Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Агляд беларускіх кніг
Форум ГУ культуры "Лидская районная библиотека имени Янки Купалы" > Книги > Новинки
Страницы: 1, 2, 3
Admin
Барадулін, Р. Ксты.- 3-е выд., дап. / Рыгор Барадулін.- Мн.: Рым-Катал.парафія св.Сымона і св.Алены, 2009.-528с.:іл.

Кожны чалавек звяртаецца да Бога. Адзін у думках, другі словамі малітвы просіць здароўя для дзіцяці альбо па-свойму вядзе размову з Усявышнім. Вельмі вялікая колькасць людзей просіць ласкі Божай у цяжкія хвіліны жыццёвых выпрабаванняў - моляцца хто як умее.
«Ксты» - кніга вялікага беларускага паэта, народнага паэта РЫГОРА БАРАДУЛША. Гэта ўзор духоўнай паэзіі. Паэт імкнецца наблізіцца да Усявышняга, паразважаць над пытаннямі вечнага і зямнога. Кожны чалавек рана ці позна задумваецца над імі. Але адказу няма. Бо гэта Таямніца.
Кніга вучыць любіць бліжняга, спагадаць яму. «Каб на зямлі жыццю цяплей было» - не рабі другому зла, бо яно вернецца табе тым жа.
«Не перажывеш нікога злосцю,
Перамога чыніцца мілосцю».
Рабі дабро - і Госпад за гэта аддзячыць табе.
“Хай жа зло цябе не пераможа,
Ты дабром яго перамажы”
У наш жорсткі час, калі людзі развучыліся любіць, шкадаваць, дараваць, спагадаць, быць міласэрнымі; калі пануе бездухоўнасць, уседазволенасць; калі пусцеюць храмы, а пасля і сэрцы чарсцвеюць; калі пакланяюцца не Усявышняму, а мамоне; калі забываюцца асноўныя хрысціянскія запаведзі, -кніга «Ксты» вельмі важная, патрэбная, каб задумацца, зазірнуць у душу. Кожны, хто яе прачытае, адродзіцца духам, бо яна - чыстая крыніца духоўнасці. Толькі дух, вера могуць узняць над прадоннем чалавека, нацыю.

У Храме кахання: аповеці, апавяданні / уклад. Алесь Лесавік.- Мн.:Маст.літ, 2009.- 271с.- (Вера.Надзея.Любоў)

Зборнік склалі аповесці і апавяданні Раісы Баравіковай, Уладзіміра Дамашэвіча, Алеся Наварыча, Андрэя Федарэнкі і іншых сучасных празаікаў. Ва ўсіх творах даміуюць тэмы кахання, пошуку героямі сапраўдных маральна-этычных асноў і вартасцей жыцця, імкнення да чалавечага шчасця.

Праўдзін, В. Нелюбімыя гінуць: проза / Віктар Праўдзін; прадм. В.Гардзея.-Мн.: Маст.літ., 2010.-375с.- (Залатое пяро)

Віктар Праўдзін нарадзіўся ў 1955 годзе ў Лідзе. Тры гады адслужыў у ВМФ, больш 20 год аддаў службе у праваахоўчых органах. Пасля заняўся літаратурнай дзейнасцю і атрымаў шырокую папулярнасць як майстар дэтэктыва. У кнігу увайшлі надзвычай сучасны, глыбока псіхалагічны і, ў значнай меры, сентыментальны раман “Нелюбімыя гінуць”, дэтэктыўна-прыгодніцкая аповесць “Эксгумацыя” і апавяданне “Па-чалавечы...”

Федарэнка, А. Нічые: аповесці, раман / Андрэй Федарэнка.-Мн.: Маст.літ., 2009.-430с.- (Беларуская проза ХХІ стагоддзя).

У кнігу лаўрэата Літаратурнай прэміі імя І.Мележа ўвайшлі аповесці “Нічые, “Вёска” і раман “Рэвізія”. Усе творы насычаны дэтэктыўна-прыгодніцкімі элементамі, разам з тым аўтар прытрымліваецца строгай дакладнасці гістарычных фактаў.


Караткевіч, У. С. Дзікае паляванне караля Стаха = Дикая охота короля Стаха = Дике полювання короля Стаха = Кіng Stakh`s wild Hunt : аповесць / Уладзімір Караткевіч; агул. рэд. У. Гілепа; уклад. У. Гілепа, С. Расолькі; прадм. і слова да чытача П. Латушкі, А. Бутэвіча; маст. Ю. Якавенка. - Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. - 757 с. : іл. - На беларус, рус.. укр., англ. мовах.

Уладзімір Караткевіч – гэта сімвал духоўнай культуры Беларусі. Яго творы раскрываюць душу беларускага народа, яго нацыянальую адметнасць. Раскрываюць праўду аб гісторыі краіны.
У. Караткевіч прыйшоў да нас пад шэпт «Сівой легенды», абудзіў «Званамі Віцебска», пазнаёміў з «Маці ўрагану», «Кастусём Каліноўскім» і «Цыганскім каралём», хітравата запытаў: ці ведаем мы, чаму «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», расказаў, як «У снягах драмае вясна», пагушкаў у «Калысцы чатырох чараўніц», а пасля павадзіў па «Чорным замку Альшанскім», навучыў, абмінаючы «Ладдзю роспачы», уцякаць ад «Дзікага палявання караля Стаха», нагадаў, што «Нельга забыць» ні «Матчыну душу», ні «Маю Іліяду», ні «Вячэрнія ветразі», захапляльна распавёў пра «Зямлю пад белымі крыламі» і цвёрда заявіў - «Быў. Ёсць. Буду».
Admin
Самая чароўная кветка: аповесці, апавяданні / уклад. Алесь Лесавік.- Мн.: Маст. Літ., 2010.- 318с.- (Вера. Надзея. Любоў).

Галоўная тэма зборніка – каханне, пачуццё, што хвалюе сэрца, высакародзіць душу, робіць жыццё радасным ці прыносіць трывогі і пакуты, становіцца прычынай жыццёвай драмы.
У кнігу ўвайшлі творы Віктара Гардзея, Валянціны Кадзетавай, Георгія Марчука, Людмілы Рублеўскай і іншыхсучасных аўтараў.

На Нёманскай хвалі: літаратурны альманах №1/ гал. Рэд. Л.А.Кебіч.- Гродна, 2009.-180с.-іл.
На нёманскай хвалі
ўзлячу да Нябёсаў,
насустрач натхненню –
насуперак лёсу...
На хвалі высокага натхнення ствараўся гэты першы літаратурны альманах гродзенскімі літаратарамі. У зборнік увайшлі творы членаў Гродзенскага абласнога аддзялення ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” з розным пісьменніцкім вопытам, стылем, тэматычным накірункам і ступенню літаратурнага таленту. Але ўсіх яднае агульная рыса – імкненне стварыць у літаратуры вобраз цудоўнага і непаўторнага Прынёманскага краю.
Аўтары жадаюць чытачам каб “чароўна-прыцягальная творчая хваля заўсёды ўздымала душэўны настрой, захінала сэрца нечаканымі яскравымі пачуццямі ўспрымання, і, абудзіўшы думны патэнцыял цікавымі паваротамі сюжэтных ліній, філасофскіх разваг і лірычных слоўных карункаў, вынесла вас на шырокі прасцяг літаратурнай плыні сучаснай Гродзеншчыны”.

Васько, У. Кругаварот жыцця: вершы / Улазімір Васько.- Ліда, 2011.- 100с.
У новы зборнік лідскага паэта Уладзіміра Васько ўвайшлі вершы – прызнанні ў шчырай любові да роднага горада, да любага сэрцу Прынямоння, да славутай і непераможнай Беларусі і лірычныя вершы.

Суднік, С. Літва: гістарычныя паэмы, балады, пераклады / Станіслаў Суднік.-Ліда, 2011.- 216с.: іл.

У новую кнігу лідскага пісьменніка Станіслава Судніка ўвайшлі творы “ліцвінскай” тэматыкі, якія адлюстроўваюць розныя падзеі з гісторыі нашага народа ў тыя часы, калі нашы продкі або яшчэ толькі фармавалі этнас ліцвінаў, або ўжо мелі сваю дзяржаву – Вялікае княства Літоўскага. Друкуюцца і пераклады твораў Яна Чачота, Міхаіла Лермантава, Антонія Гарэцкага, Юліюша Славацкага і Камілы Эміліі Макрэцкай гэтай жа тэматыкі. Творы, сабраныя ў кнігу, не пацвярджаюць і не абвяргаюць гістарычную канцэпцыю нашай мінуўшчыны. “Гэта сумесь ці сплаў рэальнага і легендарнага, дакладнага і прыблізнага. Галоўнае не адмяняць легендамі гісторыю і не патрабаваць ад літаратуры гістарычныай дакладнасці”.
Кніга прысвечана памяці Васіля Ліцвінкі.
Admin
Ад лідскіх муроў: літаратурна-мастацкі зборнік 2010-2011. №7.- Ліда, 2011.-244с.:іл.

У чарговы зборнік увайшлі паэтычныя і празаічныя творы вядомых і маладых лідскіх літаратараў, песні лідскіх кампазітараў Уладзіміра Гарачова і Вечаслава Пыпеця. Крытычныя і літаратуразнаўчыя працы, прысвечаны паэту Антонію Гарэцкаму, збіральніку і даследчыку мясцовага песеннага фальклору Земавіту Фядэцкаму, паэту Міхасю Мельніку і слыннаму лідскаму краязнаўцу, літаратуразнаўцу і журналісту Алесю Жалкоўскаму. Асобны артыкул распавядае пра літаратурны музей імя Валянціна Таўлая, які адкрыўся ў 2010 годзе. Зборнік аздоблены шматлікімі малюнкамі, ілюстрацыямі і фотаздымкамі.

Карлюкевіч, А. Радзімазнаўства: Мясціны.Асобы: краязнаўчыя нарысы / Алесь Карлюкевіч.- Мн.: літаратура і мастацтва, 2010.- 352с.:іл.

Кніга краязнаўчых нарысаў і эсэ дазваляе здзейсніць падарожжа па гарадах, мястэчках і вёсках Беларусі, а таксама – у часе. Сярод герояў кнігі слаўныя асобы вучоных, падарожнікаў, мастакоў.
Тым, хто захоплена ўглядаецца ў сівую мінуўшчыну нашай маленькай радзімы - Лідчыны, будзе цікавым артыкул “...Асобы, важкія па справах і здзяйсненнях сваіх”.

Марчук, Г. Крик на хуторе: роман / Георгий Марчук; пер. С бел. В.Щедриной.- Мн., 2007.- 448с.

Эпический роман известного писателя, лауреата Государственной премии Республики Беларусь “Крик на хуторе” – бестселлер белорусской литературы. Это глубокое повествование о судьбе семьи хуторянина Змитера Летуна, которой довелось пережить трагические события в Западной Беларуси накануне Второй мировой войны и во время ее.

Кирпиченко, В. Планета псов и ягнят. Одинцовы: роман / Виталий Кирпиченко.-Мн.: Літаратура і мастацтва, 2011.- 376с.

В центре повествования история двух братьев, чьи жизненные дороги развело смутное время... События происходят в годы развала огромной страны, годы беспредела, безвластия и дележа построенного и созданного народом.
Подрастая братья сталкиваются с несправедливостью по отношению к себе, и это воспринимается ими по-разному, и пути их постепенно расходятся, чтобы однажды сойтись.. Трагический исход этой встречи предопределен. Чья в том вина? Как можно изменить жизнь людей поставленных на колени?

Чергинец, Н. Тайна овального кабинета / Николай Чергинец.- Мн., 2010.- 512с. – (Современный детектив)

Герой очередного детектива Николая Чергинца – президент Джон Маккоули – человек, наделенный большой властью и пылким темпераментом. Наряду с принятием важнейших политических решений ему приходится разбираться в своих прошлых любовных интригах и противостоять женским уловкам.

Лешко, Ю. Ангел в темноте: проза / Юлия Лешко.- Мн.: Регистр, 2011.- 352с.

Это книга литературного редактора журнала “На экранах”, дипломанта кинофорума “Золотой Витязь”, автора сценариев к известным фильмам “Рифмуецца с любовью”, “Подружка осень”, “Свет мой…”,”Нежная зима”.
Автор признается: “Пишу о том, что понятно любой женщине и ни одну из нас не оставит равнодушной: любовь, материнство, верность, измена. Женские радости и печали. Каждая женская судьба – драматична. Я люблю писать о тех, кто мне дорог. Мои подруги узнают в героинях себя. Ногда я. Не скрываясь, кладу в основу сюжетов судьбы моих близких”.
В книгу вошли новые работы “Доброе утро Елена”, “Ветка” и уже известные читателю повести “Рифмуется с любовью” и “Дитя, сестра моя…”. В основу произведений легли реальные события и люди, каждая судьба – уникальный сюжет и драма.

Грани: повести.- Мн.: Регистр, 2010.- 272с.

Для любителей фантастики и мистики - сборник повестей Ольги Громыко “Листопад” и “Птичьим криком, волчьим скокомНики Тахан “Венецианская лазурь” и Леры Сом “Пленники Костра”.
Ведьмы, мистика, колдовство, перемещение во времени, тот мир и этот... Так зыбки грани между реальностью и фантазией. Но, может быть, именно эти грани и есть наши путеводители...

Admin
Беларуская літаратурная спадчына: анталогія: у 2 кн. / уклад. С.А.Курбанава і нш. – Мн.: Беларус.навука, 2011.

Беларуская літаратура мае вельмі багатую гісторыю. З глыбокай старажытнасці і да нашага часу яна адыгрывае важную ролю ў духоўным жыцці нашага народа. У ёй адлюстраваны вялікі жыццёвы вопыт чалавека, яго думкі, мары, настроі, пачуцці, светапогляд, маральна-этычныя прынцыпы і нормы жыцця.
Дадзеная анталогія – гэта найбольш поўны збор літаратурных твораў, якія вывучаюцца беларускімі школьнікамі.
У першай кнізе прадстаўлены тэксты найбольш каштоўных фальклорных і літаратурных помнікаў: ад твораў вуснай народнай творчасці і сярэднявечнай літаратуры да літаратуры ХХ ст. Тэксты суправаджаюцца сціслымі звесткамі пра аўтараў, каментарыямі да твораў, ілюстрацыямі.
У другой кнізе прадстаўлены творы (цалкам або урыўкі) беларускай літаратуры ХХ – пачатку ХХІ ст.

Сучасная беларуская п’еса.- Мн.: Маст. Літ., 2009.- 375с.

У зборнік увайшлі драматычныя творы беларускіх аўтараў: драма ”Гаспадар” А. Дзялендзіка, меладрама ”Вечар” А.Дударава. трагікамедыя ”Сабака з залатым зубам” У.Сауліча, камедыя-лубок ”Новыя прыгоды Несцеркі” Г.Марчука, п’еса ”Багаты кватарнт” А.Федарэнкі, рыцарская п’еса ”Маленькі збраяносец” П.Васючэнкі, п’еса-казка Л.Рублеўскай ”Янук, рыцар Мятлушкі”.

Жылка, У. Матылі: вершы, паэмы, пераклады: для ст.шк.узросту /УладзімірЖылка; прадм. В.Куставай.- Мн.: Маст. Літ., 2009.-189с.- (Школьная бібліятэка).

Імя Уладзімра Жылкі (1900-1933), таленавітага, яркага паэта, мала вядомае шырокаму чытачу. Так склаліся жыццёвыя абставіны, такі быў час, у які яму давялося выступаць з паэтычнымі творамі. Лёс падарыў паэту, які насіў у грудзях грозную хваробу, як некалі М.Багдановіч, на нейкі час роўны, ціхамірны настрой, і нарадзілася паласа яркай, пераважна пейзажнай лірыкі. Тоны тут прыглушаныя, няма нічога крыклівага, толькі даверлівая інтанацыя, праўдзівасць малюнкаў...
У кнізе ”Матылі” сабрана паэтычная спадчына тонкага лірыка Уладзіміра Жылкі.
Admin
Голубева, Н. На перепутье двух дорог: исторический роман /Наталья Голубева. – Мн.: Літ і маст., 2009.-256с.

В центре романа - Бобруйская крепость – первое стратегическое сооружение, возведенное перед войной 1812 года.
Автор рисует широкую панораму жизни Беларуси того периода с традициями, укладом жизни представителей разных сословий и национальностей. Действующими персонажами в романе выступают как реальные исторические личности – царь Александр І, военный министр Барклай-де-Толли, представители шляхты Александр Сапега и Михаил Огинский, наш земляк – Теадор Нарбут, так и вымышленные герои, которым предстоит разобраться в сложных перипетиях своего времени, сделать зачастую непростой выбор.

Мартинович, А. Нежность звездного неба: историческая повесть / Алесь Мартинович .- Мн.: Літ.і маст., 2011.-240с.

Герои новой повести Алеся Мартиновича – реальные исторические личности – Барбара Радзивили и Сигизмунд Август сражаясь за свою любовь, преодолевая мыслимые и немыслимые препятствия, переживают куда больше чем шекспиовские Ромео и Джульетта. Автор как всегда динамично и увлекательно строит сюжет. Повесть ”Нежность звездного неба” – своего рода продолжение книги ”Исповедь старых замков”.

Дайнека, Л. Назаві сына Канстанцінам: раман / Леанід Дайнека.- Мн.: Літ. і маст., 2010.- 448с.- (Святло мінуўшчыны).

Імя Леаніда Дайнекі – аўтара гістарычных раманаў ”Меч князя Вячкі”, ”След ваўкалака”, ”Жалезныя жалуды”, добра вядома шырокаму колу чытачоў. У новым рамане ён не здраджвае гістарычнай тэматыцы. Чытачу прапануецца перанесціся ў ХУ-ХУІ стагоддзі, у Рым, у Вялікае княства Літоўскае, Канстанцінопаль, які штурмуюць туркі-асманы. Заключныя сцэны рамана - славутая Аршанская бітва 8 верасня 1514 года, у якой гетман Канстанцін Астрожскі разграміў войска вялікага маскоўскага князя.

Дударев, А. Белые Росы и другие киноповести / Алексей Дударев- Мн.: Літ. і маст.- 2011.-320с.

В книгу известного белорусского драматурга вошли киноповести, по которым фильмы уже сняты и стали легендарными, а также те, которые ждут своего экранного воплощения и представляют интерес как литературные произведения: ”Рядовые”, ”Днепровский рубеж”, ”Брестская кроепость”, ”Белые Росы” и ”Белые Россы”.

Федарэнка, А. Мяжа: раман-эсэ, апавяданні / А.М.Федарэнка.-Мн.: Літ. і маст., 2011.- 264с.- (Лімаўскі фальварак)

Новую кнігу Андрэя Федарэнкі склаў аўтабіярафічны раман ”Мяжа” і выбраныя лепшыя апавяданні.

Жук, А. Женщина на пляже: повести, рассказы /Алесь Жук.-Мн.: Літ. і маст., 2011.-336с. – (Лімаўскі фальварак).

Книгу известного белорусского писателя составили: удостоенная Государственной премии Республики Беларусь повесть ”Проклятая любовь”, детективные повести ”Черный повой” и ”Женщина на пляже”, а также рассказы последних лет.

Резанович,А.И. Варшавский экспресс: роман /Анатолий Резанович.-Мн.: Літ. і маст., 2011.-216с.

Действие романа промсходмт в наши дни в Польше, России, Беларуси. Главного героя, минского предпринимателя, командированного в Варшаву, ждут детективные приключения: рюкзак с деньгами, невидимая охота, любовь и...совершенно непредсказуемые события.

Жвалевский, А. Про моркоff/on: иронический любовный роман / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак.-Мн.: Літ. і маст., 2011.-112с.

Как часто бывает – смотрит женщина на мужчину, с которым прожила полжизни, и думает: ”Ну почему я не вышла за Васю (Джулиана, Вахтанга)? Такой парень был! Не то что мой... вот бы все переиграть...”
Авторы дали героине ”переиграть” – и сами увидите, что из этого получилось.

Салтук, А. Дзве зары: вершы / Алег Салтук.-Мн.:Маст. літ., 2011.-238с.

Аматарам паэзіі - новая кніга вершаў лаўрэата Літаратурнай прэмі імя Уладзіміра Караткевіча. Увага паэта скіравана на хвалюючыя праблемы сучаснасці, прыроду, вечнае, дарогое і існае.
Admin
Быкаў, В. Поўны збор твораў: у 14 т. / Васіль Быкаў.-Мн.: Кнігазбор, 2012.- Т.9:Кінасцэнарыі.-684с.

Дзевяты том першага Поўнага збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава склалі кінасцэнарыі 1962-1994гг. “Третья ракета”, “Альпийская баллада”, “Западня”, “Двое в ночи”, “Волчья стая”, “Долгие вёрсты войны”, “Ушедшие в вечность (Обелиск)”, “Его батальон” “На Чорных лядах”.

Самотная зорка Венера: аповесці,апавяданні / уклад. Алесь Лесавік.- Мн.: Маст. літ., 2012.- 335с. – (Вера. Надзея. Любоў).

У новы зборнік серыі кніг “Вера. Надзея. Любоў” увайшлі творы, якія не пакінуць чытача абыякавым, бо кожная гісторыя кахання выклікае зацікаўленасць, прымушае хвалявацца і суперажываць.
Сярод аўтараў ужо знаёмыя чытачу Галіна Васілеўская, Віктар Гардзей, Людміла Кебіч, Таццяна Мушынская, Сяргей Трахімёнак і маладыя сучасныя празаікі.

Пашкоў, Г. Званы юнацтва: паэзія, проза / Генадзь Пашкоў.- Мн.: Беларусь, 2012.-335с.

У кнігу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Генадзя Пашкова ўвайшлі вершы, паэмы і празаічныя творы, напісаныя ў розныя гады. Аўтар намаляваў шматфарбы і шматгранны вобраз Беларуі, яе людзей, у характары якіх адвечная цярплівасць, дабрыня і спагаднасць.
У кожным сваім захапляльным падарожжы на плытах аўтар знаходзіць сляды беларусаў і паэтычна апісвае іх.

Дзмітрыеў, Г. На скразняках лёсу / Генадзь Дзмітрыеў.- Мн.: ТАА “Дыксэнд”, 2009.- 356с.

У прадмове да кнігі Г.Дзмітрыева Сяргей Законнікаў піша:”Я ўпэўнены ў тым, што не толькі пісьмннік, а любы чалавек, які хоць крыху адораны літаратурным умельствам, абавязаны занатаваць свой лёс. Усе мы павіны быць, хай сабе сціплымі, але летапісцамі“.
Генадзь Дзмітрыеў належыць да пакалення, якое стала сведкам працяглага бурлівага часу. Ім выпаў лёс заспець сталінскую дыктатуру: “чорныя варанкі”, бясследнае знікненне людзей і катаржную працу “за палачку” ў калгасе. Пры хрушчоўскай “адлізе” вучыліся ў школе і зараблялі першыя сціплыя грошы, каб дапамагчы бацькам. Пасля перажылі “мяккі таталітарызм”. Кніга Генадзя Дзмітрыева – не дакладна дакументальная. Аўтар дазволіў сабе дзе-нідзе пафантазіраваць.


Храптовіч-Буцянёва, В.А. Злом (1939-1942): успаміны / Вольга Храптовіч-Буцянёва.- Мн.:Кнігазбор, 2011.- 280с.

Род Храптовічаў на працягу стагоддзяў адыгрываў адну з вызначальных роляў у Вялікім княстве Літоўскім, Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі. Але фінал атрымаўся трагічным. У выніку бальшавіцкай навалы 1939 года палац і бібліятэка ў радавым маёнтку Шчорсы былі разрабаваны і знішчаны, а ўладальнікі сядзібы апынуліся хто ў турме, хто ў далёкім выгнанні. Кніга “Злом” – гэта ўспаміы графіні Храптовіч-Буцянёвай пра той перыяд.

Admin
Андреевец, Г.Н. Капитан Франц: повесть / Григорий Андреевец.- Гомель: Барк, 2012.- 256с.

Главный герой этой книги – десантник Франц Клишевич, родом из Ошмян. Он руководил одной из секретнейших разведгрупп в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Молва о капитане Франце ходила по всему Афгану. Через его руки прошло огромное количество секретной информации. Ее внимательно зучали в спецслужбах и штабах Советской Армии. За информацию о нём “духи” назначили большое вознаграждение. Но он был неуловим...
Капитан Клишевич послужил прототипом безымянного капитана-разведчика в фильме Федора Бондарчука “Девятая рота”. С высоты, где держала знаменитый бой девятая разведрота, последним отходил по выпавшему молодому снегу капитан Франц.
Эта книга о братьях по оружию, о друзьях-товарищах и неприглаженной афганской войне.

Татаринов, Ю. Барбара Радзивилл: проза / Юрий Татаринов.-Мн.: Регистр,2012.- 480с.

В сборник исторической прозы вошли: жизнеописание знаменитой красавицы, наследницы владений Гаштольдов, жены великого князя литовского и короля польского Жигимонта Августа – Барабары Радзивилл и авторская версия легенды о трагической любви княжны и садовника.

Татаринов, Ю. Княгиня Менжинская: трилогия / Юрий Татаринов.- Мн.: Регистр, 2011.- 328с.

Трилогия состоит из романов “Вероотступник”, “Княжна Менжинская”, “Мазурский волк” и посвящена судьбам представителей знаменитых родов Коллупайлов и Менжинских.

Рогалеў, А.Ф.Назвы Бацькаўшчыны (тапанімія Беларусі) / А.Ф. Рогалеў.- Мн.: Гомель: Барк, 2011.-216с.

У сваёй чарговай кнізе доктар філалагічных навук А.Рогалеў апавядае пра паходжанне назваў населеных пунктаў і водных аб’ектаў з розных раёнаў Беларусі. А таксама даводзіць некаторыя цікавыя і малавядомыя гістарычныя факты. Навуковы падыход да матэрыялу ўдала спалучаецца з мастацка-публіцыстычным стылем аўтара.

Лыч, Л.Уніяцкая царква Беларусі: этнакультурны аспекты / Леанід Лыч.- 2-е выд.- Мн.: Кнігазбор, 2011.- 128с.

У кнізе Л.Лыча паказаны нялёгкія ўмовы дзейнасці ўніяцкай царквы на Беларусі, яе ўзаемадачаненні з каталіцкай і праваслаўнай канфесіямі.

Лаўрэш, Л. Грэка-каталіцкая (уніяцкая) царква на Лідчыне / Леанід Лаўрэш; пад рэд. докт. гіст. навук С.В. Марозавай.- Полацк: Грэка-каталіцкая парафія Святамучаніка Язафата, 2012.- 128с.

Кніга краязнаўцы Леаніда Лаўрэша прысвечана складанай і трагічнай гісторыі грэка-каталіцкай царквы на Лідчыне ад перыяду стварэння і дзейнасці уніяцкіх прыходаў і базыльянскіх манастыроў у 17-18 стст. да 1839г. Кніга напісана на аснове багацейшага фактычнага матэрялу і суправаджаецца дакументамі з архіваў.
Admin
Крымов, Е. Клятвопреступник: роман/ Егор Крымов.- Мн.: Книжный Дом, 2010.- 384с.-(Детективное агентство «Тандем»).

Егор Крымов как автор произведений детективного жанра хорошо известен читателям уже пятнадцать лет. Роман «Клятвопреступник» - это одна из семи его книг. Главный герой – хирург Иванов покупает здание под отель, который ему нужен для прикрытия преступной деятельности. Разумеется, постояльцы не подозревают, под каким углом зрения их рассматривает хозяин отеля – врач…Сердюков, Н. Когда бессилен закон: роман /Николай Сердюков.- Мн.: Книжный Дом, 2012.-384с. – (Ответный удар).

Герой романа бывший спецназовец Меченый убежден, что если бессилен закон, то ответом на зло может быть только справедливая сила.
Автор Николай Сердюков уже много лет плодотворно работает в жанре криминальной прозы. Он автор девяти широко известных боевиков и многих исторических повестей и очерков.
В библиотеку поступили также его романы:
“Погоня за оборотнем”
“Вырваться из ловушки”
“Криминальное шоу”
“Схватка на побережье”
“Запах золота”
“Охота за компроматом”
“Когда гаснут “звезды”Калебин, П. Формула пророчества: роман /Павел Калебин.-Мн.: Букмастер, 2011.-С.288с.- (Отражение).
Калебин, П. Обреченные на жизнь: роман / Павел Калебин.-М.: Букмастер, 2011.-320с.- (Отражение).

Автор романов Павел Калебин не один год жизни отдал различным российским спецслужбам, его профессия – эксперт-криминалист. Считает, что обычная жизнь полна удивительных историй и загадок. В настоящее время пишет детективы, в основе которых лежат реальные дела, которыми ему приходилось заниматься. В его книгах действительность многогранна и увлекательна, в сюжетах причудливо переплетаются реальность и то, что нам кажется мистическим и загадочным...Викторова, Л. Кукла: роман /Людмила Викторова.-Мн.: Букмастер, 2012.-288с.-(Отражение)

Простое стечение обстоятельств – и обычная кукла становится ключом к разгадке серии таинственных убийств.
Клубок интриг и заговоров влиятельных людей, убийства и бегства. И чем дальше продвигается расследование, тем все становится интереснее и интереснее...Крутько, А. Билет в одну сторону: роман / Александр Крутько.-Мн.:Букмастер, 2012.-256с.- (Отражение).

Молодые талантливые музыканты жаждут славы и направляются на рок-фестиваль. Но вместо праздника и триумфа их ждут события, которые ломают их представления и о себе, и о музыке, и о многих вещах, которые никогда не казались им важными...Ракитина, Н. Ведьма: роман /Ника Ракитина.-Мн.:Букмастер, 2011.-256с.- (Отражение).

В романе есть все – и необычные приключения, и романтическая история, и юмор, и вымысел, причудливо вплетенные в реальную жизнь. Многие захотели бы оказаться на месте главных героев, получивших возможность увидеть жизнь своих предков.
И уж точно, янки при дворе короля Артура не был способен на то, что натворила студентка из Гомеля в ХУІ веке.

Ракитина, Н. Гонитва: роман /Ника Ракитина.-Мн.:Букмастер, 2011.-352с.- (Отражение).
Середина 19 века. Лейтава – годударство, частично охватывающее территорию современной Прибалтики. Жизнь героев проходит в постоянной борьбе за себя, за других, за родину, за право на свободу и любовь.
Этот роман был признан лучшим на международном конкурсе молодых писателей “Еврокон-2008” в Москве.
Гарина, З. Роман с небес: роман / Зоя Гарина.-Мн.: Букмастер, 2012.-320с.- (Отражение).

Когда вопросов больше чем ответов, когда даже Ангел не в силах уберечь от ошибок, когда будущее отражается в зеркале, а настоящее туманно, тогда приходит Любовь.
Не жди милости от людей, если тебе подал Бог. Не проси любви у того, кто живет без сердца. Подними глаза к небу, ведь только оно больше твоей пустоты.


Зимина, Е. Исполнение желаний: роман /Елена Зимина.-Мн.: Современная школа, 2011.- 256с.-
Люди выбирают странные способы исполнения свои желаний. И желания у людей бывают странные.
В банке у судьбы есть все, и разве не обидно, что одним это достается легко, а другие платят такую цену, что после желание становится неактуальным. Может с желанием было что-то не так?

Зимина, Е. Поверить в чудо: роман /Елена Зимина.- Мн.: Букмастер, 2012.- 224с. – (Современный женский роман).


Артюшкевич, А. Монстр: роман / Анна Артюшкевич.- Мн.: Букмастер, 2012.- 448с.- (Современный женский роман).


Ефремова, Т. След на воде: роман /Татьяна Ефремова.- Мн.: Букмастер, 2011.- 256с.- (Современный женский роман).


Лащенко, М. Удержи меня: роман / Мария Лащенко.- Мн.: Букмастер, 2011.- 320с.- (Современный женский роман).
Лащенко, М. Все что у меня есть: роман / Мария Лащенко.- Мн.: Букмастер, 2011.- 256с.- (Современный женский роман).


Песоцкая, В. Верните мне крылья: роман /Виктория Песоцкая.- Мн.: Букмастер, 2012.-224с. - (Современный женский роман).


Сафина, И. Принц для роскошной женщины: роман /Ирина Сафина.- Мн.: Букмастер, 2012.-288с.- (Современный женский роман).Климова, А. Люби меня нежно: романы /Анна Климова.- Мн.: Книжный Дом, 2012.-320с.- (Любовный роман).
Климова, А. Ангелы не плачут: романы /Анна Климова.- Мн.: Книжный Дом, 2012.-320с.- (Любовный роман).
Климова, А. Осенняя женщина: роман /Анна Климова.- Мн.: Книжный Дом, 2012.-320с.- (Любовный роман).
Климова, А. Сердце странника: роман /Анна Климова.- Мн.: Книжный Дом, 2012.-320с.- (Любовный роман).Зайцев, С. Ливонское зерцало: роман / Сергей Зайцев.- Мн.: Книжный Дом, 2012.- 576с.- (История России в романах).
Автор романа - член Союза писателей Беларуси с 1989 года. Его перу принадлежат шестнадцать исторических и детектиных романов. Но поскольку по профессии он врач, то еще широко известен как автор многочисленных оздоровительных бестселлеров.
События в романе происходят во времена Ивана Грозного.
Admin
Чигринов, П.Г. Под тремя коронами: [роман] / П.Г.Чигринов.- Мн.: Букмастер, 2011.- 448с. – (Исторический остросюжетный роман)

Автор романа, доктор исторических наук, профессор Петр Гаврилович Чигринов, описывает события, происходящие во времена противостояния Великого княжества Литовского и московского князя Ивана ІІІ. В центре романа - король польский и великий князь литовский Казимир, его сыновья Александр и Сигизмунд, московский князь Иван ІІІ и другие исторические фигуры, их политические решения, образ жизни, мироввоззрение и хитросплетение человеческих судеб и взаимоотношений.Зимина, Е. Тоннель для кролика: роман /Елена Зимина.- Мн.: Букмастер, 2012.- 288с.- (Современный женский роман).

Археологическая экспедиция превратилась в триллер…. Загадочные исчезновения, личные трагедии, убийство… Старая рукопись, странные видения – что это? Нечто сверхъестественное, бред больного воображения или действие неизвестного яда? Не много ли для девушки, привыкшей работать в тишине института?Щеглова, Л. Ангелы приходят ночью:роман / Лия Щеглова.-Мн.: Букмастер, 2012.- 384с. – (Современный женский роман).

Он постоянно попадается на ее дороге, лезет в ее жизнь и навязывает свою помощь? Может, он просто манипулирует ею в каких-то своих целях? А может он маньяк?.. Или ангел?...Щеглова, Л. Кому нужна правда:роман / Лия Щеглова.- Мн.: Букмастер, 2012.- 288с.- (Современный женский роман).

Как можно не радоваться новой высокооплачиваемой работе? Но все не так просто... Обычное поручение шефа может ввергнуть в водоворот совершенно невероятных событий. И еще неизвестно чем все закончится.Груздов, А. Правило мести: роман / А.Груздов, Е.Конышева.-Мн.:Букмастер, 2012.-256с.- (Серия “Под прицелом”).

Могущественный “Орден Ста” подмял под себя уже многие правительства и страны, осталась только Россия... Единственная структура, способная защитить страну – Управление национальной стратегической безопасности “Вектор-100”. А в ней служат два неуемных, взбалмошных, остроумных и находчивых курсанта-стажера академии МВД.


Груздов, А. Метод исключения: роман / А.Груздов, Е.Конышева.-Мн.:Букмастер, 2012.-256с.- (Серия “Под прицелом”).

Переигравшие, в предыдущем романе, элитных киллеров таинственного “Ордена Ста” сотрудники Управления национальной стратегической безопасности России “Вектор-100”, под видом крупных безнесменов отправляютя во Францию. Их задача – тайно вывезти в Россию гениального финансового предсказателя Мишеля Фуко. Неизвестно выполнят ли они задание, но приключения их ждут в любом случае...
Admin
Праўдзін, В.А. Вяртанне з апраметнай: дэтэктыўны раман/ В.А.Праўдзін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. — 397 с.

“Вяртанне з апраметнай” — прыгодніцка-дэтэктыўны раман Віктара Праўдзіна, аўтара ўжо вядомых кніг “Візіцёр з Поўначы”, “ Эксгумацыя”, “Шлях на Галгофу”, “Танцавальны марафон”, “Нелюбімыя гінуць” і іншых.
Жыццё прымушае галоўнага героя рамана Андрэя Бусла прайсці “сем колаў пекла”: яму лёсіць трапіць на ўласнае пахаванне, даводзіцца разблытваць пакручастую інтрыгу, дзе спляліся каханне і палітыка, сяброўства і грошы, мінулае і будучыня; урэшце, разгадкі беларускіх таямніц ён знаходзіць… за акіянам.

Савіцкі,А.А. Пісьмо ў Рай: раман¬-споведзь / Алесь Савіцкі.— Мінск: Маст. літ., 2012.— 221 с.

Няпростае, але цікавае на падзеі жыццё выпала на долю выдатнага беларускага пісьменніка Алеся Савіцкага.Свой раман¬споведзь ён прысвяціў бацьку, ад якога атрымаў у спадчыну такі маральны запал, які дапамагаў яму ў самыя цяжкія хвіліны. Чытач адчуе і сапраўдную мацярынскую і сыноўнюю любоў, вышэй за якую няма нічога ў свеце. Споведзь аўтара — глыбока псіхалагічная, сатканая з роздуму і разваг героя, нашага сучасніка, які сіліцца спасцігнуць глыбінную сутнасць падзей грамадскіх, што знітаваны з лёсам асабістым і хвалююць сёння кожнага з нас.

Федарэнка, А.М. Ланцуг : аповесці / Андрэй Федарэнка.— Мінск : Маст. літ., 2012.— 240 c.— (Беларуская проза ХХІ ста¬годдзя).

Новую кнігу прозы Андрэя Федарэнкі складаюць шэсць аповесцей, напісаных у розныя гады. Як і заўсёды, проза А. Федарэнкі чытаецца лёгка. Але гэта зусім не лёгкае чытво. Аўтар імкнецца спасцігнуць духоўны свет сучасніка, зразумець яго клопаты і трывогі. Творы пісьменніка вызначаюцца лю¬боўю да чалавека, добрым веданнем жыцця, тонкім псіхалагізмам, шчы¬расцю.

Глушакоў,У. Зборнік прозы/ Уладзімір Глушакоў, Анатоль Крэйдзіч.- Мінск: Беларусь, 2012.- 360с.

У кнігу ўвайшлі празаічныя творы сучасных беларускіх пісьменнікаў Уладзіміра Глушакова і Анатоля Крэйдзіча.
Зборнік прозы разлічаны на шырокае кола чытачоў.

Карлюкевіч, А. І марам волю дам. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. — 304 с.

Літаратурна-краязнаўчае даследаванне знаёміць з гісторыяй аднаго з рэгіёнаў Міншчыны. На старонках кнігі чытача чакаюць сустрэчы з А. Ельскім, М. Чаротам, Я. Коласам, А. Вольным, П. Глебкам, М. Паслядовічам, П. Рунцом, А. Бачылам, Г. Кляўко, Т. Бондар і іншымі беларускімі паэтамі, празаікамі, драматургамі. Шматхто з іх нарадзіўся на Пухавіччыне,іншыя былі тут частымі гасцямі, пісалі свае творы на беразе Свіслачы, у маляўнічых лясных вёсках Беразянка, Глушка, Падбярэжжа…
Admin
Рублеўская,Л. Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега: раман прыгодніцкі і фантасмагарычны/ Людміла Рублеўская.- Мн.: Рэдакцыя газеты “Звязда”, 2012.- 272с.

XVIII стагоддзе... Час авантурыстаў і алхімікаў, чароўных дам і адважных рыцараў, палацавых інтрыгаў і крывавых войнаў... У прыгодніцка-гістарычным рамане Людмілы Рублеўскай "Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега”, першага з трылогіі, вы сустрэнецеся са збеглым вучнем Менскага езуіцкага калегіюму Пранцішам Вырвічам і доктарам Баўтрамеем Лёднікам з Полацку, якім давядзецца пабываць у сутарэннях Слуцку, Менску і Полацку, выратаваць Сільфіду, паездзіць у жалезнай чарапасе, вынайдзенай Леанарда да Вінчы, здабыць дзіду Святога Маўрыкія і не аднойчы біцца за ўласны гонар і за Беларусь. Тлум прыдарожнай карчомкі, абед у князя Гераніма Радзівіла, змова менскага магістрату супраць Пане Каханку, таямніца полацкага аптэкара Лейбы... Яскравы партрэт эпохі, дзе ёсць месца і сляпому лірніку, і вялікаму гетману, найміту-забойцу і італьянскаму опернаму спеваку, сястры ўсемагутнага магната і прадажнаму суддзі... Вы пераканаецеся, што прыгоды беларускіх герояў не менш захапляльныя, чым французскіх мушкецёраў ці рускіх гардэмарынаў.

Макоўскі, А. П. Ціхае жыццё : апавяданні / Алесь Макоўскі.— Мінск : Маст. літ., 2012.— 335 с.

Аўтар кнігі прозы «Ціхае жыццё» Алесь Макоўскі — чалавек вясёлага, жыццелюбівага таленту, назіральны і чуйны да народнага слова. Амаль кожнае апавяданне прасякнута аўтарскай усмешкай, народным гумарам, а то і сатырай. Героі яго твораў у пастаянным пошуку ісціны, яны радуюцца і смуткуюць, перажываюць, змагаюцца, і жыццё ў іх зусім не «ціхае».

Літаратура першай паловы ХІХ стагоддзя / укладанне і каментарыі М. В. Хаўстовіча ; навук. рэд. С. Л. Гаранін.— Мінск : Маст. літ., 2012.- Т.3 — 1086 с.— (Залатая калекцыя бела¬рускай лі¬таратуры)

Трэці том «Залатой калекцыі беларускай літаратуры» склалі творы перыяду рамантызму, перыяду станаўлення сучаснай беларускай мовы. Хоць польская мова яшчэ пануе ў літаратуры, але менавіта пісьменнікі гэтай пары адкрываюць для сябе і свету новы культурны абсяг — Беларусь. У кнігу ўвайшлі найлепшыя ўзоры лірыкі пачатку ХІХ ст., а таксама балады, паэмы, раманы, мемуары, першыя этнаграфічныя і гістарычна-літаратурныя даследаванні. Шмат якія творы ўпершыню перакладзеныя на беларускую мову, а хрэстаматыйныя — падаюцца ў новых, больш дакладных рэдакцыях. Кніга адрасуецца шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй і культурай Беларусі.

Чаргінец,М.І. Сыны: раман/ Мікалай Чаргінец; пераклад з рускай Алеся Марціновіча.- Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2012.- 392с.

Афганістан – гэта мужнасць і гераізм. Але Афганістан – таксама незагойны боль і памяць. А яшчэ непрадказальнасць падзей, учынкаў, сітуацый. Гэта, як ніхто іншы, ведае вядомы беларускі пісьменнік Мікалай Чаргінец, бо ён сам прайшоў праз Афганістан. Таму невыпадкова яго раман «Сыны» карыстаецца такой вялікай папулярнасцю, перакладзены на многія мовы. Цяпер гэты твор выходзіць па-беларуску.

Королев,А. Красное солнце: триллер/ Александр Королев.- Минск, Издательский дом «Звязда», 2013.- 272с.

В своём триллере Александр Королёв создал образы людей 80-90-х годов прошлого века. Сложные линии сюжета сплетаютсяв клубок захватывающих событий, герои не раз оказываются на грани жизни и смерти. Перед глазами читателя предстают как чистые сердцем люди, так и бандиты и убйцы, способные на мерзкие поступки. Непросто складывается судьба главных героев, борьба за счастье и любовь стоит им титанических усилий. Для широкого круга читателей.

Кожедуб,А.К. Эликсир жизни: рассказы/ Алесь Кожедуб.- Минск: Издательский дом «Звязда», 2013.- 312с.

В сборник известного писателя, лауреата Шолоховской и Бунинской литературных премий Алеся Кожедуба «Эликсир жизни» вошли рассказы, публиковавшиеся во многих российских и белорусских литературных журналах и газетах. Автор является признанным мастером жанра рассказа. Действие происходит во многих городах и весях нашей планеты, от юга Франции до Срединного Китая, однако во всех рассказах главной остается Беларусь. Изящный стиль, тонкий юмор, острота сюжета вызовут несомненный интерес современного читателя.
Admin
Барадулін, Р. Сябрына: вершы : для дашк. узросту / Рыгор Барадулін ; маст. Мая Пракаповіч.— Мінск : Маст. літ., 2013.— 24 с. : іл.

Новая серыя кніг «Нашым дзеткам» адрасуецца самым маленькім і адкрываецца цудоўнымі вершамі для дзяцей народнага пісьменніка Беларусі Рыгора Барадуліна.

Антонович, С. В. Черный омут Немана: исторический роман / Славомир Антонович. — Минск : Маст. літ., 2012.— 351 с.

Долгое время в водах Немана находили тела молодых девушек. Следователи Гродненской областной прокуратуры сбились с ног, идя по запутанным следам неуловимого оборотня-маньяка в милицейских погонах Сергейчика. В книге известного писателя Славомира Антоновича, долгие годы проработавшего в высших органах государственной власти, в том числе в Верховном Суде и Генеральной прокуратуре, рассказывается о непростой службе прокурорских работников, о любви, бескорыстной дружбе и верности, о профессионалах и карьеристах. Захватывающие драматические сюжеты основаны на реальных фактах.

Резанович, А.И. Полынь-¬вода: роман-хроника / Анатолий Резанович.— Минск: Маст. літ., 2012.— 398с.

Вторая книга остросюжетного романа¬-хроники Анатолия Резановича «Полынь¬-вода» посвящена сложнейшим вопросам истории нашей родины, непосредственно влияющим на судьбы героев повествования, которых коснулись все сложности перестроечного периода: от Чернобыля до ГКЧП. Само название романа направляет мысли читателя к чернобыльской трагедии. Лейтмотивом всей книги проходит мысль, что в жизни нет ничего, чтобы не смог пережить человек...

Рублеўская, Л. І. Ночы на Плябанскіх млынах: раман, аповесці, апавяданні / Людміла Рублеўская. - Мінск : Маст. літ., 2013. - 526 с.

У кнігу вядомай пісьменніцы Людмілы Рублеўскай увайшлі гатычны раман "Скокі смерці", у якім журналістка Ганна Барэцкая і рэстаўратар Юрась Дамагурскі разгадваюць таямніцу сярэдневечных гадзіннікаў, аповесць "Ночы на Плябанскіх млынах", дзе міфы і легенды Мінска пераплятаюцца ў запамінальную містычна-рамантычную карціну, цыкл "Старасвецкія міфы горада Б*", што спалучае антычныя міфы і рэаліі старасвецкага беларускага мястэчка, а таксама апавяданні, у якіх дзейнічаюць і паўстанцы Каліноўскага і Касцюшкі, і нашы сучаснікі. Героі Людмілы Рублеўскай вырашаюць адвечныя праблемы выбару паміж годнасцю і бяспекай, каханнем і здрадай, захаваннем гістарычнай памяці і абыякавасцю. У кнізе ёсть і прыгоды, і містыка, і гумар, і псіхалагізм, і развагі над лёсам Беларушчыны.

Правдин, В. А. Тайна минских перекрестков: кинороман / Виктор Правдин.- Минск: Маст. літ., 2013.- 318 с.

Минск, Раков, Плещеницы, Шарковщина, Браслов - те города и местечки, где главный герой Андрей Бусел проходит свои "семь кругов ада". Волею злого рока он участвует в собственных похоронах и с этого момента начинает тайно "раскручивать" не только мафиозный наркотрафик, но и собственное заказное убийство. И все же ключ к тайным хитросплетениям авантюристов и международного криминала, туго завязанным в Беларуси, будет найден и не где-нибудь, а в США.
Admin
Николай Чергинец. Иного не дано : повести жизни, воспоминания, интервью.— Минск : Маст. літ., 2012.— 439 с. ил.— (Наш современник).

В наше сложное время трудно стать яркой личностью, чья судьба неразрывно связана с национальным самоутверждением и заботами родной Беларуси. Именно таков Николай Иванович Чергинец — известный писатель, воин¬интернационалист, политик, общественный деятель и просто прекрасный человек. Книга, которую вы держите в руках, посвящена мирным и ратным делам нашего современника и приурочена к 75¬летию со дня его рождения.

Белорусский путь / О. В. Пролесковский [и др.]; под ред. О. В. Пролесковского и Л. Е. Криштаповича. — Минск : Маст. літ., 2012. — 559с.

В книге раскрываются важнейшие особенности внутриполитического и международного развития Беларуси в постсоветский период. Анализируется диалектика провозглашения независимос¬ ти, выясняется характер и динамика развития промышленности и сельского хозяйства, осмысливается феномен национальной идеи и раскрывается роль средств массовой информации, показывается необходимость сохранения и развития национальной культуры белорусского народа. Издание рассчитано на научных работников, преподавателей, студентов, управленцев, а также всех, кто интересуется вопросами белорусского пути развития. Впервые издание вышло в 2010 году.

Літаратура першай паловы ХІХ стагоддзя / укладанне і каментарыі М. В. Хаўстовіча ; навук. рэд. С. Л. Гаранін.— Мінск : Маст. літ., 2012.— 1086 с.— (Залатая калекцыя бела¬рускай лі¬таратуры ; т. 3)

Трэці том «Залатой калекцыі беларускай літаратуры» склалі творы перыяду рамантызму, перыяду станаўлення сучаснай беларускай мовы. Хоць польская мова яшчэ пануе ў літаратуры, але менавіта пісьменнікі гэтай пары адкрываюць для сябе і свету новы культурны абсяг — Беларусь. У кнігу ўвайшлі найлепшыя ўзоры лірыкі пачатку ХІХ ст., а таксама балады, паэмы, раманы, мемуары, першыя этнаграфічныя і гістарычна-літаратурныя даследаванні. Шмат якія творы ўпершыню перакладзеныя на беларускую мову, а хрэстаматыйныя — падаюцца ў новых, больш дакладных рэдакцыях. Кніга адрасуецца шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй і культурай Беларусі.

Пад крыламі Дракона: Сто паэтаў Кітая/ уклад. і пер. на беларус. мову Міколы Мятліцкага.- Мінск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2012.- 280с.

Вось ужо на працягу дваццаці чатырох стагоддзяў існуе пісьмовая паэзія Кітая. У розныя эпохі яе тварылі самыя таленавітыя і адукаваныя людзі, пакідаючы для нашчадкаў своеасаблівы мастацкі летапіс жыцця многіх і многіх пакаленняў сваіх суайчыннікаў. У зборніку «Пад крыламі Дракона», укладальнікам і перакладчыкам якога з’яўляецца лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, паэт Мікола Мятліцкі, прадстаўлены творы ста самых адметных паэтаў кітайскай літаратурнай гісторыі, пачынаючы з далёкай старажытнасці – ІV стагоддзя да нашай эры – і заканчваючы творамі паэтаў нядаўна сышоўшага ў гісторыю ХХ стагоддзя.
Admin
Федарэнка,А. Вёска: аповесці, апавяданні/ А.Федарэнка.- Мінск: Беларусь, 2013.- 352с.

У кнігу прозы Андрэя Федарэнкі ўвайшлі выбраныя лепшыя творы.

Иванов-Смоленский,В. Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер: реминисценция /В.Иванов-Смоленский.- Минск, 2012.- 384с.

Что же касается привычных спутников кота Бегемота, то они вообще не особо выделялись на фоне различных экзотичных фигур. В толпе шныряли люди и с более зверскими рожами, чем у Азазелло. А халат Фагота, хоть и необычен был расцветкой, зато покрой в глаза не бросался. Иные были и в более диковинных одеждах. Город поражал обилием рас и народностей. Мавры, парфяне, греки, сирийцы, паннонцы, фракийцы, аравийцы, германцы, галлы, каппадокийцы обильно разбавляли более многочисленных разноликих римлян и …

Елфимов,В. Серьезные люди так не делают/ Вадим Елфимов.- Минск, 2012.- 512с.

И бронированный «мерседес» от смерти не спасет, если она по пятам ходит. Олигарх Марков по прозвищу Старик железной рукой правил прессой, безжалостно уничтожая и поглощая конкурентов. А когда пришел его час, отправился Старик на небеса. Известный журналист Андрей Соболин заподозрил, что его патрон умер не своей смертью, и начал собственное расследование. Вскоре подозрения подтвердились — его самого попытались убить, да не вышло. Теперь, кто кого опередит, неизвестно — либо Соболин найдет заказчика, либо киллер найдет журналиста…

Афяроўскі, А.Р. Любачка : раман. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. — 494 с.

“Любачка” — новы раман добра вядомага чытачу пісьменніка, які найбольш запомніўся па дакументальна-мастацкай аповесці “Святло паўночнага ззяння”, дэтэктыўна-прыгодніцкіх раманах “Двое на тонкім лёдзе”, “Феафанія”, “ Анэлін хутар”.
Галоўная гераіня рамана — дзіця Вялікай Айчыннай вайны, бо маці, вясковая настаўніца нямецкай мовы, нарадзіла яе ад фашысцкага афіцэра, каб выратаваць трох маленькіх сыночкаў. Гэтая акалічнаць паўплывала на ўсё жыццё Любачкі…

Гальпяровіч, Н.Я. Сюжэт для вечнасці : вершы, проза. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. — 255 с.

Для паэзіі і прозы Навума Гальпяровіча характэрныя шчырасць, высокі напал думкі, паважлівае стаўленне да роднага слова. Глыбокі лірызм прасякнуты грамадзянскай страснасцю, бо амаль у кожным радку — сыноўняя любоў да роднага Полацка, Беларусі. Гэта робіць творчасць аўтара адметнай і запамінальнай. Яна адзначана дипломам рэспубліканскага творчага конкурсу «Лепшы твор 2008 года ў галіне паэзіі», лаўрэатствам у шматлікіх іншых творчых конкурсах.
У кнізе прадстаўлены лепшыя творы розных гадоў, якія ярка сведчаць пра творчы здабытак вядомага паэта, празаіка, эсэіста.

Песня пра хлеб: зборнік паэзіі для ст. шк. узросту/ уклад. Віктара Шніпа.- Мінск: Маст. літ., 2012.- 230с.- (Школьная бібліятэка).

У кнігу ўвайшлі лепшыя творы лўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатоля Вярцінскага з кніг “Песня пра хлеб”, “Тры цішыні”, “Чалавечы знак”, “Ветрана” і лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Васіля Зуёнка з кніг “Сяліба”, “Маўчанне травы” і “Гронка цішыні”.Admin
Іх было чацвёра : аповесць, апавядан¬ні / Галіна Ва¬сілеўская.— Мінск : Маст. літ., 2013.— 174 с.

У кнігу Галіны Васілеўскай уваходзіць аповесць «Сем Я». Гэта 150 гадоў радавода аўтара. Аповед¬успамін «Іх было чац¬вёра» — пра чатырох салдат Вялікай Айчыннай вайны, пісьменнікаў Івана Шамякіна, Андрэя Макаёнка, Аляксея Кулакоўскага і Пятра Васілеўскага, якія сябравалі ўсё жыц¬цё. Іншыя творы таксама зацікавяць не толькі старэйшае пакаленне чытачоў, а і маладых, якія толькі на парозе сталага жыцця...

Цвёрды арэшак : апавяданні, абразкі, прыпавесці, фантазіі, навелы / укладанне Алены Масла.— Мінск : Маст. літ., 2013.— 286 с.— (Маладзік).

Аповеды пра юнацкія мары і летуценні, першае каханне, сустрэчы з незямнымі цывілізацыямі, гістарычнае мінулае складаюць гэтую кнігу з серыі «Маладзік».

Кава для дамавіка : апавяданні, аповесць / Раіса Бараві¬кова. — Мінск : Маст. літ., 2013. — 302 с. — (Беларуская проза ХХІ стагоддзя).

Творы гэтай кнігі напісаны ў плыні псіхалагічнай фан¬тастыкі. Калі чалавеку пачынае надакучаць будзённая адна¬стайнасць зямнога свету, ён шукае ў сваіх думках свет пара-лельны. Менавіта гэты, паралельны свет пісьменніца Раіса Баравікова вельмі арганічна ўпісвае ў свет творчай фантазіі. У выніку атрымліваюцца займальныя і вельмі праўдзівыя сюжэты на тэмы жыцця і смерці, кахання і расчараванняў.

На сёмым небе : аповесці, апавяданні / Міледзій Кукуць.— Мінск : Маст. літ., 2013.— 221 с.

У кнігу Міледзія Кукуця ўвайшлі творы, напоўненыя верай, надзеяй, каханнем і любоўю. Аўтар шчыры ў сваіх пачуццях, і таму створаныя ім вобразы ўспрымаюцца як рэальныя. У апавяданнях узнімаюцца вострыя праблемы сучаснасці.

Камейша,К.В. Ад Кромані да Свяцязі: лірічныя запісы, мініяцюры, эсэ/ Казімір камейша.- Мінск: Маст. літ., 2013.- 414с.

Новая кніга Казіміра Камейшы “Ад Кромані да свяцязі” – своеасаблівы працяг яго папярэдняй кнігі “Паміж кубкам і вуснамі”, якую склалі мініяцюры і лірычныя запісы. Гэта – новыя назіранні, роздум над перажытым, філасофскае асэнсаванне шматлікіх з’яў жыцця і прыроды.
Асобны раздзел кнігі склалі эсэ, дзе аўтар займальна, з нечаканага боку, распавядае нам пра творчасць вядомых пісьменнікаў, а таксама івянецкіх ганчароў, сваіх землякоў.

Admin
Сердюков,Н.Н. На семи ветрах: повести/ Николай Сердюков.- Минск: Изд. дом «Звязда», 2013.- 272с.

Исторические повествования и миниатюры Николая Сердюкова – о любовных отношениях. Показана Российская империя XIX века, в состав которой входила и территория Беларуси. Используются исторические свидетельства и догадки, почерпнутые из мемуарных источников. Героями книги стали члены императорской фамилии, блистательные мужчины и женщины из тогдашней элиты, литераторы, художники и музыканты. Для широкого круга читателей.

Бутэвіч,А. Таямніцы Нясвіжскага замка: падарожжа ўглыб стагоддзяў з Уладзіславам Сыракомлем/ Анатоль Бутэвіч.- Мінск: Выд. дом “Звязда”, 2013.- 191с.

Кніга расказвае пра найбольш значныя і займальныя старонкі гісторыі Нясвіжскага замка, горада Нясвіжа і роду князёў Радзівілаў, якія лічыліся некаранаванымі каралямі. Сёння архітэктурна-культурны комплекс рэзідэнцыі Радзівілаў у Нясвіжы ўключаны ў Спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.

Гужалоўскі,А.А. Чырвоны аловак: нарысы па гісторыі цэнзуры ў БССР: у 2 кн./ А.А.Гужалоўскі.- Кн.1 1919-1941гг..- Мінск: Рэдакцыя газеты”Звязда”, 2012.- 304с.

На падмурку вялікага аб’ёму архіўных дакументаў, перыёдыкі, сучасных даследаванняў у кнізе ўпершыню паказана гісторыя стварэння і функцыянавання сістэмы партыйна-дзяржаўнага інфармацыйнага кантролю ў БССР у 1919–1941 гг. Чытачы зазірнуць у «святая святых» савецкай ідэалогіі – Галоўлітбел і Галоўрэперткам, якія доўгія гады ажыццяўлялі інфармацыйную і культурную палітыку Камуністычнай партыі, даведаюцца пра цэнзурныя лёсы літаратурных і мастацкіх твораў, сродкаў масавай інфармацыі і культурнай спадчыны Беларусі. Кніга адрасавана гісторыкам, філолагам, журналістам, культуролагам, студэнтам гуманітарных спецыяльнасцей, а таксама шырокаму колу чытачоў, якія імкнуцца глыбей зразумець гісторыю Беларусі.

Сапожков,Ю.М. Меж духом и словом: критические статьи, диалоги, эссе/ Юрий Сапожков.- Минск: Літаратура і мастацтва, 2012.- 272с.

Книга Юрия Сапожкова «Меж духом и словом» в продолжение вышедшей четыре года назад книги «На просторе слова» рассматривает тенденции белорусской литературы нашего времени, профессиональные и психологические аспекты творчества известных писателей и поэтов. Глубокий анализ рассматриваемых произведений в стиле мастер-класса полезен как литераторам, студентам филфаков и учащимся средних школ.

Мушынскі,М. Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі: жыццёвы і творчы шлях Максіма Гарэцкага/ М.Мушынскі.- Мінск: Беларус. навука, 2013.- 543с.

У кнізе разглядаецца драматычны жыццёвы і творчы шлях класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага (1893-1938), выдатнага майстра слова, дзеяча-адраджэнца, асветніка, аднаго з заснавальнікаў нацыянальнай мастацкай прозы, айчыннага літаратуразнаўства і крытыкі, выдаўца, публіцыста, ацэньваецца яго роля ў станаўленні нацыянальнай свядомасці, развіцці беларускай думкі і культуры.

Трахимёнок,С.А. Феномен Бубна: повесть, рассказы/ Сергей Трахимёнок.- Минск: Изд. дом «Звязда», 2013.- 224с.

В новую книгу Сергея Трахимёнка вошла повесть «Феномен Бубна», главный герой выписывается из больницы, частично потеряв память. И хотя его самого это состояние вполне устраивает, окружение упорно пытается помочь герою узнать его прошлое. В конце концов, его втягивают в эксперимент, который должен ответить на вопрос, кто он и откуда у него такие феноменальные способности. Ответ повергает окружающих в шок.
Admin
Климкович,М.А. Теолог: кинороман/ Максим Климкович, Владимир Степан. - Минск: Издательский дом «Звязда», 2013.- 256с.

Господь дал людям скрижали, вырезанные в камне. Дьявол – отлитые из золота. Кто сумеет прочитать дьявольское послание, будет править миром. Последним в руках их держал Наполеон Бонапарт, но при отступлении награбленные французским императором сокровища провалились в болото.
И вот уже в наши дни золотые скрижали напоминают о себе. Чтобы поднять их из болотной топи, в небольшом белорусском Борислове появляется посланник Дьявола. Ему противостоит теолог – советник Святого престола Павел Кардонский. Только им двоим понятна истинная суть череды загадочных смертей и таинственных происшествий, потрясшей тихий городок.


Янкова,А. Тайны Августовского канала: романы/ Алла Янкова. - Минск: Кнігазбор, 2013. - 88с.

Историческая романтика, накал чувств, разногласия и страдания обычных людей, втянутых событиями в конфликты времён на территории Беларуси, представлены жизненным путём главного героя в романе.


Пільштынава,С. Авантуры майго жыцця: раман/ Саламея Пільштынава. - Мінск: Маст. літ., 2008. - 333с.

Успаміны наваградскай лекаркі Саламеі Пільштынавай (Русецкай) зместам нагадваюць прыгодніцкі раман. За сваё жыццё, поўнае нечаканасцей і авантуры, аўтарка наведала шматлікія краіны і гарады, мела доступ да двара турэцкага султана, расійскае імператрыцы Анны Іванаўны, аўстрыйскага імператара, князёў Радзівілаў, Патоцкіх, Сангушкаў. Прыродны розум, смеласць і знаходлівасць дазвалялі ёй з гонарам выходзіць з самых неверагодных і небяспечных сітуацый.


Марціновіч,А.А. Успамін пра будучыню: мастацка-гістарычныя апавяданні, эсэ/ Алесь Марціновіч. - Мінск: Маст. літ., 2012. - 526с.- (Гісторыя ў асобах)

За крыху нечаканай назвай новай кнігі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Алеся Марціновіча - глыбокі сэнс. Героі мастацка-гістарычных апавяданняў, эсэ – свайго роду маякі, святло якіх даходзіць праз смугу часу. Як жывых успрымаеш князёў Расціслава Мсціслававіча і Даўмонта-Цімафея, беларуса па нацыянальнастці народнага артыста СССР В.Качалава і Ф. Сапегу, які па некаторых версіях з’яўляецца прататыпам аднаго з герояў рамана Э.Сю “Парыжскія тайны”; Міхаіла Янкоўскага, які першым пачаў вырошчваць жэньшэнь, і “мнагагрэшнага мніха” М. Сматрыцкага ды іншых, кім нельга не ганарыцца...
Admin
Тарасевич, О.И. Плачущий ангел Шагала: роман/ Ольга Тарасевич.- Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2012.- 296с.

Белый ангел – любовь. Синий – грусть. Розовый – нежность. Зелёный – цвет зависти и ненависти. Художник Марк Шагал подарил нам свой мир со светлыми ангелами и влюблёнными, парящими над землёй. Но спустя десятилетия из-за одной его неизвестной работы стали совершаться преступления. Расследуя убийство московского антиквара Ивана Корендо, следователь Владимир Седов понимает: эта смерть – лишь одно из звеньев кровавой цепи. Ради картины Шагала преступник готов на всё. Писательница Лика Вронская начинает догадываться, кто идёт к своей цели по трупам, но уже слишком поздно изменить ситуацию. Зеленый ангел превратился в демона. Он не ведает жалости.

Брава, А.В. Дараванне = Прощение = Vergebung: аповесць/ Алена Брава; пер. на ням. мову Андрэ Бёма.- Мінск: Выдавецкі дом ” Звязда”, 2013.- 208с.

Старажытнагрэчаскае слова ” алетэйя” ( ”ісціна” ) літаральна азначае ”адсутнасць забыцця”. Страціўшы памяць, непазбежна губляеш ісціну,- да такой высновы прыходзіць гераіня аповесці Алены Брава ”Дараванне” беларуска Ларыса Вашкевіч, вымушаная даглядаць у Германіі Ганса Краўза – цяжкахворага бацьку свайго мужа. Аднойчы Ларыса, чыя сям’я пацярпела ад фашызму ў гады акупацыі Беларусі, даведваецца пра тое, што Ганс у гэты час служыў у верхмаце, і не дзе-небудзь, а ў яе родных мясцінах. Рашэнне жанчыны адназначнае: пакінуць дом былога акупанта. Аднак ні муж, ні суайчынніца-эмігрантка, ні нават дарослая дачка не разумеюць яе.
Дык што прымушае Ларысу Вашкевіч ноччу не спаць : выхадкі былога нямецкага салдата, які пакутуе на хваробу Альцегеймера і таму лічыць, што вайна яшчэ працягваецца? Ці ”замацаванне афекту” гістарычнай памяці? Адказ на гэтыя пытанні дае аповесць, прызначаная для шырокага кола чытачоў.

Супрунчук, В.П. Цвіў белы-белы бэз: аповесць, апавяданні/ Віктар Супрунчук.- Мінск: Маст. літ., 2013.-271с.

Кніга прозы Віктара Супрунчука, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Івана Мележа, - пра каханне, нянавісць, мітусню, у якой чалавек, спрабуючы знайсці штосці значнае, губляе сябе, без сэнсу страчваючы каштоўныя часіны жыцця. А ісціна і сэнс у самім чалавеку.

Масарэнка, А.Г. Удзячны калодзеж: кніга прозы/ Алесь Масарэнка.- Мінск: Маст. літ., 2013.- 320с.

У сваю кнігу вядомы празаік Алесь Масарэнка ўключыў творы, напісаныя пераважна ў кароткім жанры. Хутказменнасць падзей дыктуе надзвычай мабільную форму, як, да прыкладу, начыркі, з дапамогай якіх пісьменнік амаль імгненна адгукаецца на тыя ці іншыя жыццёвыя факты. Менавіта ў сціслым тэксце жывое, каларытнае слова апынаецца як бы навідавоку, прыцягвае ўвагу, зачароўвае і, несумненна, узвышае мастацкую вартасць твора.
Admin
Деньги, кредит, банки: учеб./ Г.И. Кравцова [и др.];под ред. Г.И. Кравцовой.- Минск: БГЭУ, 2012.- 639с.
Для студентов и преподавателей экономических специальностей высших учебных заведений, работников банков, финансовых структур, других специалистов. Раскрывается широкий круг вопросов, связанных с теорией денег, кредита, банков. Рассмотрены сущность, роль, виды денег, организация денежного оборота, понятие и типы денежных систем. Дана характеристика кредита, его форм, сущности банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, их операций, услуг, рынка ссудных капиталов. Освещены валютные, кредитные, расчетные взаимоотношения в сфере международных финансово-кредитных организаций.

Шишигина-Потоцкая, К. Я. Несвиж и Радзивиллы/ К.Я. Шишигина-Потоцкая.- Минск: Беларусь, 2013.- 222с.: ил.
Рассматривается происхождение легендарного рода Радзивиллов, судьба его известных представителей, которая была тесно связана с историей города Несвижа, ставшего главной резиденцией Радзивиллов, центром культуры Великого Княжества Литовского, Русского, Жемойтского, вторым городом в государстве после Вильни.

Мой горад – гонар мой: зб. вершаў / уклад. Серафіновіч К. А.- Ліда: Лід. друк., 2013.-68с.
Да 690-годдзя горада Ліда мясцовыя паэты ў вершаванай форме занатавалі свае думкі, уражанні, звязаныя з родным горадам.
У сваіх творах аўтары імкнуцца асэнсаваць гістарычнае мінулае горада, перадаць уласнае захапленне прыгажосцю і ўтульнасцю родных мясцін, выказаць гонар за працоўныя і духоўныя дасягненні таленавітых лідзян.
Зборнік “ Мой горад – гонар мой” змяшчае на сваіх старонках эмацыянальна насычаныя лірычныя вершы, у якіх разам з тым прысутнічае глыбокі сэнс, прадуманасць у падачы вобразаў.
Admin
Бутэвіч, А. Я адной табе належу...: аповесць і апавяданні / А.Бутэвіч.-
Мінск : Беларус. навука, 2013.- 273с.
Аповесць “Апошняе ігрышча” прысечана далёкім падзеям, што адбываліся некалі на нясвіжскім хутары Язавец. Працоўныя будні, народныя святы, гулянні, забавы, ігрышчы, каханне... Жыццё тут віравала ва ўсіх сваіх праявах. Аднак хапала і трывожнага: не надта далёка праходзіла дзяржаўная мяжа паміж Польшчай і Савецкай Беларуссю. Гэтая трывога асабліва адчуваецца ў другой, дакументальнай частцы аповесці. Памяці бацькоў і аднахутаран прысвечаны апавяданні, што ўключаны ў кнігу. Творы вызначаюцца незвычайнай пачуццёвасцю, самабытнымі характарамі, трапнымі назіраннямі.

Вераціла,С. Разбітае сэрца Вітаўта : аповесць- мінімум, апавяданні, казкі,
Мініяцюры / Сяргей Вярціла.- Мінск : Маст. літ., 2013.- 174с.- (Маладзік).
Сяргей Вераціла сваёй прозай працягвае традыцыі, закладзеныя Кузьмой Чорным, Міхасём Стральцовым, Алесем Жуком. Тонкі лірызм твораў спалучаецца з глыбокім псіхалагічным аналізам, а характар герояў раскрываецца на фоне будзёных сітуацый, якім пісьменнік надае рамантычную афарбоўку, а прырода падкрэслівае ўнутраны свет лірычнага героя. Творы Сяргея Верацілы лірычныя, таму тэма кахання займае ў іх галоўнае месца.

Андреев,А.Н. Вселенная не место для печали : /повести / Анатолий Андреев.- Мінск : Маст літ., 2013.- 366с.(Готика- Фэнтэзи – Хоррор)
Городские повести Анатолия Андреева, сюжетные и психологические, рассчитаны на читателей разных уровней подготовленности и запросов.
Сквозные темы повестей – любовь и творчество, спутниками которых выступают одиночество, поиски смысла жизни. Чувство, которое испытывают незаурядные герои, является космическим по своей природе. Вот почему мужчины и женщины живут в городе Минске, распложенном на планете Земля, которая представляет собой частичку Вселенной.

Закаханы ў Снягурку : апавяданні, казкі, мініяцюры / уклад. А.С. Масла.- Мінск : Маст. літ., 2012.- 254с.- (Маладзік).
Першае каханне, сяброўства, узаемадачыненні з акаляючым светам, асэнсаванне свайго “я” – усё гэта, безумоўна, цікава юнаму чытачу і хвалюе яго.
Творы, сабраныя ў зборніку “Закаханы ў Снягурку” – першай кнізе з серыі
“Маладзік” - дапамогуць разам з героямі перажыць незабыўныя хвіліны першага пачуцця; падораць цікавыя фантастычныя здарэнні і прымусяць задумацца над стасункамі чалавека з прыродай.

Admin
Рублеўская, Л.І. Ночы на Плябанскіх млынах : раман, аповесць, апавяданні / Людміла Рублеўская.- Мінск : Маст. літ., 2013.- 526с.
У кнігу вядомай пісьменніцы Людмілы Рублеўскай увайшлі гатычны раман
“Скокі смерці”, у якім журалістка Ганна Барэцкая і рэстаўратар Юрась Дамагурскі разгадваюць таямніцу сярэдневечных гадзіннікаў, аповесць “Ночы на Плябанскіх млынах”, дзе міфы і легенды Мінска пераплятаюцца ў
запамінальную містычна-рамантычную карціну, цыкл “Старасвецкія міфы горада Б*”, што спалучае антычныя міфы і рэаліі старасвецкага беларускага мястэчка, а таксама апавяданнні, у якіх дзейнічаюць і паўстанцы Каліноўскага і Касцюшкі, і нашы сучаснікі. Героі Людмілы Рублеўскай вырашаюць адвечныя праблемы выбару паміж годнасцю і бяспекай, каханнем і здрадай, захаваннем гістарычнай памяці і абыякавасцю. У кнізе ёсць і прыгоды, і містыка, і гумар, і псіхалагізм, і развагі над лёсам Беларушчыны.

Кирпиченко,В.Я. Планета псов и ягнят. Одинцовы: роман / Виталий Кирпиченко.- Минск : Літаратура і Мастацства, 2011.- 376с.
В центре повествования – история двух братьев, чьи жизненные дороги развело смутное время… События происходят в годы развала огромной страны, в годы беспредела, безвластия и дележа построенного и созданного народом.
Подрастая, братья сталкиваются с несправедливостью по отношению к ним, и это воспринимается ими по разному, и пути их постепенно расходятся, чтобы однажды сойтись… Трагический исход этой встречи предопределён.
Чья в том вина? Как изменить жизнь поставленных на колени людей?...

Марчук, Г. Крык на хутары: раманы / Г.Марчук.- Мінск: Беларус. Энцыкл.імя П.Броўкі, 2013.- 496с.
Дылогія “Крык на хутары” і “Прызнанне ў забойстве” прысвечана трагічнаму лёсу сям’і палескага хутаранца Змітра Летуна напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Сама назва дылогіі сімвалічная. Гэта крык душы чалавека, крык надзеі і веры.

Пад крыламі Дракона: Сто паэтаў Кітая / уклад. і пер. на беларус. мову Міколы Мятліцкага.- Мінск : Выдавецкі дом “Звязда”, 2012.- 280с.
Вось ужо на працягу дваццаці чатырох стагоддзяў існуе пісьмовая паэзія Кітая. У розныя эпохі яе тварылі самыя таленавітыя і адукаваныя людзі, пакідаючы для нашчадкаў своеасаблівы мастацкі летапіс жыцця многіх і многіх пакаленняў сваіх суайчыннікаў. У зборніку “ Пад крыламі Дракона”, укладальнікам і перакладчыкам якога з’яўляецца лаўрэат Дзяржаўнай прэміі РБ, паэт Мікола Мятліцкі, прадстаўлены творы ста самых адметных паэтаў кітайскай літаратурнай гісторыі, пачынаючы з далёкай старажытнасці – ІV стагоддзя да нашай эры – і заканчваючы творамі паэтаў нядаўна сышоўшага ў гісторыю ХХ стагоддзя.

Admin
На мове сэрца: зборнік сучаснай беларускай паэзіі / склад. Т.Ф. Рослік.- Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013.-256с.
Пранікненая любоўная лірыка, насычаныя тонкім лірызмам пейзажныя вершы і роздум над лёсам жанчыны-паэткі знайшлі ўвасабленне ў лепшых творах сучасных беларускіх паэтаў Л.Кебіч, З.Падліпскай і Т. Трафімавай.

Татаринов,Ю. Княгиня Менжинская / Ю.Татаринов.- Минск : Регистр, 2011.- 328с.
Над трилогией автор работал на протяжении десяти лет. “Вероотступник” – история любви Федора Коллупайло и панны Юлии из Толочек. Из романа “ Княгиня Менжинская” читатель узнает о судьбе дочери этой четы – Марии. И, наконец, третья история –“ Мазуровский волк” – посвящена судьбе сына Марии Менжинской, князя Сержа. Ему досталось от деда, матери и отца приличное состояние. Князь много жил во Франции. Но о родине не забывал. В тридцатые годы ХХ столетия выкупил участок земли во дворе Гнезненского костела близ Волковыска и возвел на нем чудесный фамильный склеп, куда перенес тела деда, бабки и матери. Этот памятник ( кстати, сохранившийся до наших дней) и навел автора на мысль записать эти три истории.

Чергинец, Н.И. Операция “ Кровь”: роман / Николай Чергинец.- Минск: Маст. літ., 2013.- 326с.
Замечательное произведение, в котором сказано новое слово о Великой Отечественной войне. Писатель, завоевавший себе признание многими произведениями, правдиво рассказывает о народном мужестве и народной трагедии. В романе созданы яркие запоминающиеся образы тех, кто с оружием в руках сражался за освобождение родной земли от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с тем , очень правдиво показаны и те, кто оказался по другую сторону баррикад, в трудное время думал только о себе, о собственном спасении, ни во что не ставя жизнь других людей. Благодаря высокому писательскому мастерству Н.Чергинца, и первые, и вторые описаны всесторонне, с глубоким постижением их характеров, с умением детально показать, как и почему тот или иной человек вел себя именно так в определенных обстоятельствах, совершая такой, а не другой поступок. Роман не случайно назван именно так: “Операция “Кровь”. Хотя это и многоплановое художественное произведение, но все, о чем рассказывается в нем, в той или иной степени имеет отношение к операции по освобождению детей, у которых фашистские нелюди забирали кровь.

Афяроўскі, А.Р. Любачка: раман / Аляксандр Афяроўскі.- Мінск: Маст. літ., 2013.- 494с.
“Любачка” – новы раман добра вядомага чытачу пісьменніка, які найбольш запомніўся па дэтэктыўна- прыгодніцкіх раманах “Двое на тонкім ледзе”, “ Феафанія”, “ Анэлін хутар”.
Галоўная гераіня рамана – дзіця вайны, бо маці, вясковая настаўніца нямецкай мовы, нарадзіла яе ад фашысцкага афіцэра, каб выратаваць трох маленькіх сыночкаў. Гэтая акалічнасць паўплывала на усё жыццё Любачкі...
Admin
Дудзюк, З.І. Слодыч і атрута: раман / Зінаіда Дудзюк.- Мінск: Маст. літ., 2013.- 398 с.
Раман “Слодыч і атрута” апавядае пра гісторыю заходнебеларускай сям’і, на долю якой выпалі шматлікія сацыяльныя катаклізмы; пра вялікае каханне і нянавісць, пранесеныя праз жыццевыя нягоды і варункі лёсу; пра сілу творчай думкі, здатнай рабіць геніальныя адкрыцці, апярэджваючы час і дасягненні навукі.

Настоящая любовь. Влюбленность – начало любви / сост. Д.Г.Семеник.- 2-е изд.- Минск: Издательство Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви, 2013.- 227с.- (Компас для души).
В наше время так трудно найти достоверную информацию о том, что такое любовь и как любить. Через СМИ распространяются извращенные представления об этих важных понятиях. Извращенные понятия приводят людей к краху отношений и страданиям. В представлениях многих страдание становится неотъемлимым спутником любви.
А ведь это совершенно не так! Настоящая любовь – это радость и сила. И практически любой человек, опираясь на истинные представления, может обрести настоящую любовь.
Влюбленость – это не просто приятный дар. Это время испытания себя, своей способности любить, узнавания себя и другого человека и построения фундамента будущей любви...или её разрушение. Как отличить любовь от её подмен, как не разрушить, а создать, как преодолеть все то, что мешает любви и правильному выбору спутника жизни, об этом рассказывает эта живая и в то же время глубокая книга.

Худошин,А. Светочи русского благочестия / А.Худошин.- Москва: Терирем, 2013.- 320с.
Светочем в старину называлась большая свеча, а также факел, то есть светильники, дававшие сразу много света, всё вокруг освещавшие. Поэтому светочами называли и людей, от которых любовь, добро и милость исходили подобно лучам, огню , теплу и блистанию. В сборнике представлены избранные жития русских святых. Книга написана простым понятным языком. Примеры из жизни необыкновенных людей: известных и неизвестных современному читателю, дают ответы на непростые жизненые вопросы. Жития сопровождены яркими и запоминающимися стихотворениями и красочными иллюстрациями. Время проведенное с этой книгой станет хорошим подарком для вас и вашей семьи.

Лиходедов, В.А. Путешествие во времени / В.А. Лиходедов, А.Н.Карлюкевич.- Минск: Издательский дом “Звязда”, 2013.- 224с.: ил.- (В поисках утраченного)
Память о прошлом живет прежде всего в исторических источниках: древних летописях, официальных документах, воспоминаниях предков, личных письмах.С появлением в ХIХ веке фотографии познание жизни и образов наших давних сородичей стало более полным и отчетливым. Книга
« Путешествие во времени» - это краеведческое филокартическое путешествие. Старые открытки – свидетели красноречивые, разговорчивые. Попробуйте пофантазировать и додумать, что стоит за сюжетами той или иной старой открытки. Поверьте, ваши фантазии могут оказаться очень близки к реальным представлениям. А если еще открытка подтолкнет вас заглянуть в книгу, отправиться в библиотеку или архив… Тогда точно вас ждут настоящие открытия!..

Сурядный, А.С. іРаd / А.С.Сурядный.- М.: Астрель, 2012.- 288с.: ил.- ( новейший самоучитель).
Эта книга научит вас эффективно использовать свой іРаd: синхронизироваться с iTunes, покупать и устанавливать программы, смотреть фильмы, составлять музыкальные подборки и фотоальбомы, прокладывать маршруты по карте, читать книги и журналы, составлять расписание встреч и управлять контактами из адресной книги. Вы также сможете подключаться к Wi-Fi, просматривать любимые сайты в Интернете, работать с электронной почтой и управлять сетевым хранилищем iCloud.
Admin
Богданова, Л. Незаконченный этюд в полутонах: рассказы / Лиина Богданова.- Минск: Беларусь, 2013.- 286с.
Счастье – оно всегда рядом. Нужно только уметь его увидеть, оценить и сохранить. Оно не зависит ни от погоды, ни от успеха, ни от возраста. Оно существует само по себе. Такое разное…

Львов, П. Космическая академия: фантаст. Повесть / Павел Львов.- Минск: Беларусь, 2013.- 319с.
Парень еще не окончил школу, но ему уже приходилось спасать и убивать. Девушка постоянно сражалась, чтобы выжить и защитить себя. Но теперь привычная жизнь героев останется в прошлом. Сегодня они окажутся в новом, не понятном для них мире – в Космической академии, где познакомятся и станут командой, встретят своих будущих союзников и врагов. А для начала юным воинам нужно обмануть смерть, ведь в Космической академии уметь сражаться недостаточно, чтобы выжить!

Нестерович, Т. И. Загадки ведуньи / Тамара Нестерович.- Минск: Беларусь, 2013.- 272с.
Как погибла Ольга? Мысль о том, что ее смерть не была несчастным случаем, не давала покоя Антону Строгову.
Реальное и мистическое в нашей жизни находится рядом. Но не всегда это заметно. Вот и Антон не ощущал этого до тех пор, пока ночной телефонный звонок не открыл ему дверь в иную реальность. Столкнувшись с противостоянием белой и черной магии, он смог найти преступников и победить.

Семинский, П.Я. Созвездие фарфоровых щенков: повесть / П.Я.Семинский. - Минск: Беларусь, 2013.- 191с.
Вы любите дамские романы и детективы, но все сюжеты кажутся избитыми? Значит, эта книга для вас. Ведь главная героиня данного романа Феня тоже долгое время страдала по этому поводу. Она всегда стремилась к приключениям, достойным освещения в прессе, и всегда попадала в нелепые истории. Она попыталась нарушить закон жанра и разыграть перед соседями запутанный, но бескровный детектив. Эта безобидная на первый взгляд забава едва не привела к печальным для неё последствиям, а кому-то стоила жизни…

Саламаха, У. П. …І няма шляху чужога : аповесці / Уладзімір Саламаха.- Мінск : мастацкая літаратура, 2014.- 495с.
У кнігу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Саламахі ўключаны сацыяльно-псіхалагічныя аповесці. Героі твораў – нашы сучаснікі: ветэраны, людзі сярэдняга пакалення, моладзь. У кожнага з іх свой няпросты лёс, сваё станаўленне да рэчаіснасці. Але ўсе яны, перамагаючы складанасці быту і ўзаемаадносіны з людзьмі, прыходзяць да разумення, што чалавек у любых нават у трагічных для яго сітуацыях, павінен заставацца чалавекам. На гэтым і мацуецца жыццё.

Ліс, А. Выбранае / Арсень Ліс; уклад. і камент. аўтара, прадм. М. Казлоўскага.- Мінск: Беларус. навука, 2014.- 592 с.
У кнігу вядомага беларускага пісьменніка і фалькларыста А. Ліса ўвайшло ўсё самае значнае з яго творчага набытку. Першы раздзел “ Дойліды беларускай дзяржаўнасці” склалі нарысы пра выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага Адраджэння. У раздзеле “ Паэзія земляробчага календара” раскрываецца багацце і прыгажосць беларускай народнай творчасці. З цікавасцю сустрэне чытач і матэрыялы раздзелаў “Галасы зямлі беларускай”, “ Вётхаўскія эсэ”, а таксама старонкі ўспамінаў А. Ліса.

Ильинский, Н.И. Ошибка мономаха : роман / И. Ильинский. – Минск: Беларусь, 2014.- 639с.
Героями увлекательного исторического романа Н. И. Ильинского
“ Ошибка Мономаха” являются Иванка Творимирич – храбрый руский воин, такие известные личности, как Владимир Мономах, Мстислав Великий, Юрий Долгорукий и другие. Роман основан на реальных событиях, происходивших на Руси в ХII веке. Приглашая читателя в атмосферу политической жизни Киевской Руси и частной жизни своих знаменитых персонажей, автор рассказывает о борьбе страны с кочевниками, о причинах трагического распада этого мощного централизованного государства.

Cеминский, П. Я. Камень Золотых Слез: повесть / П. Я. Семинский. - Минск: Беларусь, 2013. - 239с.
Школьная учительница Наташа случайно попадает в поле зрения преступного бизнеса местных «братков». Пытаясь спастись, она предлагает новым властелинам мира оригинальный способ освобождения из-под стражи их подельщика. Эта мелкая афера становится первой в череде смешных и нелепых приключений, в которые попадает героиня. В клубок необъяснимых курьезов, которые тщетно пытается распутать следователь-неудачник, упорно вплетает себя самого поэт пенсионного возраста, увлеченный поиском дедовского клада.
Admin
Энцыклопедия белорусского хоккея / сост.: И. М. Мартыновский,
Д. В.Кошевар; редкол.: Т.В. Белова (гл. ред,) [ и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2013.- 776 с.: ил.
Хоккей с шайбой является одним из самых популярных зимних видов спорта. Он воплащает в себе стремительные скорости, силовые единоборства и молниеносную смену игровых ситуаций. Он объединяет своих поклонников независимо от возраста и рода занятий, национальности и вероисповядания.
Издание посвящено 20-летию развития хоккея суверенной Республики Беларусь и чемпионату мира по хоккею с шайбой 2014 года. Энциклопедия содержит биографические статьи об известных, титулованых мастерах, тренерах и специалистах белорусского хоккея, обзорные статьи, статьи о белорусских хоккейных клубах, ледовых аренах, детско-юношеских школах, таблицы и статистические данные турниров с участием команд национальной сборной Беларуси.

Марчук, Г.В. Ласточки над Горынью : новеллы : пер. с бел. /
Г.В. Марчук. – Минск : Международнй благотворительный фонд “ Семья – единение – Отечество”, 2013. – 191 с., [16] л. ил.
Настоящее издание – это отражение мироощущения автора, его видения Бога, отношения к Нему. Авторское повествование – размышление о жизни, человеческой душе, своеобразный итог прожитых лет. В одах россыпь национального колорита, любовь к Родине – Полесью.
Самобытность жителей Давид-Городка, выраженная в настроениях, чувствах, характерах, передана автором через отношение их к действительности, окружающему миру, христианству. Небольшие по объёму новеллы, показывая правду жизни, побуждают переосознать, осмыслить поступки, утверждают величие человека и его жизнелюбие.
Книга адресована тем, кто интересуется фольклором, народными традициями, а также всем, кто стремится постичь мудрость жизни.

С думой о Родине: сборник произведений писателей Беларуси и России / сост. Алесь Бадак. – Минск: Издательский дом «Звезда», 2013. – 256с. – ( Созвучие сердец).
« Созвучие сердец» - новая книжная серия «Издательского дома «Звезда». Её цель: познакомить читателя с лучшими произведениями, созданными в основном в постсоветское время поэтами и прозаиками – представителями стран, входящих в Содружество Независимых Государств.
В первую книгу, открывающую серию, вошли произведения Константина Ваншенкина, Юрия Бондарева, Владимира Крупина, Николая Добронравова, Валентина Распутина. Под одной обложкой с произведениями российских писателей разных поколений свой диалог ведут белорусские поэты и прозаики – Алесь Савицкий, Николай Чергинец, Валентин Лукша, Микола Метлицкий, Андрей Федаренко…
Admin
Кебіч, Л.А. Дамінанты лёсу : аповесць : для сярэд. і старш. шк. ўзросту / Л.А. Кебіч ; мастак А.І. Балыш. – Мінск, 2014. – 144 с. : іл.
Твор вядомай беларускай пісьменніцы Л.А. Кебіч не пакіне абыякавым юнага чытача, зацікавіць не толькі сюжэтам пра юнацства падлеткаў недалекага мінулага, але і шчырасцю, лірычнасцю і музычнасцю аповеда.

Ткачев, В.Ю. Булочка : книга юмора на трёх языках: белорусском, русском и украинском / Василь Ткачев; перевод на русский язык –
В. Ю. Ткачева, перевод на украинский – Е.П. Матвиенко. – Гомель, 2013. – 192 с.
Книгу составили лучшие юморески писателя на трёх языках – белорусском, русском и украинском. Как и следует веселому человеку, Василь Ткачев смеётся сам и потешает других. Герои его произведений – простые люди, которые живут среди нас и иногда попадают в самые нелепые ситуации – то ли по своей вине, то ли по вине окружающих.
Писатель остроумно подшучивает над человеческими слабостями, проявляя при этом доброту, чувство меры и душевную деликатность. Он обходится минимум деталей и слов, его стиль лаконичен и художественно выразителен.

Зялкоўскі, Я. Вятры нягодаў : аповесць / Яўген Зялкоўскі. – Мінск, 2013. – 120с.
У аповесці адлюстраваны некаторыя рэальныя падзеі з жыцця сялян калектыўных гаспадарак пяцідзесятых і шасцідзесятых гадоў дваццатага стагоддзя ў Заходняй Беларусі.

Татаринов, Ю.А. Города Беларуси. Кто добавлял нам славы / Ю.Татаринов. – Минск, 2013. – 120 с.
Города Беларуси имеют своих героев. Тех, кто по мере сил прославлял их. Кто-то строил, кто-то занимался творчеством, кто-то молился, кто-то пропагандировал историю.
Эта книга о выдающихся и простых людях, которые строили белоруские города и своею деятельностью добавляли им славы. На Гродненщине это – граф Винцент Тышкевич, поэт Адам Мицкевич, великая княгиня Софья Гольшанская и другие личности, которые много сделали для нашей земли и нашего народа.
Admin
Партизанское оружие: каталог коллекции / Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны; сост..: Г.В.Скоринко, С.А.Лопарев. – Минск, 2014. – 192с.: ил.
В каталоге впервые публикуется уникальная информация о коллекции самодельного партизанского оружия Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Коллекция имеет статус историко-культурной ценности категории “1” Республики Беларусь. Каталог имеет важное значение с точки зрения развития конструкторской мысли и технических решений, связаных с боевой деятельностью партизан и народных мастеров. Коллекция музейных предметов систематизирована по признакам: территориальному, месту изготовления и по видам оружия. Фотографии экспонатов снабжены комментариями по тактико-техническим характеристикам образцов оружия, описанием конструкций и их особенностей и сопровождаются исторической справкой о местах и времени изготовления оружия, мастерах-создателях. Представляют интерес информация об оборудовании и инструментах партизанских оружейных мастерских и воспоминания партизанских оружейников.
Каталог адресован историкам и оружиеведам, музейным работникам, знатокам оружейного дела, коллекционерам, всем, кто желает больше узнать об истории советского партизанского движения на территории Беларуси в период 1941 -1944 гг.

Смирнов, Н. И. Генерал Корж. Неизвестные страницы... / Николай Смирнов. – Минск, 2014. – 688, [32]с.: ил.
Книга посвящена легендарной жизни одного из выдающихся партизанских руководителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны, командира Пинского партизанского соединения, Героя Советского Союза генерал-майора В.З.Коржа. На его долю выпали наиболее переломные события ХХ века: участие в “активной разведке” по линии Разведупра РККА на территории Западной Белоруссии в начале 1920-х гг., колхозное строительство в БССР, подготовка партизанского резерва по линии Спецбюро НКВД БССР в 1931 – 1936 гг., война в ранге советника в республиканской Испании, незаконный арест органами НКВД БССР в 1938 г. Деятельность этого незаурядного человека во многом определила размах и характер всенародного партизанского движения в республике.
В книге использованы документы Национального архива Республики Беларусь, ряд эксклюзивных архивных материалов КГБ Беларуси, ФСБ России, дневники, воспоминания В.З Коржа, партизан прославленного Пинского соединения и его дочери Зинаиды Васильевны Корж, ранее не публиковавшиеся.

Иванов, Ю.С. Моим оружием был Т- 34 / Ю.С. Иванов: предисл. Е.Коршунова. – Минск: Беларусь, 2014. – 287с.: ил.
В книге изложены реальные события, происходившие в период Великой Отечественной войны. Автор, участник этих событий, просто и тепло, иногда с юмором воссоздает образы фронтовых побратимов, рассказывает о фронтовой жизни и горячей вере в победу, которая помогала воевать.Читая невыдуманные рассазы и очерки Ю. Иванова, вновь и вновь убеждаешься, что без своего лично пережитого, выстраданного на войне опыта автор не смог бы так правдиво, зрело и убедительно нарисовать образы героев.

Бутэвіч. А.І. Пацалунак на фоне гор: апавяданні / Анатоль Бутэвіч. – Мінск, 2014. – 190с.
Жыццё бывае такім размытым і нечаканым, што не паверыш часам у яго праявы. Гэтыя апавяданні пра тое, што здзівіла і зачапіла аўтара, што змусіла яго неабыякавымі вачыма зірнуць на вакольны свет і на нас з вамі ў ім. Аўтар верыць, што ўсё ў жыцці пачынаецца з Кахання. У гэтым намагаецца пераканаць і свайго чытача. А яшчэ ён верыць, што свет складаецца з дзівосаў, парадоксаў і нечаканасцяў. Прачытайце прапанаваныя апавяданні і задайце сабе пытанне: “ Ці ўмею я кахаць, радавацца жыццю і смуткаваць? Ці магу здзіўляцца непаўторнай прыгажосці нашага свету? Ці магу падзяліцца самым таемным з іншымі ?” І вы зразумееце: самае цяжкае на гэтым свеце – проста быць чалавекам.

Admin
Сульянов, А.К. Непобедимые: документальная повесть / Анатолий Сульянов. – Минск, 2014. – 502с.
Новая книга заслуженного работника культуры Республики Беларусь, генерал-майора авиации, писателя Анатолия Сульянова посвящена людям, благодаря которым советский народ выстоял и победил в Великой Отечественной войне. Читатель узнает много интересного о жизни и деятельности таких исторических личностей как И.Сталин, В.Чкалов, Г.Жуков, К.Рокоссовский и многих других.

Чергинец, Н.И. Побег / Николай Чергинец. – Минск, 2014. – 384с.
Автор остросюжетного советского и современного детектива, лауреат республиканских и международных литературных конкурсов и премий Николай Чергинец заслуженно пользуется огромной популярностью широкого круга читателей, так как не понаслышке знаком с оперативно-розыскной работой в органах МВД.
Большой авторский опыт. Доскональное знание приемов и методов борьбы с организованной преступностью и способов раскрытия преступления по горячим следам сыграли в его творчестве основную роль.
Главного героя обвиняют в трех убийствах, но он не совершал ни одного. Его предают друзья и любимая, но он борется за свободу и справедливость и находит новую любовь и дружбу.

Федасеенка, У.К. Віхры на скрыжаваннях раманы / Уладзімір Федасеенка. – Мінск, 2014. – 582 с.
У кнігу Уладзіміра Федасеенкі ўвйшлі тры раманы. “Дубовая Града” і
“ Віхры на скрыжаваннях” прысвечаны барацьбе моладзі ў тыле ворага ў час Вялікай Айчыннай вайны, а “ Пасля смерчу” – аб жыцці моладзі, яе вучобе, працы, каханні ў толькі што вызваленным ад акупантаў горадзе на Сожы.
Да першага рамана пададзены ў якасці эпіграфа словы Леаніда Лявонава: «Не забудзем нічога: ні дзіцячай слязінкі над трупам забітай фашыстамі маці, ні зняважаных нашых святынь, ні нават зламанага ў полі каласка», – гэты запіс, зроблены бляхай рамяня зусім яшчэ дзіцёнкам, сапраўды вызначае квінтэсэнцыю твора. У творах будуць адлюстраваны злачынствы захопнікаў, якія паляць хаты, рабуюць людзей, нішчаць пасевы і народ, але галоўнае – гэта паказ таго, як маладыя хлопцы, учарашнія дзеці, уступаюць у барацьбу з ворагам. У раманах паказана, што ў цэлым юныя мсціўцы добра разумеюць, што іх чакае; не баючыся смерці, яны ўступаюць у смяротны паядынак. Згадаем, што герою раманаў было шаснаццаць гадоў, гэта значыць столькі, як і самому Уладзіміру Федасеенку (яны нават носяць адно імя).
Рэгіянальны пачатак дамінуе ў раманах. Тут мы сустрэнем апісанні роднай вёскі Ул. Федасеенкі і навакольных селішчаў. Таксама ў творах паказаны навакольныя краявіды ў самыя розныя поры году, шмат старонак удзелена апісанню Жлобіна, Дняпра і Бярэзіны, тэхнічных збудаванняў на іх. У аб’ёмных па змесце творах шмат падзей, дзеючых асоб. Пісьменнік імкнуўся да панарамнага адлюстравання падзей: добра абмаляваны навакольныя сяляне, якія падзяліліся ў прыманні ці адмаўленні новых парадкаў; шмат старонак прысвечана апісанню быта партызанаў, асабліва дыверсантаў і разведчыкаў; паказана сувязь з вялікай зямлёй, эвакуацыя раненых мсціўцаў. Адлюстраваны быт паліцаеў і салдат рэгулярнай арміі вермахта, іх стасункі з мясцовым насельніцтвам і партызанамі.
Шмат увагі ўдзяляецца ўвасабленню кахання, якое, зразумела, не магло не ўзнікнуць у асяроддзі маладых людзей.
Раман «Пасля смерчу» ў пэўнай ступені працягвае два папярэднія, бо аўтар яшчэ раз звяртаецца да нядаўняга ваеннага мінулага, разам з тым ён адлюстроўвае і першыя часы пасля вызвалення горада над Сожам, які аднаўляе сябе, і цяперашнія героі, былыя абаронцы краю, уваходзяць у мірнае стваральнае жыццё. І тут сказаўся папярэдні вопыт аўтара. Сімволіка загалоўка твора, як і папярэдніх, выразна празрыстая. Трылогія была перакладзена на рускую мову (першыя два раманы А. Міронавым, трэці – У. Ідэльсонам), што значна пашырыла кола чытачоў, якія змаглі пазнаёміцца з вайною пад стрэхамі на Жлобіншчыне.

Admin
Культура Гродзеншчыны: Факты. Падзеі. Асобы / уклад. Л. В. Мальцава. – Мінск : Выдавецкі дом “Звязда”, 2014. – 248 с. : іл.
Багата ілюстраванае выданне было выдадзена па ініцыятыве ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама і стала цудоўным падарункам да 70-годдзя Гродзенскай вобласці. Выданне складаецца з 8 раздзелаў, прысвечаных гісторыі бібліятэчнай дзейнасці, музейнай справе, аматарскай мастацкай творчасці, музычным калектывам і шэрагу іншых накірункаў культуры.
Прыемна, што ў новае выданне трапілі расповеды і пра нашых землякоў. Сярод іх былы дырэктар Лідскай РЦБС Гінцэвіч Вера Міхайлаўна - аўтарытэтны кіраўнік, выдатны спецыяліст, цікавы і творчы чалавек з вялікім пачуццём адказнасці за лёс бібліятэк і калектыву, з надзвычайным уменнем працаваць з людзьмі і вырашаць самыя складаныя праблемы. Сцяпанаў Канстанцін Мікалаевіч – былы дырэктар, а цяпер выкладчык па класе трубы ў Лідскім дзяржаўным музычным каледжы. Выхаваў шэраг таленавітых вучняў, якія працуюць артыстамі вядучых прафесійных творчых калектываў.
У дадзенай кнізе культура Гродзеншчыны прадстаўлена праз асобы людзей, лёс якіх непасрэдна з ёй звязаны.

Память огненных лет : сборник стихов / сост. Н. В. Горбачева. – Гродно, 2014. – 120 с.
Эта книга вряд ли оставит кого-то равнодушным. Она создана теми, чей жизненный путь в той или иной степени связан с Великой Отечественной войной советского народа против немецко-фашистских захватчиков. У каждого из авторов своя отмеченная войной судьба, свой счет побед и потерь.
У поэтов сборника разный опыт и при схожести тематики стихи не одинаковы по художественным достоинствам. Но объединяет их искренность, верность памяти павших, глубокое чувство благодарности тем, кто ковал Великую Победу.

Марчук, Г. В. Пеўчыя 1941 года : п’есы / Георгій Марчук. – Мінск, 2014. – 368 с.
Зборнік п’ес “Пеўчыя 1941 года” таленавітага пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Георгія Марчука склалі чатыры драматычныя творы, палітра якіх досыць шырокая. Гэта і драма часоў Вялікай Айчыннай вайны, і трагедыі часоў Траянскай вайны, і меладрама, прысвечаная жыццю сённяшняга беларускага войска.
Драматурга хвалююць пытанні вайны і наступствы гэтай навалы, праблемы патрыятызму, мужнасці і доўгу перад Радзімай.

Мартинович, А. А. Ангел и без крыльев – ангел : историческая повесть / Алесь Мартинович. – Минск, 2014. – 221 с.
Элиза, дочь известного представителя рода Радзивиллов Антония Генрика, написавшего музыку к “ Фаусту” Гете, и будущий император объединенной Германии Вильгельм І познакомились еще детьми и по-настоящему полюбили друг друга. К сожалению, они так и не смогли навсегда быть вместе: Элиза умерла в 31 год, Вильгельм же дожил до глубокой старости. Были у него жена и дети, но не было любви. Умирая, всемогущий германский император завещал положить ему в гроб миниатюрный портрет Элизы – тот, который все время стоял на письменном столе в его берлинском дворце на Унтер-ден-Линден.
Admin
Красницкий, А. Гроза Византии / А. Красницкий. – Минск, 2013. – 448 с. – (История России в романах).
Роман повествует о далеком времени начала борьбы между славянами и Византией и первом проникновении на Русь христианства. Читатель познакомится с историческими судьбами первых русских князей: Аскольда и Дира, Всеслава и Олега, которые, утверждая свое величие, развивали русское государство.

Лабин, А. Изнанка : роман / Андрей Лабин . – Минск, 2014. – 352 с.
Обычный студент по воле случая оказывается в совершенно незнакомом мире, странном и пугающем. Что это – параллельная реальность или место, из которого видна темная сторона нас самих?

Лаўрэш, Л.Л. Ліда ўчора і сёння : гісторыя горада ў выявах / Леанід Лаўрэш. – Ліда : Лідская друкарня, 2013. – 152 с.
Кніга вядомага лідскага краязнаўца Леаніда Лаўрэша прысвечана гісторыі горада Ліды. Асаблівасць кнігі заключаецца ў спалучэнні гістарычных тэкстаў з выявамі горада з канца XVIII стагоддзя да нашага часу. Праз прызму непрадузятага сведкі падзей мінулых стагоддзяў – фотааб’ектыва – сёння мы маем магчымасць убачыць Ліду такой, якой яна была ў розныя гады свайго існавання.
Гісторыя горада была рознай: драматычнай – у перыяд войнаў, стваральнай – у мірны час. Старонкі кнігі напоўнены каштоўнай інфармацыяй пра тую Ліду якой бачылі яе нашы продкі, тыя, хто жыў да нас у драўляных ці цагляных дамах, шпацыраваў па брукаваных вуліцах ля старажытнага замка, вучыўся ў навучальных установах, трымаў краму або працаваў на ўласніка завода. Подых гісторыі адчуваецца на кожнай старонцы кнігі, бачыцца ў кожным здымку.
Другая частка кнігі прысвечана дню сённяшняму, дню, у якім ёсць месца захаваным помнікам даўніны і сучасным архітэктурным збудаванням, дню, які запоўнены стваральнай працай нашых сучаснікаў. На фотаздымках, зробленых нашымі землякамі напярэдадні 690-гадовага юбілею горада, яскрава бачны веліч і прыгажосць Ліды, якая праз усе выпрабаванні не страціла сваёй адметнасці і займае годнае месца сярод гарадоў нашай сінявокай краіны.

Ермаловіч, В.І. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1945) / В.І.Ермаловіч. – Мінск: Беларусь, 2014. – 183 с.: іл.
На дакладных гістарычных фактах і матэрыялах разглядаюцца асноўныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Адлюстроўваюцца не толькі ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі, але распавядаецца аб формах і метадах дзяржаўнага кіравання ва умовах вайны, асаблівасцях міжнародных адносін і дыпламатыі савецкай і беларускай дзяржаў, удзеле БССР у стварэнні Арганізацыі Аб’яднаных Нацый у 1945 г.

Admin
Гніламедаў,У.В. Валошкі на мяжі : раман / Уладзімір Гніламёдаў. – Мінск, 2014. – 574 с. – (Беларуская проза XXI стагоддзя)
Раман “Валошкі на мяжы” прысвечаны жыццю Заходняй Беларусі ў міжваеннае дваццацігоддзе ва ўмовах польскага санацыйнага рэжыму. Тэма не новая, калі ўспомніць творы М.Танка, П.Пестрака, Я.Брыля, А.Бутэвіча і іншых, але аўтар “Валошак на мяжы” знаходзіць новыя падыходы, меру праўдзівасці і рэалізму ў паказе сваіх герояў, іх жыцця, імкненняў, ахопе псіхалогіі ( і біялогіі) чалавека і тых абставінаў, у якіх ён знахлдзіцца. Раман выразна адлюстроўвае асабістасці менталітэту, нацыянальнай свядомасці беларускага народа, тое, што фарміравалася на працягу многіх гадоў сацыяльна-эканамічным і палітычным становішчам гэтага краю.

Нічыпаровіч,Д.І. Пушчанскія акварэлі : аповесці, апавяданні, нарыс / Дзяніслаў Нічыпаровіч. – Мінск, 2014. – 150 с.
У кнігу ўвайшлі творы, у якіх апяваецца прыгажосць беларускай прыроды і душэўная прыгажосць людзей, якія жывуць па законах прыроды.

Попова,Е.Г. Три дамы в поисках любви и смерти : повести и романы / Е. Попова. – Минск, 2014. – 366 с.
Романы и повести Елены Поповой – это попытка художественного осмысления реальности. Они метафоричны, насыщены символами и подтекстом, в то же время это рассказы о людях, проживающих свою жизнь в сложном и не всегда понятном мире вседлящейся “эпохи перемен”. Автор любит своих героев, но понимает и то, что судьба каждого, вплетенная в судьбы других, в судьбу мира, несет в себе загадку предназначения, разгадать которую должен сам герой, а вместе с ним и читатель.

Саверченко,И.В. Блеск короны : повесть-нарация, эссе / Иван Саверченко. – Минск, 2014. – 326 с.
В книгу вошли исторические эссе.
Главными героями произведений являются значительные личности прошлого Беларуси – Всеслав Чародей, Витовт Великий, Остафей Волович, Сымон Будный, Ипатий Потей, Лев Сапега, Иосиф Вельямин-Руцкий, Кастусь Калиновский и Вацлав Ластовский. В увлекатльной форме рассказывается об их судьбах, показывается влияние на общественные и политические процессы, раскрывается роль в жизни государства и церкви, освещается воздействие на культуру, религию и духовную жизнь народа.

Admin
Марозаў, З. Вачыма сэрца : вершы, санеты, вянкі санетаў, вянок вянкоў санетаў / З. Марозаў; прадм. В. Рагойшы. – Мінск, 2014. – 290 с.
Кнігу паэзіі Змітрака Марозава “Вачыма сэрца” склалі вершы, санеты, вянкі санетаў, першы ў еўрапейскай літаратуры вянок санетаў “Апакаліпсіс душы”, створаныя паэтам за многія гады літаратурнай працы.
Тонкая інтымная лірыка, вобразнасць і назіральнасць , глыбокае веданне побыту вяскоўцаў, прачулыя радкі пра бацькоўскі край і дарагіх сэрдцу людзей, вернасць традыцыям і любоў да матчынай мовы, адказная грамадзянская пазіцыя – усё гэта дзякуючы таленавітаму слову З.Марозава не пакіне абыякавымі прыхільнікаў сапраўднай паэзіі.

Шамякін, І.П. Збор твораў. У 23 т. Т.21. Успаміны; Начныя ўспаміны : раманы / Іван Шамякін ; падрыхт. тэкстаў і камент. Алесі Шамякінай ; паслясл. Таццяны Шамякінай; Нац. акад. Навук Беларусі, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск, 2014. – 727 с.: іл.
Дваццаць першы том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна (1921 – 2004) склалі ўспаміны розных гадоў.

Резанович, А.И. Отшельник : Анатолий Резанович. – Минск, 2014. – 271 с.
Действие романа “Отшельник” разворачивается на Полесье – в урочище Красный Берег, деревнях Ладорошь, Хоромель. Главный герой – Степан Лосич, сын местных раскулаченных крестьян. Когда начинается война, работники НКВД приказывают Лосичу охранять спрятанные в лесу церковные ценности. Постепенно из хранителя церковных ценностей Лосич превращается в их собственника. Заканчивается война, проходит не одно мирное десятилетие, но церковное добро Степан не хочет возвращать ни государству, ни церкви. Да и боится, так как часть церковных ценностей отдал Анастасии – женщине, в которую влюбился...
Admin
Казаков, В.Н. Тень Гоблина – Холоп Августейшего Демократа : романы / Валерий Казаков. – Минск, 2012. - 456 с.
Книгу прозы Валерия Казакова составили два романа : “Тень Гоблина” и “Холоп Августейшего Демократа”. Они повествуют о силе власти и её изнанке, о “ лихих” 90-х, породивших “дурные” 50-е ХХІ века.

Татаринов, Ю. Роковая страсть короля Миндовга : проза / Юрий Татаринов. – Минск, 2013. – 320 с.
В сборник исторической прозы вошли романы “Роковая страсть короля Миндовга” – история любви основателя древнего белорусского государства, “Посланник Аллаха” – сказание о временах нашествия хана Батыя, а также повесть “Юрова гора” – трагическая история, произошедшая в Крево в те далекие времена, когда Беларуси досаждали крымские татары.

Чергинец, Н.И. Русская красавица / Н.И. Чергинец. – Минск, 2014. – 352 с.
Девчонка была еще жива. Она лежала на золотых сиренах и выглядела смешно и жалко – голая, изломанная, как кукла, в нелепой позе. Лица у неё больше не было – кровавая маска. Остались только глаза, и в них застыло удивление. И злость. Кровь залила её всю грудь и продолжала литься из рассеченной брови. Она хрипло дышала и всё старалась поймать взглядом глаза Моховчука. А распухший рот по-прежнему был открыт в безмолвном крике.
- Сама напросилась, - буркнул Моховчук.

Чергинец, Н.И. Русское братство / Н.И. Чергинец. – Минск, 2014. – 416 с.
Когда Алексей Колешко окончательно пришел в себя, он медленно спустился в приемный покой и спросил у первого встречного медработника, где можно получить его одежду и вещи. Ему сообщили, что вещи получают на складе, который находится в цоколе здания. Колешко был уверен, что все кончено. Он уже ожидал увидеть своего туго набитого долларами слегка полинявшего рюкзачка цвета хаки.
На складе Колешко обнаружил за столом какую-то старуху, она была без сознания, Алексей вынул из ее рук клочек бумажки, прочитал всего несколько букв. Не расписка ли это?

Ждан, О.А. Князь. Государыня. Епископ : историческая проза / Олег Ждан. – Минск, 2013. – 624 с. – (Свет минувшего)
Книга исторической прозы Олега Ждана посвящена событиям в одном из замечательных городов Беларуси – Мстиславле. Материалом для книги послужили разные периоды нашей истории, от начала XVI века до конца XVIII, ее реальные герои – князь Мстиславский (Михаил Жеславский), воевода Григорий Друцкой-Горский, знаменитый белорусский ценинник (изразцовых дел мастер) Степан Иванов-Полубес, российская императрица Екатерина II. Эти люди сыграли свою роль в жизни города и, следовательно, страны, а некоторые из них – например, Степан Полубес – и в культурной жизни российской столицы.
Admin
Фатнев, Ю. С. Седые небеса: книга поэзии / Юрий Фатнев; [сост. М.З.Башлаков]. - Минск : Звязда, 2014. - 430, [1] с.
Юрий Фатнев — поэт исключительной лирической и эмоциональной силы. Пронзительность и мелодичность, искренность и безоглядная смелость, правдивость и открытость — отличительные черты его поэзии. При этом диапазон изобразительных средств удивительно широк: от мягкой солнечно-прозрачной акварельности импрессионизма до грубых мазков контрастно-жёсткого экспрессионизма. Новую книгу русского поэта, живущего в Беларуси, составили избранные стихи из предыдущих его сборников, выходивших в Алма-Ате, Минске, Москве, Туле и Гомеле, а также лучшие стихи последних лет.

Залоска,Ю. Праўда як рэлігія : гутаркі з Васілём Быкавым / Ю.Залоска – Мінск : Медысонт, 2010. – 192 с. – (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменніка"; вып. 6).
"Праўда як рэлігія" – кніга гутарак журналіста і літаратара Юрася Залоскі з народным пісьменнікам Беларусі Васілём Быкавым: гутарак пра мінулае, сучаснае і будучае, пра беларускую і сусветную літаратуры, уласную творчасць і працу калегаў, палітычныя перыпетыі 90-х гадоў, пра рэлігію і камуністычную спадчыну, пра сяброў, ворагаў і прэзідэнтаў...
Гэта нацыянальная споведзь "песіміста ў адносінах да пакалення свайго веку" і валадара беларускай нацыянальнай ідэалогіі будучыні – вялікага літаратара, мастацтвазнаўцы, філосафа, палітыка, грамадзяніна і прарока. На евангельскі лад кнігу можна назваць і "Адкрыццём Васіля Быкава" – па глыбіні ды прачуласці духоўных, маральных і грамадска-дзяржаўных прагнозаў і прароцтваў, амаль усе з якіх (выказаныя 15-20 гадоў таму) збыліся ці збываюцца.

Люцік, Д. Нёманскі фронт 15-25 ліпеня 1944 г. Баі за Гродна : аналіз падзей, данясенні, успаміны, статыстыка / Дзмітрый Люцік. – Гародня : Гарадзенская бібліятэка, 2012. – 324 с.
Новым выданнем «Гарадзенскай бібліятэкі» стала кніга гісторыка Дзмітрыя Люціка «Нёманскі фронт». Кніга распавядае пра падзеі 1944 года, час, калі ад немцаў вызвалялася Гродна. Пра сваю працу распавядае аўтар: «Я падрабязна апісваю аперацыю «Багратыён», а дакладней, падзеі 12-25 ліпеня 1944 года. Я вылучаю Нёманскі фронт, а затым фронт па рацэ Свіслач, так званы «Свіслацкі фронт». Кніга вельмі багатая ўспамінамі сведкаў падзей, архіўнымі матэрыяламі як з савецкага, так і з нямецкага боку. Працу над кнігай я пачаў яшчэ ў 2004-м годзе, – працягвае аўтар. – Кніга добра аздоблена мапамі і вялікай колькасцю архіўных фатаздымкаў. Пра кіраўнікоў франтоў, палкоў і ротаў ёсць вельмі падрабязны біяграфічны матэрыял».
Прадстаўнікі выдавецкай ініцыятывы «Гарадзенская бібліятэка» пра гэтае выданне кажуць: – Кніга набліжае да нас праўду пра падзеі Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі і Гарадзеншчыны. Аўтар, дапытлівы гарадзенскі гісторык, крок за крокам, дзень за днём раскрывае планы і дзеянні савецкіх і нямецкіх войскаў у баях за Гродна. У аснову кнігі ляглі звесткі з нямецкіх даследванняў, расійскіх архіваў, успаміны ўдзельнікаў і жыхароў горада, дзённікі баявых дзеянняў, аператыўныя дакументы, справаздачы, данясенні. Кніга будзе патрэбная тым, хто цікавіцца гісторыяй войнаў у нашым рэгіёне.

Щеглова, Л. Брачный контракт : роман / Лия Щеглова. – Минск : Букмастер, 2015. – 256 с. – (Современный остросюжетный роман)
Наследство – это неплохо. Но если для того, чтобы его получить, надо развестись… Майя не согласна. Она любит мужа и не доверяет адвокату, который принес эту весть. Если бы она узнала, куда заведет ее расследование! Весь ее мир – это иллюзия. Муж – совсем не ботаник, родители всю жизнь скрывали кучу секретов. Но самое неожиданное – это она, Майя. Кто она такая? Как ей это понять и принять? И что с этим делать?

Чиркова, С. Просто жить : роман / С.Чиркова. – Минск : Букмастер, 2015. – 256 с.
Каких только испытаний не подбросит жизнь, чтобы проверить вас на прочность! Она и забирает любимых, чтобы вы учились жить по-новому, бросаться в крайности, и заставляет трудиться – как физически, так и внутри себя. Но все это становится такой мелочью, когда ударяется о волны настоящей, искренней и чистой любви…
Admin
Чергинец, Н.И. Смертник / Н.И.Чергинец. – Минск : Харвест, 2014. – 320с.
Автор остросюжетного советского и современного детектива, лауреат республиканских и международных литературных конкурсов Николай Чергинец заслуженно пользуется огромной популярностью широкого круга читателей, так как не понаслышке знаком с оперативно-розыскной работой в органах МВД. Н.Чергинец прошел длинный путь от рядового сотрудника до генерал-лейтенанта. Его произведения отличаются фактами и событиями, максимально приближенными к действительности, гармонично связанными со временем, динамичностью и остротой по мере приближения к развязке. Большой опыт автора, досканальное знание приемов и методов борьбы с организованной преступностью, способов раскрытия преступления по горячим следам сыграли в его творчестве основную роль. Перед вами новая серия Николая Чергинца, куда вошли не публиковавшиеся ранее романы, а также самые популярные и любимые читателями.

Делендик, А.А. Девицы-красавицы : повести, рассказ, драма, пьеса / Анатолий Делендик. – Минск : Маст. літ., 2013. – 446 с.
“Девицы- красавицы” - новое произведение известного драматурга А.А. Делендика, пьесы и фильмы которого ещё в советские времена шли по всей стране (пьеса “Вызов богам” поставлена в 110 театрах страны и за рубежом, а фильм “Анастасия Слуцкая” получил 17 призов на международных кинофестивалях, в том числе в США и Китае). “Девицы- красавицы” показывает картины из жизни села. Простые человеческие взаимоотношения: любовь, жалость, зависть увлекательно изображены в произведении.

Па праву жывога : кніга-прызнанне сучасных беларускіх паэтаў да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў / склад. Т.Ф.Рослік. – Мінск : Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2014. – 472 с.
Ніхто не забыты, нішто не забыта – гэтыя словы гавораць аб тым, што гераічнае мінулае нашай краіны навекі застанецца ў народнай памяці. Кніга-прызнанне “Па праву жывога”- калектыўная праца сучасных беларускіх паэтаў да 70-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Синица, Л.М. Организация производства : учебник / Л.М.Синица. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск : ИВЦ Минфина, 2014. – 608 с.
Автор учебника – профессор кафедры организации управления БГЭУ, член-корреспондент Международной академии науки и практики организации производства.
Изложены вопросы производственной структуры предприятия, его типы с ориентацией на машиностроение. Особое внимание уделено организации производственного процесса, расчетам производственной мощности, подготовке производства к выпуску новой продукции, производственных подразделений, методам совершенствования организации производства и зарубежному опыту.
Для студентов учреждений высшего образования по специальности «Экономика и управление на предприятии». Может быть использовано аспирантами, магистрами, научными работниками, специалистами предприятий и др.
Admin
Трахимёнок, С.А. Родная крывинка / Сергей Трахименок. – Минск, 2009. – 464 с.
В книгу «Родная крывинка» С.А.Трахимёнка вошли такие произведения, как «Синдром выгорания» (сокращенный вариант романа), святочный детектив «Миллениум в Авсюках» и повесть «Слава разящему мечом…»
Также в издание включены рассказы автора, которые представляют собой литературные исследования многих пластов современной жизни. Из них стоит выделить рассказ «Родная крывинка», давший название книге. В нем С.А.Трхименок верен своей линии быть адекватным реальным событиям войны, какими бы страшными они не были…

Язэп Драздовіч. Праз церніі да зорак : успаміны, артыкулы, прысвячэнні, мастацкія творы / уклад. Міхася Казлоўскага. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2014. – 543 с.: іл
У кнігу ўвайшлі ўспаміны і артыкулы пра вядомага беларускага пісьменніка, мастака, гісторыка і этнографа Язэпа Нарцызавіча Драздовіча, якога руплівы даследчык яго жыцця і творчасці Арсень Ліс назваў “вечным вандроўнікам”. Сваеасаблівы вянок гонару і пашаны творцу – вершы-прысвячэнні беларускіх паэтаў.
Завяршаюць зборнік літаратурныя і мастацкія творы Язэпа Драздовіча, а таксама “Дзённік” і факсімільнае выданне яго кнігі “Нябесныя богі”.

Смольянинов, М.М. Беларусь в Первой мировой войне 1914 -1918 гг. / М.М.Смольянинов. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 317 [34] c.: ил.
В монографии исследуются вопросы мобилизации в белорусских губерниях в русскую армию в начале Первой мировой войны, пополнения мобилизованными до штатов военного времени дислоцировавшихся тут частей и соединений; прослежено их участие в боевых действиях в Восточной Пруссии, Галиции и на территории Польши в 1914 г.; освещены вопросы эвакуации предприятий, учреждений и населения из угрожаемых противником мест в 1915 г., решения проблемы беженского движения на белорусских землях; отражены боевые действия на территории Беларуси, рост антивоенного движения в войсках и условия заключения перемирия германцами и вторжение их войск и оккупация восточных белорусских губерний в феврале 1918 г.
Книга рассчитана на научных работников – историков, преподавателей и студентов, всех кто интересуется историей.

Мацук, А.У. Полацкае ваяводства ў ХVІІІ ст.: ваявода, шляхецкая эліта, соймікі / А.У. Мацук. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 233 с. : іл.
Кніга прысвечана даследванню гісторыі Полацага ваяводства ў ХVІІІ ст. Раскрываюцца прычыны з’яўлення і эвалюцыя права вольнага выбару полацкага ваяводы, функцыянаванне соймікаў. Звяртаецца ўвага на роды, якія складалі полацкую шляхецкую эліту, адлюстроўваюцца формы супрацоўніства паміж імі і дачыненні з магнацкімі групоўкамі Княства. Асобна разглядаецца ўплыў розных галінаў рода Корсакаў на ўнутрапалітычнае жыццё ваяводства ў панаванне Аўгуста ІІІ. Вылучаюцца асаблівасці палітычных працэсаў у Полацкім ваяводстве падчас бескаралеўяў 1733 -1735 і 1764 гг., а таксама апісваецца ход баявых дзеянняў на дадзенай тэрыторыі.
Кніга разлічана на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў, настаўнікаў, краязнаўцаў, а таксама ўсіх чытачоў, неабыякавых да айчыннай гісторыі.
Admin
Энгельгардт, М.А. Прогресс как эволюция жестокости / М.А. Энгельгардт. – Минск : БелЭн, 2006. – 608 с.
Научно-популярная работа М.А.Энгельгардта "Прогресс как эволюция жестокости" по своему содержанию необычна и уникальна. Но автор утверждает: "Взгляд, развиваемый в этой книжке не нов. Новых взглядов вообще не бывает. Я разумею основные, общие вопросы, допускающие лишь два взаимно противоположных решения, две антитезы, исключающие одна другую".
Как и по каким законам развивается мир и человек? Что такое прогресс: постепенное смягчение и облагораживание нравов или эволюция худших свойств человеческой природы? Древность основных идей науки, их истинность и заблуждение - униформизма, эволюции, прогресса, катастрофизма?..
Книга написана увлекательно, приводится много интересных и малоизвестных фактов...

Трахимёнок, С.А. Тунгусский болид : мистический роман / Сергей Трахимёнок. – Минск : Мастацкая літаратура, 2014. – 350 с.
В 2008 году исполнилось сто лет с момента падения «тунгусского метеорита». На протяжении этого времени не умолкают споры ученых о том, что это было. Существует несколько десятков версий случившегося, от взрыва метеорита, таежного гнуса, метана, до устранения искусственного плазмоида, созданного стараниями Николы Теслы.
Мистический роман Сергея Трахимёнка «Тунгусский болид» дает не только свою трактовку событий того времени, но и возвращает читателя к временам появления современного человечества, в приключенческой форме отражая контакты Разума Вселенского с разумом земным.

Татаринов, Ю.А. Две легенды : Освейский дворец, Аськина горка / Ю.А.Татаринов. – Минск : Смэлток, 2014. – 112 с. (Беларусь историческая)
Вниманию читателей предлагаются два драматических произведения, в основе которых реальные события времен крепостного права.

Ермоленко, В.А. Асы – белорусы : очерки / В.А. Ермоленко. – Минск : Мастацкая литаратура, 2014. – 407 с.: ил.
Книга посвящена замечательным авиаторам-белорусам – первым легендарным пилотам России начала 1910-х годов, героям Первой мировой войны, первым покорителям Арктики, героям Великой Отечественной войны, первым испытателям реактивных самолетов, летчикам-космонавтам, выдающимся авиаконструкторам.
Содержит первые наиболее полные сведения о более чем ста представителях белорусского народа, внесших значительный вклад в развитие мировой авиации. Подготовлена по литературным источникам и архивным материалам.
Рассчитана на массового читателя и предназначена для патриотического воспитания молодежи.

Шніп, В.А. Заўтра была адліга : дзённікавы раман паэта / Віктар Шніп; маст. Уладзімір Васюк. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. – 341 с.
Кніга “Заўтра была адліга” складаецца з твораў нон-фікшн (невыдуманыя гісторыі) і вершаў, у якіх душа і сэрца паэта. чытаючы кнігу, нехта скажа : “Тут вельмі шмат самоты!”. Так. У жыцці стае самоты, і кожны ведае, што нельга быць вясёлым, калі паміраюць родныя, калі знікаюць сцяжыны да жыватворных крыніц, калі ты разумееш, чаму так неспакойна ў тваёй душі. І ўсё ж аўтар гэтай кнігі аптыміст, і ў яго ёсць пачуццё гумару і самаіроніі і ўменне пабачыць у звычайных дэталях быцця прыгажосць і філасофскі сэнс, і сваімі творамі ён сцвярджае : “Усё будзе добра!”
Admin
Марчук, Г.В. Вочы і сон : раманы / Георгій Марчук. – Мінск : Беларусь, 2015. – 480 с. : іл.
У кнігу ўвайшлі тры раманы : “Вочы і сон”, “Год дэманаў” і “Без анёлаў”
У няпростыя сітуацыі трапляюць героі твораў. Яны павінны зрабіць выбар паміж дабром і злом, паміж стварэннем і разбурэннем уласнага “я”. Раманы напоўнены філасофскімі роздумамі аб сэнсе жыцця, аб прызначэнні чалавека, аб велічы душы.
Для шырокага кола чытачоў.

Гузанаў, В.Р. Адысей з Беларусі : дак. аповесць / В.Р. Гузанаў; пер.з рус мовы Я.Саламевіча. – Мінск : Беларусь, 2014. – 278 с.; [16] л. іл.
У горадзе Хакадатэ на востраве Хакайда стаіць помнік першаму расійскаму консулу ў Японіі – Іосіфу Антонавічу Гашкевічу ( 1814 – 1875). Сын беларускага народа, ён першы з расійскіх вучоных пабываў у Паўднёвай Афрыцы, вывучаў флору і фауну Кітая, Філіпін, Карэі, Японіі. Гашкевіч валодаў многімі замежнымі мовамі і нават склаў японска-рускі слоўнік. Ён здзейсніў кругасветнае плаванне на знакамітым фрэгаце “Палада”. Пра перыпетыі яго жыццёвага шляху і расказвае гэтая кніга, матэрыял для якой пісьменнік В.Гузанаў збіраў не толькі ў Расіі і Беларусі, але і ў Японіі, дзе да гэтага часу жыве памяць аб нашым земляку.
Для шырокага кола чытачоў.

На прасторах любай Беларусі : зборнік прозы, паэзіі, публітыстыкі / склад. : Г.П.Пашкоў, Т.Ф.Рослік. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2015. – 640 с.
Новая кніга “На прасторах любай Беларусі” – калектыўная праца сучасных беларускіх пісьменнікаў. Выданне прызначана для шырокага кола чытачоў – усіх, хто цікавіцца гісторыяй і сучаснасцю роднага краю, любіць сваю гераічную зямлю, шчырых і працавітых людзей, нашу маляўнічую прыроду.

Трахимёнок, С.А. Повести разных лет : роман, повести / Сергей Трахимёнок. – Минск : Мастацкая літаратура, 2015. – 510 с.
В книгу вошли роман “К торжественному маршу”, повести “Бэлли пуэри” и “По следам Таманцева”.
В романе “К торжественному маршу” автору удалось в свойственной ему детективной манере связать две сюжетные линии и вскрыть проблемы переломного времени, преподающего нам урок и дарящего надежду на будущее.
Время действия повестей – Великая Отечественная война. Место – оккупированная Беларусь. Повести “По следам Таманцева” и “Белли пуэри” – дань автора тем, кто сражался за свою землю в годы войны.
Admin
Федарэнка, А. Сечка : літаратурныя эсэ / Андрэй Федарэнка. – Мінск, 2012. – 136 с. – (Другі фронт мастацтваў).
Гэтыя літаратурныя эсэ пісаліся на працягу 10 гадоў. Крытык, выкладчыца, літаратуразнаўца М.Верціхоўская абазначыла : “Структурна “Сечка” Андрэя Федарэнкі ўяўляе сабою мазаіку з перлаў. Гэта сапраўдная з’ява і падзея ў найноўшай літаратуры. Каб стварыць такую, трэба ўяўляць агульную задуму карціны – выразна паказаць чалавека і яго справу. Феномен “Сечкі” Федарэнкі ў тым, што замешана яна на такой дробязі, як мастацкасць...”

Пятровіч, Д.Л. Анёлы : аповесці, апавяданні, эсэ / Дзмітрый Пятровіч. – Мінск, 2015. – 190 с.
У зборнік Дзмітрыя Пятровіча ўвайшлі аповесці, апавяданні, эсэ, якія раней былі апублікаваны і атрымалі станоўчую ацэнку крытыкі і чытачоў, а таксама новыя творы пісьменніка. Містычна-прыгодніцкая аповесць “Белая Жанчына” напісана на выключна новым для беларускай прозы матэрыяле – пра спелеолагаў. Як, вядома, гэта людзі, апантаныя даследваннем пячор. У аснову дэтэктыўнай аповесці “Джэк” і апавядання “Анёлы” пакладзены рэальныя падзеі. Апавяданне “Цана крыві” прысвечана памяці ахвяр трагедыі ў мінскім метро 11 красавіка 2011 года.

Курс трудового права. Особенная часть. Кн.1 : Индивидуальное трудовое право: в 3 т. Т.1 / А.А. Войтик, [и др.]; под общей ред. О.С. Курылевой; К.Л. Томашевского. – Минск, 2014. – 372 с.
Издание является фундаментальным курсом трудового права, нацеленным на комплексное и углубленное изучение институтов и проблем данной отрасли права. Курс основан на Типовой учебной программе по дисциплине трудовое право. В т. 1 освещены следующие темы «Особенной части», относящиеся к индивидуальному трудовому праву: занятость и трудоустройство, заключение, изменение и приостановление трудового договора. При написании книги авторами учитывались изменения и дополнения, внесенные в Трудовой кодекс, Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 131- З.
Издание рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Курс трудового права. Особенная часть. Кн.1 : Индивидуальное трудовое право: в 3 т. Т.2 / А.А. Войтик, [и др.]; под общей ред. О.С. Курылевой; К.Л. Томашевского. – Минск, 2014. – 460 с.
Издание является фундаментальным курсом трудового права, нацеленным на комплексное и углубленное изучение институтов и проблем данной отрасли права. Курс основан на Типовой учебной программе по дисциплине трудовое право. В т. 2 освещены следующие темы Особенной части, относящиеся к индивидуальному трудовому праву: прекращение трудового договора, особенности трудовых контрактов, рабочее время и время отдыха. При написании книги авторами учитывались изменения и дополнения, внесенные в Трудовой кодекс, Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 131- З.
Издание рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Избирательный кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. по состоянию на 17 июня 2015 г. – Минск, 2015. – 224 с.
Избирательный кодекс Республики Беларусь снабжен алфавитно-предметным указателем.
Admin
Пазнякоў, М.П. Наталенне Радзімай : вершы / Міхась Пазнякоў. – Мінск : Звязда, 2014. – 272 с.
Імя вядомага сучаснага паэта Міхася Пазнякова, творы якога ўключаны ў школьныя праграмы, добра знаёма шырокаму чытацкаму і літаратурнаму колу як у Беларусі, так і за яе межамі.
У гэтай кнізе прадстаўлены лепшыя вершы грамадзянскага гучання, творы, прысвечаныя Беларусі, малой радзіме, роднай вёсцы, маці, бацьку, землякам. Вернасць спрадвечным духоўным каштоўнасцям, любоў да мілай сэрдцу зямлі, маральнасць і гуманістычнасць з’яўляюцца найбольш характэрнымі для вызначэння паэзіі Міхася Пазнякова. Не абыходзіць паэт і вечнай тэмы – тэмы кахання. Апошні раздзел кнігі склалі лепшыя ўзоры любоўнай лірыкі.

Астравец, С. Каты Ёзафа Ратцынгера : Апавяданні, эсэ, зацемкі, рэпартажы з Горадні. – Вільня : Інстытут беларусістыкі, 2009. – 248 с. – (Кнігарня “Наша Ніва”)
Сяргей Астравец нарадзіўся ў 1959 годзе ў Мінску. Служыў у войску, закончыў факультэт журналістыкі. З 1984-га жыве ў Гародні, піша тэксты для газет, радыё, а таксама прозу. “Шпацыр па замчышчы Астраўца” не будзе лёгкім. Аўтар не забяспечвае нас ні ад удараў галавой аб выступы сцяны, ні ад брыдкіх пахаў ў падзямеллях. Але неспадзёўкі ў літаратуры амаль заўседы цікавыя” – так напісаў пра яго творчасць Мікола Варанюк.

Тулупава, І.З. Шчасце на парозе тваім : проза / Ірына Тулупава. – Мінск, 2011. – 176 с.
Кніга Ірыны Тулупавай уводзіць чытача ў свет, добра яму знаёмы. У віхуры падзей і клопатаў, якія хутка змяняюцца, аўтар прапануе спыніцца на некаторых быццам нязначных эпізодах. Але яны раскрываюць сутнасць чалавечых пачуццяў і паводзін, людскіх перажыванняў. Свет любові і нянавісці, гора і шчасця, поспехаў і няўдач – той духоўны свет, які стварае кожны сабе сам. Тое, як пачуваецца ў ім нават блізкаму чалавеку, не заўсёды відно. На парозе ХХІ веку – веку тэхнапрагрэсу і супертэхналогій – людзі такія ж шчырыя ў сваіх памкненнях, як і стагоддзі таму...

Шульц, Б. Цынамонавыя крамы : выбр. проза / Бруна Шульц; паслясл. К. Ільніцкага, пер. з польскай. – Мінск, 2006. – 176 с.: іл.
У арыгінальнай прозе і эстэтыцы польскага пісьменніка Бруна Шульца (1892 – 1942) аўтабіяграфічныя матывы і рэаліі жыцця габрэяў даваеннай польскай Галіччыны ствараюць аснову гратэскава-фантастычных відзежаў.

Клышка, А. Мінсая зямля : паэма / Алесь Клышка. – Мінск, 2010. – 80с.
“Мінская зямля” – гэта маленькі гімн Мінску, мінскай зямлі і мінчукам. Гэта паэма-роздум аб сваёй сям’і, аб людзях, якія жылі побач, гэта паэма-памяць, паэма-сумленне і паэма-настальгія.
Admin
Залусский, И. Ген Огинского / Иво Залусский, пер. с англ. В.С. Плютов, В.А.Ноздрина; вступ. С. Н. немогай. – 2-е изд., доп. – Минск, 2015. – 348 с. : ил.
В книге Иво Залусского – британского музыканта и музыковеда, прапраправнука известного политического деятеля и композитора Михаила Клеофаса Огинского – рассказывается о его легендарном предке, о династии Огинских, многие представители которой оставили заметный след в европейской истории и культуре.
К 250-летию легендарного композитора, воителя и созидателя, мецената и патриота, прекрасным подарком будет это издание, несущее бесценную информацию о традициях разветвленного рода Огинских, хранящее дыхание мыслей и дум самого Михаила Клеофаса, донесенное его прямым, генетическим потомком – для потомков творческих и интеллектуальных, для всех хранителей и продолжателей лучших традиций отечественной и мировой культуры.
Залусский, А. Время и музыка Михаила Клеофаса Огинского / Анджэй Залусский; пер. с англ. В.Плютова; вступ ст. Л.Анцух, В.Счастного, А. Мальдиса. – 2-е изд., доп. – Минск, 2015. – 206 с. : ил.
Анджэй Залусский, прапраправнук М.К.Огинского, оставаясь верным истории в общих ее чертах, позволил себе лишь некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Ему удалось главное : не тоько воскресить наглядное лицо эпохи, но и показать судьбу Михаила Клеофаса Огинского – дипломата, государственного деятеля Речи Посполитой, музыканта и композитора, одной из выдающихся фигур европейской истории и культуры.
Обе книги дополнены материалами из архивов Национального исторического музея Республики Беларусь, музея истории театральной и музыкальной культуры, музея-усадьбы М.К.Огинского в Залесье, личного архива автора и списком новых библиографических источников.

Володин,В. Чернобыль. Темная зона / В. Володин. – Минск : Харвест, 2015. – 320 с.
Книга не только о приключениях героя в Чернобыльской зоне отчуждения. Это захватывающий дух боевик с нереально страшной фактурой. Такого вы ещё не читали, это вам не игра, это жестокая реальность.
В зоне разумные законы природы извратились в результате глобальной техногенной катастрофы. Чернобыльская зона наполнена психическими и физическими опасностями, радиацией, паронормальными явлениями и дикими агрессивными существами–мутантами..

Бондаренко, В.В. Самый долгий день / Вячеслав Бондаренко. – Минск : Харвест, 2015. – 256 с.
Молодой сержант милиции Сергей Лагутин не догадывался, что обычное на первый взгляд задание – доставить в отделение два новых автомобиля – обернется для него настоящим подвигом. «Враги народа» и немецкие диверсанты, предательство и геройство, неравные схватки с врагом и первые жертвы, отчаяние и вера в победу любой ценой – всё это вместил в себя первый день Великой Отечественной, 22 июня 1941 года…
Новый остросюжетный роман автора бестселлеров «Ликвидация» и «Кадетство» Вячеслава Бондаренко основан на реальных событиях.

Зайцев, С. Всё о ребёнке первых трёх лет жизни : популярная энциклопедия / С. Зайцев. – 7-е изд., перераб. – Минск, 2014. – 544 с.
Вырастить ребенка здоровым, сформировать в нем личность – весьма непростой труд, и достойны всяческого уважения родители, бабушки и дедушки, которые этот труд на свои плечи возлагают. Задача этой книги состоит в том, чтобы поддержать их полезной информацией. В ней популярно изложены вопросы беременности и послеродового периода матери, знания по анатомии и физиологии детского организма, гигиене жилища, гигиене питания ребенка и т.д., а также практические советы по уходу за ребенком, его воспитанию, профилактике и лечению наиболее часто встречающихся детских болезней.

Голденков, М. Мир и война / М.Голденков; под ред. В.Ивлевой. – Минск, 2015. – 288 с. : ил.
В истории не счесть белых пятен. Даже многотомные исследования какого-либо события не гарантируют беспристрастного подхода. Российские историки утверждают, что Россия победила в русско-литовской (Десятилетней) войне 1512 – 1522 годов за объединение русских земель под своей властью. Так ли это? Кто на самом деле победил в этой войне и были ли в ней вообще победители?
Сегодня происходит переосмысление многих исторических событий, штаммы и клише уступают место анализу фактов.
Автор представляет ряд таких исторических фактов и предлагает читателю задуматься, кто мы такие и откуда ведет свою родословную большая семья славянских народов.

Admin
Заяц, Р.Г. Биология. Школьный курс. Тестовые задания с решениями / Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В.Давыдов. – 3-е изд.. – Минск, 2014. – 464 с.
Основная цель данного справочника – помочь абитуриентам и выпускникам систематизировать свои знания и подготовиться к централизованному тестированию по биологии.
Пособие содержит не только разнообразные формы тестов, которые требуют конкретных знаний и умений обобщать и анализировать учебный материал, но и ключи к ним.
Издание предназначено для выпускников, абитуриентов и учителей в качестве пособия для контроля знаний.

Перлин,О. Испанский язык / О.Перлин. – 2-е изд.. – Минск, 2015. – 416 с.
Издание предназначено для всех, кто желает самостоятельно изучать испанский язык.
Книга состоит из раздела «Фонетика» - 60 уроков с ключами к текстам и упражнениям – и словарей (испанско-русского и русско-испанского). В разделе «Фонетика» даются краткие сведения о правилах произношения звуков и о правилах ударения в испанских словах. В уроках, которые посвящены фонетическим явлениям, даётся транскрипция слов (в квадратных скобках). Упражнения после каждого урока должны обеспечить усвоение, повторение и закрепление лексического материала. Ключ с переводами испанских текстов служит для проверки правильности понимания текстов и правильности выполнения упражнений.
Первое издание вышло в 1999 году.

Пешкова, Г.Д. Секретарское дело : учеб пособие / Г.Д. Пешкова. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск, 2014. – 367 с. : ил.
Представлены темы «Делопроизводство и его значение в современной сфере управления», «Технология и организация делопроизводства в учреждениях», «Организация работы с обращениями граждан», «Бездокументное обслуживание руководителя».
Приводятся образцы документов, примеры, схемы, тексты нормативно-правовых актов по ведению делопроизводства, бездокументному и документационному обслуживанию работы руководителя учреждения.
Предыдущее издание вышло в 2010 г.
Для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования. Может быть использоовано практическими работниками, менеджерами, секретарями.

Грицкевич, А. П. Борьба за Украину, 1917 – 1921 / А.П. Грицкевич; под науч. Ред. А.Е.Тараса. – Минск, 2011. – 528 с. : ил. – (Серия «Неизвестная история»).
Реальная история революции, интервенции и гражданской войны в Украине неизвестна читателям России и других стран СНГ. Советские авторы умалчивали об истории украинского национального движения, а деятелей национальных партий, боровшихся за независимость Украины, клеймили как «врагов» украинского народа. Многое вообще скрывалось (например, история Западно-украинской народной республики).
Вопреки подлинным фактам, советские историки утверждали, что украинский народ якобы стремился к объединению с Россией, поддерживал большевиков и советскую власть, боролся с собственными националистами.
Автор предлагаемой книги рассматривает вопросы истории Украины в ХХ веке с национальных позиций, избегая при этом крайностей в оценках.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Admin
Таможенное дело : учеб пособие / И.В.Цикунов [и др.]; под общ. ред. И.В.Цикунова. – Минск, 2015. – 287 с. : ил.
Рассматриваются основные элементы системы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности в Евразийском экономическом союзе и в Республике Беларусь : порядок проведения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу, таможенные процедуры, таможенный контроль, определение таможенной стоимости товаров, страны происхождения и классификации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Большое внимание уделяется современному состоянию и перспективам развития таможенного регулирования с учетом региональной таможенной интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Для студентов экономических специальностей учреждений высшего образования, аспирантам, магистрантам, практическим работникам в сфере таможенного дела.

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения : сб. правовых актов по состоянию на 20 мая 2015 г. – Минск, 2015. – 256 с.
В сборник правовых актов «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения» включены Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 года, а также иные правовые акты, определяющие правовые и организационные основы государственной политики в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Бурганская, Т.М. Основы декоративного садоводства : учеб. пособие. В 2 ч. Ч.1. Цветоводство / Т.М. Бурганская. – 2-е изд., испр.- Минск, 2012. – 367 с. : ил. + 1 электрон.-опт. Диск (СD-R)
Излагаются сведения о биологии цветочно-декоративных растеий, различных способах размножения и приемах выращивания широко распространенных цветочных культур открытого и защищенного грунта, возможностях их использования для оформления ландшафтной среды населенных мест, внутреннего озеленения зданий и сооружений, получения срезочной продукции. Электронное приложение содержит фотографии цветочно-декоративных растений открытого и защищенного грунта.
Первое издание вышло в 2010 г.
Для учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования по специальности «Садово-парковое строительство». Может быть полезно садоводам, цветоводам-любителям.

Семенцов, А.Ю. Резьба по дереву / А.Ю. Семенцов. – 2-е изд. – Минск, 2015. – 672 с.
В книге представлены различные виды резьбы по дереву, характеристики древесных пород, советы по организации рабочего места, описаны инструменты необходимые резчику, показана техника и приемы выполнения резьбы. Также книга содержит советы и рекомендации по оформлению интерьера дачных домиков, приусадебных участков, детских площадок, образцы орнаментов, элементов декора, изделий, которые могут быть использованы в работе в домашних условиях.
Издание предназначено для широкого круга читателей.Admin
Этнакультурныя і прыродныя турыстычныя рэсурсы Гродзеншчыны і Сувальшчыны : энцыкл. давед. / рэд. В.Р. Карнялюк, І.І. Траццяк. – Гродна- Мінск, 2014. – 304 с.
У энцыклапедычным выданні прадстаўлены матэрыялы, якія адлюстроўваюць этнакультурнае і прыроднае багацце Гродзенскай вобласці і Сувальскага раёна Падляскага ваяводства ў тым ліку і Лідскага раёна. Упершыню пад адной вокладкай сабраны звесткі пра знакамітых народных майстроў, традыцыйныя святы, фальклорныя калектывы, помнікі народнага культавага дойлідства, асобна ахоўныя прыродныя тэрыторыі.
Энцыклапедычнае выданне зарыентавана на спецыялістаў турыстычнай індустрыі, краязнаўцаў, студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцяў, усіх, хто цікавіцца турызмам беларуска-польскага замежжа.

Максім Багдановіч. Пясняр чыстае красы : успаміны, артыкулы, прысвячэнні / уклад. Т.Шэляговіч. – Мінск : мастацкая літаратура, 2011. – 350 с. : іл. – ( Жыццё знакамітых людзей Беларусі).
У кнігу ўвайшлі ўспаміны і артыкулы пра генія беларускай зямлі Максіма Багдановіча, які здолеў здзейсніць свой найвялікшы творчы подзвіг – стаць адной з першых зорак на небасхіле нацыянальнай паэзіі, аказацца ў цэнтры літаратурна-грамадскага руху Беларусі пачатку ХХ ст., застацца лепшым крытыкам і гістроыкам роднай літаратуры, яе класікам, выдатным перакладчыкам і празаікам.
Вершы-прысвячэнні вядомых пісьменнікаў сплятаюць вянок гонару і пашаны М.Багдановічу.

Янка Купала. “Мне сняцца сны аб Беларусі...” : успаміны, эсэ, артыкулы, дакументы / уклад. Галіны Шаблінсай. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. – 702 с.: іл. - ( Жыццё знакамітых людзей Беларусі).
Выдавецства “Мастацая літаратура” працягваевыпуск бібліяграфічных кніг у папулярнай і прэстыжнай серыі “Жыццё знакамітых людзей Беларусі”. У чарговай кнізе сабраны матэрыялы, якія раскрываюць перыпетыі жыццвага і творчага лёсу Песняра-прарока, заснавальніка новай беларускай літаратуры, першага народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Гэта ўспаміны яго сучаснікаў: родных і блізкіх, пісьменнікаў і навукоўцаў, дзеячаў мастацства і культуры, кіраўнікоў і простых людзей, якія сустракаліся з Янкам Купалам. У выданне таксама ўключаны некаторыя афіцыйныя дакументы, лісты, артыкулы, якія тлумачаць асаблівасці гістарычнай эпохі, у якой выпала жыць паэту. Першыню друкуюцца тры раздзелы з манаграфіі першага біёграфа Янкі Купалы Льва Клейнбарта “Янка Купала. Вопыт характарыстыкі літаратурнай і біяграфічнай” (1929-1934)

Шухман, Ю. І. Печи, камины и грили / Ю.И.Шухман. – Москва, 2014. – 160 с. [ил.]. – (Мастар Золотые руки)
Цель книги – помочь читателям разобраться в особенностях различных конструкций и технологий сооружения печей и каминов, в каждом конкретном случае определиться с выбором проекта и способа его реализации (не обязательно традиционного), а также служит подспорьем в самой работе и самое главное – в творческом подходе к ней.

Вирта, Т.Н. Родом из Переделкино / Татьяна Вирта. – Москва, 2012. – 320 с.
Татьяна Вирта – дочь знаменитого советского писателя Николая Вирты – все детство и юность прожила в Переделкино. Это не просто знаменитое дачное местечко. Этот поселок, обладающий особым укладом и философией, в свое время был настоящей культурной столицей СССР. Именно там по-настоящему раскрывались те, кто был культурной элитой страны. Чуковский, Кассиль, Фадеев и многие-многие другие. Милые привычки, вечерние посиделки, непростые человеческие отношения, любовные драмы, головокружительные взлеты и поломанные судьбы – Татьяна Вирта описывает жизнь великих очень просто, по-соседски, что придает мемуарам необыкновенное очарование и искренность. Война и эвакуация глазами девочки; страшные, но очень яркие годы глазами подростка… Целая эпоха прошла через подмосковный дачный поселок. Бытовая история страны всегда самая интересная и правдивая.
Admin
Красницкий, А. Под русским знаменем : романы / А. Красницкий. – Минск : Книжный дом, 2014. – 576 с. . – (История России в романах).
В книгу вошли два романа автора – «Белый генерал» и «Под русским знаменем», повествующих о героизме и подвигах одного из выдающихся полководцев – Михаила Дмитриевича Скобелева. От полной опасных приключений службы молодого военачальника в туркестанских песках Средней Азии до блистательных побед талантливого генерала в войне за освобождение балканских народов от турецкого владычества. Эти и другие свершения Скобелева, их значение для России по разным причинам в течение длительного времени неоправданно замалчивались.

Красницкий, А. Царевна на троне : романы / А. Красницкий. – Минск : Книжный Дом, 2014. – 512 с. – (История России в романах).
В книгу вошли два романа автора – «Царица Ганночка» и «Царевна на троне», в которых в захватывающей приключенческой форме повествуется о событиях второй половины XVII столетия. Романтическая любовь юного наследника российского престола Федора Алексеевича к дочери царского воеводы Ганночке Грушецкой и судьбы царевны Софьи и князя Голицына стремительно развиваются в вихре коварных интриг иезуитов, происков придворных московских «партий», козней бояр Милославских и Нарышкиных. Главные герои романов всей душой, всем сердцем радеют о благе горячо любимой православной родины, и их деяния оставляют глубокий след в ее истории.

Гарина, З. Удачная партия : роман / Зоя Гарина. – Минск : Букмастер, 2014. – 288 с. – (Современный роман о любви).
Аркадий Францевич Ковард, мечтающий добиться мирового признания в науке, попадает в плен собственных необычных сновидений, заставивших его потерять связь между реальностью и миром подсознания. Попытки разобраться в собственном мироощущении еще больше запутывают ситуацию и толкают героя на отчаянные действия. Однако все это не сводит Коварда с ума, а заставляет переосмыслить свои жизненные ценности и прийти к выводу, что любовь делает человека всесильным.

Моряков, Л.В. Криминальные рассказы о любви : рассказы / Леонид Моряков. – Минск : Мастацкая літаратура, 2014. – 351 с.
Остросюжетные, с элементами детектива, криминала, фантастики, мистики и мелодрамы, рассказы Леонида Морякова читаются на одном дыхании. Герои произведений писателя сражаются в абсолютно неравных условиях, бросаются в битву, даже когда шанс выиграть один из тысячи. Они уверены: лучше смерть в бою, чем рабское существование…

Азарина, Л. Чужие дочери : повесть / Лидия Азарина. – Минск : Регистр, 2014. – 192 с.
Почему мы так редко думаем о том, как отзовутся наши слова и поступки в будущем? Почему так редко подводим итоги? Кто вправе судить, была ли принесена жертва или сделана ошибка? Что можно исправить за один месяц, оставшийся до смерти? Что, уходя, оставляем после себя? Трудно ищет для себя ответы на эти вопросы героиня повести – успешный адвокат Жемчужникова.
Автор книги, Лидия Азарина (Алла Борисовна Ивашко), юрист по профессии и призванию, помогая людям в решении их проблем, накопила за годы работы богатый опыт человеческого и профессионального участия в чужой судьбе. Осмысливая и анализируя этот опыт, она в своих произведениях старается донести его до читателей.
Admin
Шиманский, М.Н. Побратимы : очерки / Михаил Шиманский. – Минск, 2015. – 286 с.
На Ленинградском фронте героически сражались многие уроженцы Беларуси. Некоторые белорусы разделили с жителями города над Невой страшную участь блокадников. Не дрогнули, проявили величайшую силу духа, показали свой несгибаемый характер, не покорились жестокому врагу, выстояли и победили. В свою очередь, и многие ленинградцы участвовали в боях с гитлеровскими захватчиками на оккупированной территории Беларуси. Им всегда были присущи благородные качества настоящего братства, искренней дружбы, сплочённости. Их объединяли общая вера и воля к нашей победе. Ярких примеров тому – множество…

Великие мысли великих женщин / Авт.-сост. В.В. Адамчик. – Минск, 2011. – 384 с.
Эта книга для тех, кто сомневается в том, насколько хорошо он знает противоположный пол. Ознакомившись с афоризмами великих мужчин и блистательных женщин разных времён и народов, можно понять, что в действительности мы думаем друг о друге. Собрание афоризмов может принести пользу и удовольствие людям самых различных возрастов и занятий.
…Забавно смотреть, как они радуются хорошей еде; мы, женщины не умеем ценить редкостные вина и изысканные блюда, а мужчины сохранили в этом детскую непосредственность…
Шарлота Бронте, английсая писательница.

Басилашвили, О.В. Неужели это я?! Господи… / Олег Басилашвили. – Москва, 2012. – 384 с. – (Жизнеописания знаменитых людей).
Народный артист СССР Олег Басилашвили впервые вышел на сцену в 1956 году. Его популярность невероятна. Несколько поколений театральных и кинозрителей считают Басилашвили одним из лучших артистов России.
В книге воспоминаний Олег Валерианович рассказывает о своих корнях, о работе в театре и кино, общественной деятельности, о личной жизни. Рассказывает изящно, талантливо, с юмором.

Ободовская, И. Пушкин и Натали. Покоя сердце просит… / И. Ободовская, М.Дементьев. – Москва, 2014. – 352. – (Роман в письмах).
Какой она была, избранница русского гения? Пустой светской красавицей, увлеченной балами, разорявшей мужа нарядами, виновницей его гибели?.. А.И.Куприн под впечатлением пушкинских писем к жене скажет : «Я хотел бы представить женщину, которую любил Пушкин, во всей полноте счастья обладания таким человеком».
Мать четверых детей, глубоко религиозный человек, жена Поэта, который видел в ней «Чистейшей прелести чистейший образец», « милое, чистое, доброе создание»… её пришлось много страдать, за свою красоту она заплатила непомерно высокую цену.

Памук, О. Новая жизнь : роман / Орхан Памук; пер. с тур. А.Аврутиной. – СПб, 205. – 288 с. – (Азбука Premium).
Орхан Памук – известный турецкий писатель, обладатель многочисленных национальных и международных премий, в числе которых Нобелевская премия по литературе. Эксцентричная и увлекательная книга, достойная лучших произведений выдающегося писателя. Орхан Памук в очередной раз демонстрирует своё мастерство, не раскрывая, а скорее изображая во всей полноте и силе тайные глубины человеческой личности.
Admin
Подкатик, Е.С. Точка : повесть / Елена Подкатик. – Минск, 2014. – 154 с. – (Дети войны).
Основное действие повести “Точка” происходит в Минске в двух временных измерениях – октябрь 2009 года и период оккупации города во время Великой Отечественной войны.
Главная героиня повести Людмила Стаханова принимает участие в Республиканской переписи населения 2009 года. При довольно странных обстоятельствах она знакомится с Миррой Львовной Андреевной – одинокой 92-летней старушкой, бывшей узницей Минского гетто. Эта нечаянная встреча двух женщин показала, что случайностей не бывает. Каждое наше действие может кого-то спасти, а кого-то погубить. Яркое тому подтверждение – невероятные жизненные коллизии Стеллы Андреевной и Минны Браун, судьбы которых тесным образом сплелись с жизнью Людмилы Стахановой.

Чурко, Ю.М. Маски-шоу / Ю.М. Чурко. – Минск, 2014. – 320 с. : ил.
Новая книга Юлии Чурко увлекательно и психологически достоверно рассказывает о наших днях, о мире искусства, с которым так или иначе связано большинство персонажей.
В романе “Уродина” они живут, любя и страдая, пытаясь найти счастье на разных поворотах судьбы. Героиней шести историй, объединённых общим названием “Соперница”, вопреки ожиданиям является не существо женского пола, а алкоголь…
Книга написана живым ярким языком.

Владимир Мулявин. “Сэрцам і думамі…” : воспоминания, интервью, исследования / ред.сост. Людмила Крушинская. – Минск, 2015. – 615 с.: ил.
“Золотой” фолиант “Владимир Мулявин. “Сэрцам і думамі…” – это новое, иллюстрированное издание о Песняре. Основанное на некоторых материалах книги “Владимир Мулявин. Нота судьбы”, увидевшей свет в 2004 году, оно представляет собой мозаику из ранее неизвестныхфактов о жизни и уникальном творчестве Музыканта, воспоминаний о Владимире Георгиевиче его коллег, родных и близких.
Эта книга – документально-художественный, “народный” портрет нашего современника, основателя и многолетнего руководителя легендарного ансамбля “Песняры”.

Марціновіч, А.А. Бяссонне Млечнага Шляху : выбраныя страронкі беларускай літаратуры / Алесь Марціновіч. – Мінск, 2016. – 527 с.
Вядомы крытык і літаратуразнаўца, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і шэрагу прэстыжных літаратурных прэмій.Алесь Марціновіч перагортвае выбраныя старонкі нацыянальнага пісьменства. Па-свойму прачытвае ён творчасць тых пісьменнікаў, якія ўжо адышлі ў вечнасць. Вялікае месца ў кнізе адведзена тым, хто сёння плённа працуе ў літаратуры. Не абыйдзены ўвагай і маладыя пісьменнікі, якія ўпэўнена праторваюць сваю мастакоўскую сцяжынку.
Admin
Жвалевский, А.В. Про моркоff/on: иронический любовный роман / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. – Минск, 2015. – 112 с.
Как часто бывает – смотрит женщина на мужчину, с которым прожила полжизни, и думает: «Ну почему я не вышла за Васю (Джулиана, Вахтанга)? Такой парень был! Не то что мой… вот бы всё переиграть…»
Авторы дали своей героине «переиграть» - и сами увидите, что из этого получилось.

Грищенко, Ж. Время абсента : роман / Ж. Грищенко. – Минск, 2014. – 448 с.
В центре внимания романа судьба трёх подруг, которых вольный ветер перестройки разбросал по разным континентам. В надежде на счастье они строят жизнь по-своему. Однако эйфория успеха оборачивается для каждой трагичной стороной, а цена реализованной мечты слишком велика. Возможно ли счастье вообще сегодня в перевёрнутом вверх дном современном мире?..
Все события и персонажи вымышленные, а любые совпадения случайны.

Лялько, Х. Адвячорак : вершы / Хрысціна Лялько. – Мінск, 2016. – 220 с.
У кнізе сабраны вершы, якія выбалелі і выстаялі ў душы і ў лёсе аўтаркі. Напісаныя ў розныя гады, яны паяднаныя агульным пачуццём любові і роздумам над жыццём і вечнасцю, над сэнсам пражытага і перажытага.
Другую палову кнігі склалі пераклады польскай духоўнай паэзіі.

Багдановіч, І. Залатая горка : вершы, пераклады, артыкулы / Ірына Багдановіч. – Мінск, 2016. – 400 с. – (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў “Кнігарня пісьменніка”; вып. 80).
Новая кніга Ірыны Багдановіч прысвечана тром Музам яе творчасці – паэтычнай, перакладчыцкай і літаратуразнаўчай. Яе склалі новыя вершы і пераклады пісьменніцы, а таксама артыкулы, прысвечаныя актуальным і мала даследаванным пытанням гісторыі беларускай літаратуры, якія адлюстроўваюць спектр навуковых зацікаўленняў аўтара. Некаторыя творы кнігі былі ў свой час надрукаваныя ў часопісах “Дзеяслоў”, “Наша Вера”, “Роднае слова” і навуковых зборніках. Кнігу дапаўняе бібліяграфічны раздзел, дзе аўтарка расказвае пра сябе, а рознабаковы характар яе творчасці прадстаўлены ў пагадовым спісе публікацый.
Admin
Ткачоў, В. Варона : Кніга прозы / В. Ткачоў. – Гомель, 2013. – 276 с.
Новую кнігу Васіля Ткачова, вядомага беларускага пісьменніка, лаўрэата прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і прэміі імя Васіля Віткі, склалі аповесці “Скачы ад печы, жэўжык!”, “Мішэнь” і “Дзед Аўгей і дзеці”, а таксама апавяданні, жыццёвінкі і гумарэскі, напісаныя ў апошні час. Лёгкі стыль пісьма, іронія і дасціпны гумар, уласцівыя гэтаму пісьменніку, прысутнічаюць, безумоўна ж, і ў творах, што склалі гэтае выданне.
Аўтар з сыноўняй любоў’ю і цеплынёй піша пра людзей, на долю якіх выпалі нялёгкія жыццёвыя выпрабаванні. Яго героі – людзі простыя, на першы погляд сціплыя і нічым не прыкметныя, але калі трэба, яны гатовы пастаяць не толькі за сябе, але і выручыць з бяды іншых, падставіць сваё плячо ў цяжкую хвіліну, падаць руку.
Васіля Ткачова называюць майстрам сюжэта. Яго творы справядліва карыстаюцца заслужаным поспехам у чытачоў.

Праўдзін, В. Іду насустрач… : апавяданні, раман / Віктар Праўдзін. – Мінск, 2013. – 487 с. – (Беларуская проза ХХІ стагоддзя).
У кнігу ўвайшлі выбраныя творы з кніг “Пад знакам Стральца”, “Боль”, “Шлях да Галгофы”, а таксама апавяданні, што друкаваліся ў рэспубліканскай перыёдыцы.

Антонович, С.В. Узники Пищаллова замка : документальные повести и рассказы, исторический детектив . – Минск, 2013. – 368, [16] c. : ил.
Документальные повести и рассказы написаны на основе самых “громких” криминальных дел, которые рассматривали суды Беларуси. Большой интерес вызовет исторический детектив “Последняя гастроль”
В книге предсталены уникальные фотодокументы, которые публикуются впервые.

Радченко, В. АВЕССАЛОМ. Начало. – Москва, 2015. – 284 с.
Обычный менеджер рекламного агентства с необычным именем Авессалом, оказывается втянутым в борьбу, которую ведут на протяжении нескольких тысячелетий непримиримые соперники, пришедшие из другого, наполненного магией мира. Жизнь парня разрушена, его девушка трагически погибает. Пытаясь всё исправить, Авессалом заключает договор со странным типом по имени Гоша, и теперь должен вступить в схватку со зловещим Орденом Первых Дней, чтобы найти и уничтожить Ангела Тьмы, скрывающегося на земле.
Admin
Канановіч, І.І. Старыя званы : аповесці, апавяданні / Іван Канановіч. – Мінск, 2015. – 365 с.
Проза Івана Канановіча глыбока псіхалагічная і мнагатэмная, створаная на крутым пераломе часу, калі гарадскі лад жыцця спрабуюць асэнсаваць і не могуць прыняць душой нядаўнія выхадцы з вёскі. Такая і новая кніга вядомага пісьменніка "Старыя званы", у якую ўвайшлі аповесці "Асобая зона", "Чорныя цені", "Майдан", апавяданні "Дачныя куры", "Прыватны выпадак", "Зора і Канарац", быль "Крынічка". У гэтых і іншых творах аўтар з веданнем справы даследуе і аналізуе супярэчлівыя сацыяльныя і этычныя праблемы сучаснасці. Кніга выдаецца з нагоды 70-годдзя Івана Канановіча, які больш за дваццаць гадоў працаваў рэдактарам прозы ў выдавецтве "Мастацкая літаратура".

Камейша, К. Паміж кубкам і вуснамі : проза паэта / Казімір Камейша. – Мінск, 2015. – 351 с.
Лірычныя запісы і мініяцюры, што сабраны ў гэтай кнізе, пісаліся на працягу многіх гадоў. Па іх лёгка прасачыць, якія падзеі спадарожнічалі аўтару, якія змены і зрухі адбываліся ў часе і як хутка, проста на вачах мяняліся самі людзі. З кнігі яскрава паўстаюць каларытныя постаці нашых сучаснікаў, аднагодкаў пісьменнікаў. Малюючы іх характары, аўтар шырока, з добрым густам выкарыстоўвае народны гумар, які шчодра рассыпаны па ўсім зборніку. Прываблівыя і запамінальныя ў К.Камейшы малюнкі і вобразы роднага яму Налібоцкага пушчанскага краю.

Прыгодзіч, З.К. Постаці: гэткай шукаю цэлы век чэсці / З.К. Прыгодзіч. - Мінск, 2016. – 400 с.
Кніга Зіновія Прыгодзіча “Постаці: гэткай шукаю цэлы век чэсці…” – трэці і заключны том трылогіі, якую пісьменнік стварыў пра вядомых, знакавых постацей беларускай культуры. Як і першыя два, трэці том таксама складаецца з дзесяці гутарак з нашымі слыннымі майстрамі літаратуры і мастацтва. Гэта гутаркі-эсэ, гутаркі-партрэты, гутаркі-нарысы, у якіх глыбока і разнабакова раскрываюцца характары вядомых асоб, іх духоўны і маральны свет, іх цікавыя, часам драматычныя лёсы.
Дейкун, Р.В. Картошка – хлебу и любви присошка : книга прозы / Раиса Дейкун; пер. на рус. язык Р.В.Дейкун. – Гомель, 2013. – 180 с.

Книга гомельчанки Раисы Дейкун «Картошка — хлебу и... любви присошка» заняла третье место на 4-м Берлинском международном литературном конкурсе «Лучшая книга года — 2014» .
Это далеко не первая работа Раисы Дейкун, посвященная картошке. Над имиджем белорусского национального продукта писатель работает уже не первый год. За это время она выпустила книжки-сказки и раскраски для детей с главным героем Бульбастиком, а также добилась выпуска пробной партии игрушек на одной из гомельских фабрик.
Гомельчанка уверена: картошка способна объединить широчайшую целевую аудиторию, потому что ее одинаково любят все — от колхозника и рабочего до министра и президента.Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2023 IPS, Inc.