовку событий того времени, но и возвращает читателя к временам появления современного человечества, в приключенческой форме отражая контакты Разума Вселенского с разумом земным.

Татаринов, Ю.А. Две легенды : Освейский дворец, Аськина горка / Ю.А.Татаринов. – Минск : Смэлток, 2014. – 112 с. (Беларусь историческая)
Вниманию читателей предлагаются два драматических произведения, в основе которых реальные события времен крепостного права.

http://www.radikal.ruЕрмоленко, В.А. Асы – белорусы : очерки / В.А. Ермоленко. – Минск : Мастацкая литаратура, 2014. – 407 с.: ил.
Книга посвящена замечательным авиаторам-белорусам – первым легендарным пилотам России начала 1910-х годов, героям Первой мировой войны, первым покорителям Арктики, героям Великой Отечественной войны, первым испытателям реактивных самолетов, летчикам-космонавтам, выдающимся авиаконструкторам.
Содержит первые наиболее полные сведения о более чем ста представителях белорусского народа, внесших значительный вклад в развитие мировой авиации. Подготовлена по литературным источникам и архивным материалам.
Рассчитана на массового читателя и предназначена для патриотического воспитания молодежи.

Шніп, В.А. Заўтра была адліга : дзённікавы раман паэта / Віктар Шніп; маст. Уладзімір Васюк. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. – 341 с.
Кніга “Заўтра была адліга” складаецца з твораў нон-фікшн (невыдуманыя гісторыі) і вершаў, у якіх душа і сэрца паэта. чытаючы кнігу, нехта скажа : “Тут вельмі шмат самоты!”. Так. У жыцці стае самоты, і кожны ведае, што нельга быць вясёлым, калі паміраюць родныя, калі знікаюць сцяжыны да жыватворных крыніц, калі ты разумееш, чаму так неспакойна ў тваёй душі. І ўсё ж аўтар гэтай кнігі аптыміст, і ў яго ёсць пачуццё гумару і самаіроніі і ўменне пабачыць у звычайных дэталях быцця прыгажосць і філасофскі сэнс, і сваімі творамі ён сцвярджае : “Усё будзе добра!”

Автор: Admin 30.6.2015, 9:48

Марчук, Г.В. Вочы і сон : раманы / Георгій Марчук. – Мінск : Беларусь, 2015. – 480 с. : іл.
У кнігу ўвайшлі тры раманы : “Вочы і сон”, “Год дэманаў” і “Без анёлаў”
У няпростыя сітуацыі трапляюць героі твораў. Яны павінны зрабіць выбар паміж дабром і злом, паміж стварэннем і разбурэннем уласнага “я”. Раманы напоўнены філасофскімі роздумамі аб сэнсе жыцця, аб прызначэнні чалавека, аб велічы душы.
Для шырокага кола чытачоў.

Гузанаў, В.Р. Адысей з Беларусі : дак. аповесць / В.Р. Гузанаў; пер.з рус мовы Я.Саламевіча. – Мінск : Беларусь, 2014. – 278 с.; [16] л. іл.
У горадзе Хакадатэ на востраве Хакайда стаіць помнік першаму расійскаму консулу ў Японіі – Іосіфу Антонавічу Гашкевічу ( 1814 – 1875). Сын беларускага народа, ён першы з расійскіх вучоных пабываў у Паўднёвай Афрыцы, вывучаў флору і фауну Кітая, Філіпін, Карэі, Японіі. Гашкевіч валодаў многімі замежнымі мовамі і нават склаў японска-рускі слоўнік. Ён здзейсніў кругасветнае плаванне на знакамітым фрэгаце “Палада”. Пра перыпетыі яго жыццёвага шляху і расказвае гэтая кніга, матэрыял для якой пісьменнік В.Гузанаў збіраў не толькі ў Расіі і Беларусі, але і ў Японіі, дзе да гэтага часу жыве памяць аб нашым земляку.
Для шырокага кола чытачоў.

На прасторах любай Беларусі : зборнік прозы, паэзіі, публітыстыкі / склад. : Г.П.Пашкоў, Т.Ф.Рослік. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2015. – 640 с.
Новая кніга “На прасторах любай Беларусі” – калектыўная праца сучасных беларускіх пісьменнікаў. Выданне прызначана для шырокага кола чытачоў – усіх, хто цікавіцца гісторыяй і сучаснасцю роднага краю, любіць сваю гераічную зямлю, шчырых і працавітых людзей, нашу маляўнічую прыроду.

Трахимёнок, С.А. Повести разных лет : роман, повести / Сергей Трахимёнок. – Минск : Мастацкая літаратура, 2015. – 510 с.
В книгу вошли роман “К торжественному маршу”, повести “Бэлли пуэри” и “По следам Таманцева”.
В романе “К торжественному маршу” автору удалось в свойственной ему детективной манере связать две сюжетные линии и вскрыть проблемы переломного времени, преподающего нам урок и дарящего надежду на будущее.
Время действия повестей – Великая Отечественная война. Место – оккупированная Беларусь. Повести “По следам Таманцева” и “Белли пуэри” – дань автора тем, кто сражался за свою землю в годы войны.

Автор: Admin 28.9.2015, 15:54

Федарэнка, А. Сечка : літаратурныя эсэ / Андрэй Федарэнка. – Мінск, 2012. – 136 с. – (Другі фронт мастацтваў).
Гэтыя літаратурныя эсэ пісаліся на працягу 10 гадоў. Крытык, выкладчыца, літаратуразнаўца М.Верціхоўская абазначыла : “Структурна “Сечка” Андрэя Федарэнкі ўяўляе сабою мазаіку з перлаў. Гэта сапраўдная з’ява і падзея ў найноўшай літаратуры. Каб стварыць такую, трэба ўяўляць агульную задуму карціны – выразна паказаць чалавека і яго справу. Феномен “Сечкі” Федарэнкі ў тым, што замешана яна на такой дробязі, як мастацкасць...”

Пятровіч, Д.Л. Анёлы : аповесці, апавяданні, эсэ / Дзмітрый Пятровіч. – Мінск, 2015. – 190 с.
У зборнік Дзмітрыя Пятровіча ўвайшлі аповесці, апавяданні, эсэ, якія раней былі апублікаваны і атрымалі станоўчую ацэнку крытыкі і чытачоў, а таксама новыя творы пісьменніка. Містычна-прыгодніцкая аповесць “Белая Жанчына” напісана на выключна новым для беларускай прозы матэрыяле – пра спелеолагаў. Як, вядома, гэта людзі, апантаныя даследваннем пячор. У аснову дэтэктыўнай аповесці “Джэк” і апавядання “Анёлы” пакладзены рэальныя падзеі. Апавяданне “Цана крыві” прысвечана памяці ахвяр трагедыі ў мінскім метро 11 красавіка 2011 года.

Курс трудового права. Особенная часть. Кн.1 : Индивидуальное трудовое право: в 3 т. Т.1 / А.А. Войтик, [и др.]; под общей ред. О.С. Курылевой; К.Л. Томашевского. – Минск, 2014. – 372 с.
Издание является фундаментальным курсом трудового права, нацеленным на комплексное и углубленное изучение институтов и проблем данной отрасли права. Курс основан на Типовой учебной программе по дисциплине трудовое право. В т. 1 освещены следующие темы «Особенной части», относящиеся к индивидуальному трудовому праву: занятость и трудоустройство, заключение, изменение и приостановление трудового договора. При написании книги авторами учитывались изменения и дополнения, внесенные в Трудовой кодекс, Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 131- З.
Издание рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Курс трудового права. Особенная часть. Кн.1 : Индивидуальное трудовое право: в 3 т. Т.2 / А.А. Войтик, [и др.]; под общей ред. О.С. Курылевой; К.Л. Томашевского. – Минск, 2014. – 460 с.
Издание является фундаментальным курсом трудового права, нацеленным на комплексное и углубленное изучение институтов и проблем данной отрасли права. Курс основан на Типовой учебной программе по дисциплине трудовое право. В т. 2 освещены следующие темы Особенной части, относящиеся к индивидуальному трудовому праву: прекращение трудового договора, особенности трудовых контрактов, рабочее время и время отдыха. При написании книги авторами учитывались изменения и дополнения, внесенные в Трудовой кодекс, Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 131- З.
Издание рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Избирательный кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. по состоянию на 17 июня 2015 г. – Минск, 2015. – 224 с.
Избирательный кодекс Республики Беларусь снабжен алфавитно-предметным указателем.

Автор: Admin 2.11.2015, 7:50

Пазнякоў, М.П. Наталенне Радзімай : вершы / Міхась Пазнякоў. – Мінск : Звязда, 2014. – 272 с.
Імя вядомага сучаснага паэта Міхася Пазнякова, творы якога ўключаны ў школьныя праграмы, добра знаёма шырокаму чытацкаму і літаратурнаму колу як у Беларусі, так і за яе межамі.
У гэтай кнізе прадстаўлены лепшыя вершы грамадзянскага гучання, творы, прысвечаныя Беларусі, малой радзіме, роднай вёсцы, маці, бацьку, землякам. Вернасць спрадвечным духоўным каштоўнасцям, любоў да мілай сэрдцу зямлі, маральнасць і гуманістычнасць з’яўляюцца найбольш характэрнымі для вызначэння паэзіі Міхася Пазнякова. Не абыходзіць паэт і вечнай тэмы – тэмы кахання. Апошні раздзел кнігі склалі лепшыя ўзоры любоўнай лірыкі.

Астравец, С. Каты Ёзафа Ратцынгера : Апавяданні, эсэ, зацемкі, рэпартажы з Горадні. – Вільня : Інстытут беларусістыкі, 2009. – 248 с. – (Кнігарня “Наша Ніва”)
Сяргей Астравец нарадзіўся ў 1959 годзе ў Мінску. Служыў у войску, закончыў факультэт журналістыкі. З 1984-га жыве ў Гародні, піша тэксты для газет, радыё, а таксама прозу. “Шпацыр па замчышчы Астраўца” не будзе лёгкім. Аўтар не забяспечвае нас ні ад удараў галавой аб выступы сцяны, ні ад брыдкіх пахаў ў падзямеллях. Але неспадзёўкі ў літаратуры амаль заўседы цікавыя” – так напісаў пра яго творчасць Мікола Варанюк.

Тулупава, І.З. Шчасце на парозе тваім : проза / Ірына Тулупава. – Мінск, 2011. – 176 с.
Кніга Ірыны Тулупавай уводзіць чытача ў свет, добра яму знаёмы. У віхуры падзей і клопатаў, якія хутка змяняюцца, аўтар прапануе спыніцца на некаторых быццам нязначных эпізодах. Але яны раскрываюць сутнасць чалавечых пачуццяў і паводзін, людскіх перажыванняў. Свет любові і нянавісці, гора і шчасця, поспехаў і няўдач – той духоўны свет, які стварае кожны сабе сам. Тое, як пачуваецца ў ім нават блізкаму чалавеку, не заўсёды відно. На парозе ХХІ веку – веку тэхнапрагрэсу і супертэхналогій – людзі такія ж шчырыя ў сваіх памкненнях, як і стагоддзі таму...

Шульц, Б. Цынамонавыя крамы : выбр. проза / Бруна Шульц; паслясл. К. Ільніцкага, пер. з польскай. – Мінск, 2006. – 176 с.: іл.
У арыгінальнай прозе і эстэтыцы польскага пісьменніка Бруна Шульца (1892 – 1942) аўтабіяграфічныя матывы і рэаліі жыцця габрэяў даваеннай польскай Галіччыны ствараюць аснову гратэскава-фантастычных відзежаў.

Клышка, А. Мінсая зямля : паэма / Алесь Клышка. – Мінск, 2010. – 80с.
“Мінская зямля” – гэта маленькі гімн Мінску, мінскай зямлі і мінчукам. Гэта паэма-роздум аб сваёй сям’і, аб людзях, якія жылі побач, гэта паэма-памяць, паэма-сумленне і паэма-настальгія.

Автор: Admin 11.12.2015, 9:18

Залусский, И. Ген Огинского / Иво Залусский, пер. с англ. В.С. Плютов, В.А.Ноздрина; вступ. С. Н. немогай. – 2-е изд., доп. – Минск, 2015. – 348 с. : ил.
В книге Иво Залусского – британского музыканта и музыковеда, прапраправнука известного политического деятеля и композитора Михаила Клеофаса Огинского – рассказывается о его легендарном предке, о династии Огинских, многие представители которой оставили заметный след в европейской истории и культуре.
К 250-летию легендарного композитора, воителя и созидателя, мецената и патриота, прекрасным подарком будет это издание, несущее бесценную информацию о традициях разветвленного рода Огинских, хранящее дыхание мыслей и дум самого Михаила Клеофаса, донесенное его прямым, генетическим потомком – для потомков творческих и интеллектуальных, для всех хранителей и продолжателей лучших традиций отечественной и мировой культуры.
Залусский, А. Время и музыка Михаила Клеофаса Огинского / Анджэй Залусский; пер. с англ. В.Плютова; вступ ст. Л.Анцух, В.Счастного, А. Мальдиса. – 2-е изд., доп. – Минск, 2015. – 206 с. : ил.
Анджэй Залусский, прапраправнук М.К.Огинского, оставаясь верным истории в общих ее чертах, позволил себе лишь некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Ему удалось главное : не тоько воскресить наглядное лицо эпохи, но и показать судьбу Михаила Клеофаса Огинского – дипломата, государственного деятеля Речи Посполитой, музыканта и композитора, одной из выдающихся фигур европейской истории и культуры.
Обе книги дополнены материалами из архивов Национального исторического музея Республики Беларусь, музея истории театральной и музыкальной культуры, музея-усадьбы М.К.Огинского в Залесье, личного архива автора и списком новых библиографических источников.

Володин,В. Чернобыль. Темная зона / В. Володин. – Минск : Харвест, 2015. – 320 с.
Книга не только о приключениях героя в Чернобыльской зоне отчуждения. Это захватывающий дух боевик с нереально страшной фактурой. Такого вы ещё не читали, это вам не игра, это жестокая реальность.
В зоне разумные законы природы извратились в результате глобальной техногенной катастрофы. Чернобыльская зона наполнена психическими и физическими опасностями, радиацией, паронормальными явлениями и дикими агрессивными существами–мутантами..

Бондаренко, В.В. Самый долгий день / Вячеслав Бондаренко. – Минск : Харвест, 2015. – 256 с.
Молодой сержант милиции Сергей Лагутин не догадывался, что обычное на первый взгляд задание – доставить в отделение два новых автомобиля – обернется для него настоящим подвигом. «Враги народа» и немецкие диверсанты, предательство и геройство, неравные схватки с врагом и первые жертвы, отчаяние и вера в победу любой ценой – всё это вместил в себя первый день Великой Отечественной, 22 июня 1941 года…
Новый остросюжетный роман автора бестселлеров «Ликвидация» и «Кадетство» Вячеслава Бондаренко основан на реальных событиях.

Зайцев, С. Всё о ребёнке первых трёх лет жизни : популярная энциклопедия / С. Зайцев. – 7-е изд., перераб. – Минск, 2014. – 544 с.
Вырастить ребенка здоровым, сформировать в нем личность – весьма непростой труд, и достойны всяческого уважения родители, бабушки и дедушки, которые этот труд на свои плечи возлагают. Задача этой книги состоит в том, чтобы поддержать их полезной информацией. В ней популярно изложены вопросы беременности и послеродового периода матери, знания по анатомии и физиологии детского организма, гигиене жилища, гигиене питания ребенка и т.д., а также практические советы по уходу за ребенком, его воспитанию, профилактике и лечению наиболее часто встречающихся детских болезней.

Голденков, М. Мир и война / М.Голденков; под ред. В.Ивлевой. – Минск, 2015. – 288 с. : ил.
В истории не счесть белых пятен. Даже многотомные исследования какого-либо события не гарантируют беспристрастного подхода. Российские историки утверждают, что Россия победила в русско-литовской (Десятилетней) войне 1512 – 1522 годов за объединение русских земель под своей властью. Так ли это? Кто на самом деле победил в этой войне и были ли в ней вообще победители?
Сегодня происходит переосмысление многих исторических событий, штаммы и клише уступают место анализу фактов.
Автор представляет ряд таких исторических фактов и предлагает читателю задуматься, кто мы такие и откуда ведет свою родословную большая семья славянских народов.


Автор: Admin 1.2.2016, 11:02

Заяц, Р.Г. Биология. Школьный курс. Тестовые задания с решениями / Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В.Давыдов. – 3-е изд.. – Минск, 2014. – 464 с.
Основная цель данного справочника – помочь абитуриентам и выпускникам систематизировать свои знания и подготовиться к централизованному тестированию по биологии.
Пособие содержит не только разнообразные формы тестов, которые требуют конкретных знаний и умений обобщать и анализировать учебный материал, но и ключи к ним.
Издание предназначено для выпускников, абитуриентов и учителей в качестве пособия для контроля знаний.

Перлин,О. Испанский язык / О.Перлин. – 2-е изд.. – Минск, 2015. – 416 с.
Издание предназначено для всех, кто желает самостоятельно изучать испанский язык.
Книга состоит из раздела «Фонетика» - 60 уроков с ключами к текстам и упражнениям – и словарей (испанско-русского и русско-испанского). В разделе «Фонетика» даются краткие сведения о правилах произношения звуков и о правилах ударения в испанских словах. В уроках, которые посвящены фонетическим явлениям, даётся транскрипция слов (в квадратных скобках). Упражнения после каждого урока должны обеспечить усвоение, повторение и закрепление лексического материала. Ключ с переводами испанских текстов служит для проверки правильности понимания текстов и правильности выполнения упражнений.
Первое издание вышло в 1999 году.

Пешкова, Г.Д. Секретарское дело : учеб пособие / Г.Д. Пешкова. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск, 2014. – 367 с. : ил.
Представлены темы «Делопроизводство и его значение в современной сфере управления», «Технология и организация делопроизводства в учреждениях», «Организация работы с обращениями граждан», «Бездокументное обслуживание руководителя».
Приводятся образцы документов, примеры, схемы, тексты нормативно-правовых актов по ведению делопроизводства, бездокументному и документационному обслуживанию работы руководителя учреждения.
Предыдущее издание вышло в 2010 г.
Для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования. Может быть использоовано практическими работниками, менеджерами, секретарями.

Грицкевич, А. П. Борьба за Украину, 1917 – 1921 / А.П. Грицкевич; под науч. Ред. А.Е.Тараса. – Минск, 2011. – 528 с. : ил. – (Серия «Неизвестная история»).
Реальная история революции, интервенции и гражданской войны в Украине неизвестна читателям России и других стран СНГ. Советские авторы умалчивали об истории украинского национального движения, а деятелей национальных партий, боровшихся за независимость Украины, клеймили как «врагов» украинского народа. Многое вообще скрывалось (например, история Западно-украинской народной республики).
Вопреки подлинным фактам, советские историки утверждали, что украинский народ якобы стремился к объединению с Россией, поддерживал большевиков и советскую власть, боролся с собственными националистами.
Автор предлагаемой книги рассматривает вопросы истории Украины в ХХ веке с национальных позиций, избегая при этом крайностей в оценках.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Автор: Admin 26.2.2016, 7:58

Таможенное дело : учеб пособие / И.В.Цикунов [и др.]; под общ. ред. И.В.Цикунова. – Минск, 2015. – 287 с. : ил.
Рассматриваются основные элементы системы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности в Евразийском экономическом союзе и в Республике Беларусь : порядок проведения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу, таможенные процедуры, таможенный контроль, определение таможенной стоимости товаров, страны происхождения и классификации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Большое внимание уделяется современному состоянию и перспективам развития таможенного регулирования с учетом региональной таможенной интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Для студентов экономических специальностей учреждений высшего образования, аспирантам, магистрантам, практическим работникам в сфере таможенного дела.

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения : сб. правовых актов по состоянию на 20 мая 2015 г. – Минск, 2015. – 256 с.
В сборник правовых актов «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения» включены Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 года, а также иные правовые акты, определяющие правовые и организационные основы государственной политики в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Бурганская, Т.М. Основы декоративного садоводства : учеб. пособие. В 2 ч. Ч.1. Цветоводство / Т.М. Бурганская. – 2-е изд., испр.- Минск, 2012. – 367 с. : ил. + 1 электрон.-опт. Диск (СD-R)
Излагаются сведения о биологии цветочно-декоративных растеий, различных способах размножения и приемах выращивания широко распространенных цветочных культур открытого и защищенного грунта, возможностях их использования для оформления ландшафтной среды населенных мест, внутреннего озеленения зданий и сооружений, получения срезочной продукции. Электронное приложение содержит фотографии цветочно-декоративных растений открытого и защищенного грунта.
Первое издание вышло в 2010 г.
Для учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования по специальности «Садово-парковое строительство». Может быть полезно садоводам, цветоводам-любителям.

Семенцов, А.Ю. Резьба по дереву / А.Ю. Семенцов. – 2-е изд. – Минск, 2015. – 672 с.
В книге представлены различные виды резьбы по дереву, характеристики древесных пород, советы по организации рабочего места, описаны инструменты необходимые резчику, показана техника и приемы выполнения резьбы. Также книга содержит советы и рекомендации по оформлению интерьера дачных домиков, приусадебных участков, детских площадок, образцы орнаментов, элементов декора, изделий, которые могут быть использованы в работе в домашних условиях.
Издание предназначено для широкого круга читателей.
Автор: Admin 5.4.2016, 7:44

Этнакультурныя і прыродныя турыстычныя рэсурсы Гродзеншчыны і Сувальшчыны : энцыкл. давед. / рэд. В.Р. Карнялюк, І.І. Траццяк. – Гродна- Мінск, 2014. – 304 с.
У энцыклапедычным выданні прадстаўлены матэрыялы, якія адлюстроўваюць этнакультурнае і прыроднае багацце Гродзенскай вобласці і Сувальскага раёна Падляскага ваяводства ў тым ліку і Лідскага раёна. Упершыню пад адной вокладкай сабраны звесткі пра знакамітых народных майстроў, традыцыйныя святы, фальклорныя калектывы, помнікі народнага культавага дойлідства, асобна ахоўныя прыродныя тэрыторыі.
Энцыклапедычнае выданне зарыентавана на спецыялістаў турыстычнай індустрыі, краязнаўцаў, студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцяў, усіх, хто цікавіцца турызмам беларуска-польскага замежжа.

Максім Багдановіч. Пясняр чыстае красы : успаміны, артыкулы, прысвячэнні / уклад. Т.Шэляговіч. – Мінск : мастацкая літаратура, 2011. – 350 с. : іл. – ( Жыццё знакамітых людзей Беларусі).
У кнігу ўвайшлі ўспаміны і артыкулы пра генія беларускай зямлі Максіма Багдановіча, які здолеў здзейсніць свой найвялікшы творчы подзвіг – стаць адной з першых зорак на небасхіле нацыянальнай паэзіі, аказацца ў цэнтры літаратурна-грамадскага руху Беларусі пачатку ХХ ст., застацца лепшым крытыкам і гістроыкам роднай літаратуры, яе класікам, выдатным перакладчыкам і празаікам.
Вершы-прысвячэнні вядомых пісьменнікаў сплятаюць вянок гонару і пашаны М.Багдановічу.

Янка Купала. “Мне сняцца сны аб Беларусі...” : успаміны, эсэ, артыкулы, дакументы / уклад. Галіны Шаблінсай. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. – 702 с.: іл. - ( Жыццё знакамітых людзей Беларусі).
Выдавецства “Мастацая літаратура” працягваевыпуск бібліяграфічных кніг у папулярнай і прэстыжнай серыі “Жыццё знакамітых людзей Беларусі”. У чарговай кнізе сабраны матэрыялы, якія раскрываюць перыпетыі жыццвага і творчага лёсу Песняра-прарока, заснавальніка новай беларускай літаратуры, першага народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Гэта ўспаміны яго сучаснікаў: родных і блізкіх, пісьменнікаў і навукоўцаў, дзеячаў мастацства і культуры, кіраўнікоў і простых людзей, якія сустракаліся з Янкам Купалам. У выданне таксама ўключаны некаторыя афіцыйныя дакументы, лісты, артыкулы, якія тлумачаць асаблівасці гістарычнай эпохі, у якой выпала жыць паэту. Першыню друкуюцца тры раздзелы з манаграфіі першага біёграфа Янкі Купалы Льва Клейнбарта “Янка Купала. Вопыт характарыстыкі літаратурнай і біяграфічнай” (1929-1934)

Шухман, Ю. І. Печи, камины и грили / Ю.И.Шухман. – Москва, 2014. – 160 с. [ил.]. – (Мастар Золотые руки)
Цель книги – помочь читателям разобраться в особенностях различных конструкций и технологий сооружения печей и каминов, в каждом конкретном случае определиться с выбором проекта и способа его реализации (не обязательно традиционного), а также служит подспорьем в самой работе и самое главное – в творческом подходе к ней.

Вирта, Т.Н. Родом из Переделкино / Татьяна Вирта. – Москва, 2012. – 320 с.
Татьяна Вирта – дочь знаменитого советского писателя Николая Вирты – все детство и юность прожила в Переделкино. Это не просто знаменитое дачное местечко. Этот поселок, обладающий особым укладом и философией, в свое время был настоящей культурной столицей СССР. Именно там по-настоящему раскрывались те, кто был культурной элитой страны. Чуковский, Кассиль, Фадеев и многие-многие другие. Милые привычки, вечерние посиделки, непростые человеческие отношения, любовные драмы, головокружительные взлеты и поломанные судьбы – Татьяна Вирта описывает жизнь великих очень просто, по-соседски, что придает мемуарам необыкновенное очарование и искренность. Война и эвакуация глазами девочки; страшные, но очень яркие годы глазами подростка… Целая эпоха прошла через подмосковный дачный поселок. Бытовая история страны всегда самая интересная и правдивая.

Автор: Admin 2.5.2016, 8:20

Красницкий, А. Под русским знаменем : романы / А. Красницкий. – Минск : Книжный дом, 2014. – 576 с. . – (История России в романах).
В книгу вошли два романа автора – «Белый генерал» и «Под русским знаменем», повествующих о героизме и подвигах одного из выдающихся полководцев – Михаила Дмитриевича Скобелева. От полной опасных приключений службы молодого военачальника в туркестанских песках Средней Азии до блистательных побед талантливого генерала в войне за освобождение балканских народов от турецкого владычества. Эти и другие свершения Скобелева, их значение для России по разным причинам в течение длительного времени неоправданно замалчивались.

Красницкий, А. Царевна на троне : романы / А. Красницкий. – Минск : Книжный Дом, 2014. – 512 с. – (История России в романах).
В книгу вошли два романа автора – «Царица Ганночка» и «Царевна на троне», в которых в захватывающей приключенческой форме повествуется о событиях второй половины XVII столетия. Романтическая любовь юного наследника российского престола Федора Алексеевича к дочери царского воеводы Ганночке Грушецкой и судьбы царевны Софьи и князя Голицына стремительно развиваются в вихре коварных интриг иезуитов, происков придворных московских «партий», козней бояр Милославских и Нарышкиных. Главные герои романов всей душой, всем сердцем радеют о благе горячо любимой православной родины, и их деяния оставляют глубокий след в ее истории.

Гарина, З. Удачная партия : роман / Зоя Гарина. – Минск : Букмастер, 2014. – 288 с. – (Современный роман о любви).
Аркадий Францевич Ковард, мечтающий добиться мирового признания в науке, попадает в плен собственных необычных сновидений, заставивших его потерять связь между реальностью и миром подсознания. Попытки разобраться в собственном мироощущении еще больше запутывают ситуацию и толкают героя на отчаянные действия. Однако все это не сводит Коварда с ума, а заставляет переосмыслить свои жизненные ценности и прийти к выводу, что любовь делает человека всесильным.

Моряков, Л.В. Криминальные рассказы о любви : рассказы / Леонид Моряков. – Минск : Мастацкая літаратура, 2014. – 351 с.
Остросюжетные, с элементами детектива, криминала, фантастики, мистики и мелодрамы, рассказы Леонида Морякова читаются на одном дыхании. Герои произведений писателя сражаются в абсолютно неравных условиях, бросаются в битву, даже когда шанс выиграть один из тысячи. Они уверены: лучше смерть в бою, чем рабское существование…

Азарина, Л. Чужие дочери : повесть / Лидия Азарина. – Минск : Регистр, 2014. – 192 с.
Почему мы так редко думаем о том, как отзовутся наши слова и поступки в будущем? Почему так редко подводим итоги? Кто вправе судить, была ли принесена жертва или сделана ошибка? Что можно исправить за один месяц, оставшийся до смерти? Что, уходя, оставляем после себя? Трудно ищет для себя ответы на эти вопросы героиня повести – успешный адвокат Жемчужникова.
Автор книги, Лидия Азарина (Алла Борисовна Ивашко), юрист по профессии и призванию, помогая людям в решении их проблем, накопила за годы работы богатый опыт человеческого и профессионального участия в чужой судьбе. Осмысливая и анализируя этот опыт, она в своих произведениях старается донести его до читателей.

Автор: Admin 1.6.2016, 8:01

Шиманский, М.Н. Побратимы : очерки / Михаил Шиманский. – Минск, 2015. – 286 с.
На Ленинградском фронте героически сражались многие уроженцы Беларуси. Некоторые белорусы разделили с жителями города над Невой страшную участь блокадников. Не дрогнули, проявили величайшую силу духа, показали свой несгибаемый характер, не покорились жестокому врагу, выстояли и победили. В свою очередь, и многие ленинградцы участвовали в боях с гитлеровскими захватчиками на оккупированной территории Беларуси. Им всегда были присущи благородные качества настоящего братства, искренней дружбы, сплочённости. Их объединяли общая вера и воля к нашей победе. Ярких примеров тому – множество…

Великие мысли великих женщин / Авт.-сост. В.В. Адамчик. – Минск, 2011. – 384 с.
Эта книга для тех, кто сомневается в том, насколько хорошо он знает противоположный пол. Ознакомившись с афоризмами великих мужчин и блистательных женщин разных времён и народов, можно понять, что в действительности мы думаем друг о друге. Собрание афоризмов может принести пользу и удовольствие людям самых различных возрастов и занятий.
…Забавно смотреть, как они радуются хорошей еде; мы, женщины не умеем ценить редкостные вина и изысканные блюда, а мужчины сохранили в этом детскую непосредственность…
Шарлота Бронте, английсая писательница.

Басилашвили, О.В. Неужели это я?! Господи… / Олег Басилашвили. – Москва, 2012. – 384 с. – (Жизнеописания знаменитых людей).
Народный артист СССР Олег Басилашвили впервые вышел на сцену в 1956 году. Его популярность невероятна. Несколько поколений театральных и кинозрителей считают Басилашвили одним из лучших артистов России.
В книге воспоминаний Олег Валерианович рассказывает о своих корнях, о работе в театре и кино, общественной деятельности, о личной жизни. Рассказывает изящно, талантливо, с юмором.

Ободовская, И. Пушкин и Натали. Покоя сердце просит… / И. Ободовская, М.Дементьев. – Москва, 2014. – 352. – (Роман в письмах).
Какой она была, избранница русского гения? Пустой светской красавицей, увлеченной балами, разорявшей мужа нарядами, виновницей его гибели?.. А.И.Куприн под впечатлением пушкинских писем к жене скажет : «Я хотел бы представить женщину, которую любил Пушкин, во всей полноте счастья обладания таким человеком».
Мать четверых детей, глубоко религиозный человек, жена Поэта, который видел в ней «Чистейшей прелести чистейший образец», « милое, чистое, доброе создание»… её пришлось много страдать, за свою красоту она заплатила непомерно высокую цену.

Памук, О. Новая жизнь : роман / Орхан Памук; пер. с тур. А.Аврутиной. – СПб, 205. – 288 с. – (Азбука Premium).
Орхан Памук – известный турецкий писатель, обладатель многочисленных национальных и международных премий, в числе которых Нобелевская премия по литературе. Эксцентричная и увлекательная книга, достойная лучших произведений выдающегося писателя. Орхан Памук в очередной раз демонстрирует своё мастерство, не раскрывая, а скорее изображая во всей полноте и силе тайные глубины человеческой личности.

Автор: Admin 11.7.2016, 8:14

Подкатик, Е.С. Точка : повесть / Елена Подкатик. – Минск, 2014. – 154 с. – (Дети войны).
Основное действие повести “Точка” происходит в Минске в двух временных измерениях – октябрь 2009 года и период оккупации города во время Великой Отечественной войны.
Главная героиня повести Людмила Стаханова принимает участие в Республиканской переписи населения 2009 года. При довольно странных обстоятельствах она знакомится с Миррой Львовной Андреевной – одинокой 92-летней старушкой, бывшей узницей Минского гетто. Эта нечаянная встреча двух женщин показала, что случайностей не бывает. Каждое наше действие может кого-то спасти, а кого-то погубить. Яркое тому подтверждение – невероятные жизненные коллизии Стеллы Андреевной и Минны Браун, судьбы которых тесным образом сплелись с жизнью Людмилы Стахановой.

Чурко, Ю.М. Маски-шоу / Ю.М. Чурко. – Минск, 2014. – 320 с. : ил.
Новая книга Юлии Чурко увлекательно и психологически достоверно рассказывает о наших днях, о мире искусства, с которым так или иначе связано большинство персонажей.
В романе “Уродина” они живут, любя и страдая, пытаясь найти счастье на разных поворотах судьбы. Героиней шести историй, объединённых общим названием “Соперница”, вопреки ожиданиям является не существо женского пола, а алкоголь…
Книга написана живым ярким языком.

Владимир Мулявин. “Сэрцам і думамі…” : воспоминания, интервью, исследования / ред.сост. Людмила Крушинская. – Минск, 2015. – 615 с.: ил.
“Золотой” фолиант “Владимир Мулявин. “Сэрцам і думамі…” – это новое, иллюстрированное издание о Песняре. Основанное на некоторых материалах книги “Владимир Мулявин. Нота судьбы”, увидевшей свет в 2004 году, оно представляет собой мозаику из ранее неизвестныхфактов о жизни и уникальном творчестве Музыканта, воспоминаний о Владимире Георгиевиче его коллег, родных и близких.
Эта книга – документально-художественный, “народный” портрет нашего современника, основателя и многолетнего руководителя легендарного ансамбля “Песняры”.

Марціновіч, А.А. Бяссонне Млечнага Шляху : выбраныя страронкі беларускай літаратуры / Алесь Марціновіч. – Мінск, 2016. – 527 с.
Вядомы крытык і літаратуразнаўца, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і шэрагу прэстыжных літаратурных прэмій.Алесь Марціновіч перагортвае выбраныя старонкі нацыянальнага пісьменства. Па-свойму прачытвае ён творчасць тых пісьменнікаў, якія ўжо адышлі ў вечнасць. Вялікае месца ў кнізе адведзена тым, хто сёння плённа працуе ў літаратуры. Не абыйдзены ўвагай і маладыя пісьменнікі, якія ўпэўнена праторваюць сваю мастакоўскую сцяжынку.

Автор: Admin 1.8.2016, 8:14

Жвалевский, А.В. Про моркоff/on: иронический любовный роман / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. – Минск, 2015. – 112 с.
Как часто бывает – смотрит женщина на мужчину, с которым прожила полжизни, и думает: «Ну почему я не вышла за Васю (Джулиана, Вахтанга)? Такой парень был! Не то что мой… вот бы всё переиграть…»
Авторы дали своей героине «переиграть» - и сами увидите, что из этого получилось.

Грищенко, Ж. Время абсента : роман / Ж. Грищенко. – Минск, 2014. – 448 с.
В центре внимания романа судьба трёх подруг, которых вольный ветер перестройки разбросал по разным континентам. В надежде на счастье они строят жизнь по-своему. Однако эйфория успеха оборачивается для каждой трагичной стороной, а цена реализованной мечты слишком велика. Возможно ли счастье вообще сегодня в перевёрнутом вверх дном современном мире?..
Все события и персонажи вымышленные, а любые совпадения случайны.

Лялько, Х. Адвячорак : вершы / Хрысціна Лялько. – Мінск, 2016. – 220 с.
У кнізе сабраны вершы, якія выбалелі і выстаялі ў душы і ў лёсе аўтаркі. Напісаныя ў розныя гады, яны паяднаныя агульным пачуццём любові і роздумам над жыццём і вечнасцю, над сэнсам пражытага і перажытага.
Другую палову кнігі склалі пераклады польскай духоўнай паэзіі.

Багдановіч, І. Залатая горка : вершы, пераклады, артыкулы / Ірына Багдановіч. – Мінск, 2016. – 400 с. – (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў “Кнігарня пісьменніка”; вып. 80).
Новая кніга Ірыны Багдановіч прысвечана тром Музам яе творчасці – паэтычнай, перакладчыцкай і літаратуразнаўчай. Яе склалі новыя вершы і пераклады пісьменніцы, а таксама артыкулы, прысвечаныя актуальным і мала даследаванным пытанням гісторыі беларускай літаратуры, якія адлюстроўваюць спектр навуковых зацікаўленняў аўтара. Некаторыя творы кнігі былі ў свой час надрукаваныя ў часопісах “Дзеяслоў”, “Наша Вера”, “Роднае слова” і навуковых зборніках. Кнігу дапаўняе бібліяграфічны раздзел, дзе аўтарка расказвае пра сябе, а рознабаковы характар яе творчасці прадстаўлены ў пагадовым спісе публікацый.

Автор: Admin 31.8.2016, 15:51

Ткачоў, В. Варона : Кніга прозы / В. Ткачоў. – Гомель, 2013. – 276 с.
Новую кнігу Васіля Ткачова, вядомага беларускага пісьменніка, лаўрэата прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і прэміі імя Васіля Віткі, склалі аповесці “Скачы ад печы, жэўжык!”, “Мішэнь” і “Дзед Аўгей і дзеці”, а таксама апавяданні, жыццёвінкі і гумарэскі, напісаныя ў апошні час. Лёгкі стыль пісьма, іронія і дасціпны гумар, уласцівыя гэтаму пісьменніку, прысутнічаюць, безумоўна ж, і ў творах, што склалі гэтае выданне.
Аўтар з сыноўняй любоў’ю і цеплынёй піша пра людзей, на долю якіх выпалі нялёгкія жыццёвыя выпрабаванні. Яго героі – людзі простыя, на першы погляд сціплыя і нічым не прыкметныя, але калі трэба, яны гатовы пастаяць не толькі за сябе, але і выручыць з бяды іншых, падставіць сваё плячо ў цяжкую хвіліну, падаць руку.
Васіля Ткачова называюць майстрам сюжэта. Яго творы справядліва карыстаюцца заслужаным поспехам у чытачоў.

Праўдзін, В. Іду насустрач… : апавяданні, раман / Віктар Праўдзін. – Мінск, 2013. – 487 с. – (Беларуская проза ХХІ стагоддзя).
У кнігу ўвайшлі выбраныя творы з кніг “Пад знакам Стральца”, “Боль”, “Шлях да Галгофы”, а таксама апавяданні, што друкаваліся ў рэспубліканскай перыёдыцы.

Антонович, С.В. Узники Пищаллова замка : документальные повести и рассказы, исторический детектив . – Минск, 2013. – 368, [16] c. : ил.
Документальные повести и рассказы написаны на основе самых “громких” криминальных дел, которые рассматривали суды Беларуси. Большой интерес вызовет исторический детектив “Последняя гастроль”
В книге предсталены уникальные фотодокументы, которые публикуются впервые.

Радченко, В. АВЕССАЛОМ. Начало. – Москва, 2015. – 284 с.
Обычный менеджер рекламного агентства с необычным именем Авессалом, оказывается втянутым в борьбу, которую ведут на протяжении нескольких тысячелетий непримиримые соперники, пришедшие из другого, наполненного магией мира. Жизнь парня разрушена, его девушка трагически погибает. Пытаясь всё исправить, Авессалом заключает договор со странным типом по имени Гоша, и теперь должен вступить в схватку со зловещим Орденом Первых Дней, чтобы найти и уничтожить Ангела Тьмы, скрывающегося на земле.

Автор: Admin 4.10.2016, 9:37

Канановіч, І.І. Старыя званы : аповесці, апавяданні / Іван Канановіч. – Мінск, 2015. – 365 с.
Проза Івана Канановіча глыбока псіхалагічная і мнагатэмная, створаная на крутым пераломе часу, калі гарадскі лад жыцця спрабуюць асэнсаваць і не могуць прыняць душой нядаўнія выхадцы з вёскі. Такая і новая кніга вядомага пісьменніка "Старыя званы", у якую ўвайшлі аповесці "Асобая зона", "Чорныя цені", "Майдан", апавяданні "Дачныя куры", "Прыватны выпадак", "Зора і Канарац", быль "Крынічка". У гэтых і іншых творах аўтар з веданнем справы даследуе і аналізуе супярэчлівыя сацыяльныя і этычныя праблемы сучаснасці. Кніга выдаецца з нагоды 70-годдзя Івана Канановіча, які больш за дваццаць гадоў працаваў рэдактарам прозы ў выдавецтве "Мастацкая літаратура".

Камейша, К. Паміж кубкам і вуснамі : проза паэта / Казімір Камейша. – Мінск, 2015. – 351 с.
Лірычныя запісы і мініяцюры, што сабраны ў гэтай кнізе, пісаліся на працягу многіх гадоў. Па іх лёгка прасачыць, якія падзеі спадарожнічалі аўтару, якія змены і зрухі адбываліся ў часе і як хутка, проста на вачах мяняліся самі людзі. З кнігі яскрава паўстаюць каларытныя постаці нашых сучаснікаў, аднагодкаў пісьменнікаў. Малюючы іх характары, аўтар шырока, з добрым густам выкарыстоўвае народны гумар, які шчодра рассыпаны па ўсім зборніку. Прываблівыя і запамінальныя ў К.Камейшы малюнкі і вобразы роднага яму Налібоцкага пушчанскага краю.

Прыгодзіч, З.К. Постаці: гэткай шукаю цэлы век чэсці / З.К. Прыгодзіч. - Мінск, 2016. – 400 с.
Кніга Зіновія Прыгодзіча “Постаці: гэткай шукаю цэлы век чэсці…” – трэці і заключны том трылогіі, якую пісьменнік стварыў пра вядомых, знакавых постацей беларускай культуры. Як і першыя два, трэці том таксама складаецца з дзесяці гутарак з нашымі слыннымі майстрамі літаратуры і мастацтва. Гэта гутаркі-эсэ, гутаркі-партрэты, гутаркі-нарысы, у якіх глыбока і разнабакова раскрываюцца характары вядомых асоб, іх духоўны і маральны свет, іх цікавыя, часам драматычныя лёсы.
Дейкун, Р.В. Картошка – хлебу и любви присошка : книга прозы / Раиса Дейкун; пер. на рус. язык Р.В.Дейкун. – Гомель, 2013. – 180 с.

Книга гомельчанки Раисы Дейкун «Картошка — хлебу и... любви присошка» заняла третье место на 4-м Берлинском международном литературном конкурсе «Лучшая книга года — 2014» .
Это далеко не первая работа Раисы Дейкун, посвященная картошке. Над имиджем белорусского национального продукта писатель работает уже не первый год. За это время она выпустила книжки-сказки и раскраски для детей с главным героем Бульбастиком, а также добилась выпуска пробной партии игрушек на одной из гомельских фабрик.
Гомельчанка уверена: картошка способна объединить широчайшую целевую аудиторию, потому что ее одинаково любят все — от колхозника и рабочего до министра и президента.
Автор: Admin 3.11.2016, 7:36

Алексиевич, С.А. Время сэконд хэнд / С.А. Алексиевич. – Москва, 2016. – 492 с. – (Собрание произведений).
Завершающая пятая книга знаменитого художественно-документального цикла “Голоса Утопии” Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года “за многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время”.
“У коммунизма был безумный план, рассказывает автор, - переделать “старого” человека, ветхого Адама. И это получилось… Может быть единственное, что пролучилось. За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип – homo soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его «совком». Мне кажеться, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он – это я. Это мои знакомые, друзья, родители”.
Монологи, вошедшие в книгу, десять лет записывались в поездках по всему бывшему Советскому Союзу.

Воронин, А. Комбат. За морские заслуги: роман. – Минск, 2012. – 320 с.
В волжских плавнях прячется много людей. Они оказались там по разным причинам, но промышляют одним и тем же - браконьерством и пиратством. О событиях в низовье Волги поступают тревожные новости: то совершено вооруженное нападение на яхту местного олигарха, то пропал контейнеровоз с дорогим грузом... Обнаружить в плавнях пиратское гнездо очень сложно, да и правоохранительные органы не слишком рвутся заняться этой проблемой.
Все решила почти случайная встреча пиратов с бывшим командиром десантно-штурмового батальона Борисом Рублевым. Бывший солдат (а ныне капитан теплохода) пригласил Комбата отдохнуть пару дней на круизном теплоходе. Борис согласился. На теплоход напали пираты... Вмешательство Комбата не только прекратило пиратские разборки и остановило пиратские набеги, но и приоткрыло завесу над многими тайнами криминального икорного бизнеса. Обо всём этом и не только в книге Воронин.Комбат.45 За морские заслуги (Андрей Воронин).

Зэкаў, А.М. Белае сонца бяроз : выбраныя творы / А.М. Зэкаў. – Мінск, 2016. – 176 с. – ( Сучасная беларуская паэзія).
У кнізе Анатоля Зэкава “Белае сонца бяроз”, куды ўвайшлі сучасны “Гімн лесаводаў”, вершы, паэма “Аварыя сумлення” і эсэ, апаваецца хараство роднай зямлі. Адначасова аўтар з болем у сэрцы перасцерагае чалавека, што нельга па-варварску адносіцца да прыроды. Лейтматывам гучыць спадзяванне аўтара, што беларусая прырода для кожнага з нас стане сябрам і духоўным арыенцірам у жыцці.

Потапова, Т. Т. Не говори любви “прощай”: [роман] / Татьяна Потапова. – Минск, 2016. – 350 с. – (Русский романс).
Свадьба… Сколько книг о любви заканчиваются этим радостным событием, за которым безоблачное и безграничное счастье! О это книги. В жизни, порой, со свадьбы все только начинается…
Мужчина и женщина друг для друга – два непознанныхмира. Они могут подарить друг другу радость и любовь, а могу и обречь на вечные страдания. И только мудрое и любящее сердце способно понять и простить. Хотя иногда это так трудно сделать…
Автор: Admin 3.11.2016, 7:36

Алексиевич, С.А. Время сэконд хэнд / С.А. Алексиевич. – Москва, 2016. – 492 с. – (Собрание произведений).
Завершающая пятая книга знаменитого художественно-документального цикла “Голоса Утопии” Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года “за многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время”.
“У коммунизма был безумный план, рассказывает автор, - переделать “старого” человека, ветхого Адама. И это получилось… Может быть единственное, что пролучилось. За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип – homo soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его «совком». Мне кажеться, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он – это я. Это мои знакомые, друзья, родители”.
Монологи, вошедшие в книгу, десять лет записывались в поездках по всему бывшему Советскому Союзу.

Воронин, А. Комбат. За морские заслуги: роман. – Минск, 2012. – 320 с.
В волжских плавнях прячется много людей. Они оказались там по разным причинам, но промышляют одним и тем же - браконьерством и пиратством. О событиях в низовье Волги поступают тревожные новости: то совершено вооруженное нападение на яхту местного олигарха, то пропал контейнеровоз с дорогим грузом... Обнаружить в плавнях пиратское гнездо очень сложно, да и правоохранительные органы не слишком рвутся заняться этой проблемой.
Все решила почти случайная встреча пиратов с бывшим командиром десантно-штурмового батальона Борисом Рублевым. Бывший солдат (а ныне капитан теплохода) пригласил Комбата отдохнуть пару дней на круизном теплоходе. Борис согласился. На теплоход напали пираты... Вмешательство Комбата не только прекратило пиратские разборки и остановило пиратские набеги, но и приоткрыло завесу над многими тайнами криминального икорного бизнеса. Обо всём этом и не только в книге Воронин.Комбат.45 За морские заслуги (Андрей Воронин).

Зэкаў, А.М. Белае сонца бяроз : выбраныя творы / А.М. Зэкаў. – Мінск, 2016. – 176 с. – ( Сучасная беларуская паэзія).
У кнізе Анатоля Зэкава “Белае сонца бяроз”, куды ўвайшлі сучасны “Гімн лесаводаў”, вершы, паэма “Аварыя сумлення” і эсэ, апаваецца хараство роднай зямлі. Адначасова аўтар з болем у сэрцы перасцерагае чалавека, што нельга па-варварску адносіцца да прыроды. Лейтматывам гучыць спадзяванне аўтара, што беларусая прырода для кожнага з нас стане сябрам і духоўным арыенцірам у жыцці.

Потапова, Т. Т. Не говори любви “прощай”: [роман] / Татьяна Потапова. – Минск, 2016. – 350 с. – (Русский романс).
Свадьба… Сколько книг о любви заканчиваются этим радостным событием, за которым безоблачное и безграничное счастье! О это книги. В жизни, порой, со свадьбы все только начинается…
Мужчина и женщина друг для друга – два непознанныхмира. Они могут подарить друг другу радость и любовь, а могу и обречь на вечные страдания. И только мудрое и любящее сердце способно понять и простить. Хотя иногда это так трудно сделать…
Автор: Admin 2.12.2016, 9:07

Кауфман, Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз: роман / Бел Кауфман; пер. с англ. Ю.И. Жучковой (предисл.), Е.В. Ивановой, С.М. Шайкевич. – 2-е изд. – Москва, 2016. – 352 с.
Бел Кауфман (1911 – 2014) – внучка знаменитого еврейского писателя Шолом-Алейхема. Её роман, выросший из трёхстраничного рассказа, стал одним из главных литературных произведений, посвященных школе. Это захватывающая история, в которой переплетаются драма, абсурд и любовь. Бел Кауфман написала свою книгу полвека назад, имея ввиду прежде всего собственный опыт работы в американской школе, но затронутые ею проблемы актуальны и сегодня.

Вуйчич, Н. Жизнь без границ. Путь к потрясающе красивой жизни / Ник Вуйчич; пер. с англ. Т.О. Новиковой. – Москва, 2016. – 368 с.
Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он вполне независим и живёт полноценной и насыщенной жизнью: получил два высших образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 43 слова в минуту, занимается серфингом, увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду.
Его книга – это вдохновляющий, эмоциональный рассказ о том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить в себя и стать счастливым. Ник откровенно рассказывает о своих физических проблемах и переживаниях, о том, как он хотел покончить жизнь самоубийством. Ему потребовалось немало лет, чтобы научиться видеть в своих проблемах не препятствие, а возможность роста, ставить перед собой большие цели и всегда добиваться желаемого. Без рук, без ног, он научился подниматься во всех смыслах этого слова.
В своей книге Ник сформулировал правила жизни, которые помогли ему, и теперь он делиться ими с читателями.

Афяроўскі, А.Р. Александрына: раман / Аляксандр Афяроўскі. – Мінск, 2015. – 383 с.
Галоўную гераіню новага рамана ўжо добра вядомага чытачу аўтара Аляксандра Афяроўскага завуць Александрынай. Чытач разам з маладой нявопытнай дзяўчынай пройдзе па дарогах, што вызначаны ёй лёсам. Александрыну напаткалі даволі складаныя сітуацыі, таму што з-за няўдачы першага нязбытнага кахання яна пакінула бацькоўскую сям’ю і пачала самастойны жыццёвы шлях, які напоўнены нечаканымі калізіямі, падзеямі, сутыкненнямі людскіх характараў.
Сюжэт твора даволі дынамічны, напруджаны, псіхалагічна завостраны.

Лабиринт души: терапевтические сказки / под редакцией О. В. Хухлаевой, О. Е. Хухлаева. - Москва, 2016. - 175 с. - (Технологии психологии).
В книге представлены терапевтические сказки, предназначенные для психологической помощи детям от 3 до 15 лет. Терапевтические сказочные истории, написанные специально для детей и ориентированные на конкретные проблемы, - это разговор с ребенком о психологических трудностях на его собственном языке.
Такие истории помогают детям находить выход из сложных ситуаций, выдерживать любые удары судьбы; с их помощью взрослый может лучше понять ребенка, стать ему ближе.
Книга будет полезна как для психологов, учителей и воспитателей, так и для родителей.

Автор: Admin 3.2.2017, 7:33

Трусаў, А. Гісторыя сярэднявечнай Еўропы V – XV ст.ст. / Алег Трусаў. – Мінск, 2016. – 356 с.
Як распавёў Алег Трусаў: “Для гісторыі Беларусі эпоха Сярэднявечча надзвычай важная. Менавіта ў гэты перыяд на гістарычную сцэну Еўропы выходзяць нашы далёкія продкі –славяне, якія паступова засяляюць тэрыторыю сённяшняй Беларусі, дзе да іх прыходу жылі плямёны балтаў. Менавіта тут узнікаюць першыя ўсходнеславянскія дзяржаўныя ўтварэнні. Дзякуючы візантыйскаму уплыву мы прымаем хрысціянства, развіваецца пісьмовасць і манументальнае дойлідства. Менавіта тады пачынаецца працэс фармавання беларускага народу, які Ў ХІІІ ст. стварыў разам з балцкімі плямёнамі адну з найбуйнейшых еўрапейскіх краін – Вялікае Княства Літоўскае, адну з наймагутнейшых дзяржаў сярэднявечнай Еўропы. Я стараўся паказаць у параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі таго часу нашу веліч і мудрасць нашых продкаў, напрыклад у нас не было рэлігійных войнаў, мы значна уплывалі на палітыку ў тагачаснай Еўропе. Яскравым прыкладам гэтага з’яўляецца Ягелонская дынастыя у польскім каралеўстве, па-сутнасці сваёй беларуская і якая прынесла на Кракаўскі двор беларускую мову і спыніла германізацыю польскага каралеўства. Ў гэтай кнізе сцісла і паслядоўна разглядаюцца асноўныя моманты гісторыі Еўропы на ўсёй яе тэрыторыі, прычым значная ўвага накіравана менавіта на Беларусь як складовую частку еўрапейскай цывілізацыі ”.

Адамс, Д. Автостопом по галактике; Опять в путь : [фантастические романы] / Дуглас Адамс ; [перевод с английского Н. К. Кудряшова и С. В. Силаковой и др.]. - Москва : АСТ, 2016. – 608 с.
Пестрая компания вольных странников колесит от звезды к звезде в поисках радости, покоя и коктейля «Пангалактический Грызлодер» — но неведомые силы по два раза на дню навязывают им разнообразные высокие миссии по спасению всего живого от разных мерзавцев и психопатов. То с саркастической усмешкой, то с меланхолической улыбкой Адамс размышляет о Смысле Жизни, Вселенной и Всего Остального.

Кабони, К. Тропою ароматов : [роман] / Кристина Кабони ; [пер. с итал. Т.А.Быстровой]. - Москва : АСТ, 2016. - 480 с.. - (Тропою души: семейная история).
Все женщины семьи Россини занимались изготовлением духов. Элену воспитала строгая бабушка, которая сразу почувствовала во внучке природный дар и силу, необходимые для продолжения семейной традиции, а кроме того, Лючия Россини была уверена, что именно Элена разгадает семейный секрет и отыщет рецепт "совершенного аромата", надежно спрятанный основательницей династии Беатриче Россини. Лишенная материнской любви Элена чувствует себя брошенной и одинокой. Тепло, которого ей так не хватает, она находит в семье подруги, Моник… Проходят годы, Элене исполняется 26, и именно благодаря Моник она оказывается в Париже, в одном из самых престижных парфюмерных салонов французской столицы. Перед девушкой тысячи дорог, и никто не знает, куда они ее приведут. Какую же выберет Элена?..

Александрова, Н. Дар бессмертия : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2016. - 320с. - (Роковой артефакт).
Сотни лет люди по всей земле ищут чашу Грааля, ведь предание гласит, что вкусивший из нее пищу или питье обретет вечную жизнь и мудрость всех пророков…
Реставратор с мировым именем Дмитрий Старыгин не верил в существование Грааля и считал, что история о священном сосуде не более чем миф. Но однажды к нему в руки попала Книга тайн, прочесть которую мог только избранный и в которой говорилось о древнем артефакте. Будучи по натуре авантюристом, Старыгин не стал сопротивляться зову крови и отправился на поиски мифической чаши.
Однако на его пути встает потомок половецких ханов, который готов на любое злодеяние, лишь бы завладеть священным сосудом и обрести исключительное могущество…

Барнс, С. Поцелуй наследника : роман / Софи Барнс ; [перевод с английского Е. Ю. Елистратовой]. - Москва : АСТ, 2016. - 320с.. - (Шарм).
Юная прелестная Ребекка, которую жадные опекуны намеревались продать в жены старому порочному герцогу, и красавец повеса Дэниел Невилл, которого дядюшка маркиз грозил лишить наследства, если он немедленно не вступит в брак, бежали в Шотландию и там поженились. И стали изгоями в обществе, притчей во языцех. Дядя даже не желает и слышать о Дэниеле, перед молодоженами закрылись все двери, от них отвернулся свет, – да еще и отвергнутый жених Ребекки лелеет планы жестокой мести. Но какое значение имеют позор и бедность, если Ребекка и Дэниел обладают величайшим в мире счастьем и сокровищем – любовью?..

Автор: Admin 1.3.2017, 8:21

Акунин, Б. Вдовий плат : [роман, повесть] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2016. - 304с. - (История Российского государства).
"Моя задача - вызвать интерес к истории. Не научить истории, даже не рассказать ее, а просто вызвать к ней интерес" (Борис Акунин).
"Москва идет! Хоронись!" кричали на Руси испокон веков, боясь скорой на расправу и безжалостной власти. Два самодержца, два Ивана оживают перед читателем в новой книге Бориса Акунина. Одного из них, Ивана III, называли Грозным современники, другого - Ивана IV - потомки.
Роман "Вдовий плат", действие которого происходит в 1470-е годы, посвящен столкновению двух систем государственного устройства: тоталитарной московской и демократической новгородской.
Повесть "Знак Каина" описывает события, происходившие на столетие позже, во времена опричнины.
А кто из двух Иванов был грознее, судить читателю...

Блэк, Х. Холодный город : [роман] / Холли Блэк ; [перевод с англ. А. Скибиной]. - Москва : АСТ, 2016. - 480с. - (Мастера магического реализма).
17-летняя Тана просыпается наутро после вечеринки и обнаруживает, что все ее друзья убиты вампирами. Вскоре ей самой придется мчаться наперегонки со временем, чтобы спасти себя, своего бывшего бойфренда, который заражен и вот-вот перестанет быть человеком, и таинственного вампира, на которого объявили охоту его сородичи. Дорога этой странной троицы лежит в Холодный город…
Холодный Город опасен и привлекателен. Там не смолкает шум Вечного бала, который начался в 2004 году, и продолжается до сих пор. Великолепный и страшный мир! Попасть туда не сложно. Но выйти за его ворота удается лишь единицам.

Борджиа, Л. Исповедь "святой грешницы" : любовный дневник эпохи Возрождения / Лукреция Борджия. - Москва : Яуза-пресс, 2016. - 224 с. - (Любовные мемуары. Исповедь прекраснейших дам).
ВПЕРВЫЕ на русском языке! Поразительная исповедь прекраснейшей, самой страстной и «роковой» женщины Ренессанса. Признание в любви от легендарной Лукреции Борджиа, которую в юности считали величайшей грешницей Эпохи Возрождения, а в третьем замужестве – почти святой. В 1505 году Ватикан потребовал от Лукреции не только письменно покаяться в собственных грехах, но и дать показания против отца и брата. К тому времени папа Александр Борджиа был уже в могиле, а Чезаре Борджиа томился в испанском плену. И новый папа приказал Лукреции публично обличить родных, подтвердить все грязные слухи, ходившие о «чудовищах Борджиа», признать обвинения в разврате, кровосмешении, мздоимстве, симонии и бесчисленных убийствах, которые приписывали ее семье. Согласилась ли Лукреция отречься от близких и предать любовь всей своей жизни? Покаялась ли в грехах? Что поведала о самых сокровенных любовных тайнах Ренессанса?
Читайте эту удивительно искреннюю и чувственную книгу – исповедь «СВЯТОЙ ГРЕШНИЦЫ» Эпохи Возрождения, недавно обнаруженную в секретных архивах Ватикана и впервые переведенную на русский язык!


Гортнер, К. У. Мадемуазель Шанель : [роман] / К.У.Гортнер ; [перевод с англ. В.Яковлевой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 480 с. - (Женские тайны).
Ее знают все, но лишь немногие знают ее подлинную историю. Она была одним из самых влиятельных модельеров XX века. Ее стиль ознаменовал окончание экстравагантной моды прошлого столетия и провозгласил начало новой эпохи. Она могла стать обыкновенной швеей или певичкой в кабаре. Но встретив мужчину, который поверил в ее талант, она переехала в Париж, где начинается ее стремительное восхождение к славе. Она еще не знает, что цена успеха бывает непомерно высока. Она застала сумасбродства Прекрасной эпохи, жажду наслаждений века джаза и ужасы Великой войны. Она сделала модными жемчужные ожерелья и маленькое черное платье и подарила миру духи, которые назвала свои именем.
Ее звали Коко Шанель! И это ее история, рассказанная от первого лица…

Калинина, Д. А. Месть капризного призрака : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : Издательство "Э", 2016. – 320 с. - (Детектив-приключение Д.Калининой).
Кладоискательство для многих людей стало увлечением всей жизни. Толян и Вован, также не избежали пагубного влияния этой страсти, даже купили металлоискатель. Вот только ничего особенного им пока не попадалось, так, всякая мелочь.
Но однажды Васька предложил поехать приятелям к себе в деревню, где неподалеку раньше располагался финский хутор. Дело в том, что возле хутора было необычное место, называемое местными жителями “Серые камни” под которыми, якобы, были древние захоронения. Друзья были уверены, что в этот раз удача их стороной не обойдет! Вот только Василий почему-то их не встретил….
Удивительные дела! Никто, даже местная ведьма, проводить их к Серым камням не согласились. Мало того, все они утверждали, что место то проклято, а тот, кто там побывал, позже умирал самой загадочной смертью….

Автор: Admin 3.4.2017, 7:47

Лаўрэш, Л. Маламажэйкаўская царква : гістарычны нарыс / Леанід Лаўрэш. – Гродна: “ЮрСаПрынт”, 2017 – 114 с.: іл.
Новая кніга Леаніда Лаўрэша “ Маламажэйкаўская царква” – гэта вынік скрупулёзнай, няпростай, адказнай і гэтак патрэбнай нашаму краю працы.
Старонка за старонкай мы гартаем кнігу гісторыі Маламажэйкаўскай царквы даўжынёю ў 500 год. Мы знаёмімся з падзеямі і людзьмі – уладальнікамі Мажэйкава; “калятарамі” царквы (дабрадзеямі і самадурамі); са шматлікімі прэтэндэнтамі на сам храм і яго маёмасць, рэліквіі, землі; з дзяржаўнымі мужамі і мясцовымі чыноўнікамі, ад якіх залежыў лёс храма. Перад намі праходзіць цэлы шэраг прадстаўнікоў духоўнага саслоўя: ад вышэйшых царкоўных іерархаў да радавых святароў.
Гісторыя Маламажэйкаўскай царквы – гэта не роўнае поле, як на першы погляд можа паказацца. На старонках гісторыі храма і на яго сценах, у яго сутарэннях, на могілках, у мясцовых паданнях – раны войн, вандалізм мясцовых Неронаў, ахвяры рэпрэсій. Не аднойчы бушавалі людскія жарсці вакол гэтай святыні.
Гэта выданне будзе цікавым і карысным гісторыкам, спецыялістам па культуры, духавенству, аматарам мінуўшчыны, прыхаджанам і гасцям гэтай шанаванай святыні.

Воронова, М. В. Любовь в режиме ожидания : роман / Мария Воронова. – Москва : Издательство "Э", 2016. – 312, [2] с. – (Большая любовь. Романы М. Вороновой)
Врач-реаниматолог Лада со студенческой скамьи влюблена в Валентина Сумарокова, но он, ныне успешный бизнесмен, словно бы не замечает ее чувства. После смерти жены он один воспитывает дочь Аню. Лада — его верный друг и помощник, но и только... Аня заканчивает школу, и Лада замечает, что Сумароков заглядывается на подругу дочери - умницу и красавицу Катю. А за Ладой ухаживает Олег, водитель Сумарокова. Найдет ли она в себе силы отказаться от «любви в режиме ожидания» и начать новую жизнь с влюбленным в нее мужчиной?


Гортнер, К. У. Тайна Тюдоров : [роман] / К. У. Гортнер ; [перевод с английского Александры Сагаловой]. – Санкт- Петербург : Азбука, 2016. – 352с. – (Женские тайны).
Эпоха Тюдоров: войны, заговоры, интриги… Наверное, не было в истории Англии времени более смутного и тревожного, чем долгие десятилетия правления этой династии.
Лондон, 1553 год. Тяжелобольной король Эдуард VI Тюдор доживает последние дни, и в королевстве назревает борьба за престол между потомками Генриха VIII. В эпицентре опасных событий случайно оказывается молодой оруженосец Брендан Прескотт. Хитроумный сподвижник блистательной принцессы Елизаветы Уильям Сесил вербует юношу на службу. Став шпионом, Брендан раскроет тайну собственного происхождения, которая окажется не только его тайной...

Константинов, А. Д. Юность Барона : Обретения / Андрей Константинов. – Москва : АСТ, 2016. – 318с. – (Мастера криминальной прозы).
Всем, кто смотрел легендарный телесериал «Бандитский Петербург», небезынтересно будет узнать, что один из ключевых персонажей фильма—старый вор в законе по прозвищу Юрка Барон, блестяще сыгранный Кириллом Лавровым, в молодости прошел через невероятнейшие жизненные испытания, которые в итоге и предопределили его трагический конец. А начиналось все еще в довоенном Ленинграде, когда подросток Юра был пионером, мальчиком из интеллигентной семьи. И его судьба могла сложиться совсем по-другому, кабы не крестный его матери, некогда персональный шофер самого Ленина, имевший неосторожность написать исключительно крамольную по тем временам рукопись... Итак: 1962 год. Совершив удачную квартирную кражу в столице, Барон уезжает в маленький провинциальный городок, где в годы войны затерялись следы младшей сестры Ольги. Барон не подозревает, что его бурным прошлым плотно заинтересовались не только в ленинградском уголовном розыске, но и на всемогущей Лубянке.

Автор: Admin 2.5.2017, 7:46

Данилова, А. В. Если можешь – прости : [роман] / Анна Данилова. – Москва «Издательство «Э», 2016. – 320 с. — (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).
Одно дело – мечтать отомстить обидчику, совсем другое – решиться на реальное убийство. Что происходит с человеком в ту минуту, когда он выносит приговор ближнему? Какой механизм мы запускаем в собственной душе, назначая себя палачом? Виолетта слишком молода, чтобы довериться чужой мудрости, поэтому на все вопросы она будет искать ответ самостоятельно. Чтобы вывести точную формулу оскорбленного сердца, она окружит себя людьми страдающими, алчными, завистливыми и самоотверженными – каждый из них в ее маленьком вымышленном театре готов стать и жертвой, и преступником…

Бачинская, И. Ю. Знак с той стороны: [роман] / Инна Бачинская . – Москва «Издательство «Э», 2016. – 320 с. — (Детектив сильных страстей).
К частному детективу Александру Шибаеву обратилась влиятельная бизнес-леди Ада Руданская с весьма странной просьбой – разыскать первого сына ее недавно умершего мужа Николая. Когда-то в молодости Ада увела Колю от беременной невесты, и теперь, когда и мужа, и их общего сына нет в живых, ее мучает совесть, и Руданская хочет оставить неведомому юноше внушительное наследство. Шибаев берется за дело, и следствие продвигается как по маслу – и свидетели нашлись, и следы не затерялись, хотя прошло уже без малого четверть века. Вроде бы надо радоваться, но такое положение дел отчего-то настораживает опытного сыщика…

Мартин, Ч. В объятиях дождя : [роман] / Чарльз Мартин; [пер. с англ. М. Тугушевой]. – Москва: Э, 2016. – 411 с. — (Джентельмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина).
Известный фотограф Такер Мэйсон объездил весь мир, стремясь быть как можно дальше от дома. В родном городе у него остались отец, с которым Такер никогда не ладил, брат, страдающий психическим расстройством, и подруга детства, с которой у Такера когда-то был роман. Единственный, кто ему по-прежнему дорог, – экономка мисс Элла, которая, увы, при смерти. Такер решает вернуться домой, чтобы повидаться с ней в последний раз. Вопреки ожиданиям, эта поездка не только станет для него одним из самых запоминающихся приключений, но и позволит найти любовь там, откуда, казалось бы, она исчезла навсегда.

Раевская, П. Дерзская овечка, или Как охмурить своего босса / Полина Раевская. - Москва: Э, 2016. – 411 с. — ( Детектив-антигрустин).
Валерия Волынская – с виду тихая овечка, но на самом деле под внешностью безобидной животинки скрывается настоящая чертовка. Холодна, умна и расчетлива. Не боится рисковать, так как терять ей нечего.
Сергей Петров – шеф Волынской, настоящий вампир. Силен, напорист, решителен, способен высосать из подчиненных всю кровь. Не очень счастлив в личной жизни, но не печалится по этому поводу. По крайней мере, внешне.
Ираида Миронова – коварная, как пантера. Все видит, все знает, всегда готова к прыжку и решающему удару. Хищница, сделавшая головокружительную карьеру.
Глафира Митрофановна – настоящая крыса, обычная уборщица, волею случая вынесенная на гребень успеха и позволяющая себе то, что не позволяют другие. Любит розыгрыши. Далеко не все они при этом безобидны…
Вам предстоит забавное путешествие в офис острых ощущений, где все не то, что кажется на самом деле. В этом контактном зоопарке многие персонажи очень опасны и могут вцепиться в горло любому, кто захочет их приласкать. Помните: внешность обманчива!

Автор: Admin 1.6.2017, 9:21

Браун С. Последний вечер / Сандра Браун ; [перевод с англ. С. Лазаревой]. – Москва : «Э», 2016. – (Сандра Браун. Бестселлеры Suspensse&Romanse)/
Грант Чепмен, молодой обаятельный преподаватель политологии, имеет скандальную известность. Во всем университете нет личности более яркой и загадочной, чем он. Послухам, Грант стал причиной самоубийства дочери сенатора. Но его новая студентка Шелли Браунинг не верит в сплетни. Десять лет назад, будучи еще ученицей старших классов, она была знакома с Грантом и до сих пор помнит о вечерах, которые они проводили вместе. Воспоминания Шелли могут стать ключом к разгадке его тайны. Но стоит ли ворошить прошлое?

Володарская, О. Нет дьявола во мне : [роман] / Ольга Володарская. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 320 с. (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской).
Ее назвали Марианной в честь героини мексиканского сериала. Необычное имя, необычная судьба. Мари осталась сиротой в год, но ее удочерили достойные люди. И окружили девочку тем, чего не хотела и не могла дать родная мать: заботой, любовью, достатком. Казалось бы, живи и радуйся, но Марианна росла – проблемной девочкой. И с мальчиками у нее не ладилось. Мечтала об особенном, а каком именно, не представляла… Пока не встретила Николаса. Он совсем ей не подходил. Как и никакой другой девушке, потому что пел в церковном хоре и готовился стать монахом. Но Марианна боролась за свою любовь и… победила? Ей так казалось, пока Николас не сбежал. И от нее, и из монастыря… Когда спустя десять лет в горах нашли убитым одного из хоровых мальчиков, всплыла давняя история с исчезновением Николаса. Все решили, что это Марианна, прозванная за свои выходки Сатаной, лишила жизни обоих…

Донцова, Д. Коронный номер мистера Х: роман / Дарья Донцова. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Иронический детектив).
Детектив Иван Подушкин помимо воли оказался втянут в весьма запутанное дело. К нему в офис пришла дочь и ассистентка знаменитого фокусника Генриха Донелли. Светлана жутко напугана: в ее голове звучит голос, который требует, чтобы она выбросилась из окна. Девушка, волнуясь, рассказала, как однажды ночью в ее спальню вошел бородатый мужчина и сделал ей за ухом укол. С тех пор ее и преследует голос. Иван решил, будто перед ним сумасшедшая, и отказал в помощи. Света убежала, оставив в прихожей гонорар. А через несколько минут девушка выбросилась из окна соседнего дома. Когда частный детектив спустился на улицу, уже прибыла полиция. В ходе непростого и опасного следствия Ивану Подушкину и следователю Варваре Косовой пришлось убедиться, что без фокусов в этом таинственном деле не обошлось...

Колычев, В. Г. Катя, жена бандитская / Владимир Колычев. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Колычев. Любовь зла и коварна).
Катя – студентка, отличница. Но вот свела ее судьба с «крутыми пацанами», и потеряла она голову. Ярослав – молодой, горячий, деликатный; Марат – сильный, напористый, с завораживающим взглядом. Сложно выбрать, тем более что оба ухажера – бандиты из одной группировки. Вышла Катя за Ярослава, хотя душой тянулась к Марату. Может, из-за этого и стала строить мужу козни… А у братков своя жизнь: разборки, передел сфер влияния, крутая мокруха. Время такое, все должно быть по-настоящему: жизнь, смерть, тюрьма, любовь…

Автор: Admin 6.7.2017, 8:55

Колычев, В. Г. Волчица нежная моя : роман / Владимир Колычев. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с. – (Колычев. Любовь зла и коварна).
Бизнесмен Гордеев живёт в своём загородном доме с женой Лерой. Как бы любовь. Как бы идиллия. Но у каждого из супругов есть свои "скелеты в шкафу". И вот наступает время, когда всё начинает рушиться, и семья оказывается на краю пропасти. Лера признается мужу в измене. Гордеев стремительно теряет свой бизнес. Следователь из прокуратуры вымогает взятку. Всё плохо. И выхода, кажется, нет. И тогда Гордеев задает себе вопрос: так что же случилось? Это стечение обстоятельств или же чей-то тщательно проработанный план? Пистолет ложится в его ладонь, как влитой. Это - последний аргумент. Но достаточно сильный, чтобы спасти семью…

Полякова, Т. Судьба-волшебница : роман / Татьяна Полякова. – Москва «Э», 2016. – 315 с. – (Авантюрный детектив Т. Поляковой).
Она приехала в город своего детства, который покинула много лет назад, бежав от несчастной любви. Друзья детства, Егор и Ирка, уговорили ее помочь. Дело в том, что подружка Ирина умудрилась спереть деньги у начальника, но совесть не дала ей успокоиться, а потому весьма крупную сумму она решила вернуть.
Кроме того, признаться в воровстве первому встречному рискнет не всякий, да и доверить миллионы человеку постороннему как-то боязно. Было понятно и желание Ирки никогда с шефом больше не встречаться….
Вот и пришлось ей идти к Кудрявцему самой. Вроде бы все прошло нормально, но после передачи денег бизнесмена убили. Это что же получается?.. Ирка подвела под монастырь подругу детства? Сдаться полиции, и поведать им Иркину сказку про растревоженную совесть? Ну уж нет, пусть в СИЗО сидят настоящие преступники! Но без помощи в этом деле никак не обойтись! И помощь появилась в лице адвоката Марка Левандовского, человека сильного и благородного, настоящем воплощении женских грез!..

Седов, Б.К. Таганка. Крест в законе / Б.К. Седов. – Санкт-Петербург: Нева, 2005. – 320 с. (Воровской закон).
Поговорка «Меньше знаешь – крепче спишь» сегодня как никогда актуальна для Таганки. Кто бы мог подумать, что сверхсекретные документы служб государственной безопасности окажутся в руках бывшего зека! И теперь его жизнь не стоит и ломаного гроша. За ним охотятся и ФСБ, и ФБР, и российские олигархи. Только Настя, знающая работу ФСБ не понаслышке, может спасти Таганцева. Но окажется ли ее любовь сильнее долга? И зачем нужна жизнь, если в ней нет места любимому человеку?!

Щербенин, В.И. Сердце сокрушено / Владимир Щербинин. – Москва : Сретенский монастырь, 2016. – 352 с.
«Меня всегда волновал вопрос: что чувствовал Авраам, когда поднимался на гору, точно зная, что он никогда больше не услышит голос сына?..».
Эта книга — искренний рассказ человека о своей судьбе и о постижении истин вечной жизни на путях веры. Это рассказы и о спутниках на этом пути — подвижниках христианской веры Русской Православной Церкви второй половины XX века, сердца которых были исполнены духом любви Христовой, которые были рядом и в благополучии, и в дни горьких утрат. Эта книга об обретении человеком первозданной природы через покаяние и через верность пути, предначертанному Творцом.

Автор: Admin 31.7.2017, 13:42

Александрова, Н. Изумруды на завтрак : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2017. - 320с. - (Иронический детектив).
Один влиятельный банкир, чтобы восстановить пошатнувшееся финансовое положение, разработал весьма хитроумную операцию по добыванию денег. То, что в результате нее пострадает невинный человек, его совершенно не волновало. И все шло как по маслу, пока в дело не вмешался Леня Маркиз – Робин Гуд наших дней, защитник слабых и обездоленных. Решать проблемы за чужой счет?.. Нет, такие способы получения денег Маркиз не одобрял! Заручившись поддержкой Лолы, верной боевой подруги, он придумал остроумную комбинацию, достойную книги рекордов Гиннесса, которая помогла восстановить справедливость и наказать виновных.

Асмодей, К. Соперница интриганки : роман-искушение / Кайя Асмодей. - Москва : АСТ, 2017. - 352 с. - (Поколение Love).
Стефания окончательно возвращается в Петербург, где проучилась весь прошлый год, где больно обожглась и разочаровалась в дружбе и любви. Для Лии, главной интриганки школы, это возвращение обернется настоящим кошмаром. Стефания открыто заявила о намерении бороться за любовь, и главным оружием станет личный дневник интриганки, которую ждет разоблачение. Стефания намерена сорвать лицемерную маску добродетели с обидчицы, в надежде, что парень в которого они обе безнадежно влюблены, бросит соперницу. Но чем отчаянней девушка сражается за свою любовь, тем страшнее ей становится. Она мечтала спасти друга, даже не подозревая, что ее саму от него уже никто не спасет!


Грэй, Д. Мужчины с Марса, женщины с Венеры... Содружество или четвёртая мировая? / Джон Грэй. - Москва : АСТ, 2017. - 316с. - (Самоучитель успеха).
По отзывам сотен тысяч читателей, именно эта книга помогла сохранить семью, наладить отношения с коллегами и родителями, способствовала карьерному росту и благосостоянию. Концепция Джона Грэя в самом деле творит чудеса, заставляя нас взглянуть на самих себя с точки зрения противоположного пола, избавляя от надуманных обид и предрассудков, поисков виноватого. А такой взгляд позволяет добиваться гораздо больших успехов на работе, тратить значительно меньше нервов в семье. Таким образом, эта книга - верный способ наладить свою жизнь!

Железняк, Н. А. Одинокие следы на заснеженном поле : роман / Николай Железняк. - Москва : АСТ, 2017. - 416 с. - (Мастера современной российской прозы).
«Жизнь – бескрайнее заснеженное поле… Его нужно пройти от начала и до конца». Павел Иосифович Барабаш, когда-то выдающийся ученый, а теперь больной старик, вспоминает прошлое и думает о вечности. Все уверены, что он одинок, но сыновья чувствуют с ним невидимую связь, а он не прерывает общение с ушедшей женой. Каждый человек – вселенная, и когда с ним что-то происходит, это отзывается в душах его близких.

Леонов, Н. И. Мятежный дальнобойщик / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : АСТ, 2017. - 384 с. - (Чёрная кошка).
Жестокое убийство Ольги Яропольцевой всколыхнуло общественность. Главный подозреваемый – Максим, муж убитой, ветеран спецподразделений. Оставив на месте преступления поддельный паспорт, он скрылся. Поиск преступника поручен полковникам МУРа Гурову и Крячко. Внимательно изучив обстоятельства дела, опытные сыщики пришли к выводу: Яропольцев жену не убивал, кому-то было выгодно его подставить. Оперативники начинают проверку последнего места работы Максима и понимают: в поиске беглеца, кроме полиции, заинтересованы и очень серьезные криминальные структуры, с которыми у бывшего спецназовца личные счеты.

Автор: Admin 1.9.2017, 8:34

Горская, Е.А. Дар или проклятие : [роман] Евгения Горская. – Москва : Эксмо, 2014. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомндует).
Услышав от подруги, что она видела ее мужа с другой женщиной, Наташа почти не удивилась. Она давно уже мысленно поставила на их браке крест, ведь от мамы ей передался дар предчувствовать беду. Проблемы на работе заставили на время забыть о личных переживаниях: кто-то пытался проникнуть в ее компьютер. Но кому и зачем это могло понадобиться? У Наташи нет врагов, ее уважает начальник, она очень дружна с его маленьким сынишкой Сережей, которого тот частенько приводит на работу. Александрина, жена шефа, даже начала ревновать. А потом события стали развиваться совсем непредсказуемо! У Наташи пропал мобильник, и она, сопоставив факты и доверившись своему дару, поняла: телефон украли, чтобы с его помощью обманом выманить Сережу из школы. Надо срочно придумать, как предотвратить похищение мальчика!

д'Адивилье, А. Эрнест Хеменгуэй : за фасадом великого мифа / Альберик д'Адивилье. – Москва : Эксмо, 2016. – 224 с. – (Биография великого человека).
Образ Хемингуэя, известный большинству — образ великого охотника, рыбака, пьянчуги, драчуна и любителя женщин — создал сам писатель. Создал для того, чтобы оградить себя от навязчивых поклонников, чтобы получить возможность заниматься тем единственным делом, которое он по-настоящему знал и любил — писать. Мастер маски и правдивой лжи, Эрнест, возможно, и не представлял себе, что этот фасад станет его главным врагом, что эта карикатура на самого себя постепенно лишит его смысла жизни.
Альберику д’Ардивилье удалось заглянуть за фасад мифа и увидеть в Хемингуэе того, кем он был на самом деле — глубоко эрудированного, удивительно скромного и даже скрытного человека, пылкого любителя живописи и опытного коллекционера; порой невероятно щедрого, верного друга, способного на страсти и глубокое понимание состояния других. А еще — порой жестокого и жесткого, патологического обманщика, личность одинокую, хрупкую, гораздо более богатую и гораздо более сложную, чем та, что писатель создал для окружающего мира.

Колычев, В.Г. Бешеная свора / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2014. – 320 с. – (Колычев. Лучшая криминальная драма).
Охранник автосалона Трофим откровенно пялился на сногсшибательную Марьяну, любовницу банкира Тропинина, за что был жестоко избит и уволен без выходного пособия. О конфликте узнает конкурент Тропинина бандит Нестор. Он предлагает озлобленному и оскорбленному Трофиму отомстить банкиру, и тот, не задумываясь, соглашается. Бывшему охраннику поручено сблизиться с Марьяной и через нее добыть секретную информацию о бизнесе Тропинина. Трофим с азартом берется за дело и начинает ухаживать за Марьяной, не догадываясь, что он – всего лишь пушечное мясо в кровопролитной бандитской войне.

Метлицкая, М. Можно я побуду счастливой ? : [роман] / Мария Метлицкая. – Москва: Э, 2016. – 344, [3] с. – (За чужими окнами).
В юности они мечтали о флакончике «Может быть», сами варили помаду, шили одежду, которую было не отличить от творений модных дизайнеров, потому что купить все это в эпоху дефицита было невозможно, а быть красивыми очень хотелось.
В зрелом возрасте они рожали детей в советских роддомах, где из медикаментов подчас были лишь бинт и зеленка, стояли в бесконечных очередях, а Париж видели только в передаче «Международная панорама».
Но они не теряли оптимизма и женственности – влюблялись, расставались, совершали безрассудства ради любимых.
Так что эта книга – о счастливых женщинах. О том, что тем, кто любит жизнь, она в конце концов отвечает взаимностью.


Автор: Admin 3.10.2017, 13:34

Шахмагонов, Н. Ф. Любовные драмы у трона Романовых / Н.Ф.Шахмагонов. - Москва : Вече, 2016. - 480 с. - (Любовные драмы).
Новая книга писателя Николая Шахмагонова посвящена историям жизни и любви членов Императорского Дома Романовых и их приближенных в конце XVIII — первой четверти XIX вв. Помимо представителей правящей династии и великих князей и княжен, автор подробно рассматривает драматические перипетии и увлекательные приключения многих царедворцев, полководцев и фаворитов, приближенных к трону.

Бегунова, А. И. Ангелы смерти. Женщины-снайперы. 1941-1945 / А. И. Бегунова. - Москва : Вече, 2014. - 314, [2] с., [8] л. ил. - (Военные тайны XX века).
«Снайпер — это охотник. Охотник должен быть невидимым… Твой метод — скрытность. Твой инструмент — терпение. Учись переносить голод, холод, боль, неподвижность. Только это позволит тебе уничтожить противника везде, даже в глубине его обороны… Враг коварен — будь хитрее его. Он вынослив — будь упорнее его… Ты можешь то, чего не могут другие. Тебе доверяют. За тобой — Россия. Будь беспощаден. Ты победишь, ПОТОМУ ЧТО ТЫ ОБЯЗАН ПОБЕДИТЬ!»
Это строки из листовки, которую передавали из рук в руки защитники Сталинграда. Походная типография 62-й армии выпустила их, чтобы поддержать дух, укрепить силы советских воинов в трудные месяцы зимой 1942-1943 гг. В условиях позиционных боёв особая роль отводилась сверхметким стрелкам — снайперам. К удивлению командиров Красной Армии, на снайперской службе женщины порой проявляли себя лучше мужчин. Природная наблюдательность, интуиция, тщательное и аккуратное выполнение поставленных задач всегда приводили к победному результату.

Холин, А. В. Беглец из Кандагара : [роман] / Александр Холин. - Москва : Вече, 2016. - 399 с. - (Военные приключения).
Ошский участок Московского погранотряда в Пянджском направлении. Командующий гарнизоном полковник Бурякин получает из Москвы директиву о выделении сопровождения ограниченного контингента советских войск при переходе па территорию Афганистана зимой 1979 года. Два молодых офицера отказываются выполнить приказ и вынуждены из-за этого демобилизоваться. Но в 1984 году на том же участке границы один из секретов вылавливает нарушителя. Им оказывается один из тех офицеров. При допросе выясняется, что он шел в район высокогорного озера Кара-Су — «Черная вода», где на острове посреди озера находился лагерь особо опасных заключенных, одним из которых якобы являлся девяностолетний Рудольф Гесс, один из создателей Третьего рейха!…

Аленина, Анна. Солнце для отшельницы : [роман] / Анна Аленина. - Минск: Букмастер, 2013. - 352с. - ( Современный женский роман).
Жизнь на круизном лайнере – фейерверк неожиданностей, приятных и неприятных знакомств. Кто-то страдает от назойливых ухажеров, кто-то жаждет приключений и получает их на свою голову. Здесь трудно разобраться, где маска, а где настоящее лицо, кто случайный попутчик, а кто – совсем не случайный. Но за всей этой мишурой таятся подлинные чувства и может пролиться настоящая кровь. А корабль продолжает путь...


Автор: Admin 31.10.2017, 11:10

Хайрюзов, В. Н. Болотное гнездо / В. Н. Хайрюзов . – Москва : Вече, 2016. – 400 с.
Новая книга известного писателя-сибиряка Валерия Хайрюзова — это яркая, объемная, захватывающая и поразительная по своей глубине панорама жизни сибирской глубинки. Герой повести «Болотное гнездо» Сергей Рябцов, отслуживший срочную и успевший получить «печать войны» в Афганистане, возвращается в родные места, в притаившийся среди иркутских болот, богом забытый поселок, — и узнает, что жить отныне ему негде. Родственники решили, что он погиб, и продали дом, в котором Сергей вырос. Неожиданно для себя парень оказывается перед непростым выбором: попытаться вернуть прежнюю жизнь или начать новую с чистого листа?..
В повести «Луговой мотылек» люди, вынужденные всеми силами бороться с нашествием прожорливого вредителя, оказываются в ситуации, когда нужно решать, готов ли ты пожертвовать собственным добрым именем ради спасения общественного урожая?
А пронзительная, берущая за душу история дружбы и беззаветной преданности собаки и человека в новелле «Нойба» не оставит равнодушным никого!

Александрова, Н. Н. Дом призрака / Н. Н. Александрова . – Александрова. – Москва : АСТ, 2017. – 320 с.
В старом центре Выборга до наших дней сохранился старинный особняк, в котором, согласно легенде, спрятаны несметные богатства масонов. Многие охотники за сокровищами пытались отыскать клад, но безуспешно. А местные жители обходят этот дом стороной и называют его Домом призрака. Ведь на протяжении ста лет при загадочных обстоятельствах в нем с завидным постоянством гибли люди. Детективу-любителю Надежде Лебедевой выпал шанс разгадать тайну, которую хранит Дом призрака, и она его не упустит.

Будянская, Н. Любовь с характером / Н. Будянская. – Москва : АСТ, 2017. – 384 с.
Три женщины. Три подруги. Три истории жизни... Когда устаешь ждать от судьбы сюрпризов, приходит время устроить их самому! Катаясь на роликах, влюбиться с первого взгляда… Или опять влюбить в себя мужа, напечатав откровенные фото в журнале… Главное — стремиться к счастью. Если хочешь быть счастливой — хватай удачу за хвост! Главное - стремиться к счастью. Если хочешь быть счастливой - хватай удачу за хвост!

Мурашко, Р.Ю. Не чужие люди / Р. Ю. Мурашко. – Минск: Букмастер, 2014. – 320 с.
Лера всегда всего боялась: боялась заводить друзей, боялась, что случайно наедет машина, упадет на голову кирпич. В это трудно поверить, глядя на нее — такую успешную, обеспеченную, самоуверенную. Только однажды ей все же придется научиться бороться со своими страхами. Узнать, кто из окружения развлекается тем, что взламывает магазины и оставляет маленьких плюшевых медвежат, не так-то просто: слишком мало тех, кто любит Леру.

Автор: Admin 29.11.2017, 15:04

Поволяев, В.Д. Опасная тишина / В.Д. Поволяев. – Москва: Вече, 2015. – 352 с.
На границе нет покоя и в мирное время, на огромной линии, растянутой на многие тысячи километров, война идет даже в пору, когда над всем миром царит тишина, — граница никогда не бывает незакрытой, дырявой, ее всегда защищают, а раз это так, то тут всегда звучат выстрелы. Люди границы — начальник комендатуры Мягков, командир заставы Емельянов, проводник служебной собаки Кацуба и их соратники всегда находятся начеку, в любое мгновение они готовы встать на пути тех, кто пытается взорвать спокойную жизнь нашего Отечества.

Плещеева, Д. Блудное чадо / Д. Плещеева. – Москва: Вече, 2016. – 352 с.
Середина XVII века. Боярин Афанасий Ордин-Нащокин, выполняя ответственные поручения царя Алексея Михайловича, ведет переговоры с иностранными дипломатами. А его единственный избалованный сын — Воин, наслушавшись баек о просвещенной Европе, в один прекрасный день удирает в Польшу, увезя с собой секретные письма государя. В погоню отправляются подьячий Посольского приказа Арсений Шумилов и его лихие подчиненные — Ивашка с Петрухой. К ним присоединяется француженка Анриэтта, несколько лет назад волей судьбы попавшая в Москву. Много приключений ждет и беглеца, и догоняющих его московитов. Но им удается вернуть поумневшего за годы странствий Воина домой, и немалую роль в этом сыграл знаменитый художник Рембрандт ван Рейн...

Маслюков, В.С. Час новолуния / В.С. Маслюков. - Минск: Книжный дом, 2011. – 704 с.
В XVII веке во времена царствования Михаила Федоровича на степной границе Московского государства не прекращается изнурительная война с татарами. Здесь пытают счастья вольные казаки, и одна за другой все дальше на юг возводятся стены полувоенных городков. Героические события и судьбы главных героев причудливо сплетаются в единый узел...

Баркли, Л. Не обещай ничего / Л. Баркли. – Москва: Аст, 2017. – 416 с.
Дэвид Харвуд, вернувшись в родной провинциальный городок Промис-Фоллз, узнал, что его кузина Марла тайно воспитывает ребенка, которого однажды утром принесла ей загадочная женщина в белом. Но вскоре выяснилось, что этот малыш — сын убитой в своем же доме Розмари Гейнор. А Марлу, в чью историю про женщину в белом никто не поверил, полиция обвинила в убийстве…
Пытаясь спасти кузину, Дэвид начинает собственное расследование и вскоре понимает, что смерть Розмари и появление загадочной женщины в белом — звенья целой цепи зловещих событий.
Все больше доказательств того, что кто-то решил заставить жителей городка заплатить за грехи и тайны прошлого… кровью.

Автор: Admin 4.1.2018, 15:20

Балашова, В. В. Мятежный лорд : [роман] / Виктория Балашова. - Москва : Вече, 2016. - 288с. - (исторические приключения).
1820-е годы. Уже ставший знаменитым на родине молодой английский поэт Джордж Гордон Байрон живет в Италии с возлюбленной и пишет одну из своих лучших поэм — «Дон Жуан». Но работа не приносит облегчения мятущейся душе поэта, лишенному бурной деятельности и высоких целей. И когда английский комитет, созданный для помощи восставшим грекам, предлагает Байрону поехать в Грецию, поэт с радостью соглашается. Он вкладывает собственные средства в подготовку экспедиции и снова полон энергии. Однако скоро выясняется, что восстание плохо подготовлено, и Байрон прилагает отчаянные усилия для объединения разрозненных групп восставших. В январе 1824 года он заболевает, но тем не менее принимает на себя командование греко-албанским отрядом, хотя дожить до победы ему уже не суждено…

Луганцева, Т. И. Гусеница на диете : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2017. - 352с . - (Иронический детектив).
Балерине Варваре Абрикосовой недосуг задумываться о мелочах жизни, главная цель – стать ведущей солисткой. Но неожиданно жизнь выходит из привычной колеи – ей приходится заняться… детективным расследованием. Ведь как иначе выяснить, кто насыпал ей в пуанты битого стекла? И почему вдруг буквально взбесился верный друг и партнер по сцене? А тут еще страшное подозрение: неужели новый знакомый, красавец Габриэль, на самом деле маньяк? Варвара с головой окунается в собственное расследование…

Дроздов, А. Ф. Рыцари плащаницы : [роман] / Анатолий Дроздов. - Минск : Букмастер, 2012. - 383, [1] с. - (Повелители времени).
Время крестовых походов. Великий Саладин овладел Иерусалимом и теснит крестоносцев за пределы Палестины. Что могут сделать двое безоружных людей, которым приходится решать судьбу великой христианской реликвии?

Берсенева, А. Лучшие годы Риты : роман / Анна Берсенева. - Москва : Издательство"Э", 2016. - 320 с.. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).
Есть ли на свете человек, которому не знакомо уныние? Вот и Рита Германова – сильная и незаурядная женщина, всего в своей жизни добившаяся собственным трудом, – попала в его сети. Она впервые в жизни сознает, что не в силах бороться с внешними обстоятельствами. Конечно, они стали сейчас трудны, как и у большинства людей. Но ведь Рита никогда не боялась трудностей! И все-таки уныние одолело ее… Неужели в нем пройдут лучшие ее годы? И вдруг встреча с бывшими одноклассниками – давно забытыми, живущими в маленьком провинциальном городке – полностью меняет Ритину жизнь…

Автор: Admin 1.2.2018, 7:31

Самаров, С. В. Победить или умереть / Сергей Самаров. – М. : ЭКСМО, 2013. – 352 с. – (Спецназ ГРУ).
Во время очередной вылазки боевики чеченского террориста Азамата Тимирбекова подорвали бронетранспортер федеральных войск и взяли в плен инструктора по рукопашному бою капитана Вьюгова. Тимирбеков, в прошлом титулованный спортсмен, не мог не использовать такую удачу и предложил устроить поединок. Сам террорист драться с инструктором, конечно, не собирался. Тимирбеков хотел, чтобы капитан сразился с его гостем – непобедимым бойцом из Китая по прозвищу Бумажный Тигр. Вьюгов согласился, но с одним условием: на подготовку к поединку ему нужно тринадцать дней…

Александрова, Н. Игра на нервах для одинокого ценителя : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2017. - 320с. - (Иронический детектив).
Василисе Селезневой словно на роду было написано попадать в скверные истории с криминальным душком. Правда, всякий раз она благополучно из них выпутывалась, как заправский следователь самостоятельно, без чьей-либо помощи раскрывая преступления. Поэтому, когда знакомый пенсионер дядя Вася Куликов угодил в сети злоумышленников, Василиса и ее бордосский дог Бонни, не раздумывая, бросились ему на выручку. Удастся ли им выбраться из нешуточной передряги, сыграв на тонких струнах бандитской души?

Веденская, Т. Что ни делается- к лучшему : дилогия / Татьяна Веденская. - Москва : Издательство"Э", 2017. - 480с.. - (О такой, как ты).
"Соседки, или Не в парнях счастье" Диана считала, что внимание Сергея к ее персоне - незаслуженное счастье, небывалая удача, умопомрачительное везение. Еще бы! Не красавица, не умница по фамилии Сундукова, проживающая с вечно уставшей матерью и папашей-пьянчужкой в тринадцатой квартире дома под снос, - гордиться и впрямь нечем. Поэтому ради любимого парня девушка готова была на все. Только достоин ли избранник такого самопожертвования? И не обманывается ли Диана, что только в этом мужчине ее счастье? "Мачо, или Не ходите, девки, замуж!" На многие семьи посмотришь и диву даешься: зачем супруги живут вместе - только крики, обиды, недоверие. В жизни Дианы и Владимира все было мирно, почти идеально: в ребенке души не чаяли, друг к другу относились с уважением, признавали за каждым право на личное пространство. Мечта, а не семейная пара - да? Только вот жене почему-то так не казалось. Чего Диане не хватало? Может быть, истерик, что так часто случались в семье ее родителей? Или страсти с битьем посуды и проверкой содержимого карманов, которая сопровождала быт ее подруг? Никто не мог понять, что происходит с женщиной, когда та пустилась во все тяжкие. Даже она сама...

Вишневский, Я. Л. Время желаний / Януш Леон Вишневский ; [перевод с польского Ю.Чайникова]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 224с.. - (Януш Вишневский: о самом сокравенном).
Женщины говорят о мужчинах, а мужчины, конечно, о женщинах. В новом сборнике Вишневского – короткие, на первый взгляд простые, но вместе с тем яркие истории чужих
жизней, обрывки воспоминаний – о любви и ненависти, о самоотверженности и предательстве, о потерях и мечтах. И как бы порой ни было горько оглядываться в прошлое, человек всегда может найти в себе силы идти вперед с надеждой.

Автор: Admin 1.3.2018, 9:42

Метлицкая, М. Фиалки на десерт / Мария Метлицкая. — Москва : Издательство"Э", 2017. — 352 с. — (Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).
Самая бескорыстная, абсолютная любовь — матери к своему ребенку. Только мать любит не за что-то, а просто так. Но как часто эта любовь эгоистична! Как часто она не во благо, а во вред! Таня родила сына в восемнадцать. Когда ее сверстницы бегали на свидания, дискотеки и в кафе, меняли кавалеров и строили планы на будущее, она стирала пеленки, варила кашки и ходила гулять в ближайший к дому сквер с коляской. Все вокруг считали ее ненормальной, а Таня не жалела ни о чем — впервые в жизни она чувствовала себя нужной. Но время идет. Казалось бы, вчера она, держа в своей руке маленькую теплую пухлую ладошку сына Мити, вела его в первый класс. А сегодня Митя уезжает навсегда в Париж, потому что его молодая жена — француженка. Жизнь закончилась? Все жертвы были напрасны? А может, наоборот? Все только начинается? Взрослый сын молодой женщины — это ведь так романтично…

Воронова, М. В. Пропущенный вызов : роман / Мария Воронова. — Москва : Издательство"Э", 2017. — 352с.. — (Большая любовь. Романы М. Вороновой).
В жизнь Лизы Федоровой пришло счастье. На ее любовь ответили взаимностью — и казалось, что теперь их с доктором Русланом Волчеткиным ждет только радость. Но черная полоса не заставила себя долго ждать —Руслан вдруг попросил оставить его в покое и перестал отвечать на звонки. Скромная девушка поняла, что взяла слишком высокую планку, такой роскошный мужчина не для нее, а потому с головой ушла в расследование странных убийств, совершенных сумасшедшими. Когда потребовалась помощь специалиста, Лизе пришлось обратиться к брату Руслана, психиатру Максу. Помимо консультации, Макс сообщил, что ее любимый находится на пороге жизни и смерти. Так вот почему он перестал общаться! Какие же они странные, эти мужчины...

Леонов, Н. И. Проклятая усадьба / Николай Леонов, Алексей Макеев. — Москва : АСТ, 2017. — 384 с. — (Чёрная кошка).
Банкир Аркадий Кононов убит в усадьбе своего друга при весьма загадочных обстоятельствах. Что это – месть конкурентов, семейные разборки или любовная интрига? Следователь МУРа Лев Гуров приступает к расследованию. Он лично знаком с каждым из подозреваемых – не так давно полковнику довелось отдыхать в их компании. Гуров пытается разобраться в непростых отношениях между родными и близкими банкира и, в конце концов, выдвигает свою версию убийства. Поначалу она кажется невероятной, но после того, как над головой сыщика начинают свистеть пули, а в усадьбе появляется еще один труп, становится ясно: следователь напал на след настоящего убийцы.

Михалкова, Е. И. Пирог из горького миндаля / Елена Михалкова. — Москва : АСТ, 2017. — 384 с. — (Новый настоящий детектив).
Хорошая семейная фотография. Такие фото есть в каждой семье — милые дети, симпатичные взрослые, а суровый и величественный старик на ней однозначно понимается как глава. Но эта фотография отличается от других похожих тем, что на ней снят убийца и его жертва. Летний отпуск в деревенском доме вдруг превратился в немыслимый триллер, где самые близкие родственники стали непримиримыми врагами, а желание понравиться деду стало похоже на смертельную гонку. Горьким получился семейный пирог пятнадцатилетней давности. Найти исчезнувшие драгоценности и стереть клеймо убийцы с невинного человека предстоит частным детективам Илюшину и Бабкину.
Эта книга погрузит вас в атмосферу семейных тайн и загадочных событий.

Автор: Admin 30.3.2018, 8:06

Ромейн, Т. Сезон соблазна : роман / Тереза Ромейн ; [перевод с англ. В. А. Сухановой]. — Москва : АСТ, 2017. — 320 с. — (Очарование).
Влюбиться в чужого жениха - не лучшая идея. А влюбиться в жениха сводной сестры - это уже настоящее безумие, особенно для Джулии Херрингтон, которая искренне желает Луизе счастья... с кем угодно, но только не с Джеймсом, виконтом Мэтисоном. Казалось бы, все исправимо, поскольку Джеймс влюблен в Джулию, а Луиза категорически не желает выходить за виконта... но как быть со скандалом? Ведь если помолвка будет расторгнута при столь немыслимых обстоятельствах, свет отвернется от всех троих, и репутация их погибнет безвозвратно.

Леонов, Н. И. Ещё не вечер / Николай Леонов. - Москва : "Э", 2017. - 352 с.. - (Николай Леонов - классик советского детектива).Странная компания собралась вокруг подполковника МВД Гурова в курортной гостинице: загадочный обеспеченный плэйбой, бывшая спортсменка, ищущая любовных приключений, потенциальный киллер, прикидывающийся наивным бухгалтером, местный физкультурник с темным прошлым… Но даже в обществе такой одиозной компании можно было бы нормально отдохнуть, если бы не ДТП со смертельным исходом, случившееся на горной дороге. Милиция готова классифицировать происшествие как несчастный случай. Но Гуров уверен: авария подстроена, и погиб не тот, на кого покушались. А это значит, что еще одно убийство – дело ближайшего времени. Опытный сыщик начинает собственное расследование, внимательно присматриваясь к своим новым знакомым.

Лонг, Дж.Э. Любви подвластно всё : роман / Джулия Энн Лонг ; [перевод с английского А. И. Вальтер]. — Москва : АСТ, 2017. — 320 с. — (Шарм).
Многие годы тяготеет проклятие над семействами Редмонд и Эверси. В каждом новом поколении враждующих кланов кто-то должен пострадать из-за несчастной любви. Казалось бы, ничто не предвещало добра и на этот раз — прекрасная Оливия Эверси разбила сердце молодому Лайону Редмонду, и он бесследно исчез. А Оливия, год за годом отвергавшая всех поклонников, наконец, собралась под венец с виконтом. Но неожиданно Лайон Редмонд возвращается — уже не наивный юноша, а мужественный морской волк, прошедший через множество опасностей. И такой человек не намерен отдавать другому женщину, которую по-прежнему любит больше жизни...

Михалкова, Е. И. Пирог из горького миндаля / Елена Михалкова. — Москва : АСТ, 2017. — 384 с. — (Новый настоящий детектив).
На фотографии - большая дружная семья. Симпатичные взрослые, милые дети.
Величественный старик смотрит сурово и прямо. Среди них - убийца и жертва. Беззаботное лето в деревенском доме вдруг превращается в триллер, ближайшие родственники - в непримиримых врагов, а желание понравиться дедушке - в гонку на выживание. Семейный пирог невыносимо горчит. Сможет ли убийца стереть с себя страшное клеймо? Найдутся ли пропавшие драгоценности?
Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин берутся за дело пятнадцатилетней давности.

Автор: Admin 2.5.2018, 14:40

Михалкова, Е. Закрой дверь за совой / Е. Михалкова. – Москва, 2017. – 384. – (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
Человек вышел из дома – и пропал. Растворился в пространстве. Обычная история для большого города, где нет бдительных бабушек на лавочке, а дети предпочитают смотреть в гаджеты, а не по сторонам. Да и что за беда, если исчез старый мошенник Михаил Гройс? Кто о нем заплачет? Но, оказывается, есть люди, которым он дорог. Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин начинают расследование и быстро выходят на след похитительницы. Или этот след ведет в тупик? Стоит ли жизнь жулика драгоценной диадемы? Птица, влетевшая в дом – плохая примета. А если ты сам заманил в ловушку испуганного воробья, но внезапно обнаружил вместо него хищную и хитрую сову, беды точно не миновать. Не станет ли жертвой сам птицелов? Читайте об этом в новом детективе Елены Михалковой «Закрой дверь за совой».

Кучерская, М. А. Ты была совсем другой : одиннадцать городских историй / Майя Кучерская. – Москва, 2017. – 350 с.
"Ты была совсем другой" — одиннадцать историй о том, как увидеть и понять другого человека. Как совершить прыжок за пределы собственного бытия и, тем не менее, выжить. Пути героев пролегают вдоль Чистых прудов, московских набережных и в окрестностях Арбата, по тропам русского захолустья и итальянской деревушки, незаметно превращаются в лабиринт, наводненный призраками прошлого и несбывшегося. Никогда не узнаешь, что выведет: симфония Шостаковича, жаворонок на проталинке или просто объятие.

Леонов, Н. И. Шоу не должно продолжаться / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва, 2018. – 352 с. – (Черная кошка).
Два романа о полковнике Гурове «Шоу не должно продолжаться» и «Не храните деньги в сейфе» в одном томе.
Зверски убит популярный телеведущий Евгений Березин. В последнее время он активно освещал проблему терроризма и даже приглашал на прямой эфир бывших боевиков. Раскрыть преступление поручено полковнику МВД Гурову. Знакомясь с обстоятельствами дела, сыщик пришел к выводу, что желающих избавиться от Березина было немало. Здесь и конкурент по телеканалу, и бывшая жена, недавно ушедшая к другому, и герои его программ… Все эти версии оставались рабочими до тех пор, пока не произошло страшное событие, которое кардинально изменило направление следствия.

Спаркс, Н. Дальняя дорога : / Николас Спаркс. – Москва, 2017. – 480 с. (Спаркс: чудо любви).
Как причудливо порой переплетаются человеческие судьбы... Что, казалось бы, общего между стариком Айрой Левинсоном, на грани жизни и смерти вспоминающим историю своей любви к жене Рут, - и студенткой Софией, влюбившейся в обыкновенного парня и делающей непростой выбор между чувством и блестящим будущим? Эти две пары разделяют десятилетия. Но однажды их жизни пересекутся и события примут неожиданный оборот...

Дюран, С. Запомни меня навсегда / Сабин Дюран. – Москва, 2018. – 384 с. (Психологический триллер).
День, когда муж Лиззи Хопкинс погиб в автокатастрофе, стал самым несчастным в ее жизни. Она потеряла мужчину, о котором мечтает каждая, – верного, любящего, красивого, успешного и честного…
Однако год спустя, когда Лиззи приезжает на место гибели мужа, она находит… букет. А с ним – записку от неизвестной женщины.
Возможно, произошла какая-то ошибка? Лиззи решает докопаться до правды. Однако чем больше она узнает, тем яснее понимает: ее муж был вовсе не тем, кем казался. Под маской идеального мужчины скрывался другой человек. Человек, который, возможно, вовсе не погиб, а просто инсценировал свою смерть…

Автор: Admin 1.6.2018, 7:05

Кулик, В. Ведьма полесская / В. Кулик. – Мозырь: КПУП «Колор», 2014. – 386 с.
Белорусское Полесье, середина 19 века…
Глухой ночью на незнакомой дороге с главным героем Прохором Чигирём происходит ужасное событие: злой рок сводит его со старой ведьмой, держащей в страхе всю округу. Подавив волю ничего не подозревавшего путника, ведьма заставляет его видеть то, чего на самом деле не было: она предстаёт перед молодым парнем в обличье девушки-красавицы. Но на этот раз матёрая ведьма просчитывается, недооценивает незнакомца, ещё с детства усвоившего наставления своего деда, знахаря из рода Чигирей. Ведьма терпит главное поражение в жизни, получив в противостоянии уродливый ожог лица.
Теперь только страшной местью живёт старуха, обманом вовлекши в свои замыслы дочку-красавицу, на свою беду, влюбившуюся в нового панского лесника (Прохора).
В жизни персонажей бьют ключи любви и ненависти, ужаса и народного юмора, мистики и реальности, но никто из главных героев даже и не подозревает, что над всеми ими нависла одна общая беда…

Кулик, В. Волчий мох / Виталий Кулик. – Минск: Печатный дом «Вишневка», 2018. – 384 с.
Продолжение романа «Ведьма полесская».
В урочище Волчий мох, за которым закрепилась слава проклятого места, совершаются жуткие убийства. Раны на теле жертв свидетельствуют, что ни человек, ни зверь такого совершить не могли. В преступлениях надуманно обвиняют бедняка Ефимку Асташова. Ему грозит виселица.
На помощь племяннику из далёких Черемшиц приезжают Прохор Чигирь и его жена Янина – сильная знахарка. Вместе с ними прибывает важный полицейский чин. Тайна проклятого урочища приоткрывается, вводя всех в ужас: в убийствах просматривается след волколака…
В произведении описаны обряды и обычаи полесской деревни в старину, показаны многие аспекты жизни, которые актуальны и сейчас: любовь, коварство и предательство, произвол чиновников и благородство простых людей, затронуты темы снохачества и неравных браков, оборотничества и колдовства.

Акунин, Б. Убить змееныша / Б. Акунин. – Москва: Издательство АСТ, 2018. – 128 с. – (История Российского государства в романах и повестях).
"Русские не римляне, им хлеба и зрелищ много не нужно. Зато нужна великая цель, и мы ее дадим. А где цель, там и цепь... Если же всякий начнет печься о собственном счастье, то, что от России останется? " .Пьеса "Убить Змееныша" закрывает тему ХVII века в проекте Бориса Акунина "История Российского государства" и заставляет задуматься о развилках российской истории, о том, что все и всегда могло получиться иначе. .Пьеса стала частью нового спектакля-триптиха РАМТ "Последние дни" в постановке Алексея Бородина, где сходятся не только герои, но и авторы, разминувшиеся в веках: Александр Пушкин рассказывает историю "Медного всадника" и сам попадает в поле зрения Михаила Булгакова. А из XXI столетия Борис Акунин наблюдает за юным царевичем Петром:"…И ничего не будет. Ничего, о чем мечтали… Ни флота. Ни побед. Ни окна в Европу. Ни правильной столицы на морском берегу. Ни империи. Не быть России великой…"

Автор: Admin 4.7.2018, 7:32

Мартин, Джорж Р.Р. Умирающий свет : роман / Джорж Мартин; [пер. с англ. Т. М. Юдинцевой]. – Москва: АСТ, 2015. – 416 с. (Мастера фэнтази).
Это было семь стандартных лет назад. У Дерка была возлюбленная, но им пришлось расстаться. И при расставании он подарил памятный драгоценный камень, дав обещание сразу же прийти на помощь, как только в руки попадет этот камень. То был глупый жест юного романтика. Но однажды его нашли, и камень вернулся к нему. Говорящий камень, напомнил об столь нелепом обещании, о котором он и так не забыл. С этого все и началось, хотя прошли годы с тех пор, как все кончилось. Что она может хотеть от него сейчас? Человек, который ее когда-то любил, тот, другой Дерк т'Лариен, дававший обещания и даривший драгоценности, давно умер.
И вот, чтобы спасти возлюбленную, ему пришлось оказаться на необычной планете-страннике. Но здесь все иначе. Уорлорн – покинутая, никем не управляемая планета мёртвых городов и умирающих лесов, в ее пустынных уголках немало странного и опасного, а в лесах полно убийц с четырнадцати планет. Дерк попадает в переплет целого ряда проблем. Но это не самое страшное. А данные обещания надо исполнять, уж он-то знает это. Поздняя надежда… Неопределенность между чувством и долгом…
Охота началось! Все, что им необходимо сделать, это выжить! Что же их ждет?

Михайлова, Е. Ночная радуга : роман / Е. Михайлова. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 320 с. (Детектив-событие).
Вика любила одиночество и была счастлива лишь в стенах собственной квартиры. Но она готова принять в свое добровольное затворничество того, кого любит… Кирилл встретил Вику случайно, но понял, что жил ради этой встречи. Вика оказалась вовлечена в опасную историю, вокруг нее много смертей. Но Кирилл готов начать борьбу за справедливость, если это нужно его любимой… Частный детектив Сергей Кольцов убил человека, потому что он угрожал Вике. Пусть она принадлежит другому, он готов ради неё убить ещё раз… Иногда близкие люди обманывают друг от друга, бережно храня тайны, которые могут разрушить жизнь. Но когда хранить тайну оказывается больше некому, она становится бедой для тех, кто не подозревал о ее существовании…

Абдуллаев, Ч. А. Симфония тьмы / Чингиз Абдуллаев. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 384 с. – (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн).
Это одно из ранних дел агента Дронго. Одно из самых трудных, опасных и отчаянно интересных его дел... Что стоит за снова и снова повторяющимися покушениями на крупнейших политиков Израиля? Арабские террористы? Вся международная следственная группа придерживается именно этой версии. Однако у подключившегося к расследованию Дронго возникает версия иная - на первый взгляд, неправдоподобная, мистическая, но в действительности, возможно, единственно верная...

Андреева, Н.В. Обыкновенная иstоryя : роман /Наталья Андреева. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 320 с. – (Бестселлеры Натальи Андреевой).
Как в наше время покорить столицу девочке из провинции?.. Наивной, честной, чистой, выросшей под крылышком у мамы и не имеющей ни денег, ни модельной внешности, ни столичного университетского образования. Одним словом, идеалистке. Такою являлась Сашенька Адуева до своего приезда в Москву на «воспитание» к богатой тетке. Какие подвиги надо совершить, чтобы через семнадцать лет твое имя в родном городе произносили с трепетом и завистью?
Это не сказка о Золушке, а роман о жизни, со всеми ее неприглядными сторонами, болью и радостью, взлетами и падениями, любовью и ненавистью. История о том, в кого превращаются милые домашние девочки, когда понимают, что подарков от судьбы ждать не стоит, а принцы больше не ищут по закоулкам империи очаровательных замарашек.
Здесь есть о чем подумать, чему удивиться, над чем поплакать. И после этого пойти перечитывать классику.
Роман написан по мотивам «Обыкновенной истории» И. Гончарова. Многое ли изменилось в нашей жизни с того времени?

Автор: Admin 31.7.2018, 8:13

Метлицкая, М. Его женщина / Мария Метлицкая. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с.
Помните: «Счастье – это когда тебя понимают»? Далеко не все испытали это счастье – найти свою половинку, человека, который тебя понимает, принимает тебя таким, какой ты есть, не пытаясь переделать, перевоспитать. Писатель Максим Ковалев был уверен, что в его жизни ничего произойти не может: он популярен, богат, давно и прочно женат. Жена в свое время «вывела его в люди» и с тех пор направляет твердой рукой, не давая поблажек, наказывая за слабости и поощряя за успех. Была ли эта жизнь счастливой? У Максима не было времени об этом подумать. Но однажды – как часто все меняется в один момент под влиянием этого «однажды»! – он получил письмо от благодарной читательницы. Марина Сторожева писала, что книги Максима спасли ее от одиночества и тоски, помогли поверить, что жизнь стоит того, чтобы ее продолжать. Это письмо стало вспышкой молнии. Ковалев задумался, так ли он живет, а главное – та ли женщина рядом с ним.

Берри, Флин В опасности : [роман] / Флинн Берри; [пер. с англ. С. Алукард]. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 288 с. – (Психологический триллер).
Респектабельный городок неподалеку от Оксфорда потрясло жестокое убийство местной медсестры Рейчел, заколотой в собственном доме… А ее сестре Норе, приехавшей из Лондона, начинает казаться, что полиция работает спустя рукава - будто не особенно стремится найти преступника. Отчаявшись добиться толка от представителей закона и руководствуясь единственной зацепкой - фразой Рейчел о том, что в городке творится нечто странное, - Нора решает провести собственное расследование. И в своей неистовой жажде найти виновного даже не подозревает, сколько скелетов ей предстоит вытащить из чужих шкафов и сколько опасных тайн раскрыть…

Горская, Е. Судьбу случайно не встречают : [роман] / Евгения Горская. – Москва : Издательство «Э», 2017. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует).
Они с детства были не разлей вода – три подруги: веселая озорница Кира, капризная красавица Аля и добродушная умница Маша. Старший брат Киры Денис не воспринимал девчонок всерьез и не замечал влюбленной в него Маши, а она не смела обратить на себя его внимание. В отличие от самоуверенной Али… Но жизнь сложилась совсем не так, как они представляли в мечтах, – Денис насмерть сбил человека, и его осудили. Это стало концом дружбы трех девушек: Кира замкнулась в себе и своей беде, Маша полюбила другого, Аля успешно вышла замуж и родила сына. Но едва Денис освободился из заключения, его застрелили! И это преступление вновь свело подруг вместе, ведь убийство Кириного брата навсегда изменило жизнь каждой…

Автор: Admin 3.9.2018, 8:22

Абрамов, Ф. В СМЕРШе : записки контрразведчика / Федор Абрамов. – Москва : Алгоритм, 2018. – 240 с. – (Моя война).
Федор Абрамов - писатель и публицист, один из наиболее известных представителей "деревенской прозы", - ушел на фронт 22 июня 1941 года. Служил вначале пулеметчиком, а после тяжелого ранения был переведен в отдел легендарной контрразведки "Смерть шпионам! (СМЕРШ)", где прошел путь от помощника оперуполномоченного до старшего следователя. Войну он закончил в 1945 году. В своих воспоминаниях Федор Абрамов рассказывает, чем он занимался в СМЕРШе: об охоте на шпионов и диверсантов, поимке дезертиров и прочих, однако книга не только об этом.
Автор показывает и оборону Ленинграда, в которой ему довелось участвовать, и тяжелые бои 1941-1942 годов на северо-западном направлении, - но, главное, пытается понять, почему советский народ заплатил такую страшную цену за Победу, откуда взялись ошибки и просчеты, которые привели к гибели миллионов людей.

Нелидова, Ю. Секрет индийского медиума : [роман] / Юлия Нелидова. – Москва : Издательство «Э», 2018. – 320 с. – (Губернский детектив. Романы Юлии Нелидовой).
Идеальный сыщик может получиться из медика, ведь кому, как не человеку, умеющему замечать любую мелочь, распутывать следы и выводить преступников на чистую воду. А если это не обычный медик, а фармацевт, и не обычные преступления, а химеры, рождающиеся в российской глуши? Вот-вот наступит ХХ столетие с новыми лекарствами и новыми преступлениями, но пока ещё есть время для уютного губернского детектива.
1888 год. Земской врач Иван Иноземцев не может наслаждаться спокойной жизнью в имении, да и женушка Элен все никак не может успокоиться и забыть свои фокусы и любовь к аферам. А тут еще выясняется, что изобретенный Иноземцевым препарат "Лунаверин", который обладает необычными и отравляющими свойствами, Элен передала, шутки ради, одной крупной европейской фармацевтической компании. И скоро он выйдет под другим названием как микстура от кашля. Иноземцев не может допустить, чтобы яд попал на прилавки аптек по всему миру…

Устинова, Т. Призрак Канта : [роман] / Татьяна Устинова. – Москва : Издательство «Э», 2018. – 320 с. – (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
Что может быть лучше отпуска с приключениями! Однако инженер Василий Меркурьев, так мечтавший о холодном море и осеннем лесе, не желает никаких приключений! Но они начинаются, как только он приезжает в небольшой отель на взморье. Хозяин знакомит его с постояльцами, среди которых студентка, скучающий юноша, девица, явно вышедшая на охоту, и молодая ведьма. Меркурьев, разумеется, ни в каких ведьм не верит. И тут, словно в насмешку, окружающая действительность начинает шутить с ним странные шутки: старинную книгу о жизни философа Канта словно кто-то читает, огонь в камине загорается сам собой, а на заброшенном маяке происходит убийство. Василий Меркурьев точно знает, что не существует ни ведьм, ни призраков, ни духов — и все время натыкается на тайные или явные следы их присутствия. Даже любовь с молодой ведьмой — или не ведьмой? — ему словно напророчили потусторонние силы. Иногда на самом деле бывает трудно поверить. Еще труднее осознать и принять! Но если разрешить себе поверить — жизнь оказывается полна чудес, и не выдуманных, а самых настоящих!

Литвинова, А. Девушка не нашего круга : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : Издательство «Э», 2018. – 352 с.
Артём – популярный блогер. Он из хорошей московской семьи, красивый и обеспеченный. Настя – тоже красавица, но она провинциальная девчонка, да вдобавок к тому – воровка. Казалось, что может быть между ними общего? Однако между парнем и девушкой вспыхивает любовь. Та, что не знает преград, ничего не требует и всем готова пожертвовать. Чем может закончиться столь неравный союз? Над парой сгущаются тучи. Родители Артёма, представители высшего общества, твердо намерены помешать браку. В довершение всего по следу Насти уже идет полиция. Однако в прошлой жизни девушки имеется ещё одна тайна – та, что может радикально поменять ситуацию…

Автор: Admin 1.10.2018, 6:32

Веденская, Т. Ключ к сердцу Майи / Татьяна Веденская. — Москва : Эксмо, 2018.— 288 с.
Как не верить женской интуиции?! Лиза знает: в этот теплый майский день обязательно произойдет что-то нехорошее. Не потоп, так пожар, или муж выкинет очередной фортель. Вечером, когда все домашние и друзья собираются за столом, чтобы сыграть в покер, близкая подруга – Майя – внезапно теряет сознание. Предчувствия Лизу не обманули! Именно в этот момент в доме Ромашиных все встает с ног на голову…
Лучший роман об отношениях мужчины и женщины от одного из самых ярких авторов российского мейнстрима. Возвращает к счастливой жизни быстрее, чем сеансы психотерапевта.

Булыга, С. А. Золотое дело : роман / Сергей Булыга. – Москва : Вече, 2018. – 320 с. – (Сибирский приключенческий роман).
Поздней осенью 1595 года дошли до Москвы слухи, что в далёкой Сибири, в Югорской земле, объявилась некая зловредная ведьма по прозванию Золотая Баба, которая подбила тамошних князьков на бунт. Выяснить, что там творится, отправляется знаменитый сыщик Маркел Косой, хорошо известный читателям по романам «Углицкое дело», «Царское дело» и «Сибирское дело».

Шмелёв, И. С. Пути небесные : роман / Иван Шмелёв. – Москва : ече, 2018. – 448 с. – (Духовная проза).
В основе романа подлинная история двух людей - инженера Виктора Алексеевича Вейденгаммера и Дарьи Королевой, живших в конце XIX века рядом с Оптиной Пустынью. Дарья, кроткая и глубоко верующая девушка, духовная дочь известного оптинского старца Иосифа, способствовала нравственному перерождению Виктора Алексеевича. После ее внезапной смерти Виктор становится монахом Оптиной Пустыни. Это роман о человеческих чувствах и нравственном выборе, о тайнах духовного пути и духовном возрождении. Иван Шмелев уже давно снискал себе славу писателя, который в своем творчестве выражает православный взгляд на мир. Книга для тех, кто не отвык еще от обаяния хорошей русской прозы.

Таро, М. Девушка с глазами львицы : роман / Марта Таро. – Москва : Вече, 2017. – 320 с. – (Галантный детектив).
1814 год. Фрейлина Орлова выполняла в Лондоне секретнейшее поручение царской семьи, когда на её глазах сгорел особняк примадонны лондонской оперы. Под его завалами нашли тела хозяйки дома и ее русской гостьи – светлейшей княжны Елизаветы Черкасской, а вот дочка примадонны Кассандра бесследно исчезла. Полиция не торопится расследовать дело, решив, что это простое убийство с целью ограбления. Однако русская фрейлина не может смириться – она хочет найти истинных преступников, и ради этой цели Орлова исколесит всю Европу, узнает множество секретов и… разложит карты Таро.
«Девушка с глазами львицы» – новый роман Марты Таро из уже полюбившегося читателям увлекательного цикла «Галантный детектив», в котором карты Таро помогут раскрыть коварный замысел преступников.

Автор: Admin 31.10.2018, 9:17

Атаманенко, И. Г. Медовый капкан для “Джоконды” : роман / Игорь Атаманенко. – М. : Вече, 2018. – 320 с. – (Миссия выполнима).
Это беспрецендентное повествование о романтической любви секретных агентов из противоборствующих спецслужб. Действие разворачивается в России, Турции, Франции и Германии. Невороятные приключения агентов, изощренные интриги офицеров-вербовщиков порязят воображение самых искушенных читателей и заставят поверить в то, что кажется нереальным.
В основу книги положен фактический материал из рассекреченых досье российских спецслужб. Роман выходит в новой редакции. Предыдущее издание знакомо читателям под названием “сага о шпионской любви”.

Крупин, В. Н. Незакатный свет: Записки паломника / Владимир Крупин. – Москва : Эксмо, 2014. – 512 с. : ил. – (Религия. Рассказы о духовной жизни).
Открывает книгу повествование о Святой Горе Афон. Писатель настолько тонко стремится передать её атмосферу, что ухитряется в простых словах своего повествования дать нам услышать и шум моря у берегов Афона, и шелест олив и кипарисов под лёгким южным ветром, и звон монастырских колоколов. Он рассказывает о чудесах Святой Горы – например, о светописанном образе Пресвятой Богородицы, явившемся в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. В августе тысяча девятьсот третьего года в обители раздавали нищим милостыню – краюхи простого чёрного хлеба. Один из монахов решил сделать общую фотографию. А когда получили отпечатки с фотопластинок, на них отчётливо была видна фигура Божьей Матери, держащей в руках хлеб, только что полученный из рук монахов! Эта фотография и получила впоследствии название Светописной иконы Богородицы.

Прокофьева, Е. В. Творцы и музы Серебряного века. От Блока и Врубеля до Ахматовой и Тэффи / Елена Прокофьева. – Москва : Вече, 2018. – 448 с. – (Любовные драмы).
Конец XIX и начало ХХ века, Российская империя переживает высший культурный и экономический подъем, изменились отношения между полами и между сословиями, иначе стали относиться к вопросам любви и брака, и самым популярным словом стало "свобода". Свобода во всем, от высказываний на тему политики до вопросов нравственных. Любовь ценилась выше брака, страсть выше долга, в моду вошел декаданс, упадничество, с его культом распутства и тяготением к смерти. Но именно на этой ядовитой почве взошли великолепнейшие цветы Серебряного века. Пожалуй, никогда еще у творческих людей в России не было столь ярких и трагических биографий, столь запутанных, порочных и возвышенных личных отношений, как у людей, создававших культуру рубежа веков: Александр Блок и Михаил Врубель, Мирра Лохвицкая и Константин Бальмонт, Анна Ахматова и Николай Гумилев, Вера Каралли и Вацлав Нижинский, Надежда Тэффи и Надежда Ламанова - поэты, художники, актеры, модельеры, балетные танцовщики… Из причудливых арабесок их судеб складывается сверкающее полотно русского Серебряного века.

Крон, А. Офицер флота: повесть, пьеса / Александр Крон. – Москва : Вече, 2018. – 352 с. – (Офицерский роман. Честь имею).
В книгу известного советского писателя Александра Крона вошла повесть «Капитан дальнего плавания», рассказывающая о человеке трагической судьбы, легендарном моряке-подводнике Александре Ивановиче Маринеско, подводная лодка которого 30 января 1945 года торпедировала и потопила знаменитый германский лайнер «Вильгельм Густлов». Эта атака совершенно справедливо была названа «атакой века»… Также представлена пьеса «Офицер флота» о героизме и беспредельной преданности Родине военных моряков – защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Автор: Admin 3.12.2018, 7:11

Володарская, О. Земля перестанет вращатся : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 320 с.. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской).
Они вместе росли, Клавдия и Лариса. Дочки члена правительства СССР — законная и внебрачная. Первой доставалось все: безоглядная любовь папы, наряды, игрушки, отдых на лучших курортах. Второй приходилось биться за многое, но прежде всего за внимание родителя. И он не обижал ее: одевал, обувал, отправлял на море. Но Лариса понимала, что ей достаются лишь объедки с барского стола...
Зависть прочно поселилась в ней. Лариса пыталась заполучить все принадлежащее сестре. Но удавалось лишь отбивать у нее некоторых мужчин. А других — убивать... Ларису поймали и осудили пожизненно. Сестры потеряли друг друга на многие годы. Клавдия и не вспомнила бы о Ларе, если бы в городе снова не начали происходить похожие преступления...

Кобербёль, Л. Обещание ведьмы : [для среднего школьного возраста] / Лине Кобербёль ; [перевод с датского Е. А. Гуровой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 224 с. - (Дикая ведьма).
Беззаботное детство не может длиться вечно — рано или поздно оно заканчивается. И приходится принимать решения, от которых зависит не только твоё будущее. Смотреть в лицо страху и сражаться за тех, кого ты любишь, за то, что считаешь важным... Именно так поступает Клара — тринадцатилетняя девочка, которая стала дикой ведьмой и дала обещание защищать зверей и птиц, которые об этом попросят. Пришло время выполнить обещание: ведь могущественная и жестокая Бравита Кровавая вырвалась из заточения и утоляет свой ненасытный голод, уничтожая всё живое...

Михалкова, Е. И. След лисицы на камнях : [роман] / Е. И. Михалкова. - Москва : АСТ, 2018. - 384 с.. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
У детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина необычное дело. Их клиент – убийца. Впрочем, было ли убийство? Или это чья-то чудовищная мистификация? Поиск жертвы, которой не было, подобен игре в салочки с призраком. Поднимаются тени прошлого, открываются давно забытые тайны, причудливо сплетаются правда и ложь. Победителей не будет. Сумеют ли детективы Бабкин и Илюшин не проиграть? И не разведёт ли их огненный лисий хвост по разные стороны баррикад? Читайте об этом в новом детективе Елены Михалковой "След лисицы на камнях".

Островская, Е. Н. С тобой мне не страшно / Екатерина Островская. - Москва : "Э", 2018. - 320 с. - (Новые петербургские тайны).
Жизнь Вари Синицыной в корне изменилась, когда она пришла к гадалке и та предсказала ей встречу с таинственным незнакомцем, за которого девушка выйдет замуж. В тот же день Варя познакомилась с Андреем, и вскоре они действительно поженились. Одновременно девушка узнала, что весьма состоятельна – компания, принадлежащая ее отцу, оказалась гораздо крупнее и богаче, чем она думала. А потом вокруг Вари начали происходить страшные события: погибли генеральный директор ее фирмы и сосед по даче – американский миллионер, на краю гибели оказался отец. Все это так повлияло на Варю, что она начала видеть кошмары, слышать какие-то голоса и в конце концов попала в психиатрическую клинику, куда ее отправил заботливый молодой муж…

Автор: Admin 2.1.2019, 8:45

Брикер, М. Небо под зеленым абажуром: роман / Мария Брикер. – Москва : «Э», 2018. – 352 с. – (Московский детектив).
Ее солнце похоже на апельсин. Ее мир – четыре комнаты старой московской квартиры. Ее единственная подруга – потрепанная кукла, а собеседники – любимая мама, старушка-соседка и компьютер... Жизнь незрячей студентки-заочницы лингвистического вуза Алены сделала крутой вираж. Она стала свидетельницей жестокого убийства близкого человека, чудом спаслась и оказалась на вокзале без денег и документов в обществе бродяг и беспризорников. Теперь ее цель – выжить и отомстить... Но как это сделать, если по пятам идут убийцы и полагаться в этом мире решительно не на кого? Остается довериться интуиции и найти во враждебной толпе человека, который... сам нуждается в ее помощи!

Вербинина, В. Леяной сфинкс / Валерия Вербинина. – Москва : «Э», 2018. – 352 с. – (Новые петербургские тайны).
Амалия Тамарина с триумфом вернулась из Америки – по заданию особой службы она нашла пропавшую картину Леонардо да Винчи. Ее принял сам государь-император, и перспективы вырисовывались самые радужные, но случилось то, чего никто не мог ожидать, – террористы бросили бомбу в карету Александра II и убили Царя-Освободителя! Юная сыщица не могла оставаться в стороне от расследования, тем более и она сама, и ее семья оказались втянуты в хитросплетения придворной интриги. Амалия обязательно выйдет на след того, кто стоит за этим ужасным преступлением! А поможет ей новый знакомый – гвардейский офицер Александр Корф…

Горская, Е. Груз семейных ценностей : роман / Евгения Горская. – Москва «Э», 2018. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует).
Детективный роман Евгении Горской "Груз семейных ценностей" весьма необычен по своей структуре. Начиная читать, погружаешься в неспешную атмосферу дачной жизни и даже убийство протекает на этом фоне достаточно вяло. Но затем череда событий набирает оборот и вскоре от книги становится уже невозможно оторваться. Поклонники жанра оценят данное творение автора по достоинству.
Главная героиня романа "Груз семейных ценностей", Настя. Она замужем и занимается моделированием. В общем в ее жизни все проходит достаточно благополучно. Нарушает этот размеренный быт убийство ее тетки, Ирины Леонидовны. Настя, осознавшая наконец насколько сильно она любила свою почившую родственницу, решает разобраться в странных обстоятельствах ее смерти. За что могли убить пенсионерку? Кому она могла помешать? Об этом явно знает Алина, соседка Ирины по даче, но не хочет рассказывать, ведь это может испортить жизнь не только ей, но и ее мужу. Однако все тайное рано или поздно становится явным. Как долго Алина сможет скрывать все от посторонних и на что она готова пойти, чтобы сохранить секрет? Не обернется ли все это против нее самой? Какую тайну скрывает Слава, муж Алины? Удастся ли Насте докопаться до истины?

Дженсен, Л. Сестра : роман / Луиза Дженсен. – Москва «Э», 2018. – 384 с. – (Психологичесий триллер).
Чарли – лучшая подруга Грейс, которой она может доверить любой секрет, поэтому ее внезапная гибель раскалывает жизнь Грейс на «до» и «после». Ей не дают покоя последние слова Чарли. За что она просила прощения? В чем хотела признаться? В поисках ответов Грейс неожиданно выходит на Анну, утверждающую, что она – сестра Чарли. Очень скоро Анна завоевывает доверие и дружбу Грейс. И тогда начинает происходить что-то странное. У Грейс пропадают вещи. Ее жених Дэн ведет себя все более подозрительно. И, самое ужасное, за ней явно кто-то следит…Может быть, это всего лишь плод воображения Грейс, как уверяют ее Дэн и Анна. А может, кто-то из них ей лжет?Чем ближе Грейс подбирается к правде о гибели Чарли, тем в большей опасности она оказывается…

Автор: Admin 31.1.2019, 7:01

Атаманенко, И. Г. Медовый капкан для «Джоконды» : роман / И. Г. Атаманенко. – Москва : Вече, 2018. – 320 с. – (Миссия выполнима).
Это беспрецедентное повествование о романтической любви секретных агентов из противоборствующих спецслужб. Действие разворачивается в России, Турции, Франции и Германии. Невероятные приключения агентов, изощренные интриги офицеров-вербовщиков поразят воображение самых искушенных читателей и заставят поверить в то, что кажется нереальным.
В основу книги положен фактический материал из рассекреченных досье российских спецслужб. Роман выходит в новой редакции. Предыдущее издание знакомо читателям под названием «Сага о шпионской любви».


Таро, М. Девушка с глазами львицы: роман / Марта Таро. – Москва : Вече, 2017. – 318 с. – (Галантный детектив).
Популярность творчества Марты Таро набирает колоссальных оборотов. Каждый ее роман имеет глубокий исторический смысл, он наделен острым сюжетом, который обогащает душу читателя атмосферой прошлых лет.Все величество прошлого времени писательница легко и просто передает своему читателю.
Каждый читатель романов популярной писательницы отправится в незабываемое путешествие, которое запомнится невероятной чередой событий: расследования, кражи, убийства, страсти, похищения...
«Девушка с глазами львицы» - это великолепный остросюжетный любовный роман. Главной героиней, которого является Фрейлина Орлова.
Действия, которые описаны в данной книге, происходят в 1814 году.
Фрейлине предстояло выполнить особое поручение... Царская семья верила, что Орлова справится с заданием. Неожиданно Орлова является свидетельницей пожара особняка, который принадлежал известной всему Лондону оперной примадонне. Тело владельцы дома обнаружили под завалами особняка... Княгиня Елизавета Черкасская также была убита...
Разгадает ли Орлова тайны убийства великих дам?


Торубаров, Ю. Д. Забытый князь : роман / Ю.Д. Торубаров. – Москва : Вече, 2016. – 382 с. – (Исторические приключения).
Великий князь Московский и Владимирский Василий I Дмитриевич (1371–1425) был старшим сыном Дмитрия Ивановича Донского и правил Московским государством без малого 36 лет. При этом в отечественной истории о нем сохранилось очень мало сведений, а памятник – всего один! А ведь при Василии Дмитриевиче Московское государство расширило свои владения почти вдвое, замирилось и заручилось поддержкой Великого княжества Литовского, а ханы Золотой Орды лишь единожды покусились на Москву, да и то безрезультатно! И главное – никаких внутренних дрязг и междоусобных конфликтов, на земле Московской наступили долгожданные мир и лад. В новом увлекательном романе известный писатель Юрий Торубаров воздает должное этому мудрому и дальновидному правителю, достойному наследнику победителя Куликовской битвы! Книга издается в авторской редакции.

Трауб, М. Миллиграммы счастья / Маша Трауб. – Москва : Эксмо, 2018. – 320 с. – (Проза Маши Трауб).
В сборнике короткой прозы Маши Трауб – популярная российская писательница и журналистка – делится с читателем своими воспоминаниями о прошлом, мыслями о настоящем и будущем. По словам самой Маши, «Миллиграммы счастья» – книга достаточно сумбурная, как и человеческие воспоминания. Ведь именно на них и построено все произведение.
Это в первую очередь автобиографическая книга, где значительная часть повествования отдана семье – мужу Андрею, сыну Василию и дочери Серафиме. Они для автора – самое дорогое в жизни, и не посвятить им эти строки она просто не могла.
«Миллиграммы счастья» особенно понравится тем, кто уже знаком с творчеством Маши Трауб и хочет узнать автора немножко больше. Ведь за необычным псевдонимом скрывается уникальный человек с огромным количеством идей, мыслей и переживаний.

Форум Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)