Библиотечный проект 2010 года «Медийная поддержка чтения детей и молодёжи»

Разработчик проекта - отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Организация, осуществляющая  программу – ГУ культуры "Лидская районная библиотека имени Янки Купалы"., отдел библиотечного маркетинга.
Цели проекта:
-  популяризация чтения и книги через электронные, видео и медиа ресурсы;
-  интенсивный обмен инновационным опытом между библиотеками системы;
- сотрудничество с ССУЗами, общеобразовательными учреждениями, школьными библиотеками в организации чтения детей и молодежи.

По итогам ХІХ Республиканского конкурса “Бібліятэка-асяродак нацыянальнай культуры” проект «Медийная  поддержка чтения детей и молодёжи» получил Третью премию в номинации «За навацыі ў галіне бібліятэчнай справы».

Мэтавая бібліятэчная праграма 2011 года “Гартаючы каляндар”

Распрацоўшчык праграмы - аддзел бібліятэчнага маркетынгу Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.
Арганізацыі, якія рэалізоўваюць праграму – Дзяржаўная установа культуры "Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы".
Мэта праграмы - папулярызацыя беларускай літаратуры сярод карыстальнікаў бібліятэк і жыхароў раёна. .
Задачы праграмы:

- стварэнне спрыяльнай глебы беларускамоўнага асяроддзя і павышэнне каштоўнага статуса беларускай кнігі;

- поўнае раскрыццё фондаў беларускай літаратуры і павелічэнне чытацкай актыўнасці;

- арыентацыя карыстальнікаў бібліятэк на чытанне лепшых узораў айчынай літаратуры;

- заахвочванне дзяцей і моладзі да чытання кніг на роднай мове;

- папулярызацыя беларускамоўных твораў з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі - інфармаванне карыстальнікаў бібліятэк і жыхароў раёна аб пісьменніках- юбілярах і навінках сучаснай беларускай літаратуры.

Па выніках абласнога конкурсу «Чытаем беларускую кнігу” праграма “Гартаючы каляндар” Лідскай ЦБС атрымала другое месца сярод бібліятэк вобласці.

Бібліятэчны карпаратыўны праект 2011 года “ІНФА-інтэлект, ці Бібліятэка XXI стагоддзя”

Распрацоўшчык праекта - аддзел бібліятэчнага маркетынгу цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.
Арганізацыі, якія рэалізоўваюць праграму – цэнтральная раённая бібліятэка імя Янкі Купалы і гарадская дзіцячая бібліятэка.
Мэты праекта:

- стварэнне ў гарадской дзіцячай бібліятэцы на базе інфармацыйна-адукацыйнага цэнтра і на базе мультымедыяцэнтра цэнтральнай раённай бібліятэкі сумеснага інтэлект-цэнтра, у аснову дзейнасці якога пакладзена выкарыстанне адзінай культурна-інфармацыйнай прасторы;

- стварэнне адзінай базы электронных рэсурсаў для бібліятэк сістэмы.

Па выніках ХХ Рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры» праект ”ІНФА-інтэлект, ці Бібліятэка XXI стагоддзя” атрымаў Другую прэмію ў намінацыі «За навацыі ў галіне бібліятэчнай справы».

Целевая библиотечная программа (бессрочная) «Истоки доброты»

Разработчики программы - отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Организация, осуществляющая  программу -  городская библиотека-филиал №1.
Социальная база программылюди с ограниченными физическими возможностями.
Цели программы:

Целевая библиотечная программа (бессрочная) «Душу исцелит добро»

Разработчик программы - отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы
Организация, осуществляющая  программу - городская библиотека-филиал №2.
Социальная база программы - люди  пожилого  возраста.
Цели программы:

Комплексная библиотечная программа (бессрочная) «Здоровый стиль жизни»

Разработчик программы - отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Организации, осуществляющие  программувсе библиотеки ГУ культуры "Лидская районная библиотека имени Янки Купалы".
Цели программы:

Імідж-праект 2012 года “Кніга і бібліятэка вечныя, як прастора і час”

Распрацоўшчык праекта: намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы культуры "Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы".
Арганізацыі, якія рэалізоўваюць праграму – Дзяржаўная установа культуры "Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы".
Мэта праекта – захаваць аўтарытэт традыцыйнага друкаванага слова і падтрымаць станоўчы імідж бібліятэкі.
Задачы праекта:
- папулярызацыя кнігі і чытання сярод дзяцей, моладзі і дарослых;
-  рэклама бібліятэк і іх кніжных фондаў;
- павелічэнне асноўных паказчыкаў дзейнасці бібліятэк: колькасць карыстальнікаў, колькасць кнігавыдач, колькасць наведванняў;
- пашырэнне партнёрскіх сувязей бібліятэк з іншымі арганізацыямі і ўстановамі;
- фарміраванне пазітыўнага вобраза бібліятэкі  як адкрытай установы.
Папярэднія вынікі праекта:
У кожнага жыхара Лідчыны з’явілася магчымасць па-новаму паглядзець на кнігу і бібліятэкі, якія апошнім часам становяцца цэнтрамі культурнага жыцця.
Чытачы змаглі азнаёміцца з планамі бібліятэк, з навінкамі літаратуры і перыёдыкі.
Сумесна з установамі адукацыі і выхавання вырашаліся пытанні арганізацыі вольнага часу дзяцей і падлеткаў у час школьных канікулаў.
Мерапрыемствы праекта выклікалі цікавасць да кнігі і чытання, як крыніцы цікавай і пазнавальнай дзейнасці і сродка паспяховай адаптацыі ў грамадстве.
Праект атрымаў шырокі грамадскі рэзананс, станоўчыя адзнакі ў органаў улады і насельніцтва Лідчыны.

Медийная программа 2012 года

«Тренинг-Профи»

Разработчик программы: отдел библиотечного маркетинга лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Организация, осуществляющая  программу Лидская районная библиотека имени Янки Купалы, отдел библиотечного маркетинга.
Цели программы:
- повышение квалификации библиотечных специалистов Лидской централизованной библиотечной системы;
- совершенствование трудовых и профессиональных качеств специалистов;
- создание эффективной системы регулярного обновления профессиональных знаний;
- рост творческого потенциала персонала и активизация инновационной деятельности.

Целевая библиотечная программа 2013 года «Подросток и библиотека – правовая зона»

Разработчик программыотдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы
Организации, осуществляющие программу: Лидская районная библиотека имени Янки Купалы, городская библиотека-филиал №4, Березовская городская библиотека, Гудская. Дитвянская, Можейковская сельские библиотеки.
Направление программы - целевая социально-правовая программа предусматривает библиотечную деятельность в области правового воспитания и распространение правовых знаний среди населения, в первую очередь, среди детей и молодежи.

Библиотечный проект 2013 года «Библиотека+»

Разработчик проекта - отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Тип проекта: познавательный + социальный
Организация, осуществляющая  программу Лидская районная библиотека имени Янки Купалы.
Социальная  база  проекта – пользователи библиотеки.
Цель проекта – создание регионального ресурса – сенсорно-игровой комнаты для организации детского и подросткового досуга в центральной районной библиотеке имени Янки Купалы.

Библиотечный проект 2013 года «Передай добро по кругу»

Разработчик проекта - отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Тип проекта: социально-благотворительный.
Организация, осуществляющая  проект Лидская районная библиотека имени Янки Купалы.
Социальная  база  проекта – пользователи библиотеки с ограничениями в жизнедеятельности.
Цель проекта – повышение качества жизни людей с ограничениями в жизнедеятельности в возрасте от 14 до 35 лет, полноценное, разностороннее развитие личности.
Задачи проекта:
– создание благоприятной среды для удовлетворения информационных, образовательных, коммуникативных запросов;
– создание условий для интеллектуального развития;
– поддержка и реализация творческого потенциала данной категории граждан;
– поиск новых форм и методов библиотечного обслуживания молодых инвалидов.

Бессрочная целевая библиотечная программа 2014 года
«Духовность и книга»

Разработчик программы – отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Организация, осуществляющая программу – филиал «Лидская городская библиотека № 4».
Цель Проекта создание системы общественного воспитания, способной обеспечить условия для устойчивого и нравственного развития населения, в том числе детей и молодежи.
Задачи проекта:
– создание организационного, методического, информационно-просветительского обеспечения системы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения;
– формирование библиотечного фонда литературой духовно-нравственного содержания;
– укрепление взаимодействия и сотрудничества с учреждениями культуры, образования и приходами Лидского благочиния;
– приобщение молодого поколения и детей к истокам народной духовности и общечеловеческим ценностям, сохранение преемственности поколений;
– внедрение инновационных форм индивидуальной и массовой работы по духовно-нравственному воспитанию;
– реализация системы мер по подготовке, просвещению и повышению квалификации библиотечных кадров государственного учреждения культуры «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы» в области духовно-нравственного воспитания.

Библиотечный проект 2015 года «SOS на детской волне»

Разработчик проекта – отдел библиотечного маркетинга Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы.
Тип проекта: социокультурный.
Организация, представляющая и осуществляющая  проект – государственное учреждение культуры «Лидская районная библиотека имени Янки Купалы».
Социальная  база  проекта:
дети-дошкольники;
школьники младших классов;
школьники среднего звена до 15 лет;
дети и подростки с ограниченными физическими возможностями;
дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Сроки реализации – 2015-2016 гг.
Цель Проекта совершенствование и активизация деятельности библиотеки по духовно-нравственному, правовому и культурному воспитанию детей и подростков.
Задачи Проекта:
– создание благоприятной среды для удовлетворения информационных, образовательных, коммуникативных запросов;
– формирование у детей и подростков нравственных ориентиров, совершенствование духовных ценностей, толерантного мышления, гражданского самосознания;
– формирование правовой компетентности и информационной грамотности у молодого поколения;

– формирование здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим собой; просвещение в вопросах сохранения здоровья; формирование потребности здорового образа жизни.

Рэгіянальная мэтавая праграма па прапагандзе
 творчасці Я. Коласа і Я.Купалы
“З Купалам і Коласам у сэрцы”

Распрацоўшчык праграмы – аддзел бібліятэчнага маркетынгу Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.

Арганізацыі, якія рэалізоўваюць праграму – філіялы дзяржаўнай установы культуры “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы”.

Мэта праграмы – прапаганда творчасці беларускіх класікаў Янкі Купалы і Якуба Коласа сярод карыстальнікаў бібліятэк і жыхароў раёна.

Задачы праграмы:
стварэнне спрыяльнай глебы беларускамоўнага асяроддзя і павышэнне каштоўнага статуса беларускай кнігі;
поўнае раскрыццё фондаў беларускай літаратуры і павелічэнне чытацкай актыўнасці;
арыентацыя карыстальнікаў бібліятэк на чытанне лепшых узораў айчынай літаратуры;
заахвочванне дзяцей і моладзі да чытання кніг на роднай мове.

 

Інтэрактыўная асветніцкая праграма
“З беларускай кнігай – у будучыню”
у рамках раённага культурна-асветніцкага праекта
“Беларусь – мая мова і песня”

Распрацоўшчык праграмы аддзел бібліятэчнага маркетынгу Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.

Арганізацыі, якія рэалізоўваюць праграму – філіялы дзяржаўнай установы культуры “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы”.

Тэрмін правядзення: 2017 год штомесяц

Мэта праграмы – павышэнне ролі публічных бібліятэк у папулярызацыі чытання беларускай літаратуры і павышэння прэстыжу чытання кніг беларускіх аўтараў, выхаванні любові да роднай мовы і захаванні культурнай спадчыны беларусаў.

Сацыяльная база праграмы: вучні сярэдніх школ горада і раёна, навучэнцы каледжаў, дарослае насельніцтва.


На главную